Spór odwróconych pojęć

Spór odwróconych pojęć

Gdyby brać dosłownie wypowiedzi polityków, i to zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, to powinniśmy się lada dzień spodziewać próby zbrojnego obalenia legalnej władzy. A gdyby do tego nie doszło, to jak nic czeka nas dyktatura. Politolodzy i socjolodzy, z którymi rozmawialiśmy, nie widzą jednak w społeczeństwie nastrojów rebelianckich czy rewolucyjnych. A więc emocje – prawdziwe czy wykalkulowane – są udziałem przede wszystkim polityków.

Gdyby brać dosłownie wypowiedzi polityków, i to zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, to powinniśmy się lada dzień spodziewać próby zbrojnego obalenia legalnej władzy. A gdyby do tego nie doszło, to jak nic czeka nas dyktatura. Politolodzy i socjolodzy, z którymi rozmawialiśmy, nie widzą jednak w społeczeństwie nastrojów rebelianckich czy rewolucyjnych. A więc emocje – prawdziwe czy wykalkulowane – są udziałem przede wszystkim polityków.

Rewolucja bankierów

Politolog Jacek Kloczkowski z krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej pytany, jak odbiera słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przyrównał protesty KOD do rebelii, odpowiada, że bez większych emocji.– Jest to tylko przesadna forma zwrócenia uwagi na problem polskiego życia politycznego – mówi.– Gdybym przyjął je dosłownie, czyli uznał, że ogłoszono rewoltę, to powinienem się spodziewać, iż zaraz wyjadą wojska na ulicę, żeby tę rewoltę pacyfikować, a niczego takiego się nie spodziewam. Według krakowskiego politologa jest pewien element rebelii w tym, że Trybunał Konstytucyjny nie podporządkowuje się ustawie o tymże Trybunale uchwalonej przez Sejm. Pierwiastki rebelianckie Kloczkowski dostrzega też w niektórych wypowiedziach opozycji, np. tych dotyczących Majdanu w Warszawie. – One mogą nakręcić spiralę emocji wśród Polaków, doprowadzić do tego, że przed kancelarią premiera wyrośnie takie czy inne miasteczko i będzie problem, ale na razie tego nie widać, w przeważającej części społeczeństwa emocje są raczej wyważone – ocenia Kloczkowski. – Widoczni są aktywiści po obu stronach barykady, ale większość obywateli pozostaje obojętna na spór polityczny, a nawet są trochę źli, że politycy rzucają mocne słowa, choć nie ma ku temu powodów. Politolog dodaje, że gdyby poziom życia Polaków dramatycznie się obniżył, to wówczas retoryka i emocje opozycji mogą pobudzić większe grupy społeczne do protestów. – Ale w obecnej sytuacji nie widzę dużych pokładów mobilizacji społecznej – konkluduje. Według Kloczkowskiego równie przesadna jest retoryka opozycji. – Politycy opozycji, strasząc autorytaryzmem czy nawet totalitaryzmem, robią to po to, żeby siebie przedstawić jako pożądaną alternatywę dla obecnych rządów – mówi politolog. – Stąd tylko krok do tego, żeby nazwać siebie rewolucjonistami, tak jak to zrobił Ryszard Petru. Ale ponieważ w ustach człowieka wywodzącego się ze środowiska bankowego słowo rewolucja brzmi dosyć groteskowo, dlatego nie wierzymy, że do niej dojdzie. Czy więc emocje prezentowane przez polityków są prawdziwe, czy wykalkulowane? – Nie wykluczam, że część polityków naprawdę wierzy, że mamy do czynienia z rebelią lub stoimy na progu totalitaryzmu, ale większość polityków dobrze wie, że przesadna retoryka jest dla nich korzystna, bo umacnia własny elektorat – ocenia Kloczkowski. – A poza tym znacznie łatwiej jest opisywać rzeczywistość, używając wytartych sloganów niż stawiać precyzyjną diagnozę.

