Quiz dla poliglotów. Znasz znaczenie tych trudnych słów?

Często słyszymy w przestrzeni publicznej trudne słowa. Sprawdź w naszym quizie, czy umiesz rozpoznać ich znaczenie
Twój wynik:

1 / 10 Osoba, która przeciwstawia się panującej władzy i jest z tego powodu represjonowana to:

konfident
kolaborant
dysydent
denuncjator

2 / 10 Gdy chcemy o kimś powiedzieć, że jest dziecinny i niedojrzały użyjemy przymiotnika:

eteryczny
komercyjny
wyrachowany
infantylny

3 / 10 Rzecz lub zjawisko osobliwe, dziwne, zdumiewające, budzące ciekawość to inaczej:

kuraryzacja
kurierkarz
kuriozum
kuratorium

4 / 10 Objaw zaburzeń psychicznych, który polega na reagowaniu złością lub agresją na dość błahe i banalne bodźce to inaczej:

klaustrofobia
dysforia
agorafobia
barofobia

5 / 10 Silne odchylenie od normy w zachowaniu lub myśleniu nazwiemy:

atencyjnością
dewiacją
dekadencją
dezynwolturą

6 / 10 Zniewaga, wyrządzenie przykrości to inaczej:

agregacja
afekcja
afront
afirmacja

7 / 10 Wyraz mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem, lecz odmienne znaczenie to:

neologizm
synonim
antonim
homonim

8 / 10 Wątły, lichy, słabo rozwinięty to inaczej:

asertywny
ekstrawertyczny
rachityczny
grubiański

9 / 10 Objaśnienie znaczenia wyrazu lub zdania to:

egzemplifikacja
eksplikacja
ekspozycja
ekscepcja

10 / 10 Przekonanie, że pośmiertne losy człowieka są ustalone z góry przez wolę Boga to:

prokuracja
predestynacja
prokrastynacja
proktologia

Zobacz inne quizy