Kontrrewolucja styczniowa

Kontrrewolucja styczniowa

Polską gospodarkę zarzynają ci, którzy najwięcej zyskują na jej wzroście
Polska jest w najlepszej sytuacji gospodarczej w całej swojej tysiącletniej historii. PKB rośnie w tempie ponad 6 proc. rocznie, płace w tempie ponad 10 proc., bezrobocie jest najniższe od dziewięciu lat i będzie nadal spadać. Mimo perturbacji gospodarki światowej koniunktura w najbliższym okresie powinna pozostać bardzo dobra. Pod jednym warunkiem. Że sami jej nie popsujemy. A na psucie gospodarki się zanosi, bo protestują lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, górnicy i celnicy. A strajkiem grożą kolejarze, prokuratorzy i policjanci, zaś „Solidarność" zamierza ogłosić ogólnopolską akcję protestacyjną.

Republika przywilejów
Protestów na tak dużą skalę w historii III RP nie było. Nie było też nigdy tak dużych żądań płacowych, przeciętnie wynoszących ponad połowę średniej krajowej czy – jak kto woli – zarobków, jakie otrzymuje połowa pracujących w sferach, w których płace wyznacza rynek. To wręcz kontrrewolucja. Perspektyw rozwiązania tej konfliktowej sytuacji nie widać. Protestujący są twardzi w swoich żądaniach i nie liczą się z konsekwencjami swoich wystąpień. Rząd jest natomiast miękki. Poza grą na czas i „umywaniem rąk" (czyli udawaniem, iż nie jest stroną w sporach) nie ma koncepcji rozwiązania problemu. Powoli zatem protestującym ulega, ani nie licząc się z kosztami takiego postępowania, ani nawet nie licząc tych kosztów. Ustępowanie pod naciskiem gróźb niczego nie rozwiązuje, a wręcz zachęca do eskalacji żądań i zgłaszania ich przez następne grupy zawodowe. Jest zatem najkrótszą i najszybszą drogą do zamordowania dobrej koniunktury, wpędzenia gospodarki w długotrwały kryzys i udowodnienia, że aby Polskę zrujnować, nie trzeba na nią napadać. Wystarczy Polakom pozwolić, aby sami się rządzili.
„Dobrzy ludzie", którzy w strajkach widzieli przejaw sprawiedliwości dziejowej, pozwalającej uciskanej klasie pracowniczej wydobyć się z nędzy i walczyć o swoje słuszne prawa, muszą rwać włosy, widząc, do czego doprowadzili. Oto w Polsce wcale nie strajkują ludzie w szczególny sposób wyzyskiwani, zagrożeni bezrobociem czy mało zarabiający. Wręcz przeciwnie – protestują grupy zawodowe mające pewność zatrudnienia, najwyższe w kraju zarobki i rozbudowane przywileje socjalne. Dlaczego wobec tego protestują? Z prostego powodu: są pewni, że nic im nie grozi, bo ich strajki, bez względu na konsekwencje gospodarcze i społeczne, pozostaną bezkarne. Mają też pewność, że w następstwie dezorganizacji ważnych dziedzin życia uzyskają niemal całkowite spełnienie żądań.
Pełna bezkarność wynika z kilku podstawowych powodów, z których najważniejszy jest ten, że ich „walka o słuszne prawa" nie jest wojną z konkretnym przeciwnikiem, lecz walką z cieniem. Strajkują wyłącznie pracownicy sektora państwowego. A państwo, występując jako właściciel i pracodawca, nie jest podmiotem zagrożonym bankructwem i nie musi – choć powinno – się liczyć z wydatkami. Potrzebne dla spełnienia żądań pieniądze może uzyskać z podwyżek podatków lub powiększenia długu publicznego i rosnącej inflacji. Tym niewielkim płaconym przez innych kosztem władza może kupić dobro dla niej najważniejsze – święty spokój.

Szkoła populizmu
To, że władza państwowa staje się całkowicie bezradna wobec nawet niewielkich (we wszystkich protestach bierze aktywny udział od kilku do kilkunastu procent zatrudnionych, potrafią oni jednak całkowicie zdezorganizować funkcjonowanie swojej branży), ale dobrze zorganizowanych grup zawodowych, nie jest jakąś rzeczą nieuniknioną. W istocie owa bezradność została „wyprodukowana" przez klasę polityczną.