Imperium zła

Zaraz po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w internecie pojawiły się żarty porównujące PiS do Imperium z „Gwiezdnych wojen”, które zwalczało rebelię. – W ten sposób prezes PiS mimowolnie i pewnie nieświadomie, bo nie zna „Gwiezdnych wojen”, przydał ruchowi KOD pewnego romantyzmu, przynajmniej w oczach pokoleń wychowanych na tych filmach – mówi socjolog Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych. – Bo jednak Imperium było tym złym, a rebelianci walczyli o słuszną sprawę i sympatia widzów była po ich stronie. Zdaniem socjologa, jeżeli spojrzy się na protesty organizowane przez KOD, to odbywają się one pod hasłami obrony państwa prawa i obrony konstytucji, a więc nie spełniają przesłanek rebelii, ponieważ słowo to oznacza, że mała grupka buntuje się przeciwko władzy, na ogół zbrojnie. – Być może prezes Kaczyński chciałby, żeby dało się w taki deprecjonujący sposób opisać protesty KOD, iż oto garstka rebeliantów występuje przeciwko narodowi, który popiera rząd PiS – mówi Kucharczyk. – Niestety dla niego protesty są pokojowe, a protestujących wcale nie jest garstka. Zdaniem socjologa opór wobec polityki obecnej władzy jest zaskakująco szeroki. Pod tym względem mówienie o rewolucji ulicznej jest do pewnego stopnia uprawnione.– Znaczna część Polaków jest zaniepokojona stanem państwa i jeżeli chodzi o diagnozę sytuacji, to jednak bardziej zgadza się z opozycją niż z rządem – mówi Kucharczyk. – Nie świadczy to jeszcze o tym, że w społeczeństwie panują rewolucyjne nastroje. Społeczeństwo jest głęboko podzielone wobec tego, co robi rząd. Jest część, która popiera działania PiS, ale inna część ocenia je krytycznie.

Kryterium uliczne

Gdybyśmy byli we Francji, to może pokojowe demonstracje KOD już dawno przybrałyby bardziej gwałtowną formę. Francuzi mający w swojej tradycji politycznej bunty i rebelie potrafią wywołać zamieszki z powodu ograniczenia praw pracowniczych, co obserwujemy w ostatnich tygodniach.– Ale w Polsce nie ma ani kultury politycznej, ani tradycji, ani społecznego przyzwolenia na zasadniczą zmianę reguł gry przez ulicę – uspokaja politolog Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. – U nas podwyższenie wieku emerytalnego nie wywołało żadnych protestów, tylko trzy lata później partie, które to wprowadziły, przegrały wybory. Dlaczego więc w naszym dyskursie publicznym nieustannie grają surmy bojowe? – To, co ostatnio obserwujemy, to jest apogeum przesady w wieloletnim sporze między PO i PiS – przyznaje. – Obie te partie prowadzą coś na kształt wojny domowej. Na początku różnice między partiami były niewielkie, nie bardzo było się o co spierać, dlatego sięgnięto po przesadną retorykę i nadmierną emocjonalność. Z czasem różnice między partiami były coraz większe i nałożyły się na nie różnice społeczne. Według Chwedoruka linia podziału przebiegała następująco: PO przedstawiała siebie jako ugrupowanie umiaru, spokoju i ewolucyjnego rozwoju. I ten wizerunek przeciwstawiała PiS, który – według Platformy – był partią rewolucjonistów. – W sytuacji nieoczekiwanej utraty władzy PO uciekła w radykalizm, żeby nie stracić elektoratu – tłumaczy Chwedoruk. – Nie może pozwolić PiS na swobodne rządzenie, bo partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby pozyskać odległych ideowo wyborców i zagrozić spójności elektoratu drugiej strony. Według politologa paradoks sytuacji polega na tym, że PiS jest partią konserwatywną, która została rzecznikiem daleko idącej zmiany społecznej. Stała się więc partią rewolucji społecznej. Tymczasem o konieczności rewolucji mówi opozycja, a PiS nie chcąc być w tej sytuacji partią kontrrewolucyjną, przykrywa tę rewolucję opozycji słowem rebelia. – Paradoksów jest tu więcej, bo przykładowo próba wyobrażenia sobie Ryszarda Petru w roli rewolucjonisty ociera się o kabaretowy skecz, osoby ze środowisk bankowych nie robią rewolucji – śmieje się Chwedoruk. – I kolejny smutny paradoks: niedawno za propagowanie komunizmu skazano w Polsce na prace społeczne dwie osoby, z których jedna miała 90 lat i wcale nie nawoływała do rewolucji. A znani posłowie bezkarnie nawołują do zrobienia w Polsce drugiego Majdanu, choć wiadomo, że kijowski Majdan był nielegalnym puczem okupionym rozlewem krwi. Na szczęście – według politologa – można te wypowiedzi potraktować z przymrużeniem oka. – Skład społeczny liberalnego elektoratu popierającego opozycję powoduje, że nawet gdyby trafili się wśród nich fanatycy chcący się porwać na działania nielegalne, to nie ma tam grup społecznych skłonnych sięgnąć po przemoc – mówi Chwedoruk.

