Barbarzyńcy u bram

Barbarzyńcy u bram

Europa coraz bardziej się boi
Zamożna, zintegrowana, stabilna Europa, osłaniana parasolem NATO, wolna od wewnętrznych konfliktów. Ze snu o pozimnowojennym "końcu historii" nie obudziła jej nawet wojna na Bałkanach. Ale w ostatnich latach wspólnota zaczęła się bać. I strach ożywił dyskusję o tym, jak Europa powinna się bronić.Czego boi się dziś Europa? "Od Wielkiej Brytanii do Polski i Czech jest centrum i splotem nerwowym globalnego dżihadu" - napisał o naszym kontynencie Victor Mauer, ekspert ds. bezpieczeństwa z uniwersytetów w Bonn, Oksfordzie i Cambridge. Terroryzm stał się najważniejszym zagrożeniem. Według EU Institute for Security Studies, stworzonego przez unię think-tanku zajmującego się sprawami bezpieczeństwa, Europa jest dla islamskich terrorystów bazą wykorzystywaną do przygotowań, tranzytu, zbierania funduszy, odpoczynku i rekrutacji. Jest też zbiorem strategicznych celów, czego doświadczyły już Madryt i Londyn. A to dopiero początek listy zagrożeń.

Inkubatory ryzyka
Nadal są zamrożone konflikty, gotowe nagle wybuchnąć: Kosowo, Naddniestrze czy Karabach. Bliski Wschód, gdzie zebrało się tyle problemów, że w każdej chwili mogą one uruchomić reakcję łańcuchową. Jest też Iran. W zasięgu jego rakiet Europa nie może się czuć bezpieczna. Niepokój budzi nędza i niestabilność państw afrykańskich oraz nielegalna imigracja z tych regionów, która z kolei pomnaża problemy związane z mniejszościami muzułmańskimi. Te zaś rozrastają się od Półwyspu Iberyjskiego po Skandynawię, często tworząc getta. A getta stają się inkubatorami dżihadu.
Sen z oczu Europejczyków spędza też energetyczna zależność od Moskwy. Rosja stanowi poza tym problem sam w sobie: imperialne zapędy i intensywne zbrojenia, konszachty z państwami wyjętymi spod prawa, próby prowadzenia indywidualnych gier z europejskimi partnerami i rozbijania unii od środka. Są też mafie zajmujące się przemytem broni, narkotyków, emigrantów i operacjami finansowymi na rzecz terrorystów. Coraz bardziej realna jest groźba proliferacji broni masowego rażenia, która w wypadku realizacji najgorszego scenariusza może trafić w ręce Al-Kaidy. Strach budzi wreszcie zagrożenie epidemiami.
Jak napisał Victor Mauer w rekomendacjach dla Europejskiej Komisji Bezpieczeństwa, próby poradzenia sobie z zagrożeniami na poziomie poszczególnych państw stały się niepraktyczne. Każde z tych zagrożeń ma w czasach globalizacji nowy wymiar. Żeby sobie z tym poradzić, Europa potrzebuje strategii, która połączy siły militarne, policyjne, prewencji, służby wywiadowcze i antyterrorystyczne, a nawet wywiad gospodarczy, będący w stanie odciąć terrorystów lub mafię od finansowego zasilania. Z próbami stworzenia strategii bezpieczeństwa i przełożenia jej na realne siły obronne i interwencyjne Europa nie może się jednak uporać od lat. W bizantyjskich strukturach unii taka inicjatywa może się rodzić przez dekady. Tymczasem barbarzyńcy stoją u bram.

Pod parasolem NATO
Po II wojnie Europa skupiona na gospodarce i handlu bez trudu pogodziła się z rolą militarnego karła korzystającego z parasola ochronnego NATO, który od 1955 r. objął również RFN. Starania o stworzenie choćby zalążków własnego systemu bezpieczeństwa zakończyły się fiaskiem. Francuski projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej zastąpiła Unia Zachodnioeuropejska, która połączyła Francję, Wielką Brytanię, kraje Beneluksu, RFN i Włochy. W tej sytuacji kraje Europy zaczęły tworzyć własne koncepcje bezpieczeństwa, z których najpoważniejszą była francuska nuklearna force de frappe, w zamyśle gen. de Gaulle'a mająca odeprzeć zagrożenie "na wszystkich azymutach".