Po pierwsze, bezradność jest efektem ustanowienia w Polsce najbardziej liberalnego prawa o związkach zawodowych, które pozwala na zakładanie związków przez niewielkie grupki, daje przywódcom związkowym niespotykane nigdzie przywileje i czyni organizowanie strajków bezkarnymi. Daje też – co jest już istnym kuriozum – prawo strajkowania dla znajdujących się w stosunku służby i korzystających z tego powodu z wyjątkowych przywilejów.
Po drugie, napięcia społeczne są wygrywane dla doraźnych interesów społecznych. Pomijając już dorobek Andrzeja Leppera, przypomnieć tu warto sytuację, w której Marian Krzaklewski, szef rządzącego ugrupowania, prowadził manifestację protestacyjną pod siedzibę premiera ze swojej własnej partii. Dodać do tego można wsparcie, którego strajkującej służbie zdrowia przed rokiem udzielał Donald Tusk, obecną schadenfreude Jarosława Kaczyńskiego czy – przy całej świadomości małego kalibru tego polityka – żądania Wojciecha Olejniczaka podczas debaty budżetowej zabezpieczenia pieniędzy na podwyżki dla celników, co było jawnym namawianiem ich do strajku. Ci i inni politycy takim postępowaniem wiązali sobie ręce na czas kiedy sami przejmą władzę.
Po trzecie, powszechny populizm i obiecywanie w trakcie kampanii wyborczych „wszystkiego wszystkim", sprawiał, że po objęciu władzy kolejne rządzące partie stawały się ugrupowaniami antyreformatorskimi i żadna z nich nie próbowała się zmierzyć z „drugim etapem reformy". A miało nim być stworzenie systemu efektywnego funkcjonowania sfery budżetowej. Nie tylko zresztą nie zreformowano ochrony zdrowia, szkolnictwa czy służb fiskalnych państwa. W praktyce do rangi sfery budżetowej podniesiono, chroniąc te branże przed konkurencją, górnictwo węgla kamiennego i kolej. Stąd mamy kolejny polski fenomen – strajkują, i to skutecznie, pracownicy firm deficytowych, które powinny przejść gruntowną restrukturyzację połączoną z redukcją zatrudnienia i – przynajmniej – zahamowaniem wzrostu płac.

Pułapka budżetowa
Nie decydując się na reformę sfery usług publicznych, władza wpędziła się w pułapkę bez wyjścia. Polega ona na tym, że owe usługi z jednej strony drogo kosztują, a z drugiej – oferują stosunkowo niskie wynagrodzenia. Istotna podwyżka wynagrodzeń jest niemożliwa z dwóch powodów: przerostów zatrudnienia oraz braku mechanizmu powiązania płac z efektami pracy, co sprawia, że podwyżki trzeba dawać wszystkim po równo. Finansowym buforem umożliwiającym sfinansowanie takich podwyżek mogłaby być redukcja rozbudowanych, kosztownych i antybodźcowych świadczeń socjalnych. Ponieważ taka zmiana wywołałaby słuszny gniew uciśnionych, pozostaje ona w niezrealizowanych zapowiedziach. Być może najgorsze w obecnej sytuacji jest to, że nikt nie próbuje oszacować kosztów podwyżek, które protestujący wymuszą. A będą one olbrzymie. Minister Ewa Kopacz podała, że spełnienie żądania lekarzy, aby podnieść ich wynagrodzenia do 8 tys. zł, kosztowałoby 10 mld zł. No to taki koszt już chyba ma, bo – jak wynika z raportu sporządzonego w Ministerstwie Zdrowia – w styczniu 2008 r. średnia pensja lekarza specjalisty (z dyżurami i dodatkami) wynosiła 6163 zł (w grudniu – 5385 zł, co oznacza wzrost o 14 proc.), a w styczniu efektów ostatnio wystrajkowanych podwyżek jeszcze nie było. W kolejce są pielęgniarki, celnicy, etc. Spełnienie tylko niektórych żądań płacowych wymagałoby kilkunastu miliardów złotych, a za tymi pójdą dalsze.
