Premier Kirkilas w Polsce

Premier Kirkilas w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier Litwy Gediminas Kirkilas spotkał się z prezydentem Lechem Kaczyńskim, premierem Jarosławem Kaczyńskim, a także marszałkami Sejmu i Senatu.
Głównymi tematami omawianymi z polskimi władzami były problemy mniejszości narodowych, budowa Gazociągu Północnego i współpraca w zakresie energetyki.

Kirkilas przyjechał do Warszawy z jednodniową wizytą roboczą. Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Litwy, zaprzysiężonego w zeszłym tygodniu. Również Jarosław Kaczyński po raz pierwszy jako premier przyjął zagranicznego gościa.

Jednym z najważniejszym tematów był Gazociąg Północny, który znalazł się na liście 42 priorytetowych projektów energetycznych Unii Europejskiej, co oznacza, że jego twórcy mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i łatwiej pozyskiwać pieniądze od prywatnych inwestorów.

J. Kaczyński pytany przez dziennikarzy o tę decyzję, powiedział, że w trakcie rozmów z premierem Kirkilasem ustalili, że budowa gazociągu rosyjsko-niemieckiego "nie jest przedsięwzięciem, które leży w interesie Polski i Litwy". "Mówiliśmy też o jego aspektach ekologicznych i o konieczności podniesienia tych aspektów ekologicznych i o współpracy państw bałtyckich w tej kwestii" - dodał.

Premier Polski zapowiedział też, że "w pewnych kwestiach" dojdzie do kontaktów między ministerstwami spraw zagranicznych i resortami gospodarczymi obu krajów; nie wyjaśnił jednak, o jakie kwestie chodzi.

J.Kaczyński ocenił, że wizyta premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa w Polsce służy zacieśnieniu współpracy polsko-litewskiej. Litewski premier zadeklarował, że niezależnie od zmiany rządów w Polsce i na Litwie kontynuowane jest partnerstwo strategiczne między oboma krajami.

Kirkilas zaznaczył, że zarówno poprzedni, jak i obecny rząd litewski bardzo wysoko oceniają wejście na litewski rynek PKN Orlen. Zaprosił też Polskę do udziału w budowie trzeciego, nowego reaktora (w Ignalińskiej Elektrowni Atomowej). Budowa reaktora jest wspólnym projektem Litwy, Łotwy i Estonii.

Bezpieczeństwo energetyczne było też tematem rozmów Kirkilasa z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Prezydent podkreślił konieczność angażowania się obu krajów we wspólne projekty, w tym szczególnie w budowę mostu elektroenergetycznego.

Przedmiotem rozmów litewskiego polityka z władzami Polski była też sytuacja Polaków na Litwie - w tym zwrot ziemi zagrabionej Polakom po II wojnie światowej przez sowieckie władze Litwy czy polska pisownia nazwisk Polaków. Zarówno marszałek Sejmu, jak i Senatu podkreślali, że nowy premier wykazał otwartość na rozwiązanie tych kwestii.

Na spotkaniu z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, Kirkilas przedstawił projekt pisania nazwisk w dwóch wersjach językowych. W ocenie prawników litewskiego Sejmu, wpisywanie nazwisk tylko po polska byłoby niezgodne z konstytucją.

Podczas spotkania z marszałkiem Jurkiem premier Litwy zapewnił, że będzie starał się sfinalizować do końca roku zwrot ziemi zagrabionej Polakom.

"Chcemy się z tymi problemami zmierzyć i wspólnie z Polską pracować nad ich rozwiązaniem" - zapewnił Kirkilas. Litewski premier poinformował też marszałka Borusewicza o planach zwiększenia dofinansowania szkół polskich na Litwie.

Wieczorem premier Litwy zwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego w towarzystwie dyrektora muzeum Jana Ołdakowskiego. Po wyjściu Kirkilas zapalił znicz pod Murem Pamięci, na którym wyryte są nazwiska powstańców poległych w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 r.

Sprzed muzeum litewski premier pojechał na lotnisko, skąd odleciał do Litwy.

pap, ab
 0

Czytaj także