Jak potoczy się wojna z Rosją

Jak potoczy się wojna z Rosją

Jak potoczy się wojna z Rosją
Jak potoczy się wojna z Rosją
Putin będzie potrzebował około tygodnia na zajęcie wschodniej Polski i nie zawaha się przed uderzeniem nuklearnym w Warszawę lub Berlin, żeby powstrzymać odsiecz NATO – mówi gen. Richard Shirreff, współautor raportu na temat sposobów uniknięcia rosyjskiej inwazji na wschodniej flance Sojuszu.

JAK SZYBKO ROSJA MOŻE ZAJĄĆ WSCHODNIĄ POLSKĘ?

Generał Petr Pavel, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, powiedział, że na zajęcie państw bałtyckich Rosja potrzebowałaby dwóch dni, a Polski niewiele dłużej. Rosjanie zaatakowaliby wschodnie regiony Polski z Białorusi albo od strony państw bałtyckich, już po zamknięciu tzw. przesmyku suwalskiego. Opanowanie wschodnich terenów Polski zajęłoby im pewnie z tydzień, choć jestem pewien, że Polacy stawialiby niezwykle zacięty opór i nie byłoby to dla Rosjan łatwe zadanie.jeśli wyobrazimy sobie , że wschodnia część Polski wpada w ręce Rosjan, to co dzieje się wtedy w nato?

Przede wszystkim należy uniknąć takiego scenariusza i dlatego NATO musi skutecznie odstraszać Rosję. Jeśli już jednak coś takiego się wydarzy, NATO ma dwie opcje. Pierwsza polegałaby na odbiciu wschodniej Polski, co wymagałoby przygotowania inwazji, do której trzeba zgromadzić olbrzymie siły i sprowadzić m.in. amerykańskie dywizje z drugiej strony Atlantyku. Szczerze mówiąc, wątpię, czy NATO będzie w stanie zacząć taką operację wcześniej niż w ciągu kilku miesięcy. Nawet wysłanie kilkusetosobowej grupy bojowej z Portugalii do Polski, co oznacza równocześnie transport kilkuset pojazdów wojskowych i amunicji, trwa tygodniami. Druga opcja oznacza z kolei brak reakcji na inwazję rosyjską w Polsce, na którą stawiałby pewnie Putin. Gdybyjednak NATO spróbowało odpowiedzieć na agresję Rosji, Putin wysłałby wtedy taktyczne rakiety jądrowe na jedną z NATO-wskich stolic, Berlin albo Warszawę, przekazując w ten sposób komunikat, że jeśli Sojusz się zbliży, Rosja odpowie atakiem nuklearnym, co oczywiście doprowadziłoby do katastrofy.

CZY MYŚLI PAN, ŻE ROSJA RZECZYWIŚCIE JEST ZDOLNA DO TAKIEGO UDERZENIA?

Oczywiście, że są do tego zdolni, zresztą regularnie ćwiczą takie scenariusze. Użycie broni nuklearnej jest ważną częścią rosyjskiej doktryny wojskowej.

A MOŻE JEDNAK ROSJANIE BLEFUJĄ?

Sądzę, że Putin liczy na to, że Zachód nie odpowie na rosyjską agresję, bo nie będzie chciał ryzykować nuklearnego armagedonu za cenę kawałka wschodniej Polski i państw bałtyckich. I pod tym względem moim zdaniem Putin pomyliłby się w swoich rachubach. Obawiam się, że doszłoby do katastrofalnej wymiany nuklearnych uderzeń.

JAK SIĘ PRZED TYM USTRZEC?

Dysponując skuteczną bronią służącą do odstraszania przeciwnika, podobną do tej, która w czasie zimnej wojny zapewniła utrzymanie pokoju, czyli zarówno siłami konwencjonalnymi, jak i arsenałem nuklearnym. I tak jak już wspominałem, NATO musi pokazać swoją siłę na wschodniej flance.

CO POLSKA POWINNA ZROBIĆ OD RAZU?