Kto wie, czy jeszcze gorsze nie są koszty pozapłacowe. Strajkowanie przez funkcjonariuszy pozostających w stosunku służby jest nie tylko sprzeczne z prawem. Jeśli powoduje ono, że gospodarka dziennie traci 6 mln zł, a pracownicy transportu są zmuszeni do oczekiwania w nieludzkich warunkach, jest także niemoralne. Najgorsze są kumulujące się konsekwencje dla deficytu budżetowego i pogorszenia koniunktury. Przestrogą powinny być Węgry, które w następstwie szybkiego powiększania deficytu budżetowego (do 9,2 proc. w 2006 r.) w czasie, kiedy we innych krajach Europy Środkowej tempo wzrostu PKB rośnie, zredukowały swój wzrost gospodarczy z 4,5 proc. w 2004 r. do 2,3 proc. w roku 2007, powiększając w tym czasie bezrobocie (z 5,7 proc. do 8 proc.) i inflację (z 5,5 proc. do 8 proc.). Tak to już jest, że jeśli zbyt hojnie zaczyna się rozdawać „owoce wzrostu", to po chwili ani wzrostu, ani owoców nie ma.
10 000 000 000 zł
potrzeba na zaspokojenie żądań lekarzy, którzy chcą podniesienia ich wynagrodzeń do 8 tys. zł
5 000 000 000 zł
kosztowałyby budżet podwyżki dla nauczycieli, którzy chcą wzrostu płac dla stażystów i o 1,1 tys. zł dla nauczycieli mianowanych1 000 000 000 zł należałoby przeznaczyć na spełnienie postulatów pielęgniarek domagających się
podwyższenia ich płac do średniej krajowej (obecnie 2,7 tys. zł brutto)
250 000 000 zł
trzeba by było wyłożyć na zwiększenie uposażeń celników, którzy domagają podwyżki o 1,5 tys. zł, a już zaoferowano im 500 zł


„Solidarność" ma pomysł
„Trzy tygodnie temu zaapelowaliśmy do rządu o jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji w sprawie podwyżek dla budżetówki. Rząd nie zareagował, więc przygotowujemy się do akcji protestacyjnej" – mówi Janusz Śniadek, przewodniczący „Solidarności". Już teraz jednak wezwał pracowników, by upomnieli się o podwyżki: „Nie śpij, bo zapomną o tobie. Jeśli dalej będziesz siedział cicho i czekał, to inni załatwią swoje sprawy, a ty zostaniesz niezauważony". Przewodniczący „Solidarności” chce także, aby coroczne podwyżki były ustawowo zagwarantowane i zależne od wzrostu PKB. Nic nie mówi jednak, co powinno dziać się z płacami, kiedy PKB spadnie.

Rekord świata?
W strajkach, do których doszło w ostatnich latach, wysuwane były żądania podwyżek o 5, 10 czy 15% Obecne postulaty protestujących dotyczą podwyżek o 50-60% i jest to niewątpliwy rekord świata, godny odnotowania w księdze Guinnessa
Okładka tygodnika WPROST: 6/2008
Więcej możesz przeczytać w 6/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • fritz   IP
  Obecna fala jest wynikiem bezczelnych klamstw wyborczych Tuska. Gdyby Tusk nie klamal, nie wygralby by wyborow. Zwyciezca bylby uczciwy JK, ktory przez caly czas mowil, ze obietnice Tuska sa wlasnie... klamstwem. Wyborcy uwierzyli mu i teraz zadaja tego, co im obiecal. To jest naprawde smieszne i zawstydzajace, ze na ten aspekt obecnych problemow jakos nikt nie zwraca uwagi.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2008 (1311)

  • Wprost od czytelników 3 lut 2008, 22:00 Po co nam rząd To prawda, że każdy rząd więcej przeszkadza, niż pomaga („Po co nam rząd", nr 2). Jest jednak złem koniecznym, bo ktoś musi zarządzać armią, policją, szkolnictwem itd. Rzecz w tym, aby ograniczyć rząd i... 4
