Równi i równiejsi

Równi i równiejsi

Kobieta na wózku inwalidzkim
Kobieta na wózku inwalidzkim / Źródło: Fotolia / Gina Sanders
Wydawałoby się, że równość to oczywiste hasło. A jednak nie. W Polsce równość wprawdzie jest, ale nie dla wszystkich.

Yga Kostrzewa, rzeczniczka stowarzyszenia Lambda Warszawa działającego na rzecz osób LGBT: – Dlaczego ja i moja partnerka nie możemy po sobie dziedziczyć, chociaż kupiłyśmy na spółkę mieszkanie i wspólnie w nim żyjemy? Kiedy jedna z nas umrze, druga będzie musiała wyprowadzić się z własnego domu. Doktor Mariola Racław, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, badająca m.in. działania państwa wobec seniorów: – Dlaczego seniorzy, którzy mają złą sytuację rodzinną i materialną, mają gorszą opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną niż ci, którymi mogą się zająć dzieci? Przecież wszyscy mają takie samo prawo do godnej starości. Paulina Sontowska, koordynatorka do spraw zatrudnienia w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi wspierającym osoby niepełnosprawne: – Dlaczego pracodawcy nie przyjmują osób z niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli zgłaszają się same, bez pośrednictwa takich organizacji jak nasza? Dlaczego wielu z nich uważa, że nad niepełnosprawnymi trzeba się litować, inaczej traktować niż pełnosprawnych? Odpowiedź jest zawstydzająca – bo w Polsce równość nie jest oczywista, mimo że wpisana jest do konstytucji. – Jeśli chodzi o seniorów, osoby niesamodzielne czy niepełnosprawne, to przepisy prawne zapewniają im równość – mówi Mariola Racław.

– Jednak nie zapewnia jej praktyka społeczna i instytucjonalna. Z osobami LGBT jest jeszcze gorzej, bo czują się dyskryminowane także przez prawo. Dlatego coroczne marsze równości, które przechodzą przez polskie miasta, choć kojarzą się głównie z postulatami gejów czy lesbijek, dotyczą także innych grup, które mogą o sobie powiedzieć, że są dyskryminowane. Największy z tych marszów, czyli warszawska Parada Równości, zaplanowany jest na najbliższą sobotę. To już 17. raz. – Postulaty nigdy nie ograniczały się wyłącznie do społeczności LGBT, tak było od pierwszej parady – mówi Yga Kostrzewa, która w tych paradach zawsze bierze udział. Tegoroczne również dotyczą różnych kwestii. Na stronie organizatorów parady jest ich w sumie 13. Wśród nich apel o godne warunki dla azylantów przebywających w Polsce, o edukację antydyskryminacyjną i etykę w szkole, o edukację seksualną dostosowaną do wieku, a nie poglądów, o zaostrzenie kar za przemoc wobec zwierząt i o realną równość płci. Ta ostatnia polegać ma m.in. na takim samym wynagradzaniu pracy kobiet i mężczyzn, parytecie w gremiach kierowniczych, polityce i mediach, wyeliminowaniu seksistowskiego języka, na bezpłatnej antykoncepcji, prawie do aborcji, pomocy rodzinom, w których żyją osoby niepełnosprawne, i przywróceniu funduszu alimentacyjnego. Jednak duża część postulatów dotyczy sytuacji osób LGBT.

Polska homofobem europy

W rankingu ILGA-Europe, analizującym poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie, Polska zajmuje przedostatnie miejsce. Za Litwą i Łotwą, które znalazły się wspólnie na miejscu ostatnim. Z rankingu wynika, że polskie państwo nie robi nic, aby poprawić sytuację prawną 2 mln obywateli LGBT. Najważniejsze postulaty prawne tej społeczności dotyczą wspólnego życia par jednopłciowych. Organizatorzy Parady Równości postulują pełną równość małżeńską łącznie z prawem do adopcji dzieci. Jednak nie wszystkie środowiska LGBT formułują te oczekiwania tak samo. Niektórym organizacjom wystarczy na razie legalizacja związków partnerskich, inne mówią o małżeństwach. Wszystko zależy od tego, jak oceniają możliwości przeforsowania zmian. Jednak łączy ich to, że obecne prawo i praktykę sądową uważają za dyskryminującą. Jak pokazuje ranking ILGA, nie jest to przekonanie odosobnione. Prawo nie pozwala na przykład parom jednopłciowym po sobie dziedziczyć, jeśli nie zapiszą tego w testamencie (który najbliższa rodzina może zresztą podważyć). Jednak za tak odziedziczone mieszkanie trzeba zapłacić podatek wynoszący 20 proc. jego wartości, czyli kilkadziesiąt tysięcy złotych. Żona po mężu nie musi.

