Quiz ortograficzny. Ważne jest jedno pytanie

„Ż” czy „rz”? To pytanie będzie Wam towarzyszyć w czasie rozwiązywania dzisiejszego quizu ortograficznego. Do dzieła!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żerzucha
rzeżucha

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrować
rzyrować

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

gżegżółka
grzegrzółka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żaba
rzaba

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żelatyna
rzelatyna

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeźba
rzeźba