Nie tylko Polska, ale wszystkie kraje sojusznicze muszą zacząć myśleć o swoich armiach inaczej niż dotychczas. Warto się zastanowić, czy sojusznicy są zdolni do szybkiej mobilizacji i do przesunięcia naprawdę dużych sił. Mam na myśli skalę, od której odzwyczailiśmy się myśleć, od kiedy skończyła się zimna wojna. Czy Polacy byliby w stanie zebrać kilka dywizji, liczących w sumie od 50 do 80 tys. żołnierzy w gotowości bojowej, poradzić sobie z tym logistycznie i przetransportować w wybrany rejon? Rosjanie już to potrafią. Sęk w tym, że większość armii NATO koncentrowała się dotąd na działaniu stosunkowo niewielkich oddziałów, nawet jeśli chodziło o wojnę w Iraku czy Afganistanie. Tymczasem, żeby utrzymać pokój, trzeba być przygotowanym na najgorszy scenariusz.

PO LIPCOWYM SZCZYCIE NATO, NA KTÓRYM PODJĘTO DECY- ZJĘ O WZMOCNIENIU TZW. WSCHODNIEJ FLANKI SOJUSZU, POCZULIŚMY SIĘ W POLSCE ODROBINĘ BEZPIECZNIEJ. WEDŁUG PANA NIESŁUSZNIE?

Takie myślenie, że szczyt w Warszawie znacząco wzmocnił zdolności obronne np. Polski, jest niebezpieczne. Oczywiście, w Warszawie osiągnięto pewien postęp, przede wszystkim przez podjęcie decyzji o umieszczeniu we wschodniej Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii czterech międzynarodowych batalionów. Jednak nie oszukujmy się, że znacząco wzrosły w ten sposób zdolności odstraszania przeciwnika. Zagrożenie jest naprawdę realne, bo Rosja, pomimo problemów gospodarczych, wciąż modernizuje i wzmacnia swoją armię, m.in. arsenał nuklearny.

CO W TAKIM RAZIE NALEŻY TERAZ ZROBIĆ?

Potrzebny jest naprawdę solidny potencjał wojskowy we wschodniej Polsce i w państwach bałtyckich. W praktyce oznacza to, że oprócz pojedynczych batalionów, które nieprzyjacielowi będzie stosunkowo łatwo rozproszyć, powinny się tam pojawić przekonującej wielkości siły. Wtedy ryzyko związane z ewentualną inwazją będzie tak wysokie, że Rosjanom nie będzie się opłacało go podejmować.

CO KONKRETNIE MOŻE ICH O TYM PRZEKONAĆ?

Przynajmniej jedna międzynarodowa brygada, wyposażona w helikoptery, czołgi, artylerię i zintegrowana z systemami obronnymi Polski i państw bałtyckich.

DLACZEGO MIĘDZYNARODOWA?

Żeby mieć pewność, że każdy ma w Sojuszu swój udział i każdy ryzykuje, a w razie inwazji całe NATO będzie zaangażowane we wspólną obronę. Oczywiście nie mówimy o brygadzie do tego stopnia wielonarodowej, że ucierpi na tym koordynacja działań i zostanie osłabiona gotowość bojowa. Ale na tym nie koniec, bo jeśli Polacy mają się czuć bezpieczniej, to oprócz stałej obecności NATO na wschodniej flance potrzebne są też doskonale wytrenowane siły szybkiego reagowania. Takie, które mogą być bardzo szybko przesunięte na wschód Europy i które regularnie uczestniczą w międzynarodowych ćwiczeniach we wschodniej Polsce i w państwach bałtyckich. Niestety, jak na razie takich pozostających w gotowości, sprawnych sił szybkiego reagowania nie widać i także szczyt w Warszawie tego nie zmienił. Bo oddziały wymyślone jeszcze na szczycie w Walii w 2014 r. w odpowiedzi na pojawiające się rosyjskie zagrożenie nie są ani dość duże, ani dość szybkie.

CZY ISTNIEJE W OGÓLE SZANSA, ŻE NATO BĘDZIE DZIAŁAĆ SZYBKO?

