Solidarność sutann

Solidarność sutann

Ukryty grzech Kościoła, o którym grzmiały media, ma jak najbardziej widoczne przyczyny. Są nimi zaniedbania i przyzwyczajenia, o których wszyscy wiedzą, ale z którymi od lat nic się nie robi.
Historia ks. Andrzeja ze Szczecina, który od 13 lat miał molestować seksualnie chłopców, a z którego sprawą nic nie zrobiło dwóch ordynariuszy, po raz kolejny ujawniła kłopotliwe cechy Kościoła w Polsce. I to nie dlatego, by grzech tego duchownego był częsty, ale dlatego, że reakcje szczecińskich biskupów są typowe do bólu i doskonale obrazują sposób myślenia i działania polskich hierarchów. Można nawet powiedzieć, że w wydarzeniach związanych z „ukrytymi grzechami" widoczne są wszystkie, jak najbardziej jawne grzechy Kościoła. Nie są to schorzenia nowe. Ich objawem są zaś reakcje na skandale, które ostatnio dotknęły Kościół. Niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy lustracji duchownych, wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka, politycznego zaangażowania Radia Maryja, czy też krycia osób oskarżanych o przestępstwa seksualne (w Poznaniu, Płocku czy Szczecinie), reakcja zawsze jest taka sama. Zaprzeczanie, udawanie, że nic się nie stało, oskarżanie mediów. Opis przyczyn tej zadziwiającej nieumiejętności wyciągania wniosków z poprzednich porażek wizerunkowych i całkowitego braku pragmatyzmu w postępowaniu składa się na diagnozę stanu Kościoła w Polsce.

Nie przerywać drzemki
W Kościele panuje głębokie przekonanie, że wszystko jest świetnie. Problemy nie istnieją, no, może poza obecnością kilku malkontentów wyciągających jakieś brudy, w które nikt poważny nie wierzy. Wskaźniki powołań kapłańskich nieco spadają, ale to tylko z powodu „złowrogiej" działalności zwolenników lustracji, którzy oskarżają „niewinnych". Uczestnictwo w sakramentach i niedzielnej mszy świętej wprawdzie także spada, ale jest to spowodowane wyłącznie wrogą działalnością mediów. A poza tym spokój, cisza. Drzemka może więc trwać w najlepsze. Tyle że co jakiś czas z tego przyjemnego stanu wyrywają biskupów i ich najbliższych współpracowników (także świeckich) media. A to poinformują o problemach lustracyjnych, a to przyczepią się do niejasności finansowych, a to dotrą do wypowiedzi ojca Rydzyka, która wstrząśnie polską polityką. Albo – jak „Gazeta Wyborcza" – poinformują, że w jednej z diecezji przez wiele lat nie zrobiono nic, by wyjaśnić sprawę molestowania seksualnego chłopców przez księdza.
Ale i na to jest rada. Trzeba jasno i dobitne powiedzieć, że problemy, o których mówią media, nie istnieją. Lustracja? Przecież ta sprawa została załatwiona już dawno. Molestowanie seksualne w Szczecinie i ignorowanie informacji o nim przez 13 lat też nie stanowi problemu, bo przecież rok temu sprawę zaczęto wyjaśniać, a że nie wyjaśniono, to też nic szczególnego, bo w takich sprawach trzeba cierpliwości. Wypowiedzi ojca Rydzyka to w ogóle nie problem. Moralnie wątpliwe jest tylko to, że ktoś je nagrał i przekazał dalej.
Gdy już stanie się jasne, że problemy, o których mówią media, nie istnieją, przychodzi czas na drugą część spektaklu, którą staje się wskazanie winnych. I nieodmiennie nie są nimi ludzie, którzy zawinili, ale ci, którzy chcieli ich z tej winy rozliczyć i jednocześnie chronić ich ofiary. Dlaczego? Bo to przez nich sprawa z ukrytej (czyli nieistniejącej) stała się jawna, a co za tym idzie – trzeba się nią było zająć, przerywając na moment słodką drzemkę. Posługując się taką logiką, można otwarcie obarczyć odpowiedzialnością za kryzys lustracyjny ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, za sprawę abp. Juliusza Paetza księdza (teraz już byłego) Tomasza Węcławskiego, a za kryzys szczeciński dominikanina o. Marcina Mogielskiego. Dowodów na taką postawę nie trzeba szukać daleko. Wystarczy przeczytać list skierowany przez abp. Zygmunta Kamińskiego do prowincjała ojców dominikanów, w którym hierarcha domaga się przywołania zakonnika do porządku i pyta o to, jakie dobro przyniosły działania o. Mogielskiego.

Nic się nie stało
Jedynym dobrem, którego w takiej sytuacji należy bronić, jest interes instytucji kościelnej i „święty spokój" duchownych – można sądzić. Nie jest zatem przypadkiem, że głównym zarzutem abp. Kamińskiego pozostaje to, iż „na skutek nie do końca przemyślanego działania o. Mogielskiego w wypowiedzi redaktor prowadzącej program »Kropka nad i« został podany w wątpliwość autorytet Stolicy Apostolskiej". Takie postawienie sprawy nie pozwala na dostrzeżenie uczuć ofiar. Te stają się tylko problemem, z którym trzeba sobie poradzić, tak by nie naruszyć interesów instytucji.
Nie jest to zresztą sytua-
cja odosobniona. Lektura dokumentów kościelnych na temat lustracji skłania do takich samych wniosków. Zainteresowanie biskupów skupiało się wówczas na dobrym imieniu instytucji oraz na interesach oskarżanych o współpracę. Nie ma w nich natomiast choćby wzmianki o tych, których współpracownicy SB rzeczywiście skrzywdzili swoimi donosami. Ofiary pozbawione są głosu, a jedyne, co mogą zrobić, to w milczeniu przebaczyć, a dokładniej – zapomnieć o sprawie i zaakceptować, że sprawcy ich nieszczęść nie poniosą odpowiedzialności. Nie inaczej było zresztą także w sprawie abp. Paetza. Przeniesiony na emeryturę arcybiskup po krótkiej kwarantannie powrócił do aktywnego życia kościelnego. Bywa w Rzymie, jest zapraszany na ingresy nowych biskupów, koncelebruje msze święte z nowym metropolitą poznańskim. Tak jakby nic się nie stało, a uczucia skrzywdzonych zupełnie się nie liczyły.

Bez odpowiedzialności
Choć takie zachowanie jest niezrozumiałe z punktu widzenia PR Kościoła, można je wyjaśnić, przypominając, że za problem lustracyjny, aferę wokół abp. Paetza czy skandal seksualny w Szczecinie odpowiadają nie tylko osoby, które stały się ich bohaterami, ale także wszyscy ci, którzy nie zrobili nic przez miesiące, a niekiedy przez lata, by zapobiec zgorszeniu. Jasne wyciągnięcie odpowiedzialności wobec sprawców skandali wymagałoby choćby osobistego rozliczenia się z odpowiedzialności za to, czego nie dopełnili inni. Ktoś bowiem powinien był dostarczyć Janowi Pawłowi II świadectwa kleryków i tego nie zrobił. A ktoś inny nawet nie sprawdził, czy doniesienia o molestowaniu w Szczecinie zawierają ziarno prawdy czy też nie.
Lepiej zamieść sprawę pod dywan, by media wreszcie dały spokój. Jak to zrobić? Można powołać komisję, która zostanie „uśpiona", gdy temat zniknie (tak jak się to dzieje z Radiem Maryja). Można powołać komisję, której wyniki pracy się utajni, a tylko obwieści (popadając w sprzeczność z wcześniejszymi oświadczeniami o winie abp. Wielgusa), że nikt z biskupów nigdy nie współpracował z bezpieką. Można też przenieść oskarżonego na emeryturę, odczekać jakiś czas i z powrotem wprowadzić go na salony. Dzięki temu nikt za nic nie ponosi odpowiedzialności, a celem działań staje się „uśpienie" problemów, wyrzucenie ich z głównych serwisów informacyjnych.

Nie przemęczać się
Niechęć do działania, wypowiadania się, brania osobistej i publicznej odpowiedzialności za słowa lub decyzje pozostaje kolejnym „znakiem rozpoznawczym" polskiego katolicyzmu. Listy Konferencji Episkopatu Polski, szczególnie dotyczące kwestii społecznych, są formułowane zazwyczaj tak, by nie wiadomo było, jakie jest prawdziwe przesłanie.
Pół biedy, gdy niechęć do działania manifestuje się tylko w kwestiach społecznych, problem zaczyna się, gdy podobny model (nie)działania zaczyna funkcjonować także w życiu wewnątrz-kościelnym, gdzie krytyce podlega raczej nadaktywność niż jej brak. Przykładem może być przywołanie do porządku jednego z warszawskich proboszczów, który tak rozkręcił niedzielną mszę rodzinną, że we wszystkich pozostałych świątyniach Żoliborza spadła liczba praktykujących. Jaka była odpowiedź innych proboszczów? Czy zaczęli poszukiwać lepszych metod duszpasterskich, by również przyciągnąć wiernych? Oczywiście nie. Zamiast tego zgłosili się do prymasa, by ten jasno przypomniał dynamicznemu proboszczowi, że nie powinien udzielać sakramentów (szczególnie chrztu i małżeństwa, co łączy się z ofiarą na potrzeby parafii) wiernym spoza swojej parafii bez odpowiedniej zgody ich własnego proboszcza (co także wiąże się zazwyczaj z ofiarą).
Niesprawiedliwością byłoby oskarżanie o brak zaangażowania wyłącznie duchownych, bo dokładnie na taką samą chorobę cierpią katolicy świeccy. Zdecydowana większość z nich traktuje parafię jako punkt, w którym można uzyskać usługi ślubno-pogrzebowe (ewentualnie poprzedzające je) i wymagane przy nich sakramenty chrztu, komunii (niekiedy pierwszej i jedynej) oraz bierzmowania. Zaangażowanie w życie parafialne, które w Stanach Zjednoczonych jest także dla ludzi mniej wierzących normą, w Polsce pozostaje wyjątkiem zarezerwowanym dla wyjątkowo pobożnych.

