Polacy pozwali Phillipsa

Polacy pozwali Phillipsa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do Komisji Europejskiej wniosek o zbadania praktyk holenderskiego koncernu Phillips. KE ma zbadać czy koncern łamie prawo domagają się od producentów oświetlenia opłat za korzystanie z jego LED-ów - informuje "Puls Biznesu".
"Niektóre praktyki Philipsa mogą budzić wątpliwości pod kątem naruszenia reguł konkurencji. Jednak gdy istnieje podejrzenie, że ograniczające konkurencję działania mogą dotyczyć kilku rynków, krajowy organ ochrony konkurencji powinien przekazać sprawę Komisji Europejskiej. Z tego względu podjęliśmy decyzję o przekazaniu sprawy do Komisji Europejskiej" - mówi Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK.

Phillips domaga się 5-procentowej opłaty od wartości sprzedanych w Polsce lamp, w których użyto LED-ów Phillipsa.

Marek Orłowski, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), określa te działania jako szantaż finansowy. Związek zwrócił się o informacje do Urzędu Patentowego. Ten stwierdził, że patenty Philipsa nie są chronione w Polsce.

 0

Czytaj także