Pierwszy sekretarz Warszawy

Pierwszy sekretarz Warszawy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dotychczasowy sekretarz Warszawy Mirosław Kochalski, został wyznaczony przez premiera Marcinkiewicza na p.o. prezydenta miasta. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o nieprzeprowadzaniu w stolicy przedterminowych wyborów na to stanowisko.
Michalski będzie pełnił funkcję do października, kiedy kończy się kadencja samorządu.

Za przyjęciem uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów głosowali radni PiS, Samorządowego Klubu Radnych i Klubu "Solidarność", przeciwko byli radni SLD i PO.

"Przedterminowe wybory w stolicy byłyby zbyt kosztowne, a wybrany w nich prezydent rządziłby zaledwie kilka miesięcy, do  października. To zbyt krótki okres, aby podjąć poważne decyzje" -  powiedział PAP sekretarz Warszawy Mirosław Kochalski. Podobnie argumentowali radni PiS.

Z kolei według radnego SLD Andrzeja Golimonta, "w stolicy powinny się odbyć przedterminowe wybory prezydenta miasta, ponieważ sekretarz ani tzw. komisarz, wyznaczony przez premiera, nie pełnią funkcji gospodarza miasta, a jedynie administratora". Ponadto zdaniem radnych SLD w Warszawie powinna rządzić osoba wybrana w  demokratycznych wyborach, a nie mianowana przez premiera z PiS.

Przewodniczący klubu radnych SLD Marek Rojszyk zapowiedział, że  SLD skieruje do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy samorządowej (dała Radzie Miasta prawo decydowania o  nieprzeprowadzaniu przedterminowych wyborów), ponieważ - według Sojuszu - ta nowelizacja nie była poddana konsultacjom społecznym. SLD uważa, że zasady dotyczące wyboru prezydenta miasta nie  powinny być zmieniane w trakcie trwania kadencji samorządowej.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz wyznaczył w czwartek Kochalskiego jako osobę, która do październikowych wyborów będzie pełniła funkcję prezydenta miasta.

"Kochalski ma doświadczenie w zarządzaniu miastem, zna tematykę samorządową i daje gwarancję właściwej realizacji zadań" -  argumentował decyzję premiera rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz.

Mirosław Kochalski powiedział, że będzie to kontynuacją jego pracy jako sekretarza miasta. Zapowiedział, że pierwsze decyzje, jakie podejmie w mieście już w nowej roli, to m.in. zakontraktowanie dokończenia budowy skrzyżowania Wołoska- Rzymowskiego oraz zakontraktowanie budowy kolejnej stacji metra.

Jak wyjaśnił specjalista od prawa samorządowego prof. Adam Jaroszyński, "według ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r., w  przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza lub prezydenta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, burmistrza lub prezydenta pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów".

Jaroszyński dodał, że "osoba wyznaczona przez premiera ma takie same uprawnienia jak prezydent miasta".

Stołeczna Rada przyjęła w środę uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, który złożył pisemną rezygnację z tej funkcji 22 grudnia, przeddzień zaprzysiężenia na prezydenta RP.

Sesję Rady poprzedziła pikieta przed Pałacem Kultury i Nauki zorganizowana przez Partię Demokratyczną oraz Platformę Obywatelską. Kilkanaście osób z obu ugrupowań protestowało przeciwko rządom PiS w stolicy i opowiadało się za  przedterminowymi wyborami prezydenta miasta.

ss, ks, pap

 0

Czytaj także