Niecodzienne rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. Elżbieta Witek: Bez głosowania zarządzam dwie minuty przerwy

Niecodzienne rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. Elżbieta Witek: Bez głosowania zarządzam dwie minuty przerwy

36. posiedzenie Sejmu
36. posiedzenie Sejmu / Źródło: Sejm
Już po kilku minutach od wznowienia posiedzenia Sejmu Elżbieta Witek zarządziła dwie minuty przerwy. Jak sama powiedziała, ta decyzja została podjęta bez głosowania.

W poniedziałek 6 września na posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzone rozporządzenie prezydenta RP z 2 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Podczas obrad zostały przewidziane 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Mirosław Suchoń na początku obrad wyraził chęć zgłoszenia wniosku formalnego. – Wnoszę o przerwę w posiedzeniu na podstawie art. 184, ustęp trzeci, punkt pierwszy, ponieważ doszło do bardzo wielkiego zaniedbania ze strony rządu. Wraz z tym rozporządzeniem prezydenta, które jest przedmiotem obrad, do Wysokiej Izby powinna trafić ustawa, która stanowiłaby tarczę pro-gospodarczą dla tych, którzy są zamknięci na terenie objętym tym stanem nadzwyczajnym, niezależnie od tego, co o nim myślimy – powiedział polityk z koła parlamentarnego Polska 2050.

Rząd nie może zapominać, że ludzie są najważniejsi, a rząd PiS dzisiaj zapomniał, że ludzie tam zamknięci są najważniejsi, zapomniał o tych ludziach, którzy żyją z turystyki. Mamy odwołane rezerwacje, odwołane wycieczki, zamkniętą gastronomię. Mieszkańców pozbawiliście dochodów i zostawiliście ich dzisiaj z tym problemem samych – kontynuował poseł.

Elżbieta Witek: Bez głosowania zarządzam dwie minuty przerwy

W odpowiedzi marszałek Sejmu Elżbieta Witek przywołała artykuł 231. Konstytucji RP. „Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów” – brzmi ten zapis.

– Ponieważ padł wniosek formalny o przerwę, to bez głosowania zarządzam dwie minuty przerwy – powiedziała po kilku minutach Elżbieta Witek. Niedługo później obrady zostały wznowione.

Czytaj też:
„Niepokoi nas to”. Prezydencki minister uzasadnia stan wyjątkowy, wspomina o manewrach Zapad

Źródło: WPROST.pl
 2

Czytaj także