  • Na stronie - Tajny protokół obrad rządu 3 lut 2008, 22:00 Wreszcie można zadać kłam tym, którzy twierdzą, że rząd nic nie robi 4
  • Skaner 3 lut 2008, 22:00 8
  • Schetyna oddaje kolekcję Dorna 3 lut 2008, 22:00 Sztuka 8
  • Wspólnik od Buzka 3 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
  • Departament do spraw Tuska 3 lut 2008, 22:00 Rząd 8
  • Prałat Jankowski edukuje licealistów 3 lut 2008, 22:00 Kościół 8
  • Dossier 3 lut 2008, 22:00 „Małego prezydenta musiały gryźć wielkie kompleksy, skoro w tak nieodpowiedzialny sposób postanowił przypomnieć o swoim istnieniu"Leszek Miller w blogu, komentując awanturę o to, kto i kiedy powinien zawiadomić prezydenta o... 8
  • Pytania niepolityczne - Mam wyrwirączki 3 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Markiem Borowskim, politykiem LiD, kolekcjonerem korkociągów 8
  • Ludzie 3 lut 2008, 22:00 Poseł Raś robi zrzutkęIreneusz Raś, poseł PO, organizuje wśród klubowych kolegów zrzutkę na sfinansowanie wystawy zdjęć Jana Pawła II autorstwa Artura Mariego. Skrzyknął już 25 posłów. Każdy wyłoży ok. 3 tys. zł. Wystawa,... 8
  • Potęga plotki 3 lut 2008, 22:00 Internet 8
  • Platforma odzyskuje wyborców 3 lut 2008, 22:00 Sondaż 8
  • Alfa romeo po Duce 3 lut 2008, 22:00 Aukcje 8
  • Nietolerancyjne trzy świnki 3 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
  • Latający nudyści 3 lut 2008, 22:00 Niemcy 8
  • Specjalna Griffith 3 lut 2008, 22:00 Gwiazdy 8
  • Stylowa Anja Rubik 3 lut 2008, 22:00 Moda 8
  • Dom dla opętanych 3 lut 2008, 22:00 Egzorcyzmy 8
  • Rehabilitacja Beatlesów 3 lut 2008, 22:00 Izrael 8
  • Sawka czatuje 3 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 13
  • Poczta 3 lut 2008, 22:00 Tornister Katarzyny HallZ zainteresowaniem przeczytałam artykuł „Tornister Katarzyny Hall" (nr 4). Jako nauczycielka uważam, że potrzebne są nam (środowisku nauczycielskiemu) głębokie zmiany systemowe. Ale nie poprzez... 16
  • Playback 3 lut 2008, 22:00 Premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak 16
  • Zapytaj Wprost – Andrzej Gołota 3 lut 2008, 22:00 Bokser wagi ciężkiej Andrzej Gołota odpowiada na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” czy zbyt duża liczba walk bokserskich wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne, komu kibicuje w wyborach prezydenckich w USA i jak tam oczko. 17
  • Wprost przeciwnie - Rozdział państwa od głowy 3 lut 2008, 22:00 Polityk, którego życiowym celem jest fotel prezydenta, wciąż deprecjonuje znaczenie głowy państwa 18
  • Fotoplastykon 3 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
  • Z życia koalicji 3 lut 2008, 22:00 Wiocha, jaką odstawili nasi notable – i ci koalicyjni, i ci opozycyjni – przy okazji żałoby narodowej, zjeżyła nam włosy na głowie. Ohyda i tyle.Jan Maria Władysław Rokita wysłał do świata list z apelem, żeby go zostawić... 20
  • Z życia opozycji 3 lut 2008, 22:00 Jarosław Kaczyński odkrył, że przy Donaldzie Tusku Leszek Miller to mały miś. Tusk bowiem to pojętny uczeń Putina, który drobnymi, niewidzialnymi kroczkami ogranicza w Polsce demokrację. Trudno określić, kiedy demokracja upadnie... 21
