Co dalej z 5 mln pacjentów kardiologicznych?

Co dalej z 5 mln pacjentów kardiologicznych?

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce. Jak proponowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej wpłyną na zdrowie Polaków? Przedstawiamy głos w dyskusji.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

Jak wskazują ostatnie doniesienia naukowe poparte analizami ekonomicznymi, inwestowanie w ochronę zdrowia, a w szczególności w prewencję i leczenie chorób układu krążenia, przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Spadek śmiertelności w chorobach sercowo-naczyniowych o 10 proc. przekłada się na wzrost PKB o 1 proc. Tymczasem zapowiadany bardzo wolny i niski wzrost tych nakładów ogólnie, znacznie zachwiane proporcje wydatków na poszczególne zadania, a w kardiologii wręcz spadek finansowania, a także niezapewnienie tych środków w sieci szpitalnej będą miały zgubny wpływ na demografię i potencjał rozwojowy naszego kraju. Powstaje obawa o los ponad 5 mln Polaków cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe. Pojawiają się coraz większe wątpliwości, czy w Polsce zostanie utrzymany trend spadkowy umieralności z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, który zaznaczył się w latach 2000-2015. Czy będziemy w stanie obniżyć te niekorzystne wskaźniki do poziomu notowanego w krajach rozwiniętych? Tam śmiertelność z powodu chorób układu krążenia jest dwukrotnie niższa w Polsce, i to przede wszystkim u osób w wieku produkcyjnym. Warto przypomnieć, że stworzony przez polskich kardiologów na bazie inwestycji publicznych i prywatnych model opieki kardiologicznej jest jednym z nielicznych tego typu sprawnie działających systemów na świecie. Co więcej, istotnie przyczynił się do zmniejszenia śmiertelności z powodu choroby wieńcowej i zawału serca w naszym kraju.

Spór o wyceny procedur kardiologicznych

Należy zrozumieć konieczność dbania o racjonalizację wydatków publicznych i dokładnego szacowania kosztów procedur. Jednak wszelkie korekty taryf muszą być dokonywane w trosce o jakość i standardy ich wykonywania. Niedopuszczalne jest, aby obniżenie wycen procedur było oparte na założeniu obniżenia jakości wykonywanej procedury, szczególnie w takiej dyscyplinie jak kardiologia. Przeprowadzone przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych (SZKI) analizy kosztów zabiegów interwencyjnych na naczyniach wieńcowych u chorych z chorobą wieńcową, w tym u chorych z zawałem serca, zgodnie z obowiązującymi standardami wskazywały na konieczność utrzymania, a w niektórych przypadkach nawet podniesienia wycen.

W świetle przedstawianych przez szpitale publiczne wyników III i IV kwartału 2016 r. analizy przedstawione przez obie organizacje były prawidłowe. Wprowadzona od stycznia 2017 r. kolejna obniżka wycen w kardiologii i opóźnienie kompensacji wynikającej z opieki skoordynowanej jeszcze bardziej pogłębia deficyt szpitali ratunkowych (w tym szpitali ministerialnych), obniża jakość wykonywanych procedur, pogorsza dostęp i wydłuża kolejki. Szczególnie bulwersuje uproszczenie i połączenie jednorodnych grup pacjentów, brak i niezgodne z wytycznymi oraz badaniami klinicznymi propozycje ich definicji, cofające polską kardiologię o co najmniej 15 lat. NFZ najpewniej zrozumiał błąd Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (to ona przygotowała obniżki wycen), bo wprowadził od 1 stycznia 2017 r. 10-procentową kompensację obniżek dla szpitali ministerialnych i uniwersyteckich. Pogłębił jednak w ten sposób nierówny dostęp do ratujących życie procedur kardiologicznych. Mieszkańcy dużych miast mają dostęp do lepiej płatnych procedur i bogatszej medycyny w odróżnieniu od mieszkańców małych miasteczek i wsi. Ci ostatni mają od stycznia gorszą wycenę za udzielane im świadczenia. Wypadnięcie z sieci małych ośrodków sercowo-naczyniowych jeszcze bardziej zwiększą te różnice. Powstaje uzasadniona obawa, że spadek wycen i nakładów na procedury kardiologiczne spowoduje wzrost umieralności z powodu chorób serca o 20-30 tys. rocznie i wpłynie niekorzystnie na demografię, szczególnie w grupie aktywnej zawodowo.

