Skróty i skrótowce.
Sprawdź, na ile dobrze je znasz

Skróty i skrótowce są przydatne, ale potrafią też sprawić kłopoty. Najczęstszy to: „postawić kropkę?” Ale nie tyko o to pytamy w naszym quizie. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 9 Skrót od słowa "hektar" to:

ha
h.
h

2 / 9 Skrótowiec od nazwy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to:

ARMiR
ARiMR
ARIMR

3 / 9 Skrót od "ciąg dalszy nastąpi" zapisujemy w formie:

cdn
cdn.
c.d.n.

4 / 9 Czy po skrótach polskich jednostek monetarnych stawia się kropkę?

tak
nie
dowolnie

5 / 9 Która forma skrótowego zapisu słowa "doktora" nie jest poprawna

dr.
dra
dr
Przy odmianie dołączamy do skrótu końcówkę (jak w formie "dra") bądź stawiamy kropkę, pokazując w ten sposób, że skrót występuje w przypadku zależnym.

6 / 9 PKS to:

Polskie Koleje Samochodowe
Państwowa Komunikacja Samochodowa
Polska Komunikacja Samochodowa

7 / 9 Po skrótach składających się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skróconego w mianowniku:

nie stawia się kropki
stawia się kropkę

8 / 9 Skrótowiec od instytucji nazywanej potocznie Kancelarią Premiera to:

KPRM
KPRP
KP
Pełna nazwa instytucji to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, stąd skrótowiec KPRM

9 / 9 Skrót "itd." moglibyśmy zastąpić pochodzącym od łacińskiego odpowiednika:

etc.
ec.
vn.
"I tak dalej" to po łacinie "Et cetera", co skraca się jako "etc."