Wpadka Michała Rachonia w Woronicza 17. „Potknął się” przez Donalda Tuska

Wpadka Michała Rachonia w Woronicza 17. „Potknął się” przez Donalda Tuska

Michał Rachoń w Woronicza 17
Michał Rachoń w Woronicza 17 Źródło: TVP
Niedzielny program Woronicza 17 z pewnością nie mógłby posłużyć jako materiał do nauki wiedzy o społeczeństwie. Prowadzący mylił nazwy różnych unijnych i nieunijnych gremiów, stosując je wymiennie. Ostatecznie zdawał się nie wiedzieć tego, jaką funkcję sprawował Donald Tusk.

Wyjdźmy od faktów. Donald Tusk w latach 2014-2019 stał na czele Rady Europejskiej. Jest to unijna instytucja, która określa ogólny kierunek polityczny Unii Europejskiej i priorytety jej rozwoju. Przewodniczący Rady Europejskiej jest aktywny na polu międzynarodowym, reprezentując Unię na zewnątrz.

Właśnie do tej roli byłego premiera Polski chciał nawiązać w Woronicza 17 prowadzący program Michał Rachoń. Dziennikarz dyskutował z Robertem Kropiwnickim z PO o tym, czy Tusk podczas swojej europejskiej kariery nie miał wpływu na politykę klimatyczną UE. Zadając pytanie, popełnił jednak spory błąd. Stwierdził bowiem, że „mieliśmy Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europy”. Dodał jeszcze: „to jest europejska polityka”.

Rada Europy a Rada Europejska

To duża wpadka, bowiem Rada Europy, choć nazywa się podobnie do Rady Europejskiej, nie stanowi organu unijnego. Jest międzynarodową organizacją rządową, która skupia niemal wszystkie państwa Europy i kilka spoza. Zajmuje się, najogólniej rzecz ujmując, zagadnieniami z zakresu ochrony praw człowieka i demokracji. W strukturze władz Rady Europy nie ma kogoś takiego jak „przewodniczący”. Główne organy to Komitet Ministrów czy Zgromadzenie Parlamentarne. Organami jednoosobowymi są Sekretarz Generalny Rady Europy czy Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Żadnego z tych stanowisk nie piastował Donald Tusk.

Czym jest Rada Unii Europejskiej?

Wpadka Michała Rachonia nie została wyłapana przez gości, a chaos pogłębiła jeszcze dalsza część dyskusji. Rachoń i Kropiwnicki „wmieszali” bowiem jeszcze trzecie gremium – Radę Unii Europejskiej. Podobnie jak poprzednio, dziennikarz stosował tę nazwę wymiennie, tym razem z „Radą Europejską”.

– To nie Donald Tusk podejmuje decyzje w Radzie Unii Europejskiej. Nie jest w Radzie Unii Europejskiej od sześciu lat, bo tam są przedstawiciele rządów. My mamy w tym kraju rząd, czy Tuska? – usiłował klarować dziennikarzowi Kropiwnicki. – Polska ma rząd i ma reprezentantów, czy nie? – dopytywał, gdy Rachoń usiłował – błędnie – tłumaczyć, że Tusk wpływał na Radę Unii Europejskiej, choć był przewodniczącym Rady Europejskiej.

Dla wyjaśnienia – Rada Unii Europejskiej to jeszcze inne gremium niż Rada Europy i Rada Europejska. Stanowi główny organ decyzyjny . W zależności od tematyki, w jej obradach uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich UE albo ministrowie innych resortów. Przewodnictwo w radzie jest rotacyjne. Na jej czele stoi minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję.

Źródło: WPROST.pl
 19

Czytaj także