Marcinkiewicz: radykalna zmiana stylu rządzenia

Marcinkiewicz: radykalna zmiana stylu rządzenia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pierwsze 100 dni działania rządu było czasem realizacji zapowiedzi programowych, a przede wszystkim okresem radykalnej zmiany stylu rządzenia - powiedział premier Kazimierz Marcinkiewicz.
Marcinkiewicz przypomniał, że on i ministrowie jego rządu ujawnili swe majątki i zarobki i uczynili "przezroczystym system podejmowania decyzji". Jednocześnie - podkreślił premier -  podejmowana jest natychmiast reakcja na "wszystkie najdrobniejsze nawet niedociągnięcia, które pojawiają się w trakcie rządzenia".

Premier zapewnił, że jego rząd z sukcesami realizuje program naprawy państwa. "Przywracamy władzy charakter skutecznej i  uczciwej służby" - oświadczył Marcinkiewicz.

Premier poinformował, że rząd rozpoczął pracę nad zmianami m.in. w wymiarze sprawiedliwości. "Chodzi o to, by sądy pracowały szybciej i efektywniej, by miały do tego odpowiednie warunki" -  zaznaczył. Dlatego - jak wyjaśnił - rząd zapewnił w 2006 r. środki na sfinansowanie 400 dodatkowych etatów asystentów sędziego, a  także rozpoczął proces informatyzacji sądów i prokuratury.

Premier poinformował też, że rząd przygotowuje zaostrzenie kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego oraz zmiany w  prawie gospodarczym. Jak dodał, zostanie uproszczony tryb rozpatrywania spraw o przestępstwa drobne i średnie.

W ocenie Marcinkiewicza, rząd podjął "daleko idące zmiany" w  policji i prokuraturze, aby - jak zaznaczył - zdyscyplinować funkcjonariuszy poprzez usunięcie ze służby tych, którzy skompromitowali się współpracą z przestępczością zorganizowaną.

Premier przypomniał, że rząd przygotował ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, której pierwsze czytanie odbyło się w  czwartek w Sejmie. Jak dodał, powołanie CBA będzie miało ogromny wpływ na morale, funkcjonowanie państwa i rozwój gospodarczy.

Marcinkiewicz zapewnił, że służby specjalne są odpolityczniane, aby - jak ocenił - spełniały zadania ważne dla państwa, a nie dla  polityków. "Wywrócenie sławnego stolika gangsterów, biznesmenów, funkcjonariuszy służb specjalnych i polityków wymaga poświęcenia. Tego nam nie zabraknie" - zapewnił premier.

Marcinkiewicz poinformował, że ugruntowanie bezpieczeństwa państwa - poprzez aktywną politykę zagraniczną i obronną - jest jednym z priorytetów jego rządu. Zdaniem premiera, sukcesem rządu zakończyły się negocjacje budżetowe w sprawie unijnego budżetu.

"Dokonaliśmy daleko idących zmian, likwidujemy biura radców handlowych - w ten sposób nastąpi integracja polskiej dyplomacji politycznej z dyplomacją gospodarczą" - powiedział premier. Jak poinformował, rząd przekształci m.in. Polską Agencję Informacji i  Inwestycji Zagranicznych w agencję rządową oraz zlikwiduje Urząd Integracji Europejskiej.

Marcinkiewicz zaznaczył też, że osoby współpracujące ze służbami specjalnymi w polskiej dyplomacji są zastępowane przez zawodowych dyplomatów.

W ocenie premiera, rząd wykonał "ogrom" działań w zakresie polityki energetycznej. Jak dodał, jeszcze w 2006 roku jest możliwa szybka dywersyfikacja dostaw gazu i ropy do Polski. Przypomniał, że rząd na wniosek Rady Bezpieczeństwa Narodowego podjął uchwałę o budowie gazoportu.

Marcinkiewicz powiedział, że rząd przedstawił krajom Unii Europejskim propozycje traktatu europejskiego, dotyczącego dywersyfikacji dostaw gazu. Jak dodał, rząd prowadzi z sukcesem działania polskiego wojska w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w wielu krajach świata, a także wdraża program modernizacji armii.

Wśród osiągnięć pierwszych stu dni swojego rządu wymienił premier m.in. wzrost gospodarczy, niską inflację i nierosnące bezrobocie. "W czasie stu dni działania naszego rządu mamy zwiększający się wzrost gospodarczy, który jesienią osiągnie 5 proc. PKB, mamy zbyt małą inflację - osiągnęliśmy rekord Europy - 0,7 proc. w grudniu i  styczniu, ale ciągle dosyć wysokie stopy procentowe, nadal nierosnące bezrobocie" - wyliczał premier.