Jeśli chodzi o dysproporcje rozdziału środków, warto przypomnieć, że tylko ok. 10 proc. pieniędzy przeznaczonych w Polsce na leczenie szpitalne jest kierowane na choroby układu krążenia i aż dwa razy tyle na leczenie onkologiczne. Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia jest dwa razy wyższa niż z powodu nowotworów. Odwrotny podział środków jest stosowany w większości krajów OECD i Unii Europejskiej, a proponowane tam taryfy procedur kardiologicznych wielokrotnie większe niż w Polsce. Proponowany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost wycen procedur nieinwazyjnego leczenia niewydolności serca jako kompensacja obniżki procedur zabiegowych promuje leczenie skutków, ale nie przyczyn ich wystąpienia, i jest nieadekwatny do cięć wycen procedur inwazyjnych, które zapobiegają i przyczynowo leczą niewydolność serca.

Kardiologia inwazyjna

Ośrodki kardiologii inwazyjnej tworzone ze środków publicznych i niepublicznych były lokowane w miejscach, gdzie dostęp do tych procedur był ograniczony, a czas dojazdu chorych z ostrym zespołem wieńcowym (w tym zawałem serca) bardzo długi. W przypadku zabiegów ratujących życie w stanach nagłych nie może być mowy o kierowaniu się długością kolejek, ale najważniejszym parametrem jest czas dojazdu do ośrodka specjalistycznego pełniącego całodobowy dyżur i całkowity czas opóźnienia w udzieleniu pomocy specjalistycznej. Stąd każdy doświadczony organizator ochrony zdrowia w zakresie medycyny ratunkowej (do której zalicza się kardiologia) wie, że czynnik geograficzny ma tu kolosalne znaczenie. W przypadku leczenia zawału i ostrej niewydolności serca każde opóźnienie zwiększa ryzyko zgonu. Opracowane mapy zdrowotne dokładnie określają liczbę ośrodków kardiologii interwencyjnej (jeden na 240-250 tys. mieszkańców). Pamiętajmy też, że w pracowni kardiologii inwazyjnej wykonuje się nie tylko zabiegi udrożnienia tętnic wieńcowych w zawale serca, lecz także zabiegi wszczepiania rozruszników, elektrofizjologii i zabiegi endowaskularne (wewnątrznaczyniowe) u chorych z miażdżycą obwodową. Potencjalnie w tej samej pracowni można też leczyć udary mózgu – tak jak zawały serca. Zatem zamiast zamykać te ośrodki pod pretekstem, że jest ich za dużo, należy wygospodarować niezbędne środki na zabezpieczeniewykonywania większej ilości zabiegów sercowo-naczyniowych i stworzenie nowoczesnego programu leczenia miażdżycy obwodowej i udaru mózgu. To jest niezbędne do zmniejszenia wskaźników umieralności i przeżycia w zdrowiu.

Konieczne działania

Należy podnieść nakłady na leczenie chorób układu krążenia tak, aby znikły kolejki do kardiologa oraz można było przyjąć chorego do planowej diagnostyki i leczenia szpitalnego w ciągu kilku dni. Tak jak w onkologii należy znieść jakiekolwiek limity na leczenie kardiologiczne, naczyniowe i kardiochirurgiczne, gdyż tylko taka polityka zdrowotna może zapobiec groźnym powikłaniom chorób układu krążenia (niewydolności serca, udarom), a także zmniejszyć liczbę zgonów sercowo-naczyniowych w kolejnych latach, wydłużyć okres przeżycia i poprawić jego jakość. A to przełoży się wprost na wzrost zamożności naszych obywateli i wzrost PKB. Na zachodzie Europy dawno zrozumiano, że długie oczekiwanie na poradę i leczenie specjalistyczne oznacza zwiększenie kosztów tego leczenia i zmniejszenie jego skuteczności. Uczmy się zatem od mądrzejszych. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 12/2017
Więcej możesz przeczytać w 12/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2017 (1779)