Na razie to Rosja jest szybsza. Putin udowodnił, że jest w stanie podjąć szybkie i bezlitosne decyzje. Widzieliśmy to w Gruzji, na Krymie, a teraz w Syrii. On potrafi wykorzystywać okazje i działać natychmiast. Tymczasem NATO musi polegać na konsensusie wszystkich 28 członków Sojuszu, a to jest z jednej strony jego siła, a z drugiej, szczególnie kiedy idzie o podjęcie decyzji, jest to poważna słabość. Artykuł 5. nakłada jednak na każde państwo Sojuszu obowiązek jednostronnej, natychmiastowej reakcji w obronie innego członka. W przeszłości udawało się zresztą podjąć stosunkowo szybkie decyzje, na przykład w trakcie kryzysu w Libii w 2011 r., kiedy w ciągu 13 dni Sojusz przejął nadzór nad strefą zakazu lotów nad tym krajem. Oczywiście to wciąż nie jest dość szybko, żeby równać się z Rosją.

ILE ZABIERZE NATO DECYZJA O PRZESUNIĘCIU SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA DO POLSKI?

Moim zdaniem takie decyzje powinno się powierzyć Naczelnemu Dowództwu Sił Zbrojnych NATO w Europie, bo ambasadorom poszczególnych państw sojuszniczych przy NATO wydaje się dziś, że zawsze mają dużo czasu na podjęcie jakichś konkretnych kroków, tymczasem jeśli Rosja rzeczywiście zaatakuje, tego czasu po prostu nie będzie.

KREŚLI PAN PRZERAŻAJĄCĄ WIZJĘ…

Proszę w takim razie wybaczyć mój pesymizm. Naprawdę nie chcę nikogo straszyć, ale jak właściwie Europa ma być bezpieczna i odstraszać nieprzyjaciół, jeśli większość członków Sojuszu nie wydaje tyle, ile powinna, na obronę. Wiem, że Polska i Estonia wywiązują się ze swoich zobowiązań, a Litwa i Łotwa są bliskie przeznaczania ustalonych 2 proc. PKB na zbrojenia. W tym kręgu mieszczą się jeszcze Wielka Brytania, Grecja i oczywiście USA, a co z zresztą sojuszników? Co z Francją, Włochami, Niemcami i innymi państwami? Na szczycie w Walii złożyły jedynie dość żałosną obietnicę, że spróbują wypełnić swoje zobowiązania w ciągu następnych dziesięciu lat.

CZY NATO JEST W TAKIM RAZIE DLA ROSJI SOJUSZEM, WOBEC KTÓREGO CZUJE RESPEKT?

Niestety nie, ale może się nim stać, jeśli tylko spełni warunki, o których dotąd mówiłem. NATO musi też pokazać, że wszyscy członkowie Sojuszu mają jeden wspólny cel, a za potencjałem wojskowym stoi polityczne wsparcie. Szczerze mówiąc, mocno zaniepokoiły mnie słowa Donalda Trumpa, republikańskiego kandydata na prezydenta USA, który relatywizuje amerykańską pomoc dla sojuszników. To była kompletnie nieodpowiedzialna wypowiedź.

ZWŁASZCZA ŻE PROBLEMY SIĘ MNOŻĄ. JAK OBECNA SYTUACJA W TURCJI ODBIJE SIĘ NA NATO?

To, co się tam dzieje, jest tragedią dla tureckiej armii, która jest przecież drugą pod względem wielkości w NATO, i to w dodatku bardzo skuteczną. Czystki, które teraz przeprowadza prezydent Erdoğan, wyrzucając m.in. kilkuset oficerów, znacząco osłabią turecką armię, obniżą jej morale i gotowość do obrony kraju, bo nie da się szybko zastąpić latami szkolonych żołnierzy. Oczywiście będzie to miało również poważne następstwa dla Europy i dla NATO. Turcja stanie się mniej skutecznym i wiarygodnym sojusznikiem.

WYOBRAŻA PAN SOBIE SYTUACJĘ, W KTÓREJ TURCJA WYCHODZI Z NATO?

Byłaby to katastrofa, NATO zostałoby bardzo osłabione. Turcja znajduje się przecież w niezwykle ważnym geostrategicznie miejscu, łączącym Europę z Azją. Poza tym Turcja odgrywa ważną rolę w koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu. Czy potrafię to sobie wyobrazić? Chyba tak, bo w ciągu ostatnich kilku lat zdarzyło się tyle rzeczy, które nie miały prawa się zdarzyć.

A TERAZ PREZYDENT ERDOĞAN NAJWYRAŹNIEJ GODZI SIĘ Z ROSJĄ...

To wszystko mieści się w strategii Putina, polegającej na dzieleniu i rządzeniu. Próbuje osłabiać międzynarodowe organizacje, których nienawidzi albo których się obawia. Dlatego nie mam wątpliwości, że będzie próbował przeciągnąć Erdoğana do swojego obozu.

CZY MOŻE TEŻ ŻYWIĆ JAKIEŚ NADZIEJE W ZWIĄZKU Z KANDYDOWANIEM DONALDA TRUMPA?

W Europie udało się od 1949 r. utrzymać pokój tylko dzięki absolutnemu przekonaniu, że bez względu na to, kto jest w USA prezydentem, Amerykanie nie odmówią pomocy sojusznikowi z NATO w potrzebie. Jeśli Donald Trump zacząłby jako prezydent realizować to, co mówi w kampanii, natychmiast pojawią się wątpliwości co do wiarygodności USA jako sojusznika. Niestety, właśnie na zasianie takich wątpliwości czeka prezydent Putin.

Okładka tygodnika WPROST: 32/2016
Więcej możesz przeczytać w 32/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 5
 • Jackoo   IP
  PS. Z taką dostępnością broni dla obywatela, Putin ma nas na jedno popołudnie. Nie piszcie bzdur, zaciekly opór... Czym? Patelnią i siekierą?
  • Jackoo   IP
   Putin nie jest głupi w przecieienstwie do redakcji wielu portali, w tym oczywiście wprost.
   • Jarek   IP
    Jeżeli Putin użył by broni nuklearnej to NATO też taką bronią dysponuje i mogło by zniszczyć Moskwę czy inne miasta w Rosji. Oby do tego nigdy nie doszło.
    • RuskiePrecz   IP
     Jeśli szlag trafi ruskich, a niech lecą bomby atomowe. Ruski - jeśli w nas rzuci, niech oberwie tyle ladunków, żeby pół euroazji się rozleciało. Wątpię, by razPutin chciał opanowywać Polskę (bo to same kłopoty - nigdy nie była republiką ZSRR bo ani breżniem , xywa marmelada nie chciał, ani nawet Stalin.
     • Skrzypek na dachu   IP
      Niepelnosprawnym moskalom zabronili udzial w Olympiadzie w Rio .
      Putin tak sie wscieka ze szuka nastepna ofiare .
      Finlandia ? Gruzja ? Azerbaidzan ? Moldawia ?
      Putin w Polsce nie ma co szukac chyba im o jablka chodzi czy tez maja zamiar oswobodzic
      KODowskich talmudzistow ?

      Spis treści tygodnika Wprost nr 32/2016 (1748)

      • Partnerzy we frankowym przekręcie 7 sie 2016, 20:00 Symbole i pojedyncze decyzje, a nie wyborcze tyrady i gospodarcze strategie, decydują ostatecznie o historycznej ocenie rządu. Tak jak nacjonalizacja OFE więcej powiedziała nam o państwie Platformy Obywatelskiej niż wszystkie obietnice Tuska, tak ustawa frankowa może być tym,... 3
      • Ratowała tonących uchodźców. Teraz będzie ich reprezentować w Rio 7 sie 2016, 20:00 18-letnia pływaczka Yusra Mardini pojawi się na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, chociaż planowała start dopiero za cztery lata. Uciekinierka z Syrii wystąpi w barwach utworzonej wyjątkowo w tym roku reprezentacji uchodźców.... 8
      • Zdarzyło się jutro 7 sie 2016, 20:00 Kurs im. Kurskiego, odwołanie odwołania i barykady z parawanów, czyli nasz Duda dance. 12
      • Próba zrzucenia odpowiedzialności za zbrodnie 7 sie 2016, 20:00 Niemiecka telewizja zamierza udowodnić przed sądem, że polscy partyzanci podczas II wojny światowej pomagali Niemcom mordować Żydów. To próba napisania historii Holocaustu na nowo. 14
      • Gdzie naród, a gdzie Rzesza? 7 sie 2016, 20:00 Mit o tym, że naród niemiecki i Rzesza to dwie zupełnie różne rzeczy, pozwala gładko prześlizgiwać się naszym sąsiadom nad niewygodnymi fragmentami własnej historii. 16
      • Świadków wkrótce zabraknie 7 sie 2016, 20:00 Dopóki żyją świadkowie, trwa pamięć o historii, choćby mieli po dziewięćdziesiątce. Zahartowani w czasie wojny starsi państwo potrafią upomnieć się o swoje. Najczęściej zresztą nie jest to żadne tam „ich”, tylko narodowe, wspólne. 17
      • Kurski dostał od nas żółtą kartkę 7 sie 2016, 20:00 Nie ma dziś w TVP szczucia na całe grupy Polaków, a było – mówi „Wprost” Joanna Lichocka, posłanka PiS, członkini Rady Mediów Narodowych. 18
      • Grzegorz łapie PO za twarz 7 sie 2016, 20:00 Okres zmian personalnych w Platformie się nie skończył. Dla tych, którzy nie zastosują się do zasad Schetyny, nie będzie litości. Na cenzurowanym są kolejni politycy. Inni sami rozważają odejście z partii. 22
      • Wszystkie grzechy narodowców 7 sie 2016, 20:00 Są głośni i widoczni, mają swoją reprezentację w Sejmie, a mimo to nie są w stanie wyjść z politycznej niszy, w której utknęli. 24
      • Wszystkie grzechy narodowców 12 sie 2016, 6:52 Są głośni i widoczni, mają swoją reprezentację w Sejmie, a mimo to nie są w stanie wyjść z politycznej niszy, w której utknęli. 24
      • Będziemy żyć jak Włosi 7 sie 2016, 20:00 Po pół roku czekania rząd w końcu wyłożył karty na stół. Wreszcie poznaliśmy treść planu Morawieckiego. Na ponad 200 stronach wicepremier uszył nową wersję Polski. Ma nam się żyć lepiej. Mniej więcej tak jak teraz Włochom. Pytanie, na ile ta wizja jest realna. 29
      • Gdzie się podział zdrowy rozsądek? 7 sie 2016, 20:00 Mamy rekordowo niskie bezrobocie i pracodawcy biją na alarm: brakuje rąk do pracy. Dotkliwy deficyt panuje w rolnictwie, a ratują nas pracownicy z Ukrainy. Co w tym czasie powinien robić rząd? Cieszyć się, zachęcać, stwarzać warunki…... 35
      • Nowe rozdanie w Kościele 7 sie 2016, 20:00 Biskupi Grzegorz Ryś i Marek Solarczyk to – po Światowych Dniach Młodzieży – wschodzące gwiazdy polskiego Kościoła. 36
      • Wakacje z luksusem 7 sie 2016, 20:00 W wakacyjnym cyklu „Wprost” polecamy dziesięć niezwykłych miejsc, w których osobiście można się przekonać, co to znaczy luksus. 38
      • AdBlue – istotny dodatek 7 sie 2016, 20:00 Coraz więcej samochodów z silnikami Diesla ma pod klapką wlewu paliwa także drugi, mniejszy, korek. To zbiornik płynu AdBlue. Jego zadaniem jest ograniczenie emisji tlenków azotu, uważanych za znacznie bardziej szkodliwe od tlenku węgla. 44
      • Radość ze sportu. Odkryj nowe pasje z BMW 7 sie 2016, 20:00 Żagle, a może golf? Letnie dni to doskonały czas, aby sprawdzić się w nowym sporcie lub poprawić dotychczasowe umiejętności pod okiem certyfikowanego instruktora. 45
      • Zostań mistrzem publicznych wystąpień 7 sie 2016, 20:00 Boisz się publicznych wystąpień, przed prowadzeniem szkolenia drżą ci ręce? Trener retoryki dr hab. Jacek Wasilewski wskazuje ścieżkę, która poprowadzi cię do sukcesu. Tylko sześć kroków! 46
      • 25 sposobów na długie i zdrowe życie 7 sie 2016, 20:00 Winston Churchill, zapytany o to, jak zachował sprawność umysłową do późnej starości, odpowiedział: „Absolutely no sports” (absolutnie zero sportu). Lekarze podważają dziś słuszność tej opinii. I podpowiadają, jak żyć długo i zdrowo. 48
      • Jesteśmy tym, co jemy 7 sie 2016, 20:00 Odpowiednią dietą można uzyskać efekty porównywalne nawet z terapią farmakologiczną – mówi dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża. 50
      • Kiedy przedsionki migoczą, niszczą serce i mózg 7 sie 2016, 20:00 Ponad 90 proc. chorych z migotaniem przedsionków jest zagrożonych udarem niedokrwiennym mózgu, który może się skończyć zgonem. Udaru doznaje co szósta nieleczona osoba. 20-25 proc. pacjentów z migotaniem przedsionków nie wie ani o chorobie, ani o poważnym ryzyku zagrożenia... 52
      • Szansa na życie 7 sie 2016, 20:00 Każdego roku udarów mózgu doświadcza w Polsce 80 tys. osób. Aż 90 proc. stanowią udary niedokrwienne. Właśnie pojawiła się przełomowa metoda ich leczenia. 54
      • Rośliny w proszku – samo zdrowie 7 sie 2016, 20:00 Chilli, szafran, baobab, maca, lucuma to naturalne suplementy diety. I choć ich nazwy brzmią nieco egzotycznie, bez większego trudu kupimy je, w sproszkowanej postaci, w naszych sklepach. Warto mieć je w kuchennej szafce! 55
      • Ortopedia XXI wieku 7 sie 2016, 20:00 O tym, jak zachować sprawność ruchową do późnych lat, mówi Michał Szyszka, ortopeda z Centrum Medycznego Gamma w Warszawie. 56
      • Cenne poczucie bezpieczeństwa 7 sie 2016, 20:00 Na kradzież w domu czy mieszkaniu jesteśmy narażeni cały rok. Jednak w wakacje nasze miejsce zamieszkania dłużej pozostaje bez opieki. Włamanie skutkuje zaś nie tylko stratami materialnymi, ale jest także dużym przeżyciem emocjonalnym. Na szczęście nie brakuje sposobów... 58
      • Milion polo 7 sie 2016, 20:00 Branża muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej to żyła złota, która z roku na rok się rozrasta. Topowy zespół disco polo w Polsce może zarobić rocznie nawet milion dolarów. 60
      • Ile zarabiają muzycy disco polo? "Woodstockiem tej branży jest festiwal w Ostródzie" 20 sie 2016, 15:52 Branża muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej to żyła złota, która z roku na rok się rozrasta. Topowy zespół disco polo w Polsce może zarobić rocznie nawet milion dolarów. 60
      • Gaz-mat 7 sie 2016, 20:00 Rząd PiS właśnie rozpoczął wojnę z wyłudzeniami VAT w obrocie paliwami. Amunicji ma tyle, że może nie obyć się bez przypadkowych ofiar. Ale jest też szansa, że paliwowa szara strefa znacznie się skurczy. 64
      • Ogryzek dla frankowiczów 7 sie 2016, 20:00 Prezydent się pomylił” – to pierwsze słowa frankowiczów, którzy po miesiącach prac wreszcie zobaczyli prezydencki projekt ustawy pomocy dla kredytobiorców walutowych. Nie będzie żadnego przewalutowania kredytów. Nie będzie... 66
      • Jak potoczy się wojna z Rosją 7 sie 2016, 20:00 Putin będzie potrzebował około tygodnia na zajęcie wschodniej Polski i nie zawaha się przed uderzeniem nuklearnym w Warszawę lub Berlin, żeby powstrzymać odsiecz NATO – mówi gen. Richard Shirreff, współautor raportu na temat sposobów uniknięcia rosyjskiej inwazji na wschodniej... 71
      • Kto rozbije bank? 7 sie 2016, 20:00 Kandydaci na prezydenta USA walczą ze sobą nie tylko na słowa, ale ścigają się też na wielkość funduszy wyborczych. Dotąd to Hillary Clinton była w tej konkurencji najlepsza. 74
      • Państwo zaginionych dzieci 7 sie 2016, 20:00 Każdego roku w Chinach kilkadziesiąt tysięcy dzieci znika bez śladu. Większość z nich nigdy już nie wróci do domu. 76
      • Wiwat niedojrzałość 7 sie 2016, 20:00 Obok tych dla dzieci i tych dla całej rodziny w kinach czasem pojawia się trzeci rodzaj filmów animowanych. Ale uwaga – z wyraźnym przeznaczeniem: tylko dla dorosłych! 78
      • Upiornie zdolny w operze 7 sie 2016, 20:00 Ma już za sobą występy w Royal Albert Hall, La Scali, Carnegie Hall, Covent Garden, czyli zaśpiewał tam, gdzie liczący się artysta operowy powinien wystąpić. Polski tenor Krystian Adam Krzeszowiak odnosi sukces za sukcesem, a znawcy przewidują, że przed nim naprawdę wielka... 81
      • Allen i beton z owsianki 7 sie 2016, 20:00 Granie czarnych charakterów jest zdrowe, bo wszyscy mamy mroczne obszary w swoich głowach i szansa na ich bezpieczną eksplorację to błogosławieństwo – mówi „Wprost” Corey Stoll, aktor w Polsce najlepiej znany z roli Petera Russo w serialu „House of Cards”. Na swoim koncie ma... 84
      • Jak cenzor został recenzentem 7 sie 2016, 20:00 Polscy naukowcy wprowadzili do nauki nowy termin – recenzja cenzorska. Ten nowy gatunek nobilituje zawód powszechnie w demokracji pogardzany. W warunkach demokratycznych również doświadczamy cenzury wydawców, redaktorów naczelnych i autocenzury. Czy oni też stosują recenzje... 88
      • Rewolucja na wodzie i pod wodą 7 sie 2016, 20:00 Drony zdobyły już przestworza i żadna nowoczesna armia nie może się bez nich obyć. Teraz czas na bezzałogowce w oceanach. 90
      • Cadykowie i biskupi 7 sie 2016, 20:00 W lubelskiej szkole rabinicznej zaczyna się strajk,część studentów sprzeciwia się wyborowi nowego cadyka. Kiedy do akcji wkracza policja, w rytualnej łaźni zostają znalezione zwłoki samobójcy. Tak zaczyna się ósmy z serii... 92
      • Pogodna energia 7 sie 2016, 20:00 Kathleen Hanna to niegdyś ikona feministycznej, awangardowej muzyki punk z dość poszarpaną karierą, głównie z powodu choroby. Ten album, druga płyta jednego z jej trzech zespołów – mimo wyraźnego pazura – zawiera muzykę znacznie... 94
      • Wyluzowane mamy 7 sie 2016, 20:00 Jeśli oglądaliście „Kac Vegas”, wiecie, jakiego humoru można się tu spodziewać. Scenariusze do tych filmów popełnił bowiem ten sam duet twórców – Jon Lucas i Scott Moore. Przy „Złych mamuśkach” panowie zdecydowali zająć... 95
      • Superszybka zabawka 7 sie 2016, 20:00 Z punktu widzenia użyteczności mini cooper S jest właściwie pozbawiony sensu. Aby do niego wsiąść, trzeba się porządnie wygiąć, a potem ma się wrażenie, że siedzi się niemal na asfalcie. No i miejsca na tylnej kanapie nie jest za... 96
      • Bardzo górna półka 7 sie 2016, 20:00 Lg w tym roku zaszalał. Nowa linia telewizorów OLED powala. To już nie telewizor, ale dzieło sztuki. I mamy z czego wybierać. Dostępne są cztery modele oznaczone literami – B6 jako wersja podstawowa, C6, E6 i flagowy G6. Różnią się... 97
      • Niewdzięczność Januszów 7 sie 2016, 20:00 Zaczęło się niby niewinnie. Celebrytka Agata Młynarska pojechała nad polskie morze i zobaczyła Januszów znajdujących się w „zaawansowanej piwnej ciąży”. Poczuła obrzydzenie. 98

      ZKDP - Nakład kontrolowany