„Krzywdy zostaną naprawione”. Senat przyjął uchwałę ws. „dewastacji wymiaru sprawiedliwości”

„Krzywdy zostaną naprawione”. Senat przyjął uchwałę ws. „dewastacji wymiaru sprawiedliwości”

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu Źródło: Newspix.pl / Damain Burzykowski
„Jako Senatorowie RP zapewniamy: nadejdzie czas, gdy krzywdy zostaną naprawione, a zachowania niegodne i niezgodne z prawem – osądzone” – czytamy w uchwale przyjętej przez Senat w czwartek 27 lutego. Senatorowie piszą w niej o „obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości”.

Projekt uchwały „w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości” zgłosiła grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej. Za przyjęciem uchwały głosowało 51 senatorów, przeciw było 42, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej jest przedmiotem niewyobrażalnej w skutkach dewastacji. W okresie zaledwie czterech lat zniszczony został autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany dokonane w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa w znacznym stopniu uzależniły ten organ od władzy wykonawczej. Lekceważone są opinie i orzeczenia europejskich instytucji, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Weneckiej. Jawnie dyskredytowane są wyroki Sądu Najwyższego” – czytamy w przyjętej uchwale. „Niezawisłość sędziowska jest podważana, a sami sędziowie stali się obiektem rozmaitych agresywnych działań ze strony władzy. Instytucje państwowe, finansowane ze środków publicznych, prowadzą akcje dezawuowania sądów, a w wielu wypadkach konkretnych sędziów” – dodano.

Senatorowie stwierdzają w uchwale, że „w wyniku tych działań Polska przestaje być uważana na arenie międzynarodowej za demokratyczne państwo prawa”. Dlatego Senat domaga się m.in.: „zaprzestania represji wobec sędziów, poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów”, „zaprzestania politycznych ingerencji w instytucje sądownicze”, „wdrożenia rozstrzygnięć instytucji europejskich (…) bez zbędnej zwłoki i fałszywych sugestii, iż są podejmowane na szkodę Rzeczypospolitej”, czy „podjęcia pilnych działań celem realizacji uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r”.

W dalszej części uchwały czytamy, że „Izba wyraża uznanie dla tych wszystkich sędziów, a także reprezentantów innych zawodów prawniczych, którzy odważnie, mimo gróźb i represji, przeciwstawiają się dewastacji wymiaru sprawiedliwości i często ponoszą z tego powodu dotkliwe konsekwencje”. „Jako Senatorowie RP zapewniamy: nadejdzie czas, gdy krzywdy zostaną naprawione, a zachowania niegodne i niezgodne z prawem – osądzone” – dodano na koniec.

Uchwała ma być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Czytaj też:
Prokuratura chce postawić sędziemu Tuleyi zarzut karny. Tuleya: Polska nie różni się od Turcji

Opracował:
Źródło: WPROST.pl