 • Łączy nas Polska 19 mar 2017, 20:00 To wyjątkowe wydarzenie: laureatem nagrody Człowiek Roku 2016 tygodnika „Wprost” została reprezentacja Polski w piłce nożnej. Redakcja „Wprost” uhonorowała już co prawda w 2007 r. tym tytułem postać ze świata futbolu – trenera Polaków Leo Beenhakkera. Teraz nagroda miała... 4
 • Niedyskrecje parlamentarne 19 mar 2017, 20:00 PLATFORMA OBYWATELSKA ZAPREZENTOWAŁA W MINIONY PIĄTEK wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera został Grzegorz Schetyna, lider PO. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że jest to... 6
 • Obraz tygodnia 19 mar 2017, 20:00 1 720 000 tys widzów obejrzało już film „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 7% pracowników biurowych w Polsce stwierdza, że prowadzenie biura bez papieru jest nierealne Wygrani Wioletta Grzegorzewska Poetka i autorka... 8
 • Spięcie tygodnia 19 mar 2017, 20:00 Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska) Trzeba pokazać Polakom, jak bardzo zły jest ten rząd GRZEGORZ SCHETYNA JEST NAJLEPSZYM KANDYDATEM NA PREMIERA. To logiczne. Nie będziemy ściemniać i stosować zabiegów, które tuszują rzeczywistą... 10
 • Gnał do ludzi 19 mar 2017, 20:00 Parę razy widziałem, co się działo, kiedy artyści dowiadywali się, że na widowni jest Młynarski. Aktorzy mówili wyraźniej, muzycy lepiej grali, piosenkarki ładniej śpiewały. Głupio było w Jego obecności wyjść na scenę z czymś... 11
 • Holandia: zwycięstwo strachu 19 mar 2017, 20:00 Europa odetchnęła z ulgą. Rządzący dotąd Holandią konserwatyści premiera Marka Rutte pokonali w wyborach eurosceptycznego Geerta Wildersa, który ostro krytykował politykę imigracyjną UE. Premier Rutte zawdzięcza zwycięstwo przejęciu... 12
 • Zdarzyło się jutro 19 mar 2017, 20:00 Salut Prezesa, monolog Korwina, zdjęcie Zygmunta i inne atrakcje. 13
 • Lewo 19 mar 2017, 20:00 prof. Magdalena Środ, filozofka, feministka PPP TERMIN „POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA” ZOSTAŁ WPROWADZONY W LATACH 70. na określenie zestawu reguł językowych, których stosowanie miało zapobiec krzywdzie i dyskryminacji grup z powodu ich rasy,... 14
 • Prawo 19 mar 2017, 20:00 Jan Wróbel, zawodowy nauczyciel, dziennikarz, publicysta Chcę całej Polski WSKUTEK ŚMIERCI MISTRZA WIELEKROĆ W OSTATNICH DNIACH SŁYSZAŁO SIĘ HASŁO „RÓBMY SWOJE”. Że aktualne. Odwrotnie. „Róbmy swoje” Anno Domini 2017 jest... 14
 • Polska. Biało-Czerwoni 19 mar 2017, 20:00 Nagrodę Człowiek Roku za 2016 r. redakcja „Wprost” przyznała polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Za bezprecedensowy sukces sportowy, przywrócenie polskiej piłce należnego miejsca w Europie oraz łączenie Polaków ponad podziałami. 16
 • Marka narodowa 19 mar 2017, 20:00 Polacy w końcu mogą być dumni ze swojej drużyny i to nie tylko z powodu sukcesów na boisku. Dziś wizerunek naszego sportowca jest tak samo cenny, jak jego talent. 24
 • Orły Nawałki 19 mar 2017, 20:00 – Przywróciliście polskiej piłce należne miejsce w Europie i połączyliście Polaków ponad podziałami – mówił Michał Maciej Lisiecki, wydawca tygodnika „Wprost”, wręczając polskiej reprezentacji narodowej statuetkę Człowieka Roku „Wprost” 2016. 26
 • Kwestia zasad 19 mar 2017, 20:00 Polski rząd pokazał, że potrafi zagrać ostro i konfrontacyjnie, ale przy wielu innych okazjach demonstrował wolę poszukiwania kompromisu – mówi Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich. 28
 • Operacja – ratowanie twarzy 19 mar 2017, 20:00 Cały ubiegły tydzień PiS prowadził akcję niwelowania strat po szczycie w Brukseli. Jak na skalę poniesionej porażki partii rządzącej wyszło to nadspodziewanie dobrze. 32
 • Patologie Krajowego Przewoźnika 19 mar 2017, 20:00 Kontrola wykazała, że PKP podpisały umowę na ochronę dworców z nieistniejącą firmą. Co więcej, zapłaciły jej za sprzęt cztery razy więcej niż kosztował na rynku. Wątpliwości jest więcej. 35