– A więc nie ma równości wobec prawa – kwituje Yga Kostrzewa. Pary jednopłciowe postanowiły zawalczyć o równość i wymóc na państwie regulacje, które ułatwią im wspólne życie, zbliżając pod tym względem choć trochę do sytuacji związków heteroseksualnych. Pięć par gejów i lesbijek rozpoczęło pół roku temu proces litygacji, domagając się prawa do ślubu w sądach, a kiedy wszystkie instancje w Polsce im odmówiły, składając skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. – Jesteśmy z narzeczonym razem od 14 lat, mam już dość tłumaczenia, że to poważne, że jesteśmy sobie wierni, że prowadzimy wspólne życie. Jednak według prawa jesteśmy dla siebie osobami obcymi. Nie jesteśmy więc wobec tego prawa równi ze związkami dwupłciowymi – mówi Grzegorz Lepianka, jeden z uczestników procesu litygacji. W podobny sposób walczyli o swoje prawa Włosi, trybunał w Strasburgu nakazał państwu włoskiemu legalizację związków jednopłciowych, a ono zastosowało się do tego zalecenia. Polacy liczą na taki sam wyrok. Kolejne regulacje, których już od dawna domagają się geje i lesbijki, to rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści tak, by dotyczyły także orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Oraz by były skutecznie egzekwowane. – W sejmie był już w ubiegłym roku projekt na ten temat, ale przepadł – mówi Yga Kostrzewa.

Sejm poprzedniej kadencji uchwalił natomiast ustawę o uzgodnieniu płci. Jej główne założenie polegało na tym, że osoba transseksualna, chcąc skorygować płeć, nie będzie musiała wcześniej pozywać do sądu swoich rodziców za to, że po jej urodzeniu błędnie tę płeć oznaczyli. Zanim sejm uchwalił ustawę, było to niezbędne. – I bardzo przykre dla tych, którzy chcieli skorygować płeć oraz dla ich rodzin – mówi Kostrzewa. Wspomina film „Trans-akcja”, w którym o procedurze tej opowiada Anna Grodzka, była posłanka po korekcie płci. Grodzka zdecydowała się na operację dopiero po śmierci matki, właśnie dlatego, żeby nie zmuszać jej do stawania przed sądem. Jednak rodziców nadal trzeba pozywać, bo choć Sejm pod koniec urzędowania uchwalił ustawę, to do prezydenta trafiła ona już po wyborach. I Andrzej Duda jej nie podpisał. Dlatego jeden z postulatów Parady Równości mówi o uregulowaniach prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci. Organizatorzy Parady Równości apelują o to, by wypowiedzi seksistowskie i homofobiczne nie zyskiwały rangi poglądów. Zwracają się też do środowiska LGBT o rozprawienie się z wewnętrzną homofobią.

Na czym ona polega? Yga Kostrzewa spotyka się z nią w wypowiedziach osób publicznych, które same, będąc osobami LGBT, ukrywają to i jednocześnie dyskryminują innych. – W USA outuje się kongresmenów, którzy tak robią – mówi. – Jestem za tym, by robić to samo w Polsce wobec osób publicznych, które z premedytacją i skutecznie szkodzą społeczności LGBT. Nie chodzi tylko o to, że popierają niekorzystne rozwiązania prawne. Mówię także o sytuacji, gdy nie akceptują własnejseksualności i mówią, że inna orientacja niż heteroseksualna to obrzydliwość, że trzeba to leczyć. Szkodzą, bo zarażają innych frustracją i lękiem.

