Janusz Kowalski ocenia ruch Przemysława Czarnka. „Dotrzymałem słowa”

Janusz Kowalski ocenia ruch Przemysława Czarnka. „Dotrzymałem słowa”

Janusz Kowalski
Janusz Kowalski Źródło:Newspix.pl / Damian Burzykowski
Janusz Kowalski w mediach społecznościowych komentował najnowsze rozporządzenie Przemysława Czarnka. Nowe przepisy wejdą w życie już na początku przyszłego roku szkolnego.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 4 lutego, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Do zapisu: „W międzyszkolnym zespole nauczania nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest prowadzona w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dla uczniów szkół tego samego typu w wymiarze 3 godzin tygodniowo”, dodano następującą frazę: „a w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej – w wymiarze 1 godziny tygodniowo”. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2022 roku.

„W przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej prowadzonej w formie dodatkowej nauki języka wynosi 1 godzinę tygodniowo w każdej klasie w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym (zakres podstawowy), technikum (zakres podstawowy), branżowej szkole I stopnia i branżowej szkole II stopnia” – czytamy w treści rozporządzenia.

Janusz Kowalski: Dotrzymałem słowa

Do treści rozporządzenia wydanego przez ministra edukacji i nauki odniósł się Janusz Kowalski w mediach społecznościowych. „Dotrzymałem słowa! Przywracamy symetrię! Z 3 do 1 godziny tygodniowo obniżamy liczbę lekcji dla mniejszości niemieckiej, a 30 mln zł przeznaczymy na naukę języka polskiego ojczystego w RFN, która na ten cel nie wydaje nawet 1 euro. Koniec z dyskryminacją Polaków w Niemczech!” – napisał polityk Solidarnej Polski.

twitterCzytaj też:
Polska wycofa się z KPO? Adam Bielan rozważa kontrowersyjny scenariusz

Źródło: WPROST.pl / Twitter / Dziennik Ustaw RP