Sejm przyjął ustawę o 70-procentowym podatku

Sejm przyjął ustawę o 70-procentowym podatku

Dodano:   /  Zmieniono: 37
Sejm (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl której wprowadzona zostanie 70-procentowa stawka podatkowa od odpraw prezesów spółek Skarbu Państwa.

W myśl przepisów przyjętych przez Sejm wprowadzony zostanie sześciomiesięczny zakaz konkurencji oraz trzymiesięczne odprawy. Odszkodowania za okres zakazu konkurencji dłuższy niż wymieniony w ustawie, a także odprawy wyższe aniżeli trzymiesięczne będą opodatkowane na poziomie 70 proc. jedynie w części przekraczającej ustawowe regulacje.

W głosowaniu udział wzięło 431 posłów, projekt poparło 282, przeciwnych było 7, wstrzymało się 142. Większość spośród tych, którzy się wstrzymali, byli posłowie Platformy Obywatelskiej, w imieniu której były minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński zaproponował stworzenie lepszego projektu, aniżeli ten złożony 18 listopada w Sejmie i przyjęty dokładnie tydzień później. PiS odrzucił propozycję PO, gdyż uznano ją za wybieg, który miałby uniemożliwić wprowadzenie ustawy przed końcem roku, co przeszkodziłoby w jej zastosowaniu do odpraw wypłacanych pod koniec 2015.

Pierwsza wersja nowelizacji ustawy skierowana do Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość zakładała podatek w wysokości 65 proc. oraz 12 miesięcy zakazu konkurencji.

Wprost.pl


+
 37

Czytaj także