 • Polskie zbrojenia w ślepym zaułku 19 mar 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK generał broni Aby mieć przegląd rozwoju polskiej myśli technicznej po 1945 r. na potrzeby sił zbrojnych, trzeba pamiętać, że dyrektywy z Moskwy rozstrzygały, co Polsce wolno, a czego nie. Możliwości było niewiele.... 36
 • Miejska wojna rowerowa 19 mar 2017, 20:00 Wiosną w przyrodzie odradza się życie, a w mieście – konflikt między rowerzystami, kierowcami i pieszymi. Na rozejm raczej nie ma co liczyć. 38
 • Elektryczne dwa kółka 19 mar 2017, 20:00 Trans Hybrid 3.0 i 5.0 to propozycja dla tych, którzy lubią jeździć na dwóch kółkach, ale nie przepadają za wysiłkiem i poceniem się. 43
 • Par jednopłciowych nie ma. I już 19 mar 2017, 20:00 Dlaczego ślub gejów w jednym państwie jest zwykłą ceremonią, a w innym zagraża praworządności? – pytają osoby LGBT. 44
 • Wielka gra 19 mar 2017, 20:00 Przedsiębiorcy mogą się bać. Będzie ich szukać superskarbówka i grozi im 25 lat więzienia za fałszywe faktury. Tak rząd chce walczyć z niepłacącymi podatków. 49
 • Podróby na talerzu 19 mar 2017, 20:00 Sery, pierogi, bułki, ryby. W Polsce podrabia się wszystko. Fałszerze żywności zarabiają praktycznie tyle, ile handlarze narkotyków. 52
 • Bój o giełdę 19 mar 2017, 20:00 Na giełdzie mamy zawieszenie broni i nowego, tymczasowego prezesa. I dla sam ej giełdy byłoby lepiej, gdyby pozostał on na dłużej. Bo im mniej polityki na giełdzie, tym korzystniej dla inwestorów. Kilkumiesięczna wojna podjazdowa o... 56
 • Chiński superelektryk 19 mar 2017, 20:00 Kiedy Polacy wciąż czekają na własny samochód elektryczny, swoje najnowsze elektrocudo pokazali Chińczycy. Na targach motoryzacyjnych w Genewie zadebiutował Techrules Ren. To chińskie superauto potrzebuje 2,5 sekundy do setki. Na jednym... 57
 • Rosyjska pajęczyna 19 mar 2017, 20:00 Politykę Kremla wspiera dziś w całej Europie sieć politycznych, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, sprzymierzeńców. Dlatego w zbliżających się francuskich wyborach prezydenckich niemal każdy z kandydatów sprzyja Rosji. 58
 • Aktywa Putina 19 mar 2017, 20:00 Historia, którą opowiada film „Snowden”, wpisuje się w wielką światową grę mocarstw. 62
 • Co dalej z 5 mln pacjentów kardiologicznych? 19 mar 2017, 20:00 Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce. Jak proponowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej wpłyną na zdrowie Polaków? Przedstawiamy głos w dyskusji. 64
 • Złodzieje prądu 19 mar 2017, 20:00 Sony opatentował bezprzewodowy sposób na podbieranie energii z akumulatora innego telefonu albo np. z lodówki. Firma od dawna pracuje nad rozbudową systemu NFC, który pozwalał na zbliżeniową synchronizację czy połączenie telefonu z... 66
 • Kosmiczna energia 19 mar 2017, 20:00 Ogniwa paliwowe najpierw sprawdziły się w kosmosie. Dziś są stosowane do produkcji ciepła, energii elektrycznej i w motoryzacji. 68
 • Ogniwa przyszłości 19 mar 2017, 20:00 Pierwsza w Polsce mikroinstalacja z ogniwami paliwowymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 70
 • Pasze ze znakiem jakości 19 mar 2017, 20:00 Nowoczesne technologie, drobiazgowa kontrola jakości i dbałość o higienę – pasze z Piły spełniają najwyższe standardy rynku. 71
 • Kolej na zmiany 19 mar 2017, 20:00 Rośnie liczba Polaków, którzy decydują się zamienić samochód na pociąg. 72
 • Drogowcy czekają na Autostradę 19 mar 2017, 20:00 Największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej już w maju na Targach Kielce. 73
 • Setki milionów logistyków 19 mar 2017, 20:00 Klient e-sklepu, decydując o sposobie zakupu, testowania i odbioru towaru oraz płatności, ma wielki wpływ na łańcuchy dostaw. 74
 • Zdrowy, zielony, zadowolony – taki staje się Wrocław 19 mar 2017, 20:00 Wrocław stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 r. Jeśli to się uda, będzie pierwszym polskim miastem z takim wyróżnieniem. 78