Przełomu nie przyniósł nawet koniec zimnej wojny. Europa wciąż nie mogła rozwinąć swojej raczkującej koncepcji bezpieczeństwa nazwanej ESDI (Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony). ESDI, oparta niemal w całości na zasobach, strukturach i potencjale obronnym NATO, rozwiała złudzenia, że Unia Zachodnioeuropejska byłaby w stanie stworzyć choćby podstawy europejskiego bezpieczeństwa. Rozwój unijnej polityki obronnej blokowało stanowisko Wielkiej Brytanii silniej związanej z opcją transatlantycką niż kontynentalną. Przełom przyniósł dwustronny szczyt francusko-brytyjski w Saint-Malo w 1998 r. Tony Blair i Jacques Chirac zgodzili się przenieść ciężar odpowiedzialności za europejskie bezpieczeństwo z Unii Zachodnioeuropejskiej na Unię Europejską. Waszyngtoński szczyt NATO w marcu 1999 r. zezwolił UE na prowadzenie operacji reagowania kryzysowego z wykorzystaniem zasobów sojuszu, co pozwoliło na utworzenie pod koniec 1999 r. Europejskich Sił Szybkiego Reagowania.
"Europa nigdy jeszcze nie była tak zamożna, wolna i bezpieczna" - czytamy w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z grudnia 2003 r., pierwszym kompleksowym unijnym dokumencie strategicznym wzorowanym zresztą na strategii państwowej USA przygotowanej w 2002 r. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że w kwestii bezpieczeństwa Europa tak jak w czasie zimnej wojny kryje się pod parasolem NATO. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony została co prawda włączona w ramy II filaru UE, ale jej skuteczność wydaje się wątpliwa. Słaba unijna infrastruktura obronna nie zastąpi twardych gwarancji, jakie daje NATO. 50-tysięczne siły szybkiego reagowania, które przeszły chrzest bojowy w czasie operacji w Macedonii, to zaledwie symboliczny wkład unii w europejskie bezpieczeństwo. Ubiegłoroczna operacja stabilizacyjna wspierająca misję ONZ w Kongu (2 tys. żołnierzy, głównie Francuzów i Niemców), misje w Mołdawii oraz Bośni i Hercegowinie pokazały, że zdolności operacyjne wspólnoty są w powijakach. Europa wciąż stoi przed pytaniem, jakie miejsce mają zająć NATO i USA w europejskiej koncepcji bezpieczeństwa. Wątpliwości mógł rozwiać traktat konstytucyjny, który wyraźnie precyzował miejsce Paktu Północnoatlantyckiego w Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa.

Mowa pogrzebowa
To, że strategia bezpieczeństwa europejskiego wykluwa się tak powoli, ma związek z kryzysem stosunków transatlantyckich, które osiągnęły punkt kulminacyjny podczas inwazji USA na Irak. Od tego czasu UE i USA pracują nad formułą współpracy NATO i Europy. Synergia między europejskimi siłami a NATO powinna być oczywista - 80 proc. członków unii należy do sojuszu, ale dopiero w najnowszych propozycjach unijnego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem pojawił się twardy postulat tworzenia sił obronnych na zasadzie "komplementarności i partnerstwa z NATO". Czas najwyższy, bo stan relacji atlantyckich i gotowości obronnej Europy oddaje esej ekspertki z Hoover Institution "Mowa pogrzebowa Ameryki nad obronnością Europy". Tym bardziej powinno dziwić, że połączone siły Niemiec i Francji stanowią największą po USA potęgę militarną na świecie.
- Europejski system bezpieczeństwa musi być kompatybilny z NATO - mówi Paweł Zalewski, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. - NATO i Europejczycy przystępują do kampanii w Afganistanie. Ta misja jest słabo przygotowana i może się skończyć serią porażek, a to mogłoby oznaczać kryzys NATO. Co więcej, sojusz nie nadąża za zmianami w Rosji, tym bardziej jestem za efektywną obronnością Europy i jej dialogiem z NATO - podkreśla Zalewski. Zwraca też uwagę, że plany rozmieszczenia w Polsce i Czechach elementów tarczy antyrakietowej USA muszą wywołać dyskusję o bezpieczeństwie Europy. Dyskusja może się jednak przeradzać w kłótnię, bo Niemcy i Włosi narzekają na brak konsultowania tych planów z państwami unii. Pod koniec lutego media doniosły o projekcie Blaira, który chce zabiegać o rozmieszczenie elementów tarczy w Wielkiej Brytanii. Victoria Nuland, ambasador USA przy NATO, zwraca uwagę, że Brytyjczycy już mają w bazie RAF w Fylingdales amerykańskie radary antyrakietowe. W liście do pozostałych amerykańskich dyplomatów przy NATO Nuland pisze: "USA prowadzą rozmowy z Wielką Brytanią o rozszerzeniu współpracy w ramach systemu antyrakietowego". Według "The Economist", w projekcie budżetu na 2008 r. Kongres USA zamierza przeznaczyć kolejne pieniądze na kooperację z Brytyjczykami w kwestii tarczy obronnej. Jeśli jednak Polska, Czechy i Wielka Brytania będą się spierać o status uprzywilejowanego sojusznika USA, prace nad obronnością Europy się opóźnią. Tymczasem USA i UE potrzebują efektywnej strategii bezpieczeństwa Europy.