  • Bilans tygodnia 3 lut 2008, 22:00 22
  • Awantura o Macierewicza 3 lut 2008, 22:00 Polityka Prezydium Sejmu zdecydowało, że Antoni Macierewicz nie może zasiadać w komisji śledczej ds. nacisków na służby specjalne. Na jego kandydaturę nie chciała się zgodzić głównie PO. Jej przedstawiciele podkreślają, że... 22
  • Samopomoc siatkarska 3 lut 2008, 22:00 SportSamopomoc siatkarskaNajlepszy siatkarz świata, Brazylijczyk Giba, zapowiedział, że przeznaczy dochód ze sprzedaży koszulek z własnym autografem na rzecz Agaty Mróz, ciężko chorej polskiej siatkarki. Wiadomość o dramacie podpory... 22
  • Pokój w Budryku 3 lut 2008, 22:00  StrajkiPo 46 dniach zakończył się strajk w kopalni Budryk. Górnicy wynegocjowali zrównanie płac w swoim zakładzie z pensjami innych pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeszcze kilka godzin przed podpisaniem porozumienia... 22
  • Ziobro jak Huckabee 3 lut 2008, 22:00 InformatykaLaptop byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest zniszczony – stwierdził jego następca Zbigniew Ćwiąkalski. Dodał, że uszkodzono także dyski w komputerze Marcina Romanowskiego z gabinetu politycznego Ziobry.... 22
  • Waldemar Obrotny 3 lut 2008, 22:00 Pawlak liczy, że gdy Tusk zostanie prezydentem, on przejmie po nim tekę premiera 24
  • Kapitulacja Tuska 3 lut 2008, 22:00 Premier już nie chce cudu 28
  • Polityczny wybieg mody 3 lut 2008, 22:00 Za najwyższe w historii dotacje z budżetu państwa partie nea potęgę szkolą swoich działaczy 30
  • Magiel demokracji 3 lut 2008, 22:00 Polska powinna przeszczepić z Ameryki instytucję prawyborów 32
  • Moskiewska Canossa 3 lut 2008, 22:00 Wizyta premiera Tuska w Rosji rozbija polską politykę zagraniczną na dwie wykluczające się linie 34
  • Ropa od federalnych 3 lut 2008, 22:00 ABW bada udział rosyjskich tajnych służb w naftowych interesach Ryszarda Krauzego 38
  • Polski diabeł 3 lut 2008, 22:00 Jakuba Tomczaka skazano pod presją mediów 40
  • Postać tygodnia - Postrach lewicy - Marek Dochnal 3 lut 2008, 22:00 Ma rezydencję w Monte Carlo, mieszkanie w Londynie i ranczo w Argentynie. Prowadził luksusowe życie, chwalił się znajomością z królową Elżbietą II i pozował w kolorowych pismach. Czar prysł, gdy najsłynniejszy polski lobbysta Marek... 42
  • Trójka bez sternika 3 lut 2008, 22:00 43
  • Samobój Tuska 3 lut 2008, 22:00 Tusk przywraca Włochom nadzieję na organizację Euro 2012 43
  • Bitwa o foremki 3 lut 2008, 22:00 Premier i prezydent zachowują się jak para dzieciaków 43
  • Frazesjada 3 lut 2008, 22:00 Gdy brak miary, najbarwniejsze wypowiedzi stają się bełkotem 43
  • Blokada Polski 3 lut 2008, 22:00 Strajk celników pokazał Europie, że Polska de facto nie ma rządu 44
  • Kontrrewolucja styczniowa 3 lut 2008, 22:00 Polską gospodarkę zarzynają ci, którzy najwięcej zyskują na jej wzroście 50
  • Era konformizmu 3 lut 2008, 22:00 Młodzież przestała się buntować 54
  • Ryba po polsku - Skąpany w nurcie 3 lut 2008, 22:00 By poprawić stosunki z Rosją i Niemcami, Polacy powinni sami poprowadzić gazociąg pod Bałtykiem 57
  • Kwadratowa piłka 3 lut 2008, 22:00 Dziesięć absurdów polskiego futbolu 58
  • Giełda 3 lut 2008, 22:00 60