Nie staruszek, tylko obywatel

Kiedy mówi się o dyskryminacji osób starszych, to najczęściej w kontekście kulturowym. Naukowcy stworzyli nawet termin określający tę dyskryminację: ageizm. W pracy „Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie” dr Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego opisuje przejawy kulturowego ageizmu. Dotyczą przekonań o tym, jak powinna się ubierać i zachowywać, i czym zajmować osoba starsza. Segregacja przestrzenna ze względu na wiek, czyli fakt, że pokolenia mieszkają oddzielnie, a dzieci mają sporadyczny kontakt z osobami starszymi, sprawia, jak pisze Szukalski, że poznanie poglądów i zachowań osób starszych staje się niemożliwe, a to sprzyja stereotypom i uprzedzeniom. Seniorów widzi się bardziej jako strażników pamięci i kultu niż aktywnych uczestników życia. „Ageizm współczujący” to z kolei efekt dyskryminacji pozytywnej, gdy w imię chęci pomocy wzmacnia się uprzedzenia, a więc mówi się o konieczności pomocy „biednym, schorowanym, pozbawionym sił staruszkom”. A przecież nie każdy senior jest schorowany i pozbawiony sił. Nie każdy chce odgrywać rolę staruszka, czyli kogoś, kto stoi na uboczu życia społecznego. Jednak seniorzy tracą swoje prawo do równości także wtedy, gdy stają się schorowani i zależni od innych.

Paulina sontowska

W Polsce filarem opieki nad osobami starszymi jest rodzina. Jednak pozostaje ona w tej roli osamotniona. Istnieją wprawdzie ośrodki pielęgnacyjne, lecznicze i opiekuńcze, jednak tych publicznych jest za mało i są niedoinwestowanie. Z kolei te prywatne są drogie i często pozbawione nadzoru. Dlatego, kiedy starzy rodzice są niesamodzielni i wymagają opieki, stają się problemem dzieci. Problemem, bo także opieka domowa wymaga dużych kosztów. – Wydolność rodziny w niesieniu pomocy jestograniczona – mówi dr Mariola Racław z UW. – Jednym seniorem zajmuje się mniej osób niż kiedyś. To dlatego, że zmieniła się struktura rodzin, dzieci jest mniej, a seniorów, którzy żyją dłużej, więcej. Jedno dorosłe dziecko ma do opieki więcej seniorów. Rozluźniły się też relacje między dziećmi a rodzicami. Kobiety, które zazwyczaj pełniły rolę opiekunek, są aktywne zawodowo. – W tej sytuacji opiekuńczy model rodziny nie sprawdza się. A jeśli nie rodzina, to co? Nie ma dobrze zaplanowanego systemu, który zagwarantowałby osobom starszym równość – mówi dr Racław. Zadaniem państwa gwarantującego równość seniorom jest zaplanowanie właściwego modelu opieki, w którym opiekunowie nie będą zdani sami na siebie. W Niemczech od 40. roku życia obywatele płacą składki pielęgnacyjne, dzięki którym na starość sami mogą zdecydować, z jakiej dostępnej formy opieki chcą skorzystać, i sfinansować ją samodzielnie. We Włoszech rodziny dostają czeki, na podstawie których mogą zatrudnić opiekuna. W Hiszpanii przedstawiciele państwa podpisują z opiekunami umowę o pracę. Kiedy więc dorosłe dzieci dostają wsparcie finansowe, mogą zdecydować, czy skorzystają z czyjejś pomocy, czy same ograniczą obowiązki zawodowe, by zająć się starymi rodzicami. W Polsce są zdani na siebie i albo ich stać na opiekuna, albo nie, albo chcą się tego podjąć, albo nie i wreszcie może ich w ogóle nie być. Sytuacja seniora zdanego na cudzą opiekę zależy więc od sytuacji rodzinnej. – I to jest przejaw nierówności, bo według prawa każdy obywatel powinien mieć równy dostęp do opieki – mówi dr Racław.

