Jawność majątków rodzin polityków. Jest decyzja Sejmu

Jawność majątków rodzin polityków. Jest decyzja Sejmu

Elżbieta Witek
Elżbieta Witek / Źródło: Newspix.pl / DAMAIN BURZYKOWSKI
W środę 11 września 2019 roku Sejm uchwalił ustawę dotyczącą jawności majątków rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Za głosowało 258 posłów, 22 było przeciw, a 139 polityków wstrzymało się od głosu.

uchwalił ustawę ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi NBP, TK, NSA i SN będą mieli obowiązek ujawnić majątek osobisty małżonków oraz dzieci. W głosowaniu przeprowadzonym w środę 11 września za ustawą głosowało 258 posłów, przeciw było 22, wstrzymało się 139 polityków.

twitter

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu pod koniec sierpnia. W uzasadnieniu podano, że osoby pełniące wymienione funkcje będą obowiązane, oprócz złożenia informacji o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, „przedstawić w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia”. Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe posłów i senatorów wciąż będą jawne, natomiast dane osobowe i majątkowe ich bliskich, nie będą dostępne publicznie.

W uzasadnieniu projektu czytamy ponadto: „Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości”. Ponadto zaznaczono, że regulacje przyczynią się do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne.

Czytaj też:
Przerwane ostatnie obrady Sejmu przed wyborami. Powodem raport ws. Amber Gold?

Źródło: WPROST.pl / Sejm
 13
 •  
  ela
  o tym juz w ksiazkach przedwojennych pis ali ze tak ma byc w demokratycznym panstwie
  • Koszerno-syjonistyczny gej-lewaku BULu spiergalaj do swojej ojczyzny Izrael dawać doopy i obciągać fajfusy obrzezane gej-synom ludów koczowniczych w gej-kibucu koło Hajfy ...
   youtube

   PO-szpewaj szobie szwoj hymn HATIKVAH - SZALOM (moze się nieco us-PO-koisz, melisa, nawet wiadro - nie PO-może):
   youtube
   •  
    no tak
    kurdupla zaniosa w lektyce do szpitala
    ordynator bedzie pchal wozek na bateryjki dar pinokia wszak to obaq kulasy do remontu
    a ty?
    a ty musicz poczekac potem waliic z  buta
    a to i  z hajnowki i  z  bielsko bialej daleko
    ale od cxzego masz kunie /?
    • Koszerno-syjonistyczny gej-lewaku BULu spiergalaj do swojej ojczyzny Izrael dawać doopy i obciągać fajfusy obrzezane gej-synom ludów koczowniczych w gej-kibucu koło Hajfy ...
     youtube
     •  
      kal temu z hajnowki poszedlna łeb


      a sperma kurduplowi w kolana

      i tak
      trzeba leczyc oba przypadki!

      Czytaj także