Skazani na współpracę
Nareszcie i strona europejska, i Amerykanie podejmują próby przekucia NATO oraz sił bezpieczeństwa UE w struktury komplementarne. W 2003 r. powstał program "Berlin plus" określający, jak i kiedy kraje europejskie mogą skorzystać z aktywów NATO. Ten układ sprawdza się tylko po części, ale teraz, gdy sojusz i Europejczycy muszą działać wspólnie w Kosowie i Afganistanie, współpraca może się ułożyć lepiej. Nalega na to amerykańska generalicja, podkreślając, że europejska pomoc logistyczna, finansowa czy prawna jest bardzo istotna.
Wieszcząc zderzenie cywilizacji, Samuel Huntington podkreślał, że wspólnota cywilizacyjna skazuje nas na współpracę, a UE ma szansę, aby stworzyć w XXI wieku nie tyle przeciwwagę, ile uzupełnienie hegemonii Ameryki. Zbigniew Brzeziński twierdzi od dawna, że między Europą a Dalekim Wschodem będzie się rozciągać strefa potencjalnych konfliktów, w której "Ameryka zderzyć się może ze światem islamu". Jeśli pogłębią się różnice między Europą a USA, NATO straci na znaczeniu. To zaś zagroziłoby Europie, ale mogłoby też położyć kres amerykańskiej hegemonii. Natura zagrożeń, z którymi będzie sobie musiała poradzić Europa, przerasta nawet możliwości połączonych europejskich sił. Rozwiązaniem dla Europy jest więc dalsza integracja, a dla NATO - synergia z Europą. Barbarzyńcy nie tylko stoją już u bram. Potrafią też przenikać przez nasze mury i atakować na odległość.


Czego się boją Europejczycy
 • Zagrożenia związane z terroryzmem nie są największą troską Europejczyków. Aż 73 proc. mieszkańców Europy najbardziej boi się utraty pracy na skutek transferu miejsc pracy do innych krajów.
 • 60 proc. Europejczyków obawia się wzrostu przestępczości związanego z przemytem narkotyków i broni.
 • 14 proc. Europejczyków obawia się Rosji w związku ze zmianami politycznymi w czasie kadencji Putina.
 • Największe obawy związane z nielegalną imigracją, zwłaszcza z krajów arabskich, żywią Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i Hiszpanie. Mniejszości muzułmańskie stanowią tam odpowiednio 7,5 proc., 3,9 proc., 3,3 proc. i 1,8 proc. populacji.
 • Niepokojem napawa Europę mniejszość muzułmańska: 14 proc. deklaruje „brak tolerancji" dla muzułmanów, a 25 proc. „ambiwalentny" stosunek do tej mniejszości.
 • Polacy i Skandynawowie obawiają się Rosji; zwłaszcza jej prób dominacji energetycznej. Dla Szwedów rura łącząca Rosję i Niemcy jest powodem obaw o wzmożenie działalności szpiegowskiej Rosji oraz o katastrofę ekologiczną.
Źródło: „The Economist", „Le Figaro"
Okładka tygodnika WPROST: 10/2007
Więcej możesz przeczytać w 10/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Kris realista   IP
  Najwieksze zagrozenie to imigranci islamscy w krajach starej unii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech. Imigranci islamscy mnoza sie na potege, podczas gdy rdzenni mieszkancy Europy wymieraja. Idea \"multi-kulti\" poniosla wielka porazke, bowiem muzulmanie nie zamierzali i nie chca sie wcale integrowac z europejczykami, importuja za swoje barbarzynskie zwyczaje do Europy. Powinni jako goscie asymilowac sie, tymczasem w miare rozrastania ich spolecznosci zachowuja sie coraz agresywniej. Jesli Europa sie nie przebudzi to za 20, 30 lat bedziemy mieli w Europie pierwsze kraje z muzulmanskimi rzadami i z islamskim prawem. Po pierwsze rzady powinny stworzyc caly jednolity system europejski zachet i bodzcow aby zwiekszyc dzietnosc rdzennych europejczykow. Prowadzac szeroka kampanie na rzecz promowania tradycyjnej rodzinny . Po drugie polityka imigracyjna powinna byc przemyslana, z naciskiem aby sciagac do Europy imigrantow o korzeniach chrzescijanskich, np. Chrzescijan przesladowanych w Afryce, w Egipcje gdzie zyje ponad 8,3 mln Chrzesciajan Koptyjskich.