Naga władza

Socjolog Jadwiga Staniszkis uważa jednak, że słowa rebelia i rewolucja używane przez naszych polityków nie są przypadkowe.– Żeby zrozumieć wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, trzeba się zastanowić, o co chodzi PiS – mówi. – Moim zdaniem chodzi bardziej o przemianę społeczeństwa i nagą władzę niż zbudowanie sprawnego państwa. Kaczyńskiego nie interesuje państwo, tylko manipulacja ludźmi poprzez wykorzystywanie ich złych cech. Chce wciągnąć ich do procesu przemian, kupując ich świadczeniami socjalnymi. Według socjolożki to bardzo niebezpieczny etap, bo demoralizuje społeczeństwo. – Ludzie, którzy w tym uczestniczą, nie będą mogli długo sobie popatrzeć w oczy, nikt nie będzie miał czystego sumienia i dlatego odwrócenie tego procesu będzie bardzo trudne – mówi Staniszkis. Jej zdaniem ludzie, którzy nie poddają się manipulacji, mogą być uważani przez PiS za rebeliantów. – Rebelia według Kaczyńskiego to nieudolna, moralizująca próba obrony przed PiS-owską rewolucją rozumianą jako ostateczna przemiana – mówi Staniszkis. – Niestety opozycja nie jest zwierciadłem pokazującym władzy, jak błądzi, i dlatego wobec determinacji Kaczyńskiego jest bezradna.

Gdyby brać dosłownie wypowiedzi polityków, zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, możemy się spodziewać próby zbrojnego obalenia władzy

Rebelia – według słownika języka polskiego jest to zbrojny bunt przeciwko istniejącej władzy, według Jarosława Kaczyńskiego rebelia to „bunt, powiedzenie – nie, oni nie mają prawa rządzić”. Mieliśmy z nią do czynienia w 2005 r., kiedy PiS po raz pierwszy doszedł do władzy, i teraz. Rebelią jest też odwołanie rządu mniejszościowego Jana Olszewskiego przez większość parlamentarną „pod fałszywymi zarzutami”, np. niszczenia gospodarki.

Zagrożona suwerenność – nastaje na nią Komisja Wenecka, zaproszona do Polski przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, a także Komisja Europejska, która wszczęła procedurę sprawdzania praworządności w Polsce i domaga się od PiS przestrzegania naszej konstytucji.

Najgorszy sort Polaków – to ci, którzy donoszą na Polskę, a także uczestniczą w marszach KOD. Można do nich zaliczyć np. wegan, cyklistów i miłośników futer.

Komuniści i złodzieje – ludzie, z których śmieje się cała Polska, bo chodzą na marsze KOD.

Targowica – używana wymiennie ze zdrajcami.

Zdrajcy – wszyscy ci, którzy w obecnej kadencji starają się zwrócić uwagę Unii Europejskiej i w ogóle zagranicy na sytuację Trybunału Konstytucyjnego.

Suweren – czyli naród, który jest najwyższą władzą w Polsce. Suweren głosuje na PiS i nie wychodzi na ulicę, żeby demonstrować przeciwko tej partii. Dokładnie nie wiadomo, kto w takim razie uczestniczy w demonstracjach KOD.

