Jak poprawnie zapisać te wyrazy? Quiz ortograficzny

15 wyrazów, a w każdym z nich pułapki ortograficzne. Sprawdźcie się w naszym quizie.
Twój wynik:

1 / 15 Który zapis jest poprawny?

abordaż
abordarz

2 / 15 Który zapis jest poprawny?

achalazja
ahalazja

3 / 15 Który zapis jest poprawny?

achondryt
ahondryt

4 / 15 Który zapis jest poprawny?

adchezja
adhezja

5 / 15 Który zapis jest poprawny?

aerospręrzystość
aerosprężystość

6 / 15 Który zapis jest poprawny?

aglutynacja
aglótynacja

7 / 15 Który zapis jest poprawny?

alkierzowy
alkieżowy

8 / 15 Który zapis jest poprawny?

alkocholiza
alkoholiza

9 / 15 Który zapis jest poprawny?

ambalarz
ambalaż

10 / 15 Który zapis jest poprawny?

ampuła
ampóła

11 / 15 Który zapis jest poprawny?

anarchistyczny
anarhistyczny

12 / 15 Który zapis jest poprawny?

anichilacja
anihilacja

13 / 15 Który zapis jest poprawny?

antrachinonowy
antrahinonowy

14 / 15 Który zapis jest poprawny?

antyhistaminowy
antychistaminowy

15 / 15 Który zapis jest poprawny?

aldechydy
aldehydy