  • Druga Szwecja 3 lut 2008, 22:00 Jarosław Kaczyński został zwycięzcą siódmej edycji Nagrody Złamanego Grosza przyznawanej za najgorsze pomysły ekonomiczne. Uznanie ponad 20 proc. internautów zdobyła propozycja byłego premiera, aby rozpisać referendum, czy podnieść... 60
  • Gasputin 3 lut 2008, 22:00 Nieoficjalnie źródła w Gazpromie i na Kremlu dają do zrozumienia, że koncern ten będzie osobiście doglądany przez Władimira Putina – donosi dziennik „Kommiersant". Prezydent Rosji miałby zostać szefem rady nadzorczej... 60
  • Przewiewna pięćsetka 3 lut 2008, 22:00 Fiat 500 w wersji cabrio zostanie zaprezentowany w marcu 2008 r. podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Dach nowej wersji światowego hitu koncernu z Turynu ma być w stylu retro, co oznacza, że będzie się składać podobnie jak w oryginalnej... 60
  • Nabrzeża klasy lux 3 lut 2008, 22:00 Basen pływający po Wiśle w Krakowie, tramwaje wodne w Warszawie, dom na Odrze we Wrocławiu i mariny nad Motławą w Gdańsku. To tylko niektóre pomysły zagospodarowania nabrzeży rzek przepływających przez największe polskie miasta.... 60
  • Licencja prawnicza 3 lut 2008, 22:00 Przestańmy się bawić w kotka i myszkę, weźmy się do pracy – zaapelował rzecznik PiS Mariusz Kamiński. Zrobił to, przedstawiając projekt ustawy wprowadzającej licencje prawnicze. Ten sam projekt dziesięć miesięcy temu... 60
  • Zamach na prezesa 3 lut 2008, 22:00 Związani z Leszkiem Balcerowiczem ludzie próbują przeprowadzić impeachment prezesa NBP 62
  • Wielka wyprzedaż 3 lut 2008, 22:00 Mieszkania w Polsce znacznie stanieją 66
  • Trzy grosze 3 lut 2008, 22:00 68
  • Plan antypaństwowy 3 lut 2008, 22:00 Może zamiast palikotowego gadania warto zarządzić powrót do planu Wilczka? 68
  • Program Powszechnego Zubożenia 3 lut 2008, 22:00 Polski system emerytalny grozi ubóstwem osób o niskich zarobkach 68
  • Stopy w górę, stopy w dół 3 lut 2008, 22:00 Ben Bernanke podkręca, a Sławomir Skrzypek schładza gospodarkę 68
  • 2x2=4 - Obsesja bezpłatności 3 lut 2008, 22:00 W Polsce obietnice mają się dużo lepiej niż finanse publiczne i stopa inflacji 69
  • Know-how 3 lut 2008, 22:00    70
  • Koniec człowieka 3 lut 2008, 22:00 Bohaterowie komiksów z lat 40. coraz częściej trafiają do laboratoriów. Green Lantern posiadał pierścień, dzięki któremu siłą woli mógł stworzyć każdy przedmiot. Podobną moc miał polski zaczarowany ołówek. Dziś uczeni... 70
  • Miś na ptaki 3 lut 2008, 22:00 Niedźwiedź polarny przestał gardzić ptakami i małymi ssakami. Dotychczas głównym daniem w jego menu były foki, ale obecnie coraz trudniej mu się do nich podkraść. Kurczą się bowiem lody w Arktyce, a wraz z nimi terytorium łowów tego... 70
  • Antykoncepcja na raka 3 lut 2008, 22:00 Pigułki antykoncepcyjne mogą chronić kobiety przed rakiem jajników. I to przez 30 lat lub dłużej od chwili zaprzestania ich przyjmowania. Im dłużej kobiety przyjmują pigułki, tym niższe jest ryzyko pojawienia się choroby. Wyniki tych... 70
  • Szczepionka na ptasią grypę 3 lut 2008, 22:00 Rutynowe szczepienia przeciw grypie jednak chronią przed ptasią grypą. Najnowsze badania podważają dotychczasowy pogląd lekarzy, że takie szczepienia nic nie dają. Zwierzęta zaszczepione wcześniej na sezonową grypę szybciej reagują na... 70
  • Robot z małpą 3 lut 2008, 22:00 70
  • Piętno Słońca 3 lut 2008, 22:00 To, ile będziemy żyć i na co zachorujemy, zależy od daty urodzenia 72
  • Zespół Britney Spears 3 lut 2008, 22:00 15 proc. populacji ma zaburzenia osobowości 76
  • Timur i jego pałac 3 lut 2008, 22:00 Skarby legendarnego władcy Mongołów mogą się znajdować na dnie jeziora w Kirgistanie 78
  • Trzeci wymiar 3 lut 2008, 22:00   81
  • Przeszczepy koordynowane 3 lut 2008, 22:00 Za kryzys polskiej transplantologii nie odpowiada oskarżenie dr. G. o śmierć pacjenta 81
  • Sól w zatoce 3 lut 2008, 22:00 Polski przemysł nie rozumie, że w przyrodzie nie wolno chodzić na skróty 81
  • Śmierć z kosmosu 3 lut 2008, 22:00 Nie jesteśmy w stanie zapobiec zderzeniu Ziemi z planetoidą 81
  • Bez granic 3 lut 2008, 22:00   82
  • Cytat tygodnia 3 lut 2008, 22:00 „Nasz kraj to suwerenne państwo i nie pozwolimy, by ktokolwiek z zewnątrz korygował przebieg kampanii wyborczej"Władimir Putin na posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa 82
  • Odradzająca się Ameryka 3 lut 2008, 22:00 KomentarzJacques Attali, francuski ekonomista, były doradca prezydenta Mitterranda, były prezes EBOiR, autor trzydziestu książekW książce „Krótka historia przyszłości" opisuję miejsca, które były rdzeniem poszczególnych... 82
  • Zakazany język 3 lut 2008, 22:00 Od Anschlussu do Wehrmachtu – to układ haseł w „Słowniku rozliczenia z przeszłością", który trafił właśnie na półki niemieckich księgarń. W publikacji przygotowanej przez językoznawców Georga Stötzela i Thorstena... 82
  • Kapelusze Mitterranda 3 lut 2008, 22:00 11,5 tys. USD – tyle zapłacono za legendarny filcowy kapelusz byłego prezydenta Francji François Mitterranda. Licytację pamiątek po zmarłym w 1996 r. polityku zorganizował paryski dom aukcyjny Espace Tajan. Na aukcji sprzedano też... 82
  • Brudne ręce Włoch 3 lut 2008, 22:00 Pęka tama postawiona korupcji na początku lat 90. 84
  • Czeski western 3 lut 2008, 22:00 Konserwatysta Václav Klaus może wygrać wybory prezydenckie dzięki… komunistom 87
  • Norweski czyściec 3 lut 2008, 22:00 W zamożnym Oslo trwa budowa nowych meczetów, pachnie Kairem i Karaczi 89
  • Trzy światy 3 lut 2008, 22:00 91
  • Marsz na Moskwę 3 lut 2008, 22:00 W Moskwie premier Tusk przedstawi genialny plan 91
  • Bush bez iluzji 3 lut 2008, 22:00 Gospodarcza rzeczywistość przywołała Busha do porządku 91
  • Kali nad Renem 3 lut 2008, 22:00 Niemieccy politycy wyklinają "kapitalistyczną szarańczę" 91
  • Pasaż 3 lut 2008, 22:00 92
  • Niezbędnik paparazzich 3 lut 2008, 22:00 Hollywodzkie gwiazdy, między innymi aktorka Jessica Biel, fotografują prześladujących je paparazzich. Polskie celebrities nie wpadły jeszcze na ten pomysł choć mają już do czynienia nie tylko z profesjonalistami, ale też fotoreporterami... 92
  • Wielki mały aparat 3 lut 2008, 22:00 Coolpix S600 marki Nikon waży zaledwie 130 g i mierzy 88,5 mm. Mimo to zdjęcia można kadrować na dużym monitorze LCD o przekątnej 2,7 cala. S600 to aparat dobry dla mało zaawansowanych fotografów. Specjalne pokrętło ułatwia wybór... 92