Rewolucja – coś, co będzie potrzebne, żeby zostały obalone rządy „dobrej zmiany”. Rewolucja według słownika języka polskiego to zbrojne wystąpienie dużej części społeczeństwa przeciw istniejącej władzy mające na celu zmianę ustroju w państwie. Ryszard Petru mówił o dobrej rewolucji, a więc mógł mieć na myśli potoczne znaczenie tego słowa, czyli dużą zmianę, do której dojdzie dzięki marszom KOD.

Katastrofa – dojdzie do niej z całą pewnością, jeżeli PiS nadal będzie rządził. Katastrofa ma wymiar wewnętrzny, bo Polacy są skłóceni, a gospodarka podupada, i zewnętrzny, bo Polska jest skonfliktowana z Unią Europejską. Właściwie można więc przyjąć, że już nastąpiła.

Ruina budżetu – nastąpi z powodu realizacji przez PiS obietnic wyborczych, czyli: programu 500+, programu budowy tanich mieszkań i obniżenia wieku emerytalnego

Zagrożona wolność – przeświadczeni są o tym liderzy KOD, którzy opublikowali na łamach „Gazety Wyborczej” poradnik, co zrobić w razie zatrzymania przez władze. Zagrożona wolność trapi uczestników swobodnie maszerujących podczas demonstracji KOD.

Majdan w Warszawie – mówił o nim Grzegorz Schetyna jako o ostatnim etapie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Putinizacja Polski – termin używany wymiennie z faszyzmem albo miękką dyktaturą. Ukuł go Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a opozycja ochoczo podchwyciła. Rządy PiS oznaczają putinizację, niezależnie od tego, co robi partia rządząca.

Okładka tygodnika WPROST: 24/2016
Więcej możesz przeczytać w 24/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • Tu i teraz   IP
  Czyli , nigdy nie traktować poważnie obietnic i hasełek polityków...tym ludziom nie można i nie wolno ufać...Oni myślą wyłącznie o własnych korytach...
  • malkontent   IP
   trzecia rewolucja w medycynie pl full / ukrywane lekarstwo na raka film dokumentalny / zbagatelizowany fakt wspolczesnego swiata 1/4 / der ewige jude english subtitles / akcje pod waterloo napisy polskie / szejk wyjasnia sprawy ukrainy / ashke-nazi / tajna stolica nazistow po wojnie / operacja spinacz / operacja odessa / kosciol a faszyzm anatomia kolaboracji / goj musi sluzyc i przyjac religie wywiad / jungle-ized new york
   • Antymyśliciel.   IP
    Akademickie rozważania p.Kloczkowskiego są dobre na seminaria z udziałem studentów usypiających z nudów albo z powodu kaca. Już sam fakt,że ów "myśliciel" reprezentuje "krakówek" jest wystarczający żeby go traktować z przymrużeniem oka.Filozofów nam ostatnio obrodziło co  nie miara."Marnują się" w zaciszu swoich niewietrzonych gabinetów.

    Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2016 (1740)

