Sejm zdecydował o powołaniu nowego ministerstwa

Sejm zdecydował o powołaniu nowego ministerstwa

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Sejm (fot. zagorskid/fotolia.pl)
Od minuty ciszy dla uczczenia pamięci ofiar ataków terrorystycznych, do których doszło w miniony piątek w Paryżu, posłowie rozpoczęli wczorajsze obrady. Poza tym na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożyła Katarzyna Osos. Następnie posłowie zdecydowali o wprowadzeniu zmian do ustawy o działach administracji rządowej, wybrali posłów zasiadających w komisjach sejmowych oraz uzgodnili liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Posłowie uczcili dziś minutą ciszy pamięć tych, którzy zginęli w atakach terrorystycznych w Paryżu w zeszły piątek. - Głęboko poruszeni tą niewyobrażalną tragedią, solidaryzujemy się z narodem francuskim oraz łączymy się w żalu i smutku z bliskimi ofiar zamachów, wyrażając im nasze najszczersze współczucie - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając dzisiejsze obrady Izby.

Decyzją posłów struktura działów administracji rządowej zostaje rozszerzona o trzy działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa. Zmiany pozwolą na opracowanie i realizację spójnych i długofalowych strategii w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy silnej gospodarki morskiej. Poza tym nowelizacja włącza do zadań ministra zajmującego się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem sprawy geodezji i kartografii. Dotychczas te kompetencje były w zakresie obowiązków ministra odpowiedzialnego za administrację. Zmiany w działach administracji rządowej i zracjonalizowanie wykonywanych przez nie zadań oznaczają zmiany w podziale kompetencji między poszczególnymi ministerstwami i powołanie nowych resortów. Przyjęta dziś przez Sejm nowelizacja obejmuje też ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W pierwszym przypadku zmieniają się wymagania wobec kandydatów na wojewodów. W drugim – rozszerzona zostaje możliwość łączenia pracy na kierowniczych stanowiskach państwowych z pracą na uczelni.

Posłowie podjęli też uchwałę o wyborze członków poszczególnych komisji sejmowych (druki nr 9 i 9a) . Zgodnie z art. 20 Regulaminu Sejmu wybór składów osobowych komisji sejmowych odbywa się na wniosek Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Na wniosek Prezydium Sejmu posłowie zdecydowali też, zgodnie z art. 148a Regulaminu Sejmu, kto zasiądzie w Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 11) . W myśl regulaminu Izby jej skład proporcjonalnie odzwierciedla reprezentację klubów w Sejmie. Inauguracyjne posiedzenia 27 komisji są planowane na jutro. Poza tym Izba przyjęła zaproponowaną przez Prezydium Sejmu uchwałę, zgodnie z którą  w Komisji do Spraw Służb Specjalnych zasiądzie siedmiu  posłów.
Obrady będą kontynuowane 18 listopada br., od godz. 11.00.

 10

Czytaj także