  Powinno sie tez sciagac imigrantow buddyjskich. Jednoczesnie szybko ograniczajac prawo osiedlania sie w Europie muzulmanom. Lewacy i inni poprawni zaraz to nazwa ksenofobia. Ale lepsza islamofobia niz zycie w europie ktora bedzie islamskim kalifatem z \"prawem\" szariatu, gdzie zgwalcone kobietyvi dziewczynki sa karane smiercia przez ukamienowanie za to ze daly sie zgwalcic, gdzie lamane sa prawa czlowieka, gdzie nie ma prawa wlasnosci prywatnej, gdzie nie poszanowania dla kultury, zabronione sa kina, teatry, muzyka i sztuka a kobieta jest stawiana w hierarchi nizej niz pies. Gdzie nie ma miejsca na Swieta Wielkanocne, Boze Narodzenie gdzie zakazana jest choinka z pieknymi bombkami gdzie zapomnicie zapachu ciast i swiatecznych potraw. EUROPO OBUDZ SIE POKI CZAS!! NIEDLUGO BEDZIE ZA POZNO.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2007 (1263)

  • Na stronie - Myślący rękami 4 mar 2007, 22:00 Clinton, Bush i Blair o Kwaśniewskim milczą 3
  • Wprost od czytelników 4 mar 2007, 22:00 Obwodnica na dzikoW ariantów przebiegu obwodnicy Augustowa było ostatecznie pięć. Po wielu konsultacjach - również z organizacjami ekologicznymi - wybrano ten obecny. Dlaczego teraz jacyś inni ekolodzy dyktują nam swoje widzimisię, bo jak... 3
  • Skaner Polska 4 mar 2007, 22:00 8
  • Kadry 4 mar 2007, 22:00 Posada od Gosiewskiego za 5 tys. euro 8
  • Odszkodowania 4 mar 2007, 22:00 Odpowiedzialność i realizm 8
  • Roszczenia 4 mar 2007, 22:00 Polska własność 8
  • Skoki 4 mar 2007, 22:00 Małysz na 102 8
  • Prawo 4 mar 2007, 22:00 I Skrzypek się spóźnił 8
  • Zamach na papieża 4 mar 2007, 22:00 Kret z KGB 8
  • Taniec z gwiazdami 4 mar 2007, 22:00 Cierpienia Donalda Tuska 8
  • Gwiazdy 4 mar 2007, 22:00 Anjani i Cohen w Polsce 8
  • Obyczaje 4 mar 2007, 22:00 Britney Szyc 8
  • Media 4 mar 2007, 22:00 "Wprost" na szczycie 8
  • Sawka czatuje 4 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
  • Plus ujemny - Tarczyca 4 mar 2007, 22:00 Choroby tarczycy, jak sama nazwa wskazuje, powoduje tarcza antyrakietowa 13
  • Energetyka 4 mar 2007, 22:00 Warszawski szczyt 14
  • Skaner Świat 4 mar 2007, 22:00 14
  • Francja 4 mar 2007, 22:00 Mieszkaniowa kampania 14
  • Eurowizja 4 mar 2007, 22:00 Atomowy hit 14
  • Genetyka 4 mar 2007, 22:00 DNA mafiosa 14
  • Show-biznes 4 mar 2007, 22:00 Nobel dla Oprah 14
  • Wprost24 4 mar 2007, 22:00 „Wprost" non stopInternetowe wydanie tygodnika „Wprost" pierwsze podało wiele informacji, na które później powoływały się inne mediaAbp Stanisław Wielgus tolerował skandale obyczajowe i afery finansowe w diecezji... 16
  • Poczta 4 mar 2007, 22:00 Wrogie suby informacyjneWinfografice zamieszczonej w artykule "Wrogie służby informacyjne" (nr 8) na s. 30 znajduje się zapis: "WSI werbują do współpracy Andrzeja Grajewskiego, późniejszego szefa Kolegium Instytutu Pamięci... 17
  • Playback 4 mar 2007, 22:00 Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy © A. JAGIELAK 17
  • Z życia koalicji 4 mar 2007, 22:00 Prawdę mówiąc, spodziewaliśmy się, że dojdzie do tego, że będziemy Wildsteina żałować. Nie żeby robił dobrą telewizję, tegośmy tu nie pisali, i nie żeby był zaraz najlepszym menedżerem od czasów wczesnego Lee Iacocci, ale... 18
