Głód potępienia

Głód potępienia

Władze II Rzeczypospolitej najwięcej wiedziały o Wielkim Głodzie na Ukrainie
Dramat Wielkiego Głodu na Ukrainie rozgrywał się przy całkowitej obojętności Zachodu. Ale w Polsce najlepiej wiedziano o sytuacji za Zbruczem. Do Warszawy regularnie nadchodziły raporty dyplomatyczne i informacje Oddziału II Sztabu Głównego, czyli wywiadu. Paradoks Wielkiego Głodu polega na tym, że Ukraina przez stulecia była jednym z największych producentów zboża w Europie. Bolszewicy ze spichlerza Europy uczynili obszar nędzy i niedoboru. Kolektywizacja, rozkułaczanie, nadmierne kontyngenty i bezwzględne rekwizycje zboża rozpoczęte w 1929 r. przez Stalina doprowadziły ukraińskie rolnictwo do ruiny, a chłopów - do straszliwego głodu (ukr. hołodomor). W latach 1932-1933 zmarło z tego powodu co najmniej 3 mln osób. Wielki Głód jest jedną z największych tragedii europejskich XX wieku, a także jedną z największych zbrodni reżimu bolszewickiego. Aż do czasów Gorbaczowowskiej pierestrojki ta zbrodnia była przez komunistów negowana.

Bolszewicki raj
Polskie konsulaty w Charkowie i Kijowie, a także poselstwo w Moskwie czerpały wiadomości o Wielkim Głodzie od petentów, a także z nadchodzącej korespondencji. Niejednokrotnie polscy dyplomaci mogli na własne oczy zaobserwować przerażającą nędzę, w której znaleźli się mieszkańcy bolszewickiego państwa. Jan Karszo-Siedlewski, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, 16 marca 1933 r. informował, że robotnicy miejscy, którzy przywożą dla konsulatu drewno, węgiel i inne produkty, na oczach pracowników placówki rzucają się na obierzyny kartofli i inne resztki znalezione w śmietniku. Z kolei robotnicy, którzy wywozili śmieci, zjadali na podwórzu konsulatu pokarm przygotowany dla psów.
W polskich raportach z lat 1932-1933 dobrze opisano ówczesną rzeczywistość "bolszewickiego raju": niegospodarność w kołchozach, brak zainteresowania chłopów pracami polowymi, tragiczny stan żywego inwentarza, zwłaszcza koni, a także katastrofalną sytuację głodującej ludności.
Apogeum głodu przypada na wiosnę 1933 r. Jan Karszo-Siedlewski 12 kwietnia 1933 r. alarmował, że sytuacja na Ukrainie ewoluuje ku powszechnej nędzy. Niektóre wsie, na przykład w okolicach Sum, które miały około tysiąca mieszkańców, opustoszały albo zostało w nich po 150-200 osób. Ludzie żywili się wtedy przeważnie makuchami (wytłokami z rzepaku) i obierzynami z kartofli, jedli też psy, koty, zdechłe konie. Zdarzały się nawet wypadki ludożerstwa.
Porucznik Jerzy Niezbrzycki, kierownik referatu Wschód Oddziału II Sztabu Głównego (wywiad), na podstawie przekazanych mu informacji tak opisywał sytuację na Ukrainie między 15 maja a 25 czerwca 1933 r.: "Głód na Ukrainie bardzo wielki. Wsie liczące ongiś 5-6 tys. ludności zamieszkiwane są obecnie przez 20-30 rodzin. W jednej wsi, liczącej przedtem ok. 1000 osób, w maju zmarło ok. 50 młodych ludzi w wieku 16-20 lat. Z powodu braku ludzi do grzebania trupów w niektórych wsiach początkowo trupy były wrzucane do piwnic opustoszałych domów, a kiedy zabrakło ludzi trudniących się wrzucaniem trupów do piwnic, trupy leżały nie chowane przez dłuższy czas w domu. Na porządku dziennym trupów nie chowało się przez 3-4 dni. W związku z tym w niektórych wymarłych prawie zupełnie wsiach panuje smród nie do zniesienia".
Niezbrzycki pisał, że do więzień trafiało coraz więcej ludożerców. Na ulicach miast leżały osoby umierające z głodu, przeważnie młodzi. We wsi Czerkasy koło Białej Cerkwi z 2500 mieszkańców pozostało zaledwie 80 mężczyzn i 140 kobiet. We wsiach Żydowczyk i Budzionówka zmarło z głodu ponad 80 proc. mieszkańców, a we wsi Dubriwka - 50 proc. W wielu wsiach nie miał kto zbierać plonów, choć zboże obrodziło.

