Znaczenia tych słów prawdopodobnie się nie domyślasz. Udowodnij, że jest inaczej

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło się znaczenie wielu słów. Niektórych z nich nie używa się już w starym kontekście. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.
Może chcesz pożyczyć słownik?
Wagarowałeś często?
Nie jest najgorzej :)
Masz ponad 50% poprawnych odpowiedzi. Mogło być lepiej
To dobry wynik. Przyznajcie się, strzelaliście?
Gratulacje!
Twój wynik:

1 / 10 Aplikacja to:

ornament, ozdoba
nowoczesne rozwiązanie

2 / 10 Bajerować to:

mówić nieprawdę
prawić komplementy

3 / 10 Bufon to:

przycisk na pilocie
komik lichego gatunku

4 / 10 Delikwent to:

człowiek sądzony za przestępstwo
uczeń odnoszący sukcesy w szkole

5 / 10 Hydrofor to:

pompa tłocząca wodę
związek chemiczny

6 / 10 Hymen to:

małżeństwo
kontrast

7 / 10 Inkwizytor to:

człowiek składający komuś wizytę
człowiek prowadzący śledztwo

8 / 10 Hipoteka to:

oddział sądu, w którym są przechowywane księgi hipoteczne
duża teczka na dokumenty

9 / 10 Aukcja to:

powiększenie, pomnożenie czegoś
zmniejszenie, podzielenie czegoś

10 / 10 Atest to:

sprawdzenie wiedzy przed testem
świadectwo