  • Z życia opozycji 4 mar 2007, 22:00 Czepiamy się. Poseł Graś (PO) w telewizorze: "W innych światach..." W innych światach to pan, panie pośle, zostanie kiedyś ministrem obrony. Peru.'A propos ministerialnych ambicji. "Dziennik" przejrzał najnowszą... 19
  • Wprost przeciwnie - Dołóżmy cyklistom! 4 mar 2007, 22:00 Minister Religa chce wprowadzić nowy podatek - od ubezpieczenia OC 20
  • Fotoplastykon 4 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
  • Zagubione 4 mar 2007, 22:00 Czy w klasztorze sióstr betanek w Kazimierzu Dolnym dochodzi do molestowania seksualnego zamkniętych tam byłych zakonnic? Z ustaleń tygodnika "Wprost" wynika, że przebywający tam 42-letni franciszkanin Roman Komaryczko wykorzystywał seksualnie siostry oraz związane z zakonem... 22
  • Operacja Warszawska 4 mar 2007, 22:00 Nominacja Kazimierza Nycza oznacza zwycięstwo Łagiewnik nad Toruniem 26
  • Pusty tron 4 mar 2007, 22:00 Nikt nie rządzi polskim Kościołem 28
  • Nie ma jak Lwów 4 mar 2007, 22:00 52,2 proc. Polaków uważa Kresy Wschodnie z Wilnem i Lwowem za polskie ziemie 30
  • Nie jestem komisarzem 4 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Andrzejem Urbańskim, pełniącym obowiązki prezesa TVP 34
  • Zniszczył mnie układ 4 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem, byłym prezesem TVP 35
  • Telewizja niemożliwa 4 mar 2007, 22:00 Telewizję publiczną trzeba by potraktować jak WSI - Macierewiczem 36
  • Ryba po polsku - Menda porządkowa 4 mar 2007, 22:00 Każdy, kto myśli samodzielnie, wprowadza bałagan hamujący nieuchronny postęp ku porządkowi 38
  • Giełda 4 mar 2007, 22:00 40
  • Złamany Grosz 2007 4 mar 2007, 22:00 Nominacja nr 1 40
  • Czarne wtorki 4 mar 2007, 22:00 W "czarny wtorek" 29 października 1929 r. doszło do załamania na Wall Street (indeks Dow Jones spadł o 11,7 proc.). Ów dzień uznaje się za początek największego kryzysu gospodarczego w nowożytnej historii świata. Od tego czasu... 40
  • Chrysler po chińsku 4 mar 2007, 22:00 Daimler Chrysler jest najbardziej zagrożonym bankructwem koncernem motoryzacyjnym świata. I to mimo prowadzonego od kilkunastu miesięcy programu naprawczego. Ostatnio pojawiły się informacje, że trwają rozmowy o fuzji amerykańskiej... 40
  • BenQ znika 4 mar 2007, 22:00 BenQ Mobile, do niedawna czwarty na świecie producent telefonów komórkowych, zniknie z rynku. Nie znalazł się żaden chętny na jego zakup. Syndyk chce go rozparcelować i spróbować sprzedać poszczególne części. Teraz właścicielem... 40
  • Wysokooktanowe stacje 4 mar 2007, 22:00 Tylko na dwóch stacjach benzynowych na każdych sto zbadanych przez Inspekcję Handlową w 2006 r. sprzedawano paliwo złej jakości. Rok wcześniej "chrzczoną" benzynę i olej napędowy sprzedawało 6 proc. stacji benzynowych. Z 39... 40
  • Od hitu do kitu 4 mar 2007, 22:00 B jak business 40
  • Władca lemingów 4 mar 2007, 22:00 Kim jest Roman Karkosik, najbogatszy polski gracz giełdowy? 42
  • Szarża starej szkapy 4 mar 2007, 22:00 Europa zdominowała ranking największych firm świata 48
  • Hindus w portfelu 4 mar 2007, 22:00 Wielu Polaków jest już właścicielami akcji firm rosyjskich, chińskich czy japońskich, tylko o tym nie wie 52
  • Supersam 4 mar 2007, 22:00 54
  • Pocałunek od Kylie 4 mar 2007, 22:00 Kylie Minogue chętnie całuje swoich fanów i zwraca się do nich per "kochanie". Promowane teraz w Polsce perfumy artystki nazywają się "Darling", czyli właśnie "kochanie". Flakon ma podstawę w kształcie ust i... 54