Niechciana inność

W podobnej sytuacji znajdują się młodsze osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie zająć się same sobą. Jednak nierówność dotyczy także tych samodzielnych. – Populacja osób niepełnosprawnych zmienia się, coraz więcej z nich kończy uczelnie – mówi dr Mariola Racław. – Zdobywają z wielkim trudem, mimo barier, dyplom, a potem pozostają osamotnione na rynku pracy. Teoretycznie mają prawo do pracy, a firmy posiadają zachęty do tego, żeby je zatrudniać. Wciąż jednak w wielu z nich panuje przekonanie, że człowiek niepełnosprawny będzie potrzebował specjalnego traktowania, nie poradzi sobie z obowiązkami. To mit. – Na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu są bardzo często sumiennymi pracownikami, lubią rutynowe prace, one ich nie nudzą, dobrze się czują w zajęciach powtarzalnych, co dla innych bywa bardzo męczące – mówi Paulina Sontowska ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. – Prowadzimy projekt promujący zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przełamujemy stereotypy, pokazujemy, że ludzie ci mogą być dobrymi pracownikami – mówi Paulina Sontowska. – Udaje nam się, nie mamy problemu z dotarciem do pracodawców, jednak nam jest łatwo, bo działamy w Warszawie, w której nie ma bezrobocia, ofert pracy jest dużo. W innych częściach Polski jest gorzej. Problemy z równością widać więc w prawie i w codziennym życiu. Jednak nawet najlepsze rozwiązania instytucjonalne i zapisy w ustawach nie sprawdza się bez równościowej świadomości społecznej. A to jest zadanie dla szkół, które powinny uczyć, że każdy człowiek ma swoje prawa. Polskie szkoły szykują się natomiast do zamykania drzwi dla dzieci z indywidualnym programem nauczania. Albo będą korzystać dokładnie z tych samych zajęć, co większość, albo niech uczą się w domu. Inność nie zasługuje na uwagę szkoły, nie ma więc sensu oczekiwać, że będzie zasługiwać na uwagę pracodawców czy posłów tworzących prawo. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 22/2017
Więcej możesz przeczytać w 22/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2017 (1788)