Kanibale z sąsiedztwa
W dokumentach polskich placówek można znaleźć informacje o licznych aktach ludożerstwa. Do pierwszych takich zdarzeń doszło wczesną wiosną 1932 r. Wiadomości były tak potworne, że niektórzy polscy dyplomaci nie chcieli w to wierzyć. Radca handlowy poselstwa RP w Moskwie A. Żmigrodzki pisał 7 maja 1932 r. do ministra przemysłu i handlu w Warszawie, że "roi się tu od plotek o kanibalizmie". I dodawał, iż "to są oczywiście brednie". Mniej sceptyczny był Henryk Jankowski, konsul RP w Kijowie, który 11 maja 1932 r. informował posła RP w Moskwie, że rozboje i morderstwa na tle głodowym na wsi ukraińskiej są na porządku dziennym.
O prawdziwej pladze ludożerstwa dyplomaci oraz polski wywiad informowali na początku 1933 r. Jan Karszo-Siedlewski pisał, że 21 lutego 1933 r. przyłapano na ludożerstwie stróża kolejowego na stacji Pieczanowska w okręgu berdyczowskim. Wydała go własna żona, którą terroryzował, każąc jej gotować obiady z mięsa zabijanych ludzi, których ściągał do swego domu pod pretekstem udzielenia noclegu. Mięso mordowanych stróż także sprzedawał sąsiadom.

Nie prowokować!
Mimo wiarygodnych informacji o głodzie na Ukrainie polscy politycy nie rozgłaszali tego, aby nie prowokować Sowietów (w lipcu 1932 r. Polska podpisała z ZSRR pakt o nieagresji). Jan Karszo-Siedlewski w raporcie z 6 marca 1933 r. sugerował MSZ, że warto by było z tym stanem rzeczy zapoznać polskie społeczeństwo, zwłaszcza mieszkańców Kresów Wschodnich, nie zawsze zdających sobie sprawę z niebezpieczeństwa płynącego z Ukrainy. Jego inicjatywa pozostała jednak bez odpowiedzi. Polskie władze nie chciały zaogniać stosunków z ZSRR, tym bardziej że akurat wtedy zabito sekretarza konsulatu sowieckiego we Lwowie Aleksieja Majłowa. Zabójcą był członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Mykoła Łemyk. Podczas procesu Łemyka sąd nie zezwolił - ze względów politycznych - na przytaczanie "faktów obecnego stanu na Ukrainie".
Wymowne jest pismo poselstwa RP w Moskwie z 24 stycznia 1934 r., gdzie ustosunkowano się do raportu konsulatu RP w Kijowie w sprawie głodu na Ukrainie. Skrytykowano raport za zbytnie generalizowanie wiadomości o głodzie, nędzy czy prześladowaniach ludności.

Wewnętrzny problem
Sprawy głodu na Ukrainie nie chcieli podnosić nie tylko Polacy, ale też inne państwa europejskie oraz USA. Uważano, że ważniejsze są dobre stosunki z ZSRR, szczególnie w obliczu zwiększającego się niebezpieczeństwa ze strony hitlerowskich Niemiec. Dramat na Ukrainie uznawano za "wewnętrzny problem ZSRR". Trafnie przedstawił to przewodniczący Klubu Ukraińskiego w Genewie Jewhen Baczynski w liście do Społecznego Komitetu Ratunku Ukrainy we Lwowie z 14 kwietnia 1934 r. "W Genewie wszędzie panuje skrajna obojętność polityczna na los głodujących Ukraińców. W to nie wierzą i nie chcą się wtrącać. Koła dyplomatyczne zajmują się wielką polityką, w której pierwsze miejsce zajmuje kwestia wstąpienia Związku Radzieckiego do Ligi Narodów. Śmierć milionów chłopów tych polityków w ogóle nie obchodzi" - pisał Baczynski. Piotr Kurnicki, wicekonsul RP w Kijowie, zauważył natomiast, że na Zachodzie obserwuje się swego rodzaju modę na Sowiety, więc zbrodni się im nie wypomina.


Kanibalizm podczas wielkiego głodu na Ukrainie
Najbardziej potworną konsekwencją głodu były akty antropofagii. Głód działał na psychikę ludzką w różnoraki sposób. Jedni umierali w domach w samotności, jeszcze inni posuwali się do aktów kanibalizmu. Z punktu widzenia medycznego organizm człowieka, który nie dostaje pożywienia, spala własne białko (katabolizm). Codziennie spada masa ciała. Pojawiają się bóle żołądka, które po jakimś czasie zanikają. Człowiek wpada w letarg. Dochodzi do zaburzeń umysłowych.
„Z powodu głodu - mówił jeden ze świadków - ludzie zatracili wszelkie ludzkie uczucia i stali się dzikimi zwierzętami zjadającymi swoje dzieci". O kanibalizmie pisano w tajnych raportach partyjnych, milicji i GPU, potwierdzają to też naoczni świadkowie. Do pierwszych aktów ludożerstwa doszło już w marcu 1932 r. Wiele aktów kanibalizmu popełnili rodzice, którzy zabijali własne dzieci, próbując ratować przed śmiercią siebie i pozostałe dzieci.
Zastępca naczelnika milicji rejonu berdiańskiego (obwód dniepropietrowski) Rudow informował 22 sierpnia 1932 r. główny zarząd milicji w Charkowie o kanibalizmie we wsi Sofijiwka. W dokumencie opisywał, że 6 lipca 1932 r. mieszkaniec Berdiańska Nikołaj Czułkow zawiadomił o zaginięciu półtorarocznej córki Walentyny, która była pod opieką jego byłej żony Kseni Bołotnikowej, mieszkanki wsi Sofijiwka. W śledztwie ustalono, że kobieta mająca na utrzymaniu dwójkę dzieci za pracę w kołchozie w 1931 r. otrzymała 133 kg zboża. W grudniu 1931 r., nie mając karmy dla zwierząt, zarżnęła krowę i świnię. Wtedy skończyły się jej zapasy zboża, od tego czasu spożywała jedynie mięso zarżniętych zwierząt. Na początku marca 1932 r. mięso się skończyło, Bołotnikowa odżywiała się już tylko wywarem z kości. Z powodu braku żywności kobieta zaczęła puchnąć. Kilka razy bezskutecznie zwracała się o pomoc do rady wiejskiej i zarządu artelu. Nie mając nadziei na uzyskanie pomocy, postanowiła zabić i zjeść własną córkę.
Pod koniec marca 1932 r., kiedy usnął syn, zawołała do siebie córkę, następnie wziąwszy nóż stołowy, poderżnęła jej krtań. Później położyła jej ciało na ławce, przykryła i poszła spać. Następnego dnia odcięła dziewczynce głowę i włożyła do kotła. Pozostałą część ciała pokroiła i zakopała w gnoju.
Iwan Wołosenko (wieś Steciwka, obwód kijowski) wspomina, jak udało mu się uniknąć śmierci. „Było to wiosną 1933 r., kiedy brat Mitia poszedł do szkoły, mama poszła do sieni i zablokowała ryglem drzwi, żeby nikt nie mógł wejść do chaty. Sama pozostała w sieni, żeby nie patrzeć na to, co się miało stać. Ojciec zaczął ostrzyć nóż: pewnie myślał (a może był już zupełnie nieprzytomny), że nic nie rozumiem (miałem wtedy sześć lat). Patrzę na nóż, ogarnia mnie strach (rzecz jasna domyśliłem się, po co ostrzy się nóż) i zacząłem straszliwie krzyczeć. A ojciec choćby co - nadal ostrzył nóż. Widocznie z głodu stracił rozum. Słysząc mój krzyk, przybiegł do naszej chaty sąsiad Fedir Pikowśkyj, który mnie uratował."
Istniały też grupy, zajmujące się mordowaniem ludzi, których następnie zjadano, niejednokrotnie przy tym sprzedawano ludzkie mięso na bazarach.
Dokładnie nie wiadomo, do ilu aktów kanibalizmu doszło podczas Wielkiego Głodu na Ukrainie. Kijowskie GPU 12 marca 1933 r. informowało szefa GPU USRR, że „ostatnio" codziennie z rejonów obwodu otrzymuje dziesięć i więcej doniesień o kanibalizmie. Pewne pojęcie o liczbie aktów ludożerstwa dają materiały Archiwum Państwowego MSW Ukrainy. W 1933 r. za kanibalizm skazano na okres od 3 lat do 5 lat łagrów 1483 osoby. 1022 sprawy dotyczą osób skazanych za popełnienie aktów antropofagii na karę 10 lat łagrów lub śmierci. Z tych danych wynika, że w latach 1932-1933 skazano za kanibalizm co najmniej 2505 osób. Należy pamiętać, że często jedna skazana osoba miała na sumieniu kilka lub kilkanaście ofiar, więc można sobie uświadomić, ile osób poniosło śmierć w ten właśnie sposób. 