Zapewnił, że działania rządu doprowadzą jesienią do tego, że  bezrobocie spadnie do 16,5 proc. "Jednocześnie mamy wysoki wzrost różnych innych wskaźników" - zauważył. W tym kontekście wymienił wskaźniki giełdowe - WIG i WIG20.

W swoim wystąpieniu premier wymieniał osiągnięcia poszczególnych resortów. Poinformował, że minister gospodarki Piotr Woźniak niebawem przedstawi informację o swobodzie działalności gospodarczej, która "zrzuci niepotrzebne, biurokratyczne ciężary z  polskiej gospodarki".

Premier podkreślił, że rząd zmienia ustawę o funduszu poręczeń unijnych, tak by "usunąć niepotrzebne bariery przy korzystaniu ze  środków funduszy unijnych". Zapowiedział m.in., że jego rząd będzie działał na rzecz zmniejszenia kosztów pracy.

Premier zapewnił, że przez kolejne trzy lata podatki będą malały. Zaznaczył, że podatki muszą być "przejrzyste, mądre i logiczne, jednoznaczne i niskie".

"Doprowadzimy do sytuacji, w której każdy podatnik rozumie podatki, które płaci" - zadeklarował szef rządu. Podkreślił, że  zmiany w systemie podatkowym, które przygotowała i przedstawiła wicepremier minister finansów Zyta Gilowska, idą dokładnie w tym kierunku - uproszczenia i ułatwienia wszystkich podstawowych elementów podatkowych.

"Największym naszym dylematem jest wprowadzenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci" - powiedział szef rządu. Jak zaznaczył, nie chodzi wyłącznie o ulgi podatkowe, bo one dotyczą tylko pracujących, ale przecież dzieci są w rodzinach bezrobotnych i w rodzinach rolników.

Zapowiedział też zwiększenie nakładów na sport i planowane na ten rok rozpoczęcie budowy stadionu narodowego w Warszawie. Wśród osiągnięć resortu zdrowia wymienił m.in. wdrażanie wartego 250 mln programu onkologicznego i wprowadzanie pilotażowego rejestru usług medycznych.

Premier podkreślił, że została wprowadzona zasada kompetencji przy obsadzaniu zarządów spółek Skarbu Państwa. "Chcemy, by tak jak wojewodowie, tak samo członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa byli wyłaniani w drodze konkursów" -  zapowiedział Marcinkiewicz.

Marcinkiewicz poinformował, że usprawniany jest system wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników. Zapewnił też, że nie ma żadnych zagrożeń dla wypłaty dopłat bezpośrednich. "Wszyscy rolnicy otrzymują należne środki finansowe. Zmieniamy ustawę o  płatnościach bezpośrednich produktów rolnych, aby przyspieszyć jeszcze ten proces" - powiedział.

Podsumowując pierwsze działania rządu w obszarze rolnictwa premier wymienił też wprowadzenie częściowego zwrotu podatku akcyzowego - na cel ten przeznaczono w budżecie 650 mln zł. Dodał, że od 1 kwietnia ruszy program zwrotu podatku akcyzowego, a  "odpowiednia ustawa jest już w Sejmie". "Dba o to minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel" - podkreślił premier.

Marcinkiewicz powiedział też, że zwiększany jest nadzór ministra rolnictwa nad Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i od 2007 wprowadzone zostaną zmiany, które będą miały na celu "urealnienie wypłat do Narodowego Funduszu Zdrowia". Kończą się - dodał premier - prace nad ustawą o biopaliwach.

Premier przypomniał, że jedną z obietnic składanych przez obecnie rządzących było prowadzenie szerokiego dialogu społecznego. "Robimy to, choć jesteśmy wyśmiewani przez tych, którzy wszystko wiedzą lepiej" - dodał.

Rząd - podkreślił Marcinkiewicz - realizuje program "dla ludzi, dla Polski i Polaków" i dlatego utrzymuje z ludźmi "bliski kontakt". Rzecznik rządu - oświadczył premier - "prowadzi dobrą i  uczciwą informację" o działaniach Rady Ministrów. Premier przyznał, że zapewne są sprawy, które rządzący mogliby zrobić "lepiej, szybciej lub sprawniej". Jak dodał, "boleje" na przykład nad tym, że nie udało się jeszcze obniżyć cen leków.

Premier podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu za doprowadzenie do  zawarcia paktu stabilizacyjnego z Samoobroną i LPR. "Podpisany pakt stabilizacyjny umożliwi realizację naszego programu budowy sprawnego, uczciwego i solidarnego państwa" - powiedział Marcinkiewicz.

ss, pap

 0

Czytaj także