  • Skarb Hollywood 4 mar 2007, 22:00 Angelina Jolie, Catherine Zeta-Jones, Sarah Jessica Parker i Elle McPherson są fankami tanzanitu. To unikalny kamień szlachetny, porównywany z diamentem, występujący tylko w jednym miejscu na świecie - w Tanzanii u podnóży Kilimandżaro.... 54
  • Królik na potencję 4 mar 2007, 22:00 Łatwiej wymienić pokarmy, które nie są afrodyzjakami, niż te, które za afrodyzjaki uchodzą. Do takiego wniosku można dojść, czytając książkę "Kuchnia erotyczna" Barbary Jakimowicz-Klein (wyd. Świat Książki).... 54
  • Telefon dla paparazzich 4 mar 2007, 22:00 "Postrach celebrities" - tak mógłby się nazywać telefon Nokia N93i. Zmorą znanych osób są ich zdjęcia i filmiki z telefonów komórkowych, które coraz częściej oglądają światło dzienne wbrew woli ich bohaterów. Dotychczas... 54
  • Bułgarski Nowy Świat 4 mar 2007, 22:00 Dobra wiadomość dla tych miłośników wina, którzy przy wyborze trunku są rozdarci między Europą a Nowym Światem. Tcherga - kupaż cabernet sauvignon, merlota i rubina - pochodzi wprawdzie z Niziny Trackiej, ale gdyby postawić ją obok... 54
  • Kosmetyki 2006 4 mar 2007, 22:00 Polacy wybrali najlepsze kosmetyki. W konkursie "Produkt roku 2006", zorganizowanym już po raz trzeci przez ośrodek TNS OBOP, 5 tys. osób wskazało najlepsze ubiegłoroczne nowości kosmetyczne w naszym kraju. Bezapelacyjnym... 54
  • Krótko po wolsku - Szlak kolczasty, biało-czerwony 4 mar 2007, 22:00 Pewne olsztyńskie biuro w swej ofercie turystycznej zamieściło wycieczkę "szlakiem więzień CIA dla terrorystów". 55
  • Królowe Polski 4 mar 2007, 22:00 Pięć współczesnych kobiet władających wyobraźnią Polek 56
  • Sejm Piotrusia Pana 4 mar 2007, 22:00 Moda dziecięca i dla dorosłych zamieniły się miejscami 60
  • Piękne megabajty 4 mar 2007, 22:00 W elektronicznych gadżetach liczy się wygląd 62
  • Auta na modę 4 mar 2007, 22:00 Samochody sportowe o napędzie hybrydowym to najnowszy hit motoryzacyjny 66
  • Głód potępienia 4 mar 2007, 22:00 Władze II Rzeczypospolitej najwięcej wiedziały o Wielkim Głodzie na Ukrainie 68
  • Sen na pomysł 4 mar 2007, 22:00 Dlaczego Dymitr Mendelejew pewnego ranka obudził się z pomysłem układu okresowego pierwiastków? Dr Robert Stickgold z Harvard Medical School zaobserwował, że sen nie tylko utrwala wspomnienia, ale także pomaga lepiej zrozumieć, czego... 72
  • Młodszy przodek Homo sapiens 4 mar 2007, 22:00 Wspólnego z szympansami przodka mieliśmy 4 mln lat temu, a nie - jak sądzono do tej pory - 5-7 mln lat temu. Nową datę ustalono na podstawie założenia, że mutacje DNA przebiegają w określonym tempie. Międzynarodowy zespół naukowców... 72
  • Umrzeć z miłości 4 mar 2007, 22:00 Na o czach widzów delfin umiera z tęsknoty za swoim opiekunem. Dzieje się to w parku wodnym Oltremare we włoskim Riccione. Dwa lata temu w Adriatyku została znaleziona poraniona i zestresowana młoda samica delfina butlonosego. Trafiła do... 72
  • Know - How 4 mar 2007, 22:00 72
  • Szczur w potrawce 4 mar 2007, 22:00 "Faszerowany bułką tartą, świeżymi ziołami, wątróbką i sercem, z dodatkiem pieprzu i soli, pieczony przez kilka chwil w gorącym piekarniku, okazał się pyszną potrawą przypominającą w smaku bekasa" - ten... 72
  • Człowiek pająk 4 mar 2007, 22:00 . 73
