Konferencja w Durbanie

Konferencja w Durbanie

Dodano:   /  Zmieniono: 
31 sierpnia w Durbanie (RPA) rozpoczyna się Światowa Konferencja ONZ przeciwko Rasizmowi, Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i Pochodnym Formom Nietolerancji.
Uczestnicy mają się zająć przeglądem dotychczasowych osiągnięć, omówić sposoby i środki, które zapewnią przestrzeganie standardów w tej dziedzinie oraz instrumenty do zwalczania tych zjawisk, a także sformułować zalecenia na przyszłość.

Oprócz niewolnictwa i syjonizmu na konferencji prawdopodobnie zostaną podniesione inne sporne sprawy. Kraje arabskie chcą poruszyć kwestię okupowania przez Izrael terytoriów arabskich. Z kolei Indie pragną uniknąć debaty na temat systemu kastowego, który oficjalnie został zniesiony, ale nadal często notuje się przypadki dyskryminacji kastowej w tym kraju, zwłaszcza na wsi.

Przygotowaniom do konferencji od początku towarzyszą kontrowersje, dotyczące głównie spraw Bliskiego Wschodu oraz odszkodowań za okres niewolnictwa. Spowodowały one, że do Durbanu przyjedzie zaledwie czternastu szefów państw, większość z krajów afrykańskich. Obecny ma być też przywódca kubański Fidel Castro oraz szef Autonomii Palestyńskiej Jaser Arafat.

Stany Zjednoczone, które początkowo zapowiadały, że mogą zbojkotować konferencję, w środę ogłosiły jednak, że  ich "delegacja średniego szczebla" przybędzie do Durbanu. W obradach nie weźmie jednak udziału amerykański szef dyplomacji Colin Powell. Jego sprzeciw budził "obraźliwy" - jak uznał - język niektórych dokumentów konferencji, potępiających Izrael za okupację ziem palestyńskich. Szefem delegacji amerykańskiej ma być Michael Southwick, w Departamencie Stanu USA odpowiedzialny za sprawy organizacji międzynarodowych, który będzie czuwał, aby konferencja w Durbanie nie przerodziła się w antyizraelską nagonkę.

W konferencji nie weźmie udziału prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Zastrzegający anonimowość pracownik Kancelarii Prezydenta powiedział, że przed wyborami jest on bardziej potrzebna w kraju. Na konferencję pojedzie delegacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

em, pap
 0

Czytaj także