Okładka tygodnika WPROST: 10/2007
Więcej możesz przeczytać w 10/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • wioleta   IP
  W Irlandii pod koniec XIX wieku też był Wielki Głód: Great Famine, który spowodował, że ze społeczeństwa 8mln do nie dawna było 3.5mln. 2 mln umarły z łodu a 2 mln wyemigrowały do USA i Kanady. Stało się tak dzięki temu, iż podczas nieurodzaju ziemniaków resztki tych co były uprawiane i zbierane Kościół Katolicki sprzedawał Anglikom i Francji, a rolnicy, którzy przy nich pracowali umierali z głodu. Dzięki temu teraz budynki kościołów stoją w Irlandii puste. Każdy się poznał na biznesie Kościoła a księży poznał jako normalnych ludzi: raz chłopczyk a raz dziewczynka.
  • olki1988@op.pl   IP
   System bolszewicki to był jeden wielki terror.W imię ateizacji niszczono kościoły, zabijano księży i wiernych.Ktokolwiek broni zsrr a;bo się nim zachwyca jest albo komunistą albo jest niedinformowany albo uległ propagandzie

   Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2007 (1263)

   • Na stronie - Myślący rękami 4 mar 2007, 22:00 Clinton, Bush i Blair o Kwaśniewskim milczą 3
   • Wprost od czytelników 4 mar 2007, 22:00 Obwodnica na dzikoW ariantów przebiegu obwodnicy Augustowa było ostatecznie pięć. Po wielu konsultacjach - również z organizacjami ekologicznymi - wybrano ten obecny. Dlaczego teraz jacyś inni ekolodzy dyktują nam swoje widzimisię, bo jak... 3
   • Skaner Polska 4 mar 2007, 22:00 8
   • Kadry 4 mar 2007, 22:00 Posada od Gosiewskiego za 5 tys. euro 8
   • Odszkodowania 4 mar 2007, 22:00 Odpowiedzialność i realizm 8
   • Roszczenia 4 mar 2007, 22:00 Polska własność 8
   • Skoki 4 mar 2007, 22:00 Małysz na 102 8
   • Prawo 4 mar 2007, 22:00 I Skrzypek się spóźnił 8
   • Zamach na papieża 4 mar 2007, 22:00 Kret z KGB 8
   • Taniec z gwiazdami 4 mar 2007, 22:00 Cierpienia Donalda Tuska 8
   • Gwiazdy 4 mar 2007, 22:00 Anjani i Cohen w Polsce 8
   • Obyczaje 4 mar 2007, 22:00 Britney Szyc 8
   • Media 4 mar 2007, 22:00 "Wprost" na szczycie 8
   • Sawka czatuje 4 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
   • Plus ujemny - Tarczyca 4 mar 2007, 22:00 Choroby tarczycy, jak sama nazwa wskazuje, powoduje tarcza antyrakietowa 13
   • Energetyka 4 mar 2007, 22:00 Warszawski szczyt 14
   • Skaner Świat 4 mar 2007, 22:00 14
   • Francja 4 mar 2007, 22:00 Mieszkaniowa kampania 14
   • Eurowizja 4 mar 2007, 22:00 Atomowy hit 14
   • Genetyka 4 mar 2007, 22:00 DNA mafiosa 14
   • Show-biznes 4 mar 2007, 22:00 Nobel dla Oprah 14
   • Wprost24 4 mar 2007, 22:00 „Wprost" non stopInternetowe wydanie tygodnika „Wprost" pierwsze podało wiele informacji, na które później powoływały się inne mediaAbp Stanisław Wielgus tolerował skandale obyczajowe i afery finansowe w diecezji... 16
   • Poczta 4 mar 2007, 22:00 Wrogie suby informacyjneWinfografice zamieszczonej w artykule "Wrogie służby informacyjne" (nr 8) na s. 30 znajduje się zapis: "WSI werbują do współpracy Andrzeja Grajewskiego, późniejszego szefa Kolegium Instytutu Pamięci... 17
   • Playback 4 mar 2007, 22:00 Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy © A. JAGIELAK 17
   • Z życia koalicji 4 mar 2007, 22:00 Prawdę mówiąc, spodziewaliśmy się, że dojdzie do tego, że będziemy Wildsteina żałować. Nie żeby robił dobrą telewizję, tegośmy tu nie pisali, i nie żeby był zaraz najlepszym menedżerem od czasów wczesnego Lee Iacocci, ale... 18
   • Z życia opozycji 4 mar 2007, 22:00 Czepiamy się. Poseł Graś (PO) w telewizorze: "W innych światach..." W innych światach to pan, panie pośle, zostanie kiedyś ministrem obrony. Peru.'A propos ministerialnych ambicji. "Dziennik" przejrzał najnowszą... 19
   • Wprost przeciwnie - Dołóżmy cyklistom! 4 mar 2007, 22:00 Minister Religa chce wprowadzić nowy podatek - od ubezpieczenia OC 20
   • Fotoplastykon 4 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
   • Zagubione 4 mar 2007, 22:00 Czy w klasztorze sióstr betanek w Kazimierzu Dolnym dochodzi do molestowania seksualnego zamkniętych tam byłych zakonnic? Z ustaleń tygodnika "Wprost" wynika, że przebywający tam 42-letni franciszkanin Roman Komaryczko wykorzystywał seksualnie siostry oraz związane z zakonem... 22
   • Operacja Warszawska 4 mar 2007, 22:00 Nominacja Kazimierza Nycza oznacza zwycięstwo Łagiewnik nad Toruniem 26
   • Pusty tron 4 mar 2007, 22:00 Nikt nie rządzi polskim Kościołem 28
   • Nie ma jak Lwów 4 mar 2007, 22:00 52,2 proc. Polaków uważa Kresy Wschodnie z Wilnem i Lwowem za polskie ziemie 30
   • Nie jestem komisarzem 4 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Andrzejem Urbańskim, pełniącym obowiązki prezesa TVP 34
   • Zniszczył mnie układ 4 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem, byłym prezesem TVP 35
   • Telewizja niemożliwa 4 mar 2007, 22:00 Telewizję publiczną trzeba by potraktować jak WSI - Macierewiczem 36
   • Ryba po polsku - Menda porządkowa 4 mar 2007, 22:00 Każdy, kto myśli samodzielnie, wprowadza bałagan hamujący nieuchronny postęp ku porządkowi 38
   • Giełda 4 mar 2007, 22:00 40
   • Złamany Grosz 2007 4 mar 2007, 22:00 Nominacja nr 1 40
   • Czarne wtorki 4 mar 2007, 22:00 W "czarny wtorek" 29 października 1929 r. doszło do załamania na Wall Street (indeks Dow Jones spadł o 11,7 proc.). Ów dzień uznaje się za początek największego kryzysu gospodarczego w nowożytnej historii świata. Od tego czasu... 40
   • Chrysler po chińsku 4 mar 2007, 22:00 Daimler Chrysler jest najbardziej zagrożonym bankructwem koncernem motoryzacyjnym świata. I to mimo prowadzonego od kilkunastu miesięcy programu naprawczego. Ostatnio pojawiły się informacje, że trwają rozmowy o fuzji amerykańskiej... 40
   • BenQ znika 4 mar 2007, 22:00 BenQ Mobile, do niedawna czwarty na świecie producent telefonów komórkowych, zniknie z rynku. Nie znalazł się żaden chętny na jego zakup. Syndyk chce go rozparcelować i spróbować sprzedać poszczególne części. Teraz właścicielem... 40
   • Wysokooktanowe stacje 4 mar 2007, 22:00 Tylko na dwóch stacjach benzynowych na każdych sto zbadanych przez Inspekcję Handlową w 2006 r. sprzedawano paliwo złej jakości. Rok wcześniej "chrzczoną" benzynę i olej napędowy sprzedawało 6 proc. stacji benzynowych. Z 39... 40
   • Od hitu do kitu 4 mar 2007, 22:00 B jak business 40
   • Władca lemingów 4 mar 2007, 22:00 Kim jest Roman Karkosik, najbogatszy polski gracz giełdowy? 42
   • Szarża starej szkapy 4 mar 2007, 22:00 Europa zdominowała ranking największych firm świata 48
   • Hindus w portfelu 4 mar 2007, 22:00 Wielu Polaków jest już właścicielami akcji firm rosyjskich, chińskich czy japońskich, tylko o tym nie wie 52
   • Supersam 4 mar 2007, 22:00 54