  • Rózga w genach 4 mar 2007, 22:00 Geny mają większy wpływ na zachowanie niż środowisko 74
  • Chirurg w kapsułce 4 mar 2007, 22:00 Miniroboty krążące w ludzkim organizmie będą leczyć i naprawiać 78
  • Gejzery złota 4 mar 2007, 22:00 Kopalnie na dnie mórz i oceanów 80
  • Jezus, nieślubny syn legionisty 4 mar 2007, 22:00 Film "Zaginiony grobowiec Jezusa" absurdalnością przebił "Kod Leonarda da Vinci" 82
  • Polowanie na Cheneya 4 mar 2007, 22:00 Talibowie chcieli upolować Dicka Cheneya. Jeden amerykański żołnierz i dwóch afgańskich cywilów zginęło w samobójczym zamachu pod bazą wojskową w Bagram w Afganistanie. W momencie ataku w bazie przebywał wiceprezydent USA Dick Cheney.... 86
  • Książę kontra hamburgery 4 mar 2007, 22:00 Książę Karol, brytyjski następca tronu, chce zamknąć restauracje McDonald's. To jego sposób na walkę z otyłością wśród dzieci. "McDonald's jest kluczem do likwidacji problemu" - stwierdził Karol podczas wizyty w... 86
  • Humanitarne klejnoty 4 mar 2007, 22:00 Ethel Mutharika, żona prezydenta Malawi, wybrała się na zakupy. Problem w tym, że mąż Ethel jest prezydentem jednego z najbiedniejszych krajów Afryki, a ona robiła zakupy w sklepach na Lazurowym Wybrzeżu. Gdy prezydent Bingu Wa Mutharika... 86
  • Poligamia antytolitarna 4 mar 2007, 22:00 Kirgistan chce legalizacji poligamii. Ustawę zezwalającą na takie związki wkrótce zaproponuje minister sprawiedliwości. "Czynienie z poligamii przestępstwa jest wymysłem sytemu totalitarnego" - stwierdził minister... 86
  • Malwiny kontra Falklandy 4 mar 2007, 22:00 Argentyna zapowiedziała, że nie weźmie udziału w kwietniowych obchodach 25. rocznicy wojny o Malwiny (ich brytyjska nazwa to Falklandy). Uroczystości mają się odbyć w Londynie. Argentyna, która w 1982 r. po dwóch miesiącach walk... 86
  • SMS-em w Mugabe 4 mar 2007, 22:00 SW Radio Africa, nadająca z Londynu rozgłośnia dla mieszkańców Zimbabwe, znalazła sposób na poradzenie sobie z zagłuszarkami prezydenta tego kraju Roberta Mugabe. Radio zaczęło wysyłać wiadomości do słuchaczy przez SMS-y. Powstała... 86
  • Bez granic 4 mar 2007, 22:00 86
  • Barbarzyńcy u bram 4 mar 2007, 22:00 Europa coraz bardziej się boi 88
  • Antywspólnota europejska 4 mar 2007, 22:00 Brak solidarnej polityki energetycznej podważa fundamenty UE 92
  • Krawat Schrödera 4 mar 2007, 22:00 Upośledzeni w zakresie oracji 94
  • Francuski kamikadze 4 mar 2007, 22:00 Nowy prezydent może być pewny tylko przyszłego kryzysu 96
  • Recenzor 4 mar 2007, 22:00 98
  • Gdzie leży prawda 4 mar 2007, 22:00 Wiesław Saniewski wreszcie odzyskał formę. Reżyser nieszczęsnego "Deszczowego żołnierza" nakręcił film, będący przeciwieństwem niezliczonych amerykańskich opowieści prawniczych. U Jankesów zawsze dochodzi do głosu wiara w... 98
  • Tron we krwi 4 mar 2007, 22:00 W rękach Kurosawy epizod z historii XVI-wiecznej Japonii nabrał szekspirowskiego posmaku. Doceniono to Złotą Palmą w Cannes (1980). Shingen, przywódca klanu Takeda, ginie od wrogiej strzały. Jego miejsce zajmuje sobowtór - rzezimieszek... 98
  • Między nami mieszczanami 4 mar 2007, 22:00 "Simpsonowie" to serial zabawny i niegłupi. Popkulturowy fenomen, który udowodnił, że kreskówka nie jest gatunkiem zarezerwowanym tylko dla dzieci. Choć cykl wystartował w tym samym czasie, co III RP, wciąż zaskakuje nowymi... 98
  • Pierwszy naiwny 4 mar 2007, 22:00 Wariacja na temat znany z "Psów wojny" Fredericka Forsytha. Tajemniczy syndykat chce zawładnąć kopalnymi bogactwami kongijskiej prowincji, ale żeby spokojnie ubić miliardowy biznes, najpierw trzeba przeprowadzić zamach stanu. Mamy... 98
  • Shrek by się uśmiał 4 mar 2007, 22:00 Biada tym, którzy dadzą się zwieść reklamie na okładce. Wprawdzie książka Pierre'a Péju rzeczywiście została uznana za "najlepszą powieść francuską 2005 r.", ale tytuł ten jest wynalazkiem internetowej księgarni FNAC. Na... 98
  • Odważny i zraniony 4 mar 2007, 22:00 Wbrew pozorom nie jest to zbiór felietonów nowej gwiazdy polskiej publicystyki, rzucony naprędce na rynek wciąż głodny lustracyjnych sensacji. "Należy jak najszybciej wyciszyć emocje i przystąpić do budowania wspólnego... 98
  • Mocne uderzenie 4 mar 2007, 22:00 "Mam do ciebie jedną prośbę. Jaką? Wygraj" - te słowa padają na jednej z dwóch płyt wydanych z okazji jubileuszu Rocky'ego. Spojrzenie Sylvestra Stallone nadal wydaje się cokolwiek tępawe, ale muzycznie płyty bronią się. I... 98
  • Od nowa po staremu 4 mar 2007, 22:00 Püdelsi w odmłodzonym składzie nagrali materiał, który stylistycznie wpisuje się w ich poprzednie dokonania. Poza twarzą nowego frontmana na okładce i zwiększoną dawką politycznych tekstów nic się zmieniło. Szymon Goldberg nawet... 98
  • Galop na księżyc 4 mar 2007, 22:00 Żabojadzi ciągle przywłaszczają sobie Chopina. Niestety, nie możemy im się zrewanżować, "kradnąc" Minkowskiego, którego polski dziadek wyemigrował na Zachód w końcu XIX wieku. Niestety, w przeciwieństwie do naszego Frycka,... 98
  • Stój, bo strzelam! 4 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Jane Kaczmarek, amerykańską aktorką komediową , znaną z filmu "Miasteczko Pleasantville" oraz seriali "Zwariowany świat Malcolma", "Frasier" i "Simpsonowie" 99
  • Taniec z idolami 4 mar 2007, 22:00 Telewizyjna rozrywka zamknęła się dla amatorów 102
  • Sierpowy Kopciuszka 4 mar 2007, 22:00 Powrót ostatniej nadziei białych 106
  • Wyrób Rubensopodobny 4 mar 2007, 22:00 Lwowskie arcydzieła mogą być nic niewarte 108
  • Wencel gordyjski - Good morning, Lenin! 4 mar 2007, 22:00 Wajda jaki jest, każdy widzi, ale trudno zaprzeczyć, że myśli po polsku 110
  • Górna półka - Socpozytywizm stosowany 4 mar 2007, 22:00 Władysław Władyka"Polityka i jej ludzie"Warszawa 2007 Niewiele czasopism może się pochwalić posiadaniem nadwornego dziejopisa, w dodatku obdarzonego tytułem profesora historii. Należy do nich "Polityka", która z okazji... 111
  • Wprost plus 4 mar 2007, 22:00 Boom biznesplanówObiezyswiat.org to serwis społecznościowy, w którym każdy może zamieszczać zdjęcia i wspomnienia z podróży. Galerie i opisy miejsc są umieszczone na mapie, dzięki czemu odwiedzający stronę może odbyć wirtualną... 112
  • Ueorgan Ludu 4 mar 2007, 22:00 Nr 9 (227) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 5 marca 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaCo na to Otwarta Rzeczpospolita?Antysemityzm w "Gazecie Wyborczej"Do chóru antysemitów, na czele którego stoi niejaki St. Michalkiewicz,... 113
  • Skibą w mur - Niech dzwonią rury 4 mar 2007, 22:00 W powszechnym mniemaniu korzystanie z czyjejś twórczości trudno zakwalifikować jako kradzież 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany