Quiz ortograficzny z pułapką. Raz pytamy o poprawną, a raz o błędną wersję

W dzisiejszym quizie pierwsza trudność polega na tym, by zwracać uwagę, o co pytamy. Raz prosimy bowiem o wskazanie poprawnej, a raz błędnej wersji. Druga trudność, to oczywiście zawiłości języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda się Wam uniknąć wszystkich pułapek.
Twój wynik:

1 / 9 Poprawny zapis to:

bohema
bochema

2 / 9 Błąd popełnimy, jeśli napiszemy:

bochenek
bohenek

3 / 9 Niepoprawny jest także zapis:

chałtura
hałtura

4 / 9 Wskaż, w którym punkcie są wyłącznie poprawnie zapisane słowa:

hart, chart, hala
hryzantema, halucynogeny, hańba
hiena, huligan, chrzan

5 / 9 Poprawna jest pisownia:

chuchać
chuhać

6 / 9 Niepoprawna wersja to:

chuć
chudź

7 / 9 Błędna jest pisownia:

chumor
humor

8 / 9 W którym punkcie jest błąd?

halny, chaber, chwast
zachód, chodowla, hasać

9 / 9 Poprawna jest wersja:

druhna
druchna

Zobacz inne quizy