   • Pocałunek od Kylie 4 mar 2007, 22:00 Kylie Minogue chętnie całuje swoich fanów i zwraca się do nich per "kochanie". Promowane teraz w Polsce perfumy artystki nazywają się "Darling", czyli właśnie "kochanie". Flakon ma podstawę w kształcie ust i... 54
   • Skarb Hollywood 4 mar 2007, 22:00 Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Sarah Jessica Parker i Elle McPherson są fankami tanzanitu. To unikalny kamień szlachetny, porównywany z diamentem, występujący tylko w jednym miejscu na świecie - w Tanzanii u podnóży Kilimandżaro.... 54
   • Królik na potencję 4 mar 2007, 22:00 Łatwiej wymienić pokarmy, które nie są afrodyzjakami, niż te, które za afrodyzjaki uchodzą. Do takiego wniosku można dojść, czytając książkę "Kuchnia erotyczna" Barbary Jakimowicz-Klein (wyd. Świat Książki).... 54
   • Telefon dla paparazzich 4 mar 2007, 22:00 "Postrach celebrities" - tak mógłby się nazywać telefon Nokia N93i. Zmorą znanych osób są ich zdjęcia i filmiki z telefonów komórkowych, które coraz częściej oglądają światło dzienne wbrew woli ich bohaterów. Dotychczas... 54
   • Bułgarski Nowy Świat 4 mar 2007, 22:00 Dobra wiadomość dla tych miłośników wina, którzy przy wyborze trunku są rozdarci między Europą a Nowym Światem. Tcherga - kupaż cabernet sauvignon, merlota i rubina - pochodzi wprawdzie z Niziny Trackiej, ale gdyby postawić ją obok... 54
   • Kosmetyki 2006 4 mar 2007, 22:00 Polacy wybrali najlepsze kosmetyki. W konkursie "Produkt roku 2006", zorganizowanym już po raz trzeci przez ośrodek TNS OBOP, 5 tys. osób wskazało najlepsze ubiegłoroczne nowości kosmetyczne w naszym kraju. Bezapelacyjnym... 54
   • Krótko po wolsku - Szlak kolczasty, biało-czerwony 4 mar 2007, 22:00 Pewne olsztyńskie biuro w swej ofercie turystycznej zamieściło wycieczkę "szlakiem więzień CIA dla terrorystów". 55
   • Królowe Polski 4 mar 2007, 22:00 Pięć współczesnych kobiet władających wyobraźnią Polek 56
   • Sejm Piotrusia Pana 4 mar 2007, 22:00 Moda dziecięca i dla dorosłych zamieniły się miejscami 60
   • Piękne megabajty 4 mar 2007, 22:00 W elektronicznych gadżetach liczy się wygląd 62
   • Auta na modę 4 mar 2007, 22:00 Samochody sportowe o napędzie hybrydowym to najnowszy hit motoryzacyjny 66
   • Głód potępienia 4 mar 2007, 22:00 Władze II Rzeczypospolitej najwięcej wiedziały o Wielkim Głodzie na Ukrainie 68
   • Sen na pomysł 4 mar 2007, 22:00 Dlaczego Dymitr Mendelejew pewnego ranka obudził się z pomysłem układu okresowego pierwiastków? Dr Robert Stickgold z Harvard Medical School zaobserwował, że sen nie tylko utrwala wspomnienia, ale także pomaga lepiej zrozumieć, czego... 72
   • Młodszy przodek Homo sapiens 4 mar 2007, 22:00 Wspólnego z szympansami przodka mieliśmy 4 mln lat temu, a nie - jak sądzono do tej pory - 5-7 mln lat temu. Nową datę ustalono na podstawie założenia, że mutacje DNA przebiegają w określonym tempie. Międzynarodowy zespół naukowców... 72
   • Umrzeć z miłości 4 mar 2007, 22:00 Na o czach widzów delfin umiera z tęsknoty za swoim opiekunem. Dzieje się to w parku wodnym Oltremare we włoskim Riccione. Dwa lata temu w Adriatyku została znaleziona poraniona i zestresowana młoda samica delfina butlonosego. Trafiła do... 72
   • Know - How 4 mar 2007, 22:00 72
   • Szczur w potrawce 4 mar 2007, 22:00 "Faszerowany bułką tartą, świeżymi ziołami, wątróbką i sercem, z dodatkiem pieprzu i soli, pieczony przez kilka chwil w gorącym piekarniku, okazał się pyszną potrawą przypominającą w smaku bekasa" - ten... 72