Gorzkie lekarstwo
Lekarstwem na schorzenia paradoksalnie mogą się stać kolejne kryzysy, także te wywoływane przez media. Cyniczny pragmatyzm w reagowaniu na nie zbiega się bowiem w tym wypadku z najgłębszymi interesami Kościoła. Szybkie reagowanie na kryzys, usuwanie duchownych, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, czy wyciąganie konsekwencji wobec tych, którzy nie wypełniali swoich administracyjnych czy prawnych zadań, jest nie tylko zgodne z zasadami Ewangelii, ale pozostaje też najskuteczniejszą metodą odzyskania twarzy w mediach i budowania pozytywnego kościelnego PR. I jeśli biskupi nie chcą tego dostrzec, to jedyną nadzieją pozostają świeccy. W USA to oni wymusili na biskupach odpowiednie, szybkie działania, a za pośrednictwem mediów wyciągnęli konsekwencje wobec tych hierarchów, których zachowania wystawiały na szwank dobre imię Kościoła. Pytanie tylko, czy polskim katolikom będzie się chciało i czy oni sami zbudzili się z klerykalnej drzemki.


Klub JP2
Jeszcze przed pogrzebem Jana Pawła II do Watykanu pojechał ówczesny proboszcz katedry wawelskiej. Z postulatem, by do Krakowa zostało sprowadzone serce papieża. Kiedy okazało się to niemożliwe, stworzenie symbolicznego grobu polskiego papieża w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej zarządził prymas Józef Glemp. Groby papieża powstały też m.in. w warszawskim kościele św. Stanisława i w parafialnym kościele w Niegowici koło Wieliczki. Pielgrzymują do nich rzesze wiernych. Problemem jest to, że ten kult papieskiego grobu to nie tylko wyraz pamięci o wielkim Polaku, ale coraz częściej przejaw duszpasterskiej i intelektualnej słabości polskich hierarchów. „Wprost" po raz trzeci przedstawia ranking polskich biskupów. Jak wynika z niego, największym zaufaniem cieszą się wciąż biskupi, którzy byli osobiście związani z Janem Pawłem II. Mimo że od końca tamtego pontyfikatu w Polsce zmienili się ordynariusze w stolicy i w Krakowie, na emeryturę odszedł prymas, a Benedykt XVI ogłosił 15 polskich nominacji biskupich i kreował dwóch polskich kardynałów, w świadomości Polaków niewiele się zmieniło. Jerzy Gierdoyc powiedział kiedyś, że po 1989 r. polską polityką zaczęły rządzić trumny Dmowskiego i Piłsudskiego. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że polskim Kościołem od trzech lat niepodzielnie rządzi trumna Jana Pawła II.
Aż 71 proc. Polaków ufa kard. Stanisławowi Dziwiszowi, byłemu sekretarzowi Jana Pawła II. Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się kard. Józef Glemp, mianowany przez polskiego papieża prymasem, i słynący z przyjaźni z Janem Pawłem II były metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. Ci dwaj ostatni to emeryci, którzy nie pełnią już w episkopacie żadnej funkcji (decyzją Benedykta XVI kard. Glemp zachował tytuł prymasa, lecz utraci go już w 2009 r.). Żaden hierarcha z „wielkiej trójki" praktycznie nie wypowiadał się w ostatnich miesiącach na tematy publiczne, z wyjątkiem sprzecznych oświadczeń metropolity krakowskiego dotyczących lustracji. Charakterystyczne, że w tym czasie kard. Dziwisz wydał hagiograficzne wspomnienia o papieżu („Świadectwo"), które okazały się największym bestsellerem w Polsce. W rankingu wysokie czwarte miejsce zajął też bp Tadeusz Pieronek, od dawna zmarginalizowany w oficjalnych strukturach polskiego Kościoła. Jako przyjaciel Jana Pawła II został jednak przewodniczącym pomocniczego trybunału beatyfikacyjnego polskiego papieża, co wzmocniło jego autorytet jako członka nieformalnego biskupiego klubu JP 2. Na znalezienie się w elitarnym gronie autorytetów Kościoła nie