Temat: Partia Razem

Partia Razem

Hasło Partii Razem: "Inna polityka jest możliwa"
Hasło Partii Razem: "Inna polityka jest możliwa" / Źródło: Newspix.pl / Michał Fludra
Partia Razem, skracana najczęściej do „Razem”, istnieje od 2015 roku. W pierwszych wyborach, w których startowała, zgromadziła 3,62 proc. głosów, co nie wystarczyło na wejście do Sejmu, ale pozwoliło jej otrzymać subwencje z budżetu państwa.

Partia Razem – początek

Partia Razem powstał jako wyraz niezadowolenia środowisk lewicowych, które uważały, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie reprezentuje ich w należyty sposób, lub nie reprezentuje w ogóle. Pierwszy zarząd Razem został wybrany 17 maja 2015 roku. Sąd zarejestrował tę partię 21 lipca 2015 roku. Trzon ugrupowania stanowili w jego początkowym okresie byli działacze Zielonych oraz członkowie Młodych Socjalistów.

Razem – pierwsze wybory z 2015 roku

Krótko po powstaniu, Razem wzięło udział w wyborach parlamentarnych z 2015 roku. Wystawiła własne listy we wszystkich okręgach wyborczych i zebrała 3,62 proc. głosów, co dało jej 8 miejsce i nie pozwoliło na przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego. Zdobycie trzech procent głosów pozwoliło jednak partii na pobieranie subwencji budżetowej dla partii politycznych.

Razem – głośne inicjatywy

W 2016 marcu roku działacze Partii Razem zdecydowanie potępili zachowanie ówczesnej premier Beaty Szydło, która zdecydowała się nie publikować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Przy pomocy rzutnika Partia Razem „opublikowała” treść tego wyroku na fasadzie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jesienią 2016 roku Partia Razem pomogła rozpocząć ogólnopolski „czarny protest”, wymierzony w próby zaostrzenia prawa aborcyjnego. Sukces tego ruchu sprawił, że rząd odrzucił projekt ruchów pro-life i pozostawił ustawę aborcyjną w niezmienionym kształcie.

Razem – program

Partia Razem zasłynęła pomysłem wprowadzenia podatku dochodowego rzędu 75 proc. dla osób zarabiających ponad pół miliona złotych rocznie. Domagała się także zwolnienia z podatku dochodowego Polaków, którzy zarabiają mniej, niż wynosi roczna dwunastokrotność minimum socjalnego.

Razem zapowiadało też walkę o prawa pracownika, 35-godzinny tydzień pracy, zakaz bezpłatnych staży, pełną refundację antykoncepcji oraz in vitro, stworzenie państwowych i samorządowych funduszy inwestycyjnych pomagających przedsiębiorcom, ograniczenie handlu w niedzielę i święta, zakazanie eksmisji na ulicę, wprowadzenie edukacji seksualnej, wprowadzenie równouprawnienia dla związków partnerskich, wspólny dla obu rodziców 480-dniowy urlop rodzicielski, zmniejszenie pensji posłów do trzykrotności płacy minimalnej.

Razem – najważniejsi politycy

W skład zaczątu Partii Razem wchodzą: Dorota Budacz, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Maciej Konieczny, Magdalena Malińska, Michał Mierzwa, Mateusz Mirys, Justyna Samolińska, Mateusz Trzeciak, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Julia Zimmermann

Powiązane teksty