    • Bezkarni 12 cze 2016, 20:00 Trochę zapomnieliśmy, dlaczego doszło do zmiany władzy. Jak to się stało, że odeszli ludzie światowi, z klasą i tak pięknie mówiący w różnych językach o moralności. 3
    • Desant polityków PO do samorządu 12 cze 2016, 20:00 Choć wybory samorządowe są dopiero w 2018 r., to już teraz część polityków Platformy Obywatelskiej deklaruje, że będzie w nich kandydować. – Młodzi posłowie po przegranych przez PO wyborach nie widzą w niej dla siebie przyszłości, dlatego zamierzają iść do samorządu. 10
    • Carmen i Gilmour 12 cze 2016, 20:00 W ramach działań Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zbliżają się kolejne dwie wielkie atrakcje. 11
    • Psychiatria dostanie więcej 12 cze 2016, 20:00 Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że od przyszłego roku będzie więcej pieniędzy na leczenie osób chorych psychicznie. 12
    • Hobbity żyły naprawdę 12 cze 2016, 20:00 Odnalezienie szczątków człekokształtnej istoty na indonezyjskiej wyspie Flores stało się ponad dekadę temu sensacją w środowisku antropologów. 13
    • Bohaterowie tygodnia: noga Grosickiego i byk Kaczyńskiego 12 cze 2016, 20:00 Bohaterów tygodnia mieliśmy dwóch. I wcale nie chodzi o Lewandowskich. W mediach rządzil noga Grosickiego i byk Kaczyńskiego. Co do piłkarza to zweryfikuje go boisko. A co do Prezesa to zweryfikuje go rodeo. Zapowiedź szefa PiS, że na... 14
    • Jak stracić 100 milionów 12 cze 2016, 20:00 Ujawniamy kulisy upadku jednego z największych rządowych projektów informatycznych. „Wprost” dotarł do raportu CBA w tej sprawie. Jest on druzgocący dla byłych ministrów PO. Przez ich naruszenia prawa i zapisów umów Skarb Państwa stracił ogromne pieniądze. 16
    • Dystrybucja bogactwa 12 cze 2016, 20:00 Zdaniem krytyków większościowych systemów wyborczych są one narażone na wykorzystanie przez bogatych kandydatów środków finansowych dla zdobycia mandatów poselskich. Na poparcie tej tezy brak dowodów, ale nikomu to nie przeszkadza, by ją forsować. 21
    • Spór odwróconych pojęć 12 cze 2016, 20:00 Gdyby brać dosłownie wypowiedzi polityków, i to zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, to powinniśmy się lada dzień spodziewać próby zbrojnego obalenia legalnej władzy. A gdyby do tego nie doszło, to jak nic czeka nas dyktatura. Politolodzy i socjolodzy, z którymi... 22
    • Kulisy gry o wpływy w telewizji i radiu 12 cze 2016, 20:00 Z szumnie zapowiadanych mediów narodowych pozostanie na razie tylko nazwa. Ale i tak toczy się o nie zacięta walka. 25
    • Media poczekają na opinię Brukseli 12 cze 2016, 20:00 Zdecydowaliśmy się na wariant ostrożnościowy, czyli że do Brukseli zostanie przekazany projekt, który jest w postępowaniu sejmowym. Komisja przyjmie projekt przed drugim czytaniem, a to powinno nastąpić jeszcze w lipcu. Wtedy uruchomimy procedurę notyfikacji – mówi „Wprost”... 26
    • Od Kukiza do Ziobry 12 cze 2016, 20:00 Ponad 80 proc. Polaków nie jest w stanie zrozumieć języka polskich polityków – wynika z badań przeprowadzonych za pomocą programu stworzonego przez wrocławskich językoznawców. Najbardziej zrozumiale mówią Paweł Kukiz i Liroy. 28
    • Ostatni moment na gest 12 cze 2016, 20:00 Mija 80 lat od czasu wielkich wywózek Polaków do Kazachstanu. Do naszych czasów dożyli nieliczni. Po rozpadzie ZSRS, a w zasadzie już od połowy lat 80. sprawa Polaków na Wschodzie była tematem, który bardzo interesował społeczeństwo 31
    • Co ugramy z Sojuszem 12 cze 2016, 20:00 Warszawa stała się dziś jednym z najgorętszych miejsc na dyplomatycznej mapie świata. Urzędnicy, politycy i ludzie służb dogrywają ostatnie szczegóły decyzji, które zostaną ogłoszone podczas lipcowego szczytu NATO. Polskie oczekiwania też są wysokie. Wiele wskazuje na to, że... 32