 • Noc w muzeum 19 mar 2017, 20:00 Historyczny obiekt hotelowy jest jak stare wino – z wiekiem nabiera klasy, o jakiej nowo wybudowane hotele mogą tylko marzyć. 82
 • Nie zobaczysz nas w telewizji śniadaniowej 19 mar 2017, 20:00 Płyta „Songs of Love and Death” to projekt na polskim rynku muzycznym wyjątkowy. Ze zderzenia dwóch osobowości – Johna Portera i Nergala (Adam Darski) – wyzwala się nowa energia i rodzi nowa jakość. 86
 • Stara baśń, nowe znaczenia 19 mar 2017, 20:00 Animowana „Piękna i Bestia” jest uznawana za jedno z największych osiągnięć Disneya. Koncern postanowił więc wyprodukować jej „aktorską” wersję. Przy okazji to i owo zmienił. 90
 • Musical o tolerancji 19 mar 2017, 20:00 Mogłem zrobić, co podpowiadała mi wyobraźnia – mówi Bill Condon, reżyser „Pięknej i Bestii”. 92
 • Agustin Egurrola: To się państwu spodoba 19 mar 2017, 20:00 LUBIĘ FILMY Z CHARYZMATYCZNYMI BOHATERAMI, którzy pokazują, że w życiu trzeba iść prostą drogą i kierować się jasnymi zasadami. Takie mocne obrazy, które motywują do pracy nad sobą, zmuszają do myślenia i bycia lepszym – pod tym... 93
 • Wydarzenie 19 mar 2017, 20:00 SERIAL Problemy pierwszego świata Scorsese, Campion, Haynes, Fincher. Najlepsi reżyserzy kręcą seriale. Teraz do ich grona dołączył twórca m.in. „Witaj w klubie” Jean-Marc Vallée. Dawno nie było tak mocnej wiwisekcji zamożnej... 94
 • Wędrówka ludów trwa 19 mar 2017, 20:00 EWA WANAT Dla wielu imigrantów największym szokiem jest dyscyplina – że o siódmej rano trzeba wstać, żeby zdążyć do szkoły, że trzeba odrabiać lekcje, że wszystko robi się w określonym czasie. Pewien człowiek ma na przykład... 98
 • Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstw 19 mar 2017, 20:00 Przedsiębiorstwa stające przed decyzją dotyczącą pozyskania kapitału na rozwój działalności, coraz częściej muszą mierzyć się z niełatwym wyborem formy finansowania. 102
 • Stopy zwrotu na przykładzie akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 w 2016 roku 19 mar 2017, 20:00 Umiejętność zarządzania własnymi pieniędzmi jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu finansowego. Najbardziej efektywnym sposobem zarządzania jest inwestowanie. 104
 • Konsolidacja w wielu branżach przyspieszy 19 mar 2017, 20:00 Konkurencja w wielu branżach zaostrza się, co odbija się na rentowności spółek. W takiej sytuacji zarządzający firmami często decydują się na przejęcia konkurentów z branży, ponieważ to najszybszy sposób na zwiększenie skali działania, przejęcie udziałów rynkowych i... 105
 • Emerytura z funduszami private equity 19 mar 2017, 20:00 Polski system emerytalny zbudowany jest z dwóch filarów: repartycyjnego i kapitałowego. W przypadku tego drugiego kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka rynków finansowych i przełożenie sytuacji na GPW na stan oszczędności. 106
 • Multikanałowość i wysoka specjalizacja 19 mar 2017, 20:00 Co najmniej 20-proc. wzrost poziomu EBITDA, budowa i integracja technologii oraz rozwój kompetencji w zakresie omnichannel, to jedne z priorytetów, jakie ogłosiła w nowej Strategii Korporacyjnej, obejmującej lata 2017–2019. Spółka przedstawiła również wizję swojego biznesu do... 107
 • Wizjonerzy i księgowi w świecie polityki 19 mar 2017, 20:00 Sukcesu w biznesie nie można zagwarantować. Zgodnie z teorią ekonomii, im wyższa oczekiwana stopa zwrotu, czyli zysk lub korzyści, które chcemy uzyskać, tym wyższe ryzyko musimy ponieść. Przy czym ryzyko oznacza utratę odsetek lub nawet stratę części, a nawet całości... 108
 • Inwestor też człowiek, czyli relacje inwestorskie po ludzku 19 mar 2017, 20:00 Prasa branżowa coraz częściej porusza temat komunikacji human to human jako nowej jakości, która ma zastąpić marketing B2B oraz B2C. Relacje inwestorskie niestety pozostają w tyle. 109

ZKDP - Nakład kontrolowany