Senat przedstawił uwagi do ustawy o IPN

Senat przedstawił uwagi do ustawy o IPN

Sala Senatu
Sala Senatu / Źródło: Newspix.pl / fot. Jacek Herok
Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło swoje uwagi do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Zdaniem izby wyższej parlamentu projekt powinien być w konkretnych punktach bardziej doprecyzowany.

Główne uwagi dotyczą kwestii definiowania zbrodni dokonanych przez ukraińskie nacjonalistyczne formacje zbrojne. Zdaniem Senatu, w świetle przepisów, osobą odpowiedzialną za mordy na Polakach jest podmiot określony szczególnym mianem „ukraiński nacjonalista”. „Oznacza to, że wskazany przepis nie odnosi się do każdego kto popełnia zbrodnię, a jedynie do podmiotu kwalifikowanego szczególną cechą. Poza hipotezą przepisu pozostają więc sprawcy dopuszczający się tego typu przestępstw, nie będący ukraińskimi nacjonalistami lub członkami organizacji kolaborujących, co samo w sobie może budzić wątpliwości” – czytamy. Podobne uwagi wystosował do ustawy Prokurator Generalny.

Zauważono również, że „zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką” wyszczególniono wyłącznie jako „czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów”. Zdaniem Senatu zabrakło rozróżnienia na kolaborantów oraz członków bojówek nacjonalistycznych. Wskazano także na „chaos terminologiczny” związany z określeniem ofiar ludobójstwa. Zabrakło także stwierdzenia w definicji zbrodni, że są to czyny stanowiące przestępstwa w świetle polskiej ustawy karnej, obowiązującej w czasie ich popełnienia – stwierdzenia analogicznego jak w przypadku obecnej definicji zbrodni komunistycznych.

Za nieprecyzyjny Biuro Legislacyjne Senatu uznało zapis „o zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę Niemiecką”. Należy doprecyzować, że chodzi konkretnie o „funkcjonariuszy” tego państwa. Ustawę należy również skonfrontować z prawem do swobodnego wyrażania poglądów. W ocenie Biura, wątpliwość budzi poszerzenie odpowiedzialności karnej za określone sformułowania, upublicznione nieumyślnie.

Nowelizacja ustawy o IPN

Przypomnijmy, w piątek 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza karę grzywny lub karę do trzech lat więzienia za używanie w publikacjach sformułowań sugerujących, że Polska brała udział w zbrodniach hitlerowskich, w tym określenia „polskie obozy śmierci”. Zapis umożliwi też wszczynanie postępowań karnych m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Zarówno Izrael jak i Ukraina wyraziły sprzeciw wobec ustawy.

Czytaj także

 3
  •  
    Senatororom polecam polska literaturę.
    Jak Polacy reagowali na Zagładę Żydów? Jaki był stosunek Polaków do Żydów w czasie okupacji? Ponieważ dzisiejsze oceny są całkowicie podporządkowane polityce warto śięgnąć po utwory pisane w latach 1945 – 1975, kiedy to nasi poeci i prozaicy nowele i wiersze zapisując swoje własne obserwacje i swoje przeżycia z czasów hitlerowskiej okupacji. Wspaniały artykuł na ten temat: "My i Żydzi w literaturze polskiej". Podaje link
    http://sila-lewicy.pl/ila-lewicy.pl/info-dnia/57-my-i-zydzi-w-literaturze-polskiej