    • Narodowy twierdzą 12 cze 2016, 20:00 Jedna czwarta pracowników Stadionu Narodowego ostała certyfikat NATO TOP SECRET, odpowiednik polskiego „ściśle tajne” – mówi Jakub Opara, prezes pl.2012+, która zarządza stadionem PGE narodowy. 34
    • Uzasadniona paranoja 12 cze 2016, 20:00 Polska i kraje bałtyckie przekonały wreszcie Europę, że zagrożenie ze strony Rosji nie jest wyłącznie wytworem ich fobii. Cała sztuka polega na tym, żeby nie przesadzać, bo reżim Putina czerpie swoją siłę także ze sposobu, w jaki reagujemy na jego działania – mówi Ivan... 35
    • Kretowisko Putina 12 cze 2016, 20:00 Przed szczytem NATO w Warszawie rosyjski wywiad uwija się jak w ukropie. Zdemaskowany niedawno jako agent Moskwy oficer portugalskiego wywiadu nie jest jedynym pracującym dla Rosjan. 38
    • Czy Rosjanie gdzieś nie mają szpiegów? 12 cze 2016, 20:00 Dla Rosji zimna wojna nigdy się nie skończyła – mówi Scott Stewart z instytutu Stratfor 40
    • Piłkarze reprezentacji są synonimem sukcesu. Jednak życie ich nie rozpieszczało 12 cze 2016, 20:00 Są znani, piękni i bogaci. Jeżdżą najlepszymi samochodami, kochają się w nich nastolatki, są synonimem sukcesu. Jednak piłkarzy reprezentacji Polski życie nie rozpieszczało. Droga na Euro 2016 była bolesna. Były łzy, wódka, policyjne interwencje, domowe awantury, mafie, a... 42
    • Moc zamiast opalenizny 12 cze 2016, 20:00 Organizatorzy wakacji dostrzegli klientów, którym nie odpowiada model plaża plus zwiedzanie. I zaproponowali coś więcej: relaks połączony z rozwojem. Opcji jest sporo: joga w bajkowych krajobrazach, nauka samowystarczalności w lesie, fitness w górach, odchudzanie, stolarka,... 46
    • Wpław przez mękę 12 cze 2016, 20:00 Pochodzący z Elbląga Sebastian Karaś chce jako pierwszy człowiek na świecie przepłynąć wpław Bałtyk. Trasa to ponad 100 km z Bornholmu do Kołobrzegu. 50
    • Pięć kroków do porażki 12 cze 2016, 20:00 Aby osiągnąć wymarzony cel, nie wystarczy działać. Równie ważne jest to, czego unikamy. Przedstawiamy pięć z pozoru pozytywnych postaw, które tak naprawdę oddalają nas od sukcesu. 51
    • Wojownicy franka 12 cze 2016, 20:00 Przeciąganie rozpraw, zamęczanie sędziów i oczernianie klientów – obrońcy frankowiczów mówią nam, jak od kuchni wygląda spór klienta z bankiem. 52
    • Czas zbierania pieniędzy 12 cze 2016, 20:00 Giełdowe firmy właśnie decydują o podziale zysków za ubiegły rok. Spora ich część trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy. Pokazujemy najlepsze spółki, które systematycznie wynagradzają inwestorów. 56
    • Kulturę sprzedam hurtowo 12 cze 2016, 20:00 Idea jest prosta: zamiast zakupu pojedynczych książek, płyt lub filmów klient za niewielką zryczałtowaną opłatą zyskuje dostęp do niemal wszystkiego, o czym tylko zamarzy. Szczęśliwi są kupujący. Wydawcy i twórcy – już nie wszyscy. 59
    • Z Polski ucieka prąd 12 cze 2016, 20:00 Z roku na rok mocy będzie brakować, bo bloki w niektórych elektrowniach nie nadają się już nawet do modernizacji, tylko do wygaszania. Równocześnie Polska podejmuje trudną grę energetyczną na kilku frontach, zapowiadając ograniczenie importu rosyjskiego gazu, dywersyfikację... 62
    • Milionowy impuls dla start-upów 12 cze 2016, 20:00 Zawsze chciałeś założyć start-up? Nie ma lepszego momentu. Autorzy oryginalnych pomysłów mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich w przełożeniu idei na język biznesu i rozwoju firmy. 65