   • Człowiek pająk 4 mar 2007, 22:00 . 73
   • Rózga w genach 4 mar 2007, 22:00 Geny mają większy wpływ na zachowanie niż środowisko 74
   • Chirurg w kapsułce 4 mar 2007, 22:00 Miniroboty krążące w ludzkim organizmie będą leczyć i naprawiać 78
   • Gejzery złota 4 mar 2007, 22:00 Kopalnie na dnie mórz i oceanów 80
   • Jezus, nieślubny syn legionisty 4 mar 2007, 22:00 Film "Zaginiony grobowiec Jezusa" absurdalnością przebił "Kod Leonarda da Vinci" 82
   • Polowanie na Cheneya 4 mar 2007, 22:00 Talibowie chcieli upolować Dicka Cheneya. Jeden amerykański żołnierz i dwóch afgańskich cywilów zginęło w samobójczym zamachu pod bazą wojskową w Bagram w Afganistanie. W momencie ataku w bazie przebywał wiceprezydent USA Dick Cheney.... 86
   • Książę kontra hamburgery 4 mar 2007, 22:00 Książę Karol, brytyjski następca tronu, chce zamknąć restauracje McDonald's. To jego sposób na walkę z otyłością wśród dzieci. "McDonald's jest kluczem do likwidacji problemu" - stwierdził Karol podczas wizyty w... 86
   • Humanitarne klejnoty 4 mar 2007, 22:00 Ethel Mutharika, żona prezydenta Malawi, wybrała się na zakupy. Problem w tym, że mąż Ethel jest prezydentem jednego z najbiedniejszych krajów Afryki, a ona robiła zakupy w sklepach na Lazurowym Wybrzeżu. Gdy prezydent Bingu Wa Mutharika... 86
   • Poligamia antytolitarna 4 mar 2007, 22:00 Kirgistan chce legalizacji poligamii. Ustawę zezwalającą na takie związki wkrótce zaproponuje minister sprawiedliwości. "Czynienie z poligamii przestępstwa jest wymysłem sytemu totalitarnego" - stwierdził minister... 86
   • Malwiny kontra Falklandy 4 mar 2007, 22:00 Argentyna zapowiedziała, że nie weźmie udziału w kwietniowych obchodach 25. rocznicy wojny o Malwiny (ich brytyjska nazwa to Falklandy). Uroczystości mają się odbyć w Londynie. Argentyna, która w 1982 r. po dwóch miesiącach walk... 86
   • SMS-em w Mugabe 4 mar 2007, 22:00 SW Radio Africa, nadająca z Londynu rozgłośnia dla mieszkańców Zimbabwe, znalazła sposób na poradzenie sobie z zagłuszarkami prezydenta tego kraju Roberta Mugabe. Radio zaczęło wysyłać wiadomości do słuchaczy przez SMS-y. Powstała... 86
   • Bez granic 4 mar 2007, 22:00 86
   • Barbarzyńcy u bram 4 mar 2007, 22:00 Europa coraz bardziej się boi 88
   • Antywspólnota europejska 4 mar 2007, 22:00 Brak solidarnej polityki energetycznej podważa fundamenty UE 92
   • Krawat Schrödera 4 mar 2007, 22:00 Upośledzeni w zakresie oracji 94
   • Francuski kamikadze 4 mar 2007, 22:00 Nowy prezydent może być pewny tylko przyszłego kryzysu 96
   • Recenzor 4 mar 2007, 22:00 98
   • Gdzie leży prawda 4 mar 2007, 22:00 Wiesław Saniewski wreszcie odzyskał formę. Reżyser nieszczęsnego "Deszczowego żołnierza" nakręcił film, będący przeciwieństwem niezliczonych amerykańskich opowieści prawniczych. U Jankesów zawsze dochodzi do głosu wiara w... 98
   • Tron we krwi 4 mar 2007, 22:00 W rękach Kurosawy epizod z historii XVI-wiecznej Japonii nabrał szekspirowskiego posmaku. Doceniono to Złotą Palmą w Cannes (1980). Shingen, przywódca klanu Takeda, ginie od wrogiej strzały. Jego miejsce zajmuje sobowtór - rzezimieszek... 98
   • Między nami mieszczanami 4 mar 2007, 22:00 "Simpsonowie" to serial zabawny i niegłupi. Popkulturowy fenomen, który udowodnił, że kreskówka nie jest gatunkiem zarezerwowanym tylko dla dzieci. Choć cykl wystartował w tym samym czasie, co III RP, wciąż zaskakuje nowymi... 98
   • Pierwszy naiwny 4 mar 2007, 22:00 Wariacja na temat znany z "Psów wojny" Fredericka Forsytha. Tajemniczy syndykat chce zawładnąć kopalnymi bogactwami kongijskiej prowincji, ale żeby spokojnie ubić miliardowy biznes, najpierw trzeba przeprowadzić zamach stanu. Mamy... 98
   • Shrek by się uśmiał 4 mar 2007, 22:00 Biada tym, którzy dadzą się zwieść reklamie na okładce. Wprawdzie książka Pierre'a Péju rzeczywiście została uznana za "najlepszą powieść francuską 2005 r.", ale tytuł ten jest wynalazkiem internetowej księgarni FNAC. Na... 98
   • Odważny i zraniony 4 mar 2007, 22:00 Wbrew pozorom nie jest to zbiór felietonów nowej gwiazdy polskiej publicystyki, rzucony naprędce na rynek wciąż głodny lustracyjnych sensacji. "Należy jak najszybciej wyciszyć emocje i przystąpić do budowania wspólnego... 98
   • Mocne uderzenie 4 mar 2007, 22:00 "Mam do ciebie jedną prośbę. Jaką? Wygraj" - te słowa padają na jednej z dwóch płyt wydanych z okazji jubileuszu Rocky'ego. Spojrzenie Sylvestra Stallone nadal wydaje się cokolwiek tępawe, ale muzycznie płyty bronią się. I... 98
   • Od nowa po staremu 4 mar 2007, 22:00 Püdelsi w odmłodzonym składzie nagrali materiał, który stylistycznie wpisuje się w ich poprzednie dokonania. Poza twarzą nowego frontmana na okładce i zwiększoną dawką politycznych tekstów nic się zmieniło. Szymon Goldberg nawet... 98
   • Galop na księżyc 4 mar 2007, 22:00 Żabojadzi ciągle przywłaszczają sobie Chopina. Niestety, nie możemy im się zrewanżować, "kradnąc" Minkowskiego, którego polski dziadek wyemigrował na Zachód w końcu XIX wieku. Niestety, w przeciwieństwie do naszego Frycka,... 98
   • Stój, bo strzelam! 4 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Jane Kaczmarek, amerykańską aktorką komediową , znaną z filmu "Miasteczko Pleasantville" oraz seriali "Zwariowany świat Malcolma", "Frasier" i "Simpsonowie" 99
   • Taniec z idolami 4 mar 2007, 22:00 Telewizyjna rozrywka zamknęła się dla amatorów 102
   • Sierpowy Kopciuszka 4 mar 2007, 22:00 Powrót ostatniej nadziei białych 106
   • Wyrób Rubensopodobny 4 mar 2007, 22:00 Lwowskie arcydzieła mogą być nic niewarte 108
   • Wencel gordyjski - Good morning, Lenin! 4 mar 2007, 22:00 Wajda jaki jest, każdy widzi, ale trudno zaprzeczyć, że myśli po polsku 110
   • Górna półka - Socpozytywizm stosowany 4 mar 2007, 22:00 Władysław Władyka"Polityka i jej ludzie"Warszawa 2007 Niewiele czasopism może się pochwalić posiadaniem nadwornego dziejopisa, w dodatku obdarzonego tytułem profesora historii. Należy do nich "Polityka", która z okazji... 111
   • Wprost plus 4 mar 2007, 22:00 Boom biznesplanówObiezyswiat.org to serwis społecznościowy, w którym każdy może zamieszczać zdjęcia i wspomnienia z podróży. Galerie i opisy miejsc są umieszczone na mapie, dzięki czemu odwiedzający stronę może odbyć wirtualną... 112
   • Ueorgan Ludu 4 mar 2007, 22:00 Nr 9 (227) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 5 marca 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaCo na to Otwarta Rzeczpospolita?Antysemityzm w "Gazecie Wyborczej"Do chóru antysemitów, na czele którego stoi niejaki St. Michalkiewicz,... 113
   • Skibą w mur - Niech dzwonią rury 4 mar 2007, 22:00 W powszechnym mniemaniu korzystanie z czyjejś twórczości trudno zakwalifikować jako kradzież 114

   ZKDP - Nakład kontrolowany