 • Wolność, równość, żona Macrona i koty prezesa 28 maj 2017, 20:00 Co za dziwna para! Jak tak można! Właściwie przez cały świat przetoczyła się dyskusja na temat różnicy wieku pomiędzy prezydentem Francji i starszą od niego małżonką. Nie brakowało komentarzy prześmiewczych albo zwyczajnie chamskich. Nasuwa mi się w tym miejscu analogia do... 3
 • Obraz tygodnia 28 maj 2017, 20:00 123 456 i „password” to najsłabsze hasła – stwierdziła firma SplashData po przyjrzeniu się 2 mln stosowanych haseł Przegrany Leo Messi Został prawomocnie skazany na 21 miesięcy więzienia (w zawieszeniu) za oszustwa podatkowe. Wygrany... 6
 • Niedyskrecje parlamentarne 28 maj 2017, 20:00 Donald T. spotkał się w Brukseli z Donaldem T., były polityka i drobne złośliwości SZEF MON ANTONI MACIEREWICZ MOŻE SIĘ CIESZYĆ, że ma tak zajadłego przeciwnika jak Platforma Obywatelska. Ostatnia akcja tej partii, czyli wotum... 8
 • Zdarzyło się jutro 28 maj 2017, 20:00 Opole w Kielcach, Trump w Tusk Tower i Misie Srysie. BIEDNY PREZYDENT OPOLA. On chyba na początku tylko nie chciał disco polo, a tu jak u niezapomnianego Kononowicza. Niczego nie będzie. A festiwal opolski odbędzie się w Kielcach. „GAZETA... 12
 • Info radar 28 maj 2017, 20:00 Polak jednak potrafi Nasza dyplomacja zaskakująco dobrze radzi sobie w staraniach o wejście Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przed piątkowym głosowaniem nic nie jest jeszcze przesądzone. Mimo to Polska po 20 latach przerwy ma szansę na... 14
 • Prawo do wyboru – Wolne od GMO 28 maj 2017, 20:00 #WPROSTOBYWATELSKO RAFAŁ GÓRSKI 4 MAJA RUSZYŁY RZĄDOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY, która zakłada ujednolicenie przepisów dotyczących znakowania żywności wolnej od organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). To... 15
 • Zacznij od Wodeckiego 28 maj 2017, 20:00 Chciałbym trafić na okładkę magazynu gejowskiego – mówił przed trzema laty w wywiadzie dla „Wprost”. Miał wtedy bardzo dobry czas, szykował się do wydania płyty „1976: A Space Odyssey”, nagranej z muzyczną grupą Mitch &... 16
 • Ta przeklęta innowacyjność! 28 maj 2017, 20:00 NIM SKOŃCZĘ PISAĆ TEN FELIETON, W RÓŻNYCH FIRMACH, W KORPORACJACH, NA SZKOLENIACH I W GABINETACH SŁOWO „innowacja”, „innowacyjność” padnie z tysiąc razy. I niestety, nie w pustkę. To słowo klucz nie tylko do gospodarki, ale i... 17
 • Bezkosztowe oburzenie 28 maj 2017, 20:00 W KRAJU LICZNYCH KŁOPOTÓW ZADZIWIA UWAGA, Z JAKĄ ZNACZNA CZĘŚĆ POLSKIEJ INTELIGENCJI ŚLEDZI AKTYWNOŚĆ ONR. Ekstrema narodowa jest w Polsce znacznie słabsza niż w Niemczech czy we Francji, a jednak nie tam, lecz tu jest ona przedmiotem... 17
 • Jak prezydent spał na budowie 28 maj 2017, 20:00 Andrzej Duda pod okiem BOR bawił w zakopiańskim hotelu Belvedere, który nie ma pozwolenia na użytkowanie, a przede wszystkim nie został odebrany przez strażaków. Sprawę badają już ABW i prokuratura. 19
 • Solidarny gest 28 maj 2017, 20:00 Nie namawiałam nikogo do bojkotu Opola, to były indywidualne decyzje samych artystów – mówi Kayah. 23
 • Zakazane piosenki 28 maj 2017, 20:00 W sprawie festiwalu w Opolu wypowiedzieli się niemal wszyscy. Można pomyśleć, że każdy chce tu coś ugrać. Mało kto jednak ma pomysł, jak uratować imprezę, która jest dla polskiej kultury prawdziwym skarbem. 24
 • Zostaliśmy ocenzurowani 28 maj 2017, 20:00 Dostaliśmy łatkę osób walczących z Kościołem. Nic bardziej błędnego! Przekaz zawarty na naszej płycie jest wręcz przeciwny! 26
 • Opole pod Grunwaldem 28 maj 2017, 20:00 Śniło mi się, że na urodziny babci zaprosiłam trzyosobowy boysband z ONR, choć babcia, odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, już dawno nie żyje. Chłopcy byli bardzo sympatyczni, ubrani jak oddziały SA, tylko zamiast... 28
 • Wszystkie wojny Jacka Kurskiego 28 maj 2017, 20:00 Historia z niedoszłym festiwalem w Opolu nie tylko nie zmiotła Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP, ale nawet go umocniła. – Teraz długo nie będzie go można odwołać – uważają politycy PiS. 30
 • Jak zabija policja 28 maj 2017, 20:00 Sprawa zabójstwa Igora Stachowiaka odsłania skrywaną od lat prawdę, że polska policja ciągle stosuje tortury. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich potrzebna jest zmiana prawa. 32
 • Rutynowe przepychanki 28 maj 2017, 20:00 Opozycja żąda głowy wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego, ale dymisji nie będzie. 35
 • Kongres rozwiązań przykryty buczeniem 28 maj 2017, 20:00 Szkoda, że buczenie i wyjście z sali zdominowały przekaz z kongresu prawników, bo potem działy się na nim rzeczy ważne. 36
 • Ferwor Szydło 28 maj 2017, 20:00 JAN ROKITA W reakcji na emocjonalne uniesienie, w jakie wpadła w Sejmie premier Beata Szydło, gorączka myślowa ogarnęła także opozycyjnych polityków i publicystów. Pani premier, ni z tego, ni z owego, zaczęła z trybuny sejmowej... 37
 • Armia narzędziem utrzymania władzy? 28 maj 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni W każdym państwie mieniącym się demokratycznym lub do tego miana aspirującym armia podlega politycznemu kierownictwu państwa, które jest kreatorem polityki bezpieczeństwa. W starych demokracjach jest to... 38
 • Duzi mogą więcej 28 maj 2017, 20:00 Nic dziwnego, że w naszych rankigach szpitali wygrywają placówki kliniczne. Są wizytówkami uczelni medycznych i przyciągają najlepszych ich absolwentów. 41
 • Urologia niedofinansowana 28 maj 2017, 20:00 Rak gruczołu krokowego to domena urologii – mówi dr hab. Artur A. Antoniewicz, krajowy konsultant w dziedzinie urologii. 44
 • W jakości siła 28 maj 2017, 20:00 Naszym celem jest wyleczenie pacjenta, a nie wykonanie procedur – mówi Jędrzej Litwiniuk, prezes CM Gamma. 45
 • Dobre leki to nie wszystko 4 wrz 2017, 3:00 Teva Pharmaceuticals od lat angażuje się w działania wspierające terapie pacjentów oraz służące poprawie jakości ich życia. 46
 • Wykryć raka 28 maj 2017, 20:00 Rozwój diagnostyki w onkologii to odpowiedź na wzrost liczby zachorowań – mówi Michał Milczarek, dyrektor Alab Laboratoria. 47
 • Chirurg z robotem 28 maj 2017, 20:00 Wykonujemy rocznie ponad 1500 operacji na otwartym sercu – mówi prof. Romuald Cichoń, prezes Medinetu. 48
 • Odmłodzić stawy 28 maj 2017, 20:00 O regeneracji stawów komórkami macierzystymi i systemie Q-graft® mówią Małgorzata Pilecka z kliniki Perfect Medica i dr Marek Krzemiński, prezes Orthos Clinic. Zespół lekarzy Orthos Clinic z Gdyni we współpracy z kliniką Perfect Medica z Gdańska byli pierwszymi w Polsce i... 50
 • Nie mamy żadnych kompleksów 28 maj 2017, 20:00 Pomagamy 4,5 tys. pacjentów rocznie – mówi prof. Sławomir Snela, kierownik Kliniki Ortopedii Szpitala nr 2 w Rzeszowie. 51
 • Szpital to ludzie 28 maj 2017, 20:00 Wykonujemy głównie operacje związane z nowotworami układu pokarmowego – mówią lekarze ze szpitala w Brzozowie. 52
 • Równi i równiejsi 28 maj 2017, 20:00 Wydawałoby się, że równość to oczywiste hasło. A jednak nie. W Polsce równość wprawdzie jest, ale nie dla wszystkich. 54
 • Za co kocha nas reszta świata 28 maj 2017, 20:00 Polskie meble, srebro i okręty. Sukcesy naszych eksporterów udowadniają, że Polska przestała być wyłącznie krajem wódki i kiełbasy. 60
 • Giełda potrzebuje spokoju 28 maj 2017, 20:00 Na warszawskiej giełdzie od początku roku można było zarobić 20 proc. – mówi Jarosław Grzywiński, szef GPW 66
 • Bezpieczeństwo w (małym) palcu 28 maj 2017, 20:00 Czy biometria zmieni oblicze bankowości? Dyskutowali o tym przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz sektora bankowości podczas debaty zorganizowanej przez tygodnik „Wprost”. 68
 • Pomorskie Orły nagrodzone 28 maj 2017, 20:00 W Sopocie odbyła się kolejna gala, podczas której zostali uhonorowani przedsiębiorcy z województwa pomorskiego. 70
 • Pieniądz lubi ciszę 28 maj 2017, 20:00 Kulczykowie przekażą 100 mln zł na cele charytatywne. Taką wiadomość ogłosiła kilka dni temu, w imieniu swoim i brata, Dominika Kulczyk, zachęcając innych bogatych do dzielenia się majątkiem. Idea szlachetna, cel słuszny, tylko po co... 72
 • Lustro pokaże przyszłość zakupów 28 maj 2017, 20:00 Jeśli sądzicie, że zakupy w internecie doprowadzą do likwidacji sklepów stacjonarnych, może się okazać, że grubo się mylicie. 74
 • Jak w rajdówce 28 maj 2017, 20:00 Na początku czerwca zadebiutuje w Polsce DiRT 4. To kontynuacja kultowej serii Colin McRae Rally. Czyli, krótko mówiąc, ostra jazda rajdówką w terenie. Weźmiemy udział w bezpardonowych zawodach rallycross, opartych o licencję FIA World... 76
 • Biuro kluczem do rozwoju biznesu 28 maj 2017, 20:00 Rynek nieruchomości jest ściśle związany z rozwojem ekonomicznym Polski. Rosnące zasoby powierzchni biurowych to odpowiedź na ekspansję polskich firm oraz chęć zagranicznych korporacji do wybierania Polski, jako dobrego miejsca do prowadzenia biznesu. Atrakcyjne biuro to... 78
 • Czy zakup mieszkania na wynajem się opłaca? 28 maj 2017, 20:00 Coraz więcej Polaków rozważa zakup mieszkania na wynajem jako alternatywę dla lokowania oszczędności w bankach. Statystyki pokazują, że może to być dobry pomysł, lecz należy pamiętać, że wyższe odsetki wiążą się z ryzykiem. 80
 • Klimatyzacja w budynkach zabytkowych 28 maj 2017, 20:00 Instalowanie systemów klimatyzacji w budynkach zabytkowych może być sporym utrudnieniem, bowiem budynki tego typu znajdują się pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków. Oznacza to, że instalowanie jakichkolwiek urządzeń – także agregatów klimatyzacyjnych na elewacji lub na... 82
 • W biznesie wygrywają twórcy idei, a nie podwykonawcy 28 maj 2017, 20:00 Innowacje są niezbędnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki jako całości. Liczę, że przełamanie negatywnego trendu w inwestycjach będzie się wiązać z większym ukierunkowaniem na innowacyjność polskich przedsiębiorstw – mówi Maciej Sus, Dyrektor Departamentu Klienta... 84
 • Wynajem długoterminowy aut rośnie 28 maj 2017, 20:00 Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), w I kw. 2017 r. rynek wynajmu długoterminowego aut w Polsce urósł o 13,2% r/r. Tempo wzrostu było aż 1,5-krotnie wyższe niż rok wcześniej. 85
 • Sieci wodociągowe przyszłości 28 maj 2017, 20:00 Automatyczne wykrywanie awarii – tak nowoczesne technologie usprawnią działanie firm wodociągowych. 87
 • Kogo obchodzi Manchester? 28 maj 2017, 20:00 22 zabitych, dziesiątki rannych, w tym wiele dzieci. Kolejna z serii masakr dokonywanych w Europie potwierdza bezradność i rosnącą obojętność wobec terrorystów. 89
 • Polowanie na prezydenta 28 maj 2017, 20:00 Pierwsza podróż zagraniczna Donalda Trumpa okazała się sukcesem, ale amerykańska lewica robi wszystko, żeby prezydent nie dokończył kadencji. 91
 • Wersal dla Putina 28 maj 2017, 20:00 Francuskie dąsy na Rosję były ważnym elementem prezydenckiej kampanii nad Sekwaną. Jej zwycięzca, Emmanuel Macron kreował się na zdecydowanego przeciwnika Moskwy. Padały oskarżenia o ingerowanie w kampanię wyborczą. Wbrew opinii... 93
 • Pięć sposobów na fake newsy 28 maj 2017, 20:00 Naukowcy alarmują: fake newsy to potężne wyzwanie stojące przed światem. 94
 • Dzieci, które zmieniały świat 28 maj 2017, 20:00 Walczyły o wolność, dostęp do edukacji i równouprawnienie, czasem płacąc za to najwyższą cenę. 98
 • Restauracja spod znaku ryb 28 maj 2017, 20:00 Serwowanie owoców morza i ryb morskich świeżych i najwyższej jakości. To cel, który postawili sobie właściciele warszawskiej restauracji L’Arc Varsovie. 102
 • Moore. Roger Moore 28 maj 2017, 20:00 Jako James Bond, w którego wcielił się aż siedem razy, stawił czoła wszystkiemu. Z chorobą również walczył dzielnie i do końca. 104
 • Realia przed fikcją 28 maj 2017, 20:00 Na festiwalu w Cannes artyści próbowali zrozumieć okaleczoną Europę. Ale i pytali, jaki świat odziedziczą nastolatkowie. 108
 • Koniec z gablotami 28 maj 2017, 20:00 Spór o Muzeum II Wojny Światowej przysłonił fakt, że w Polsce trwa muzealny boom – w udanych budynkach lokują się dobre wystawy. 110
 • Wydarzenie 28 maj 2017, 20:00 MUZYKA Ludzie w maskach Beatlesi mieli swoje alter ego w Orkiestrze Klubu Samotnych Serc; na przełomie wieków Damon Albarn ze wspólnikiem powołali do życia komiksowy zespół, który okazał się być wyjątkowo ponadczasowym projektem.  To... 113
 • Koniecznie! 28 maj 2017, 20:00 teatr 114
 • Powyżej średniej 28 maj 2017, 20:00 KSIĄŻKA Mafiosi i Indianie „DEMASKATOR” TO NAJWIĘKSZY OD LAT SUKCES JOHNA GRISHAMA, mistrza prawniczych thrillerów. Sukces, dodajmy, zasłużony. Pisarz osnuł akcję książki wokół należącego do Indian kasyna na Florydzie. To... 115
 • Nietrafny wybór 28 maj 2017, 20:00 Bez entuzjazmu KSIĄŻKA Autorka superbestsellera „Dziewczyna z pociągu” wraca z nową książką. Tamten tytuł sprzedał się w 20 mln egzemplarzy, a jego sukces potwierdziła hollywoodzka adaptacja z Emily Blunt. Szczerze mówiąc, był to... 116
 • Z Warszawy do Wenecji 28 maj 2017, 20:00 Od połowy maja do 26 listopada trwa 57. Biennale w Wenecji – jeden z najważniejszych i największych międzynarodowych festiwali sztuki współczesnej. 118
 • Andrzej Smolik & Kev Fox: To się państwu spodoba 28 maj 2017, 20:00 AS: PRÓBOWAŁEM ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z AUDIOBOOKAMI, ALE MAM POKRĘTNĄ NATURĘ: JEŚLI COŚ CZYTAM, to lubię to szybko skończyć. Audiobooków słuchałem w samochodzie, a przecież w aucie rozmawia się przez telefon, wysiada, tankuje, to... 120
 • Waszyngton, czyli „Poland” 28 maj 2017, 20:00 RYSZARD CZARNECKI Ju-Es-Ej”, „Ju-Es-Ej”! Piszę te słowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Piszę między spotkaniami z jednym, drugim, trzecim kongresmenem a kolejnym: z szefem jednej z komisji Senatu USA. Bardzo lubię... 122
 • Zmiany na polskim rynku usług domów maklerskich w okresie 1991–2017 28 maj 2017, 20:00 Pierwsza sesja giełdowa w Polsce odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Od tego momentu polski rynek kapitałowy zaczął rozwijać się w ogromnym tempie, stając się obecnie wiodącym w regionie Europy środkowo-wschodniej. Rozwój rynku kapitałowego polegał m.in. na zwiększaniu liczby... 127
 • Budowanie portfela inwestycyjnego – jak zacząć? 28 maj 2017, 20:00 Po długich miesiącach marazmu, a nawet okresowej bessy, na GPW wreszcie zaczęło się dziać. Po bardzo burzliwym ubiegłym roku, który przyniósł wiele zaskakujących rozstrzygnięć na arenie polityczno-gospodarczej (m.in. Brexit, wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA), już pod... 128
 • Od mechanicznego krosna do algorytmów inwestycyjnych 28 maj 2017, 20:00 Rok 1745. Jacques de Vaucanson, zatrudniony przez ówczesnego króla Francji jako inspektor tamtejszego przemysłu jedwabniczego, rozpoczął pracę nad pierwszym zautomatyzowanym krosnem tkackim. Wcześniej, w 1732 roku stworzył on pierwszy... 129
 • Czy sztuczna inteligencja zastąpi CFO? 28 maj 2017, 20:00 Sztuczna inteligencja – termin, który jeszcze nie tak dawno kojarzony był z dziedziną naukową bardziej z pogranicza science-fiction, aniżeli z realnym i praktycznym wykorzystaniem jej możliwości. 130
 • Reputacja w czasach kryzysu zaufania 28 maj 2017, 20:00 Według ostatniego indeksu zaufania Edelmana żyjemy w czasach kryzysu dobrej opinii na temat instytucji publicznych, mediów oraz dużych firm. W przypadku instytucji publicznych zanotowano spadek w 21 na 28 badanych państw, co finalnie oznacza że 2 na 3 kraje uznano za nieufne. 131

ZKDP - Nakład kontrolowany