    • Młodzi i zdolni odebrali nagrody 12 cze 2016, 20:00 Medycyna, farmacja, edukacja – laureaci i wyróżnieni w naukowej edycji konkursu „Wprost” „Młodzi Zdolni 2016 – Mój pomysł dla Polski” zaprezentowali projekty z wielu dyscyplin. 66
    • Biznes najwyższych lotów 12 cze 2016, 20:00 Kapitał ma narodowość, a państwo powinno współpracować z biznesem – można było usłyszeć na gali wręczenia nagród Orłom Tygodnika „Wprost”. 68
    • Sztuka handlu 12 cze 2016, 20:00 W miarę jak przybywa nowoczesnych galerii handlowych, przybywa też tych, którzy nie chcą ich widzieć w swoim sąsiedztwie. Miliardowe inwestycje latami stoją w miejscu. 70
    • Hossa Bessa 12 cze 2016, 20:00 Hossa Bessa 72
    • WallStreet w Karpaczu 12 cze 2016, 20:00 Trzy dni, sześć debat gospodarczych, 40 paneli, wykładów i prelekcji, 80 partnerów i ponad tysiąc uczestników – 5 czerwca zakończyła się w Karpaczu 20. edycja konferencji WallStreet. 74
    • Dociskanie Rosjan 12 cze 2016, 20:00 Wbrew nadziejom Moskwy i jej stronników w Europie Unia przedłuży sankcje wobec Rosji. Po raz kolejny liderzy UE obiecują Kremlowi, że to już ostatni raz. 76
    • Jak Euro i socjal pogrążają Finlandię 12 cze 2016, 20:00 Niezależnie od tego, co bardziej zaszkodziło Finlandii – euro czy własne błędy w polityce gospodarczej – Helsinki zaciskają pasa i próbują wyjść z kłopotów o własnych siłach. 78
    • Niebezpieczne e-maile 12 cze 2016, 20:00 lary Clinton czuje się już kandydatką Demokratów na prezydenta, jednak śledczy z FBI teoretycznie wciąż mogą jej pokrzyżować szyki. 81
    • Kosmici i patriotyczne wzloty, czyli niezły interes 12 cze 2016, 20:00 Amerykanie to mistrzowie filmowej miłości do ojczyzny. Może najwyższy czas czegoś się od nich nauczyć? 82
    • Jestem dobra taka, jaka jestem 12 cze 2016, 20:00 Uzo Aduba jest laureatką m.in. dwóch nagród Emmy za rolę więźniarki w serialu „Orange is the New Black”. Z Uzo spotkaliśmy się w Berlinie z okazji premiery czwartego sezonu tego popularnego komediodramatu (od 17 czerwca w Netfliksie). 85
    • Festiwale z przesłaniem 12 cze 2016, 20:00 Popkultura może być nośnikiem całkiem poważnych idei. Dowodzi tego choćby przykład Life Festivalu w Oświęcimiu, zorganizowanego kilka kilometrów od terenów obozu koncentracyjnego. 86
    • Najlepsza restauracja na świecie 12 cze 2016, 20:00 Rano boję się telefonu. A zwłaszcza Facebooka i wyświetlających mi się wiadomości kulinarnych. Sporów o to, czy Baron robi dobrze, podając żywe trutnie, czy Amaro wybrał właściwą stację telewizyjną, o to, czy mrożony polski bób jest lepszy od świeżych ryb z Portugalii. 87
    • Święta kradzież 12 cze 2016, 20:00 Krew, kości, zęby, grzebienie, a nawet napletki. Autentyczne i podrabiane relikwie przez stulecia budziły pożądanie możnych i złodziei. Czy kradzież fiolki z krwią Jana Pawła II z katedry w Kolonii oznacza powrót do średniowiecznych praktyk? 88
    • Pierożki na parze 12 cze 2016, 20:00 Pierożki i pierogi różnią się nadzieniem, grubością ciasta, są przygotowywane z różnych rodzajów mąki. Te najpopularniejsze pochodzą z Chin. 91
    • Mieszko gra o tron 12 cze 2016, 20:00 Harda” to polska „Gra o tron”, tyle że bez smoków. Tym razem polska pisarka historyczna nr 1 wzięła na warsztat początki dynastii Piastów. Na 1050-lecie chrztu Polski jak znalazł. 92
    • Hybryda na bezdrożach 12 cze 2016, 20:00 Japończycy zwykle przykładają wagę do szczegółów. Dlatego nie mogą jak Anglicy zjeść ryby z frytkami, ale muszą zawinąć ją razem z ryżem i wszystko pociąć na małe kawałki 96
    • Łączy nas już tylko piłka 12 cze 2016, 20:00 Właściwie to nic nam już wspólnego nie zostało. Historia nas dzieli. Dla Tomasza Lisa major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” to morderca Polaków. 98

    ZKDP - Nakład kontrolowany