Temat: Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa
Lech Wałęsa / Źródło: Newspix.pl / Michal Trojanowski / EDYTOR.net
Lech Wałęsa jest byłym prezydentem Polski, współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność" oraz laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Lech Wałęsa - życiorys

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 r. w Popowie w województwie kujawsko-pomorskim. W 1959 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie. W latach 1961–1967 pracował jako elektryk oraz konserwator urządzeń elektrycznych. W 1967 r. zaczął pracę w Stoczni Gdańskiej.

W grudniu 1970 r. był jednym z przywódców strajku w swoim zakładzie pracy. Znalazł się w składzie komitetu strajkowego. Brał udział w rozmowach pracowników Stoczni Gdańskiej z I sekretarzem Komitetu Cenralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem. W 1978 r. zaangażował się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był członkiem redakcji „Robotnika Wybrzeża”, współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W latach 70. był przesłuchiwany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W sierpniu 1980 r. brał udział w organizowaniu zaplanowanego przez Bogdana Borusewicza strajku w Stoczni Gdańskiej.

Kiedy gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny, nakazano mu wyjazd do Warszawy. Przewodniczącego zdelegalizowanej NSZZ „S” przewieziono najpierw do ośrodka rządowego w Chylicach, później osadzono w Otwocku Wielkim, a następnie w Arłamowie. Władze chciały wykorzystać Lecha Wałęsę jako szyld nowej „Solidarności” pod kontrolą SB, jednak odmówił on z nimi rozmów. Został zwolniony 14 listopada 1982 r. W 1988 r. Lech Wałęsa brał udział w organizowaniu strajku w Stoczni Gdańskiej, gdzie w latach 1983–1990 formalnie był zatrudniony na stanowisku elektryka. Był współtwórcą porozumień Okrągłego Stołu i współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

Lech Wałęsa - Nagroda Nobla

Decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie Komitet Noblowski ogłosił 5 października 1983 r. W uzasadnieniu podkreślono m.in., że „jego działania charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy”. Nagrodę w jego imieniu odebrała żona Danuta wraz z synem Bogdanem. Przemówienie Lecha Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński.

Lech Wałęsa jako Prezydent RP

Lech Wałęsa został wybrany na urząd Prezydenta RP w dwóch turach wyborów w listopadzie i grudniu 1990 r. W czasie swojej kadencji był aktywny na arenie międzynarodowej. Jako pierwszy w historii prezydent Polski złożył wizytę w utworzonym po drugiej wojnie światowej Izraelu. W październiku 1992 r. roku podpisał Małą Konstytucję. Wałęsa przegrał obie tury wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 5 i 19 listopada 1995 r., z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Działalność Lecha Wałęsy po prezydenturze

Lech Wałęsa w 1995 r. założył pozarządową organizację Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy”. Podczas uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City reprezentował Europę, niosąc flagę olimpijską u boku przedstawicieli pozostałych kontynentów. Pod koniec 2004 r. poparł publicznie pomarańczową rewolucję na Ukrainie. W kwietniu 2005 r. na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego wziął udział w delegacji władz polskich na pogrzebie papieża Jana Pawła II. Od 2014 r. przyznawana jest Nagroda Solidarności, nosząca imię Lecha Wałęsy.

Lech Wałęsa i afera ws. teczki TW „Bolek”

Sprawa domniemanej współpracy Lecha Wałęsy z SB po raz pierwszy pojawiła się na forum publicznym w związku z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 r. zgłoszoną przez Janusza Korwin-Mikkego.

16 lutego 2016 r. do domu wdowy wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku wkroczył prokurator w towarzystwie pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Zabezpieczono dokumenty dotyczące tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Bolek”, które to dokumenty Maria Kiszczak chciała sprzedać Instytutowi. Według relacji rzecznik prasowej IPN, wdowa po Czesławie Kiszczaku 16 lutego spotkała się m.in. z prezesem Instytutu i żądała 90 tys. złotych w zamian za przyniesione akta. Jako dowód na wagę posiadanych dokumentów przedstawiła „napisaną odręcznie kartkę papieru zatytułowaną »Informacja opracowania ze słów T.W. »Bolek« z odbytego spotkania w dniu 16.XI.1974 roku«”. Dwie partie zabezpieczonych dokumentów zostały już udostępnione przez IPN.

IPN wydał komunikat w sprawie ekspertyz dokumentów dotyczących tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”. Poinformowano, że w związku z sugestiami Wałęsy, jakoby dokumenty były fałszowane, zostało wszczęte śledztwo. 31 stycznia 2017 r. IPN ogłosił, że w opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie dokumenty przekazane przez Marię Kiszczak są autentyczne. Wałęsa wielokrotnie podkreślał, że jego podpisy zostały podrobione i nie zgadzał się ze stawianymi zarzutami.

Lech Wałęsa w mediach społecznościowych

Lech Wałęsa od dłuższego czasu jest bardzo aktywny na Facebooku, gdzie chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, głównie na temat sytuacji politycznej w kraju. Wcześniej swoje komentarze zamieszczał na portalu Wykop.pl. Były prezydent publikuje również wiele zdjęć związanych ze swoją działalnością w Polsce, ale także z zagranicznych wyjazdów. Wałęsa od czerwca 2016 r. prowadzi konto na Twitterze. Poza tym udziela się na Instagramie.

Powiązane teksty