PKW: Tusk - 36,33 proc., Kaczyński - 33,10 proc (aktl.)

PKW: Tusk - 36,33 proc., Kaczyński - 33,10 proc (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Donald Tusk - 36,33 proc., Lech Kaczyński - 33,10 proc. - takie są oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich podane przez PKW.
Frekwencja wyniosła 49,74 proc.

Na dalszych miejscach są: Andrzej Lepper - 15,11 proc. (2. 259.094 głosów), Marek Borowski - 10,33 proc. (1.544.642), Jarosław Kalinowski - 1,80 proc. (269.316), Janusz Korwin-Mikke - 1,43 proc. (214.116), Henryka Bochniarz - 1,26 proc. (188.598 głosów).

Pozostali kandydaci zdobyli poniżej jednego procenta głosów: Liwiusz Ilasz - 0,21 proc. (31.691 głosów), Stanisław Tymiński - 0,16 proc. (23.545), Leszek Bubel - 0,13 proc. (18.828), Jan Pyszko - 0,07 proc. (10.371), Adam Słomka - 0,06 proc. (8.895).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz poinformował, że komisja stwierdziła, iż żaden z 12 kandydatów na prezydenta nie otrzymał więcej niż połowę głosów ważnych. Dlatego też 23 października 2005 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w I turze. Większość wymagana do wyboru prezydenta w I turze wynosiła 7 473 345 głosów.

Uprawnionych do głosowania było 30.260.027 osób; wybory przeprowadzono w 25.167 obwodach głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15.051.157 osób. Głosów ważnych oddano 14.946.689, nieważnych - 99.661. Najwyższa frekwencja była w Gdańsku - 61, 38 proc.; najniższa w Opolu - 41,24 proc.

Przewodniczący PKW poinformował też, że protesty wyborcze mogą być składane dopiero po II turze wyborów prezydenckich. Jak dodał, takie protesty można składać przez trzy dni, od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów.

W ocenie Rymarza, I tura wyborów prezydenckich przebiegła bardzo spokojnie. Jak dodał, PKW przystąpiła już do prac związanych z II turą wyborów prezydenckich - m.in. ustaliła wzór i rodzaj karty do  głosowania.

ss, ks, pap

+
 0

Czytaj także