  • Łowca uśmiechów 3 lut 2008, 22:00 Projektując Cyber-Shot T300, firma Sony postawiła między innymi na unowocześnienie funkcji rozpoznawania twarzy. Efekt to cyfrówka, która potrafi odróżniać twarze dziecięce od twarzy dorosłych. Cyber-Shot T300 ma też funkcję... 92
  • Full wypas 3 lut 2008, 22:00 Jedną z głównych atrakcji Exilim Pro EX-F1, nowej cyfrówki Casio, jest tryb fotografowania Burst Shooting, który pozwala na precyzyjne uchwycenie najdrobniejszych szczegółów ruchu, niewidocznych dla ludzkiego oka. To nie wszystko –... 92
  • Odporny na wszystko 3 lut 2008, 22:00 Można nim rzucać z wysokości 2 m, zanurzyć go na głębokość 10 m i… usiąść na nim. µ 1030 SW, nowość marki Olympus, wytrzymuje niemal wszystko – także zarysowania i niską temperaturę (do -10 stopni). Producenci... 92
  • Stabilizator gwiazd 3 lut 2008, 22:00 Przy fotografowaniu gwiazdy może zadrżeć ręka – w końcu to niemałe emocje. W takiej sytuacji przyda się Lumix DMC-LS80, nowy aparat Panasonica. Urządzenie wyposażono w optyczny stabilizator obrazu Mega O.I.S., który eliminuje efekt... 92
  • Czysty obraz 3 lut 2008, 22:00 K20D, nowa lustrzanka cyfrowa Pentaks, to nie zwykły pstrykacz dla amatorów, ale aparat spełniający wymagania profesjonalistów. To bezpośredni następca wielokrotnie nagradzanego aparatu K10D. Zastosowano w nim całkiem nową matrycę CMOS,... 92
  • Laser 3 lut 2008, 22:00   95
  • Krótko po wolsku - Nie śmiej się, dziadku, z cudzych pośladków 3 lut 2008, 22:00 Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji wzięła się do walki z pornografią i obłożyła telewizję ABC karą za pokazanie w godzinach najwyższej oglądalności damskich pośladków pod prysznicem. Kara wynosi 1,4 mln dolarów, czyli 700... 95
  • Łzy twardziela 3 lut 2008, 22:00 DVDAkira Kurosawa jest dla światowego kina tym, kim Hieronymus Bosch dla sztuki. Filmy „Rashomon" czy „Siedmiu samurajów", choć stworzone dla masowej publiczności, stały się arcydziełami światowego kina. Do dziś... 95
  • Banalne arcydzieło 3 lut 2008, 22:00 KsiążkaZwykła rodzinka na zakręcie, utaplana w komediowym sosie? Znamy, znamy aż do znudzenia. Ale jest drobny kłopot: ze wszystkich wyświechtanych elementów wesolutkiej paplaniny o „samym życiu" – kłopotów ze zdrowiem,... 95
  • Gwiazdy gwiazd 3 lut 2008, 22:00 Lepiej być producentem muzyki niż wykonawcą 96
  • Miasto non stop 3 lut 2008, 22:00 Etgar Keret odkrywa dla „Wprost” tajemnice Tel Awiwu 98
  • Z trzeciego rzędu 3 lut 2008, 22:00   102
  • Syzyfowa wojna 3 lut 2008, 22:00 Do udostępniania muzyki w sieci przyzwyczają się muzycy, ale nie koncerny 102
  • Moda na obciach 3 lut 2008, 22:00 Kto zabroni bogatemu robić z siebie małpę? 102
  • Sprawa Galileusza 3 lut 2008, 22:00 Kościół nie był okrutny, stawiając Galileusza przed inkwizycją 102
  • Wencel gordyjski - Kosmiczna Norymberga 3 lut 2008, 22:00 Jeśli chcemy mieć polsko-niemiecki podręcznik do historii, zapomnijmy o słowie „agresor” 104
  • Ueorgan Ludu 3 lut 2008, 22:00 Policja w sex-shopach dba o program PO. List obywateli RP do Łukaszenki z prośbą o pomoc. Spin profesor J. Kaczyński. Nie odbierajcie nam EURO 2012 zbyt wcześnie! 105
  • Skibą w mur 3 lut 2008, 22:00 Wreszcie można oficjalnie głosować na dwie ręce, i to kilka razy 106

  ZKDP - Nakład kontrolowany