Bat na syndyków

Bat na syndyków

Bat na syndyków
Bat na syndyków / Źródło: Getty Images
Ministerstwo Sprawiedliwości chce nadzorować procesy upadłościowe. Korporacja sędziów już protestuje.

Niska skuteczność odzyskiwania wierzytelności i przewlekłe – trwające niekiedy kilkanaście lat postępowania. A z drugiej strony – wysokie koszty i uposażenia. Tak wyglądają kulisy pracy syndyków, na którą skarżą się przedsiębiorcy – zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy. Upadłość to procedura wdrażana, gdy dłużnik staje się niewypłacalny. Jej podstawowym celem jest spłacenie wierzycieli. Upadłość może być prowadzona na dwa sposoby. Pierwszy to likwidacja firmy. Wyznaczony przez sąd syndyk sprzedaje wtedy majątek przedsiębiorstwa, z którego później spłaca długi. W drugiej opcji, zwanej restrukturyzacją, firma zawiera układ z wierzycielami. Ustalana jest procedura spłaty zadłużenia, nowy harmonogram, raty etc. Firma nadal funkcjonuje, pod nadzorem sądu, i po spłaceniu wierzycieli pozostaje na rynku.

Na szarym końcu

To, jak upadłość wygląda w praktyce, pokazują statystyki. Zestawienie Banku Światowego „Doing Business” pokazuje, że Polsce daleko pod tym względem do światowych standardów. Według ostatnich danych w najlepiej rozwiniętych krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w wyniku procesu upadłości wierzycielom udaje się odzyskać średnio ok. 73 proc. wartości zadłużenia. W Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich jest to ok. 90 proc. W Polsce zaledwie 60 proc. Średni czas przeprowadzania upadłości dla krajów OECD to ok. 1,7 roku. Skandynawom i Niemcom zabiera to niewiele ponad rok, w Polsce – przeciętnie 3 lata. Jest jeszcze kwestia kosztów przeprowadzenia tej procedury. W krajach OECD wynoszą one ok. 9 proc. likwidowanego majątku. W awangardzie znów Skandynawia z kosztami na poziomie 3-4 proc., w Wielkiej Brytanii to ok. 6 proc. W Polsce średnio 15 proc. Eksperci, którzy przyglądają się upadłościom, twierdzą jednak, że oparte na ankietach statystyki Banku Światowego i tak malują obraz Polski w zbyt kolorowych barwach. Ich zdaniem rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez dr Sylwię Morawską z SGH. 

Przyjrzała się ona szczegółowo pracy wydziałów gospodarczych czterech sądów: warszawskiego, wrocławskiego, białostockiego i krakowskiego. W sumie w latach 20042010 przewinęło się przez nie kilkanaście tysięcy wniosków o upadłość. Konkluzje? Syndykom z Krakowa i Warszawy w tym czasie udało się spłacić dłużnikom zaledwie 11 proc. wierzytelności. Koszty ich działania i wynagrodzeń pochłonęły za to aż 35 proc. masy upadłości, czyli majątku spółki, którą zarządzali w ramach prowadzonej upadłości. W Białymstoku było to odpowiednio 13 i 40 proc. Największą sprawnością wykazali się syndycy pracujący dla wrocławskiego sądu, ci spłacili wierzycieli w 35 proc., ale koszt ich pracy pochłonął 38 proc. majątku upadających podmiotów.

Dlaczego tak się dzieje? Zgodnie z regułami upadłości z majątku upadającego podmiotu w pierwszej kolejności spłaca się koszty postępowania, w które wliczone jest wynagrodzenie syndyka. To dlatego zależy mu, aby postępowanie trwało jak najdłużej i generowało jak najwięcej kosztów. Kolejna przyczyna patologii to system, który premiuje likwidowanie i sprzedaż majątku podmiotów gospodarczych zamiast ich restrukturyzacji. A przecież to restrukturyzacja pozwala dalej działać na rynku, zatrudniać i płacić podatki.

Kreatywni

W dużym uproszczeniu syndyk przeprowadzający upadłość likwidacyjną otrzymuje nieograniczony wpływ na działanie spółki i dostęp do jej konta, a także sam ustala sobie wynagrodzenie. W procedurze restrukturyzacyjnej przeważnie jedynie nadzoruje jej zarząd, a jego wynagrodzenie jest niższe. To dlatego w Polsce liczba restrukturyzacji to zaledwie 3 proc. wszystkich spraw – kilka razy mniej niż w krajach Europy Zachodniej.

Opowiada prawnik z południa Polski znający kulisy pracy syndyków. – Procedura upadłościowa zaczyna się od sprawozdania na temat spółki. Na zlecenie sądu wykonuje ją tymczasowy nadzorca sądowy, który później (w przypadku likwidacji) zazwyczaj zostaje syndykiem. Motywacja do przedstawienia czarnego scenariusza, z którego jedynym wyjściem jest likwidacja, jest duża – mówi nasz rozmówca. Kilka tygodni temu opisywaliśmy przypadek upadłości jednej z największych polskich marek. Tymczasowy nadzorca sądowy w swoim sprawozdaniu przekazał sądowi zadłużenie o 60 proc. wyższe niż w rzeczywistości. Zamknął w ten sposób spółce drogę do restrukturyzacji, a sobie otworzył drogę do funkcji syndyka. 

Już jako syndyk wycenił zadłużenie spółki na poziomie o 60 proc. niższym! Zapytaliśmy sąd, który nadzoruje to postępowanie, o tę sytuację. Usłyszeliśmy, że to „sytuacja naturalna”. Po tamtej publikacji otrzymaliśmy wiele sygnałów o kuriozalnych przykładach pracy syndyków. Usłyszeliśmy o dużej firmie transportowej, w której syndyk blokuje możliwość restrukturyzacji spółki i dąży do jej likwidacji, choć jej zarząd porozumiał się ze wszystkimi wierzycielami oraz związkami zawodowymi i wszystkim stronom zależy na ugodowym rozwiązaniu sprawy i pozostawieniu firmy na rynku. Z kolei na rynku warszawskim usłyszeliśmy o syndyku, który ustalił sobie wynagrodzenie na poziomie 60 proc. zysków (kilkadziesiąt tysięcy złotych) likwidowanego podmiotu. Pensję pobiera od kilku miesięcy, żaden z wierzycieli nie zobaczył jeszcze złotówki. W Krakowie przywołuje się przykład upadłości dewelopera, która trwa już 15 lat. Ponownie nasz rozmówca: 

– Kreatywność syndyków w kwestii przeciągania upadłości i generowania kosztów jest nieograniczona. Potrafią uruchamiać bezsensowne, skazane na porażkę procesy sądowe tylko po to, by wydłużyć proces likwidacji, sabotować licytacje sprzedawanego majątku – np. tak zawyżając jego ceny, aby nie zgłosił się żaden oferent. Teoretycznie nadzoruje to sędzia komisarz. Problem w tym, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a najczęściej nie posiada nawet podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii oraz zarządzania, by fachowo ocenić poczynania syndyków. Wykorzystywana jest też możliwość wyprowadzania majątku likwidowanych spółek przez zamawianie różnych dodatkowych usług. Na przykład bardzo kosztownych usług prawnych, księgowych czy archiwizacyjnych, które syndykowi są rzekomo niezbędne do pracy, a które wykonują powiązane z nim lub zaprzyjaźnione podmioty. Nasz rozmówca wskazuje też na zastanawiającą, w wielu miastach, zależność, że likwidacjami majętnych spółek dziwnym trafem zajmuje się bardzo ograniczony krąg sędziów oraz doradców.

Większy nadzór

Z tymi patologiami chce się rozprawić Ministerstwo Sprawiedliwości. „Wprost” dotarł do przygotowywanej przez resort nowelizacji ustawy w tej sprawie. Przede wszystkim ma ona wzmocnić nadzór nad pracą doradców restrukturyzacyjnych (syndyk, tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca). Oprócz sądu i sędziego komisarza ma ją – zgodnie z propozycjami zmian – prowadzić także Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości będzie miał prawo przeprowadzić wizytację całej działalności doradcy, a w razie stwierdzonych nieprawidłowości cofnąć licencję, która jest niezbędna do wykonywania tej profesji. Ma się także podnieść jakość pracy syndyków. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje stworzenie listy kwalifikowanych doradców, na którą mają zostać wpisani ci z największym doświadczeniem. To oni – zgodnie z planem – będą zajmowali się procedurami upadłościowymi dużych podmiotów gospodarczych, a także tych strategicznych z punktu widzenia Skarbu Państwa, rynku pracy czy gospodarki. Ministerstwo Sprawiedliwości daje sobie możliwość wskazywania sądowi kandydatur doradców, którzy mieliby takie strategiczne upadłości prowadzić. Resort zapowiada także stworzenie listy przedsiębiorców mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki oraz rynku pracy. 

Taki spis powstawałby w porozumieniu z ministrem rozwoju. Zmienić ma się także system wyznaczania doradców do prowadzania niestrategicznych spraw. Sąd przy takim wyborze będzie musiał wziąć pod uwagę liczbę spraw, jaką już prowadzi dany doradca, jego doświadczenie, specjalizację oraz dodatkowe kwalifikacje. W uzasadnieniu zmian ministerstwo przekonuje, że obecne przepisy nie dają żadnych mechanizmów dyscyplinowania doradców restrukturyzacyjnych, a także możliwości sprawnej eliminacji z zawodu tych, którzy naruszają prawo. „Istniejący system wyznaczania przez sądy doradców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest mało przejrzysty” – czytamy w projekcie nowelizacji. Środowisko sędziowskie w tej sprawie jest podzielone, choć przeważają oceny pozytywne. Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego dobrze ocenia propozycje dotyczące nowego nadzoru nad pracą syndyków oraz pomysł stworzenia listy doradców kwalifikowanych. Żadnych uwag nie zgłosił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na drugim biegunie stoi Krajowa Rada Sądownictwa, która uważa m.in., że minister sprawiedliwości, chcąc mieć wpływ na wybór syndyków prowadzących upadłości spółek strategicznych dla polskiej gospodarki, nadmiernie ingeruje w postępowanie sądowe oraz „narusza istotę pozycji syndyka”. Samorząd zawodowy doradców restrukturyzacyjnych boi się, że nowe regulacje zwiększą biurokrację. Podpowiada wprowadzenie kodeksu etycznego i mechanizmów wymuszających dokształcanie się przez doradców. Przedsiębiorcy liczą, że to dopiero początek zmian modelu pracy syndyków. Postulują wprowadzenie zmian, które przyśpieszą procesy upadłościowe, ograniczą liczbę likwidacji na korzyść rozwiązań restrukturyzacyjnych, a przede wszystkim ustawią interes wierzycieli przed interesem syndyka. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 9/2017
Więcej możesz przeczytać w 9/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2017 (1776)

 • Gdy zawodzi nas państwo 26 lut 2017, 21:00 Ta historia wydarzyła się 18 lutego w jednym ze średniej wielkości polskich miast. 22-latka poczuła się źle, początkowo zanosiło się na standardową infekcję. Wieczorem stan dziewczyny się pogorszył, nie mogła jeść, pić, miała ponad 39 stopni gorączki. Rodzice zdecydowali się... 3
 • „Wprost” odpowiada na zarzuty po tekście o ojcu Rydzyku. „Przypisuje nam się coś, czego nie zrobiliśmy” 26 lut 2017, 21:01 Szerokim echem odbił się nasz ubiegłotygodniowy tekst o przedsięwzięciach biznesowych ojca Tadeusza Rydzyka. Niektórzy zarzucali nam atak, również sam redemptorysta. Problem w tym, że przypisuje się nam coś, czego nie zrobiliśmy. 3
 • Zbrojeniówka wyprodukuje jednorękich bandytów 26 lut 2017, 21:00 Firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają produkować jednorękich bandytów – dowiedział się „Wprost”. Z naszych informacji wynika, że dwie firmy: Wojskowe Zakłady Łączności (będące częścią grupy PGZ) oraz Exatel (który PGZ ma... 5
 • Niedyskrecje parlamentarne 26 lut 2017, 21:00 PODKOMISJA SMOLEŃSKA, MIMO ŻE PRACUJE OD ROKU, nie dokonała żadnych nowych spektakularnych ustaleń. Mocno niepokoi to szefa MON Antoniego Macierewicza. Prezes PiS podobno oczekuje od niego rezultatów prac podkomisji, wyborcy szefa MON też,... 6
 • Obraz tygodnia 26 lut 2017, 21:00 98 mln tyle pączków Polacy zjadają co roku w Tłusty Czwartek 854%  normy pokazały w styczniu urządzenia mierzące zanieczyszczenie powietrza w Brzeszczach w woj. małopolskim. To miejsce zamieszkania premier Beaty Szydło. Wygrany Kamil... 8
 • Spięcie tygodnia 26 lut 2017, 21:00 Stanisław Pięta (PiS) Lekarz ma prawo powołać się na klauzulę sumienia BARDZO WSPÓŁCZUJĘ KAŻDEJ ZGWAŁCONEJ KOBIECIE, ale wydaje mi się, że jeżeli w wyniku tego gwałtu zaszła w ciążę, to jeszcze gorszą terapią na tę tragedię,... 10
 • Info radar 26 lut 2017, 21:00 Tłusty wtorek ZWIASTUJĄCE KONIEC KARNAWAŁU PĄCZKOWE OBŻARSTWO JUŻ ZA NAMI, ale wciąż zostało trochę czasu na zabawę. Przez Nowy Orlean przechodzą barwne parady, a w Brazylii tańczą w tym czasie w rytm samby całe miasta. Europa też... 11
 • Zdarzyło się jutro 26 lut 2017, 21:00 Klątwa wycinki,czyli rżniemy na całego. 12
 • Lewo 26 lut 2017, 21:00 prof. Magdalena Środa filozofka, feministka Klątwa, czyli za… GDY GRAMY W BRYDŻA, MOŻEMY KŁAMAĆ. Gdy bawimy się grą komputerową, możemy zabijać. Bo to gra. Gdy jesteśmy w kinie, na thrillerze, bez protestów, a nawet bez moralnego... 13
 • Prawo 26 lut 2017, 21:00 …a nawet przeciw ZE WSZYSTKICH GAZET CODZIENNYCH „SUPER EXPRESS” ma najlepsze strony opinii – błysnęło mi ni z gruszki, ni z pietruszki w czwartek podczas oglądania niby-Klątwy w Teatrze Powszechnym. A może jednak z gruszki –... 13
 • Klauzula sumienia jest moim prawem 26 lut 2017, 21:00 Projekt legalizacji medycznej marihuany był bardzo słaby, ale po wielu miesiącach prac w Komisji Zdrowia nowa wersja jest już do przyjęcia – mówi Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. 14
 • Radziwiłł o reformie służby zdrowia: Nie twierdzę, że w październiku obudzimy się w raju 27 lut 2017, 13:11 – Oczywiście nie twierdzę, że w październiku obudzimy się w raju, a Polska w rankingach służby zdrowia wywinduje się na pierwsze miejsce w Europie – mówi w rozmowie z „Wprost”, o wprowadzanej przez siebie reformie, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. 14
 • Szyszko i wielkie cięcie 26 lut 2017, 21:00 Gdy Jan Szyszko był ministrem środowiska w rządzie Jerzego Buzka, przeforsował przepis zakazujący wycinania ponadstuletnich drzew. Dziś pod topór – jak wylicza opozycja – idą nie tylko stulatki, lecz także starsze drzewa. – To medialna histeria – uspokajają politycy PiS. 20
 • Bat na syndyków 26 lut 2017, 21:00 Ministerstwo Sprawiedliwości chce nadzorować procesy upadłościowe. Korporacja sędziów już protestuje. 23
 • Ludzie, opamiętajcie się! 26 lut 2017, 21:00 EWA WANAT W ludobójstwie w Rwandzie decydującą rolę odegrali dziennikarze. W Radio Télévision Libre des Mille Collines podjudzali Hutu przeciw Tutsi. Odbierali Tutsim człowieczeństwo. Zamiast „Tutsi” mówili „inyenzi”, czyli... 26
 • Niespełna rozumu? 26 lut 2017, 21:00 PROF. RYSZARD LEGUTKO Przykro powiedzieć, ale część polskich intelektualistów sprawia wrażenie osób niespełna rozumu. Przykłady? Adam Zagajewski powiedział, że w Polsce zbliżamy się do faszyzmu, a wcześniej napisał wiersz o polskim... 27
 • Być jak Szaflarska 26 lut 2017, 21:00 Danuta Szaflarska znana była nie tylko z kariery aktorskiej, ale także z niesłabnącej kondycji mimo wieku 100 plus. Polaków żyjących równie długo jak ona będzie przybywać, i to w szybkim tempie. Jednak nie będą żyli tak dobrze jak ona. 28
 • Pierwszy starzeje się mózg 26 lut 2017, 21:00 Najbardziej przyjazna dla osoby starszej jest opieka w domu – mówi Beata Drzazga, od 30 lat zajmująca się opieką nad seniorami. 34
 • Brzydka nasza Polska cała 26 lut 2017, 21:00 Polskie miasta przypominają słup ogłoszeniowy. Ustawa krajobrazowa dała samorządowcom narzędzia do zmiany tej sytuacji. Niestety, niewielu z nich z tego prawa skorzystało. 35
 • Zatrute serce matki 26 lut 2017, 21:00 Polskie sądy traktują łagodnie dzieciobójczynie. Uznają, że matki działają w warunkach szoku poporodowego, chociaż zabójstwo jest często starannie przygotowane i wyjątkowo bestialskie. 38
 • Jestem zmęczony biznesem 26 lut 2017, 21:00 Pytają, czy to prawda, że o. Rydzyk prześcignął mnie na liście najbogatszych. Akurat w tej sytuacji coś jest nie po kolei. Ale mamy czasy, że wszystko jest trochę nie po kolei. Duchowni zajmują się biznesem, a biznesmeni sprawami duchowymi – mówi Michał Kiciński, współtwórca... 42
 • Nowe biznesy współtwórcy „Wiedźmina”. Prehistoryczna woda, zdrowy telefon i wegańskie jedzenie 28 lut 2017, 8:52 Praca nad grą wpędziła go w depresję. Mówi, że wyleczyła go vipassana, azjatycka technika medytacji. Postawił na zdrowy tryb życia i rozwój wewnętrzny, co znajduje odzwierciedlenie w jego aktualnych biznesach. Otworzył bar ze świeżo wyciskanymi sokami na warszawskiej ulicy... 42
 • Podatkowa gra w loterie 26 lut 2017, 21:00 Okres rozliczeniowy w pełni, samorządy stają więc na głowie, by ściągnąć do siebie jak największą liczbę podatników. Kuszą samochodami, skuterami, laptopami, a nawet wczasami. 47
 • Jak oszczędzać, żeby zarobić 26 lut 2017, 21:00 Michał Szafrański, twórca bloga Jakoszczedzacpieniadze.pl, w kwestiach finansowych jest autorytetem dla setek tysięcy Polaków. Przy okazji zarabia miliony. 50
 • Hossa Bessa 26 lut 2017, 21:00 Robot z PIT-em ill Gates chce opodatkować roboty tak samo jak ludzi. Mówi, że skoro pracownik fabryki, zarabiający 50 tys. dolarów, poświęca część swojego przychodu na podatek dochodowy, ubezpieczenie i inne daniny, to według niego... 53
 • Know How 26 lut 2017, 21:00 Zajrzeć w serce człowieka Słynny polski kardiolog prof. Dariusz Dudek na konferencji Microsoft Health Innovation Summit opowiedział, jakie możliwości dają okulary HoloLens w medycynie. HoloLens to komputer umieszczony w okularach, który ma... 54
 • Odwrócony VAT 26 lut 2017, 21:00 Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczaniem VAT. 55
 • Drugie życie Schulza 26 lut 2017, 21:00 Człowiek pełen sprzeczności: niepijący od lat alkoholik, poliglota bez matury i lewicowy katolik ma szansę zostać kanclerzem Niemiec. Dla Polski byłby trudnym partnerem. 57
 • Bez granic 26 lut 2017, 21:00 Pod niemieckim butem BBC pokazało pierwszą część pięcioodcinkowego serialu opartego na popularnej w latach 70. powieści Lena Deightona pod tytułem „SS-GB”, opowiadającej alternatywną historię ostatniej wojny. Brytyjczycy... 62
 • Scenariusze wojny z Rosją 26 lut 2017, 21:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK Od ponad dwóch lat wielu ekspertów snuje możliwe scenariusze wojny w Europie. To konsekwencja nieprzewidzianej przez Zachód agresji Rosji na Ukrainę. Mnogość tych prognoz skłania do refleksji nad odpowiedzią, czy wojna... 63
 • Mieszkać po królewsku 26 lut 2017, 21:00 Choć popyt na luksusowe mieszkania w Polsce powoli rośnie, deweloperzy zbyt często nie rozumieją potrzeb zamożnych klientów. 64
 • Sercowe problemy 26 lut 2017, 21:00 60 proc. dorosłych Polaków ma podwyższone wartości cholesterolu we krwi. To prowadzi do miażdżycy i jej powikłań, m.in. zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. 70
 • Po co drugi zawał? 26 lut 2017, 21:00 Ludzie boją się brać leki, ale nie obawiają się otyłości, braku ruchu, palenia papierosów. Dopiero zawał jest zimnym prysznicem, który cuci część pacjentów – mówi prof. Artur Mamcarz, kardiolog. 72
 • Cholesterol w spadku 26 lut 2017, 21:00 Hipercholesterolemia to dzisiaj najbardziej zaniedbany czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wpływający na śmiertelność. 73
 • By serce pompowało 26 lut 2017, 21:00 O pompach, które wspomagają serce, najnowocześniejszych sposobach diagnostyki tego narządu i rehabilitacji hybrydowej mówi prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie. 74
 • Oszustwo jest zaraźliwe 26 lut 2017, 21:00 Wejdziesz między wrony, kracz jak i one – przysłowia zawierają głęboką mądrość. Jeśli człowiek widzi oszusta, łatwiej mu samemu oszukiwać. Choć nie zawsze tak się dzieje. 76
 • Precz z caratem 26 lut 2017, 21:00 Bolszewicy twierdzili, że to oni obalili carat. Tak naprawdę zrobili to mieszkańcy Petersburga. Lenina nie było wtedy w Rosji. 80
 • Chcę być po jasnej stronie 26 lut 2017, 21:00 Dostała angaż w Teatrze Narodowym, ale rzuciła wszystko i wyjechała do Rosji. Karolina Gruszka lubi skakać na głęboką wodę. Podobnie jak grana przez nią tytułowa bohaterka filmu „Maria Skłodowska-Curie”. 82
 • Zabawa ponad granicami 26 lut 2017, 21:00 Kasia Moś (na fot.) będzie miała trudne zadanie. Historia pokazuje, że start w Eurowizji większość Polaków przerasta. A szkoda, bo to trampolina do wielkiej kariery. 86
 • Życie dzienne, życie nocne 26 lut 2017, 21:00 Ben Affleck wraca do złotej ery kina gangsterskiego. Nam mówi nie tylko o „Nocnym życiu”, które wkrótce ukaże się na DVD. 89
 • Affleck dla „Wprost”: Nie przeszkadza mi wysokie ryzyko tej profesji 27 lut 2017, 15:12 27 lutego Casey Affleck dostał Oscara za pierwszoplanową rolę w „Manchester by the sea”. Jego bratu, Benowi, podobna sztuka się nie udała, choć w przeszłości otrzymał Oscara za scenariusz do filmu „Buntownik z wyboru”. W rozmowie z Wprost Ben Affleck opowiada o tym, jak... 89
 • Robert Korzeniowski: To się państwu spodoba 26 lut 2017, 21:00 PIERWSZĄ KSIĄŻKĄ, JAKĄ CZYTAŁ MI OJCIEC, były „Dzieci kapitana Granta” Juliusza Verne’a. To ona zapoczątkowała mój zachwyt podróżami. Od dziecka marzyłem o odkrywaniu dzikich lądów. Kiedy miałem 12, 14 lat, przeczytałem... 91
 • Tworzę na tylnym siedzeniu 26 lut 2017, 21:00 Nazwisko Harlan Coben to niemal synonim kryminału. Po polsku właśnie wyszła jego nowa powieść „Już mnie nie oszukasz”. 92
 • Wydarzenie 26 lut 2017, 21:00 TEATR Stand up Polska Owacje na stojąco po „Klątwie” wskazują, że na większość widzów spektakl działa. Na mnie nie działa. Z dramatu Wyspiańskiego został w spektaklu zarys fabuły i może trzy wypowiedziane słowami autora sceny.... 94
 • Koniecznie! 26 lut 2017, 21:00 WYSTAWA Naginanie sztuki Kokosiński to malarz, który ucieka przed czystym malarstwem, a płótno chce zmusić do objęcia rzeczywistości taką, jaka jest – z całym jej natłokiem i bałaganem. Porusza się między różnymi nurtami sztuki.... 95
 • Powyżej średniej 26 lut 2017, 21:00 GRA Krwawa prawda Twórcy z Capcom postanowili odejść od głównej osi opowieści znanej z poprzednich odsłon „Resident Evil”. Koniec z japońskimi potworami dziwolągami! Siódma część to tradycyjny survival horror, jaki pokochaliśmy w... 96
 • Beatrix, wnuczka szefa III Rzeszy 26 lut 2017, 21:00 RYSZARD CZARNECKI Przed tygodniem pisałem o politycznych rodach, których przedstawiciele zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Zapowiedziałem, że napiszę o jeszcze jednej osobie, o której pies z kulawą nogą nie wie, bo nie jest... 98
 • Wytrwałość i sukces 26 lut 2017, 21:00 Początki reaktywacji Ursusa były trudne, ale podjął się Pan tego zadania, czy jakby miał Pan szansę kolejny raz zdecydować się na to wyzwanie, to podjąłby się Pan? Andrzej Zarajczyk, prezes POL-MOT Holding: Oczywiście tak.... 106
 • Persistence and success 26 lut 2017, 21:00 The reactivation process of the Ursus company was not easy at the beginning, but you took that challenge; if you had another chance to decide, would you make that effort? Of course. We became interested in taking control of Ursus 10 years ago,... 108
 • Warszawa XXI wieku – w poszukiwaniu przyszłości 26 lut 2017, 21:00 Warszawa XXI wieku kojarzy się przede wszystkim z komunikacyjnymi zatorami, remontami i przebudowami. Choć znajdzie się wielu malkontentów narzekających, że wciąż tu ciasno, wciąż za mało parkingów, za długo trwa budowa linii metra, że smog, że utrudnienia w ruchu, to nadal... 110
 • The Warsaw of the 21 st century – in search of the future 26 lut 2017, 21:00 The Warsaw of the 21 st century is associated mainly with congestion, road repairs and redevelopments. Although many people keep complaining that the city is too crowded, has too few parking spaces, the construction of the underground is taking... 111
 • Ogród XXI wieku 26 lut 2017, 21:00 Łazienki Królewskie 112
 • A Garden of the 21 st century 26 lut 2017, 21:00 On a space of 2.5 ha, a new Garden of the 21 st century is to be created as a continuation of the historic gardens of the 18th, 19th and 20th centuries. A new space for temporary exhibitions will allow the inclusion of the Royal Łazienki and... 113
 • Wciąż się rozwijamy 26 lut 2017, 21:00 Jakub Opara, prezes spółki PL.2012+, opowiada o filozofii biznesu operatora najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej w kraju – PGE Narodowego 114
 • We are still on a growth path 26 lut 2017, 21:00 Jakub Opara, President of PL.2012+, on the philosophy of business employed by the operator of Poland’s most advanced multifunctional arena – the “PGE Narodowy” stadium. 114
 • KRAKÓW Europejską Stolicą Spotkań 26 lut 2017, 21:00 Kraków jest stawiany za wzór miasta otwartego na świat. Przede wszystkim świadczy o tym milionowa rzesza turystów obierających rokrocznie Kraków jako destynację podróży i wypoczynku. W tym kontekście, nie można pominąć niemal 175.000... 116
 • KRAKÓW the European Capital of Meetings 26 lut 2017, 21:00 Kraków sets an example of a city open to the world. This is reflected, in particular, in the millions of tourists who each year choose Kraków as their travel destination and relaxation venue. In this context it is also worth noting that nearly... 117
 • Ekonomia współdzielenia 26 lut 2017, 21:00 W obecnym świecie opartym na społeczeństwie informacyjnym coraz trudniej przychodzi znalezienie atrakcyjnej niszy biznesowej. Tym ważniejsze jest uważne obserwowanie przemian społecznych i nowych trendów gospodarczych. Jednym z nowych... 118
 • Sharing economy 26 lut 2017, 21:00 In the current world, based on the information society, it is increasingly difficult to find an attractive business niche. Therefore, the careful observation of social and economic transformation is more & more important. One of the new trends... 118
 • Moleo – a New Vision of the E-Commerce Market 26 lut 2017, 21:00 Experts seem to agree that this year will be ground-breaking for e-commerce, both in Poland and globally. For the first time ever, the number of online purchases made by smartphone and tablet users is expected to be higher than from stationary... 119
 • Moleo – nowa wizja rynku e-commerce 26 lut 2017, 21:00 Eksperci są zgodni – ten rok będzie przełomowy dla branży e-commerce zarówno w Polsce, jak i na świecie. Po raz pierwszy w historii, liczba internetowych zakupów dokonywanych przez użytkowników smartfonów i tabletów ma być większa... 119

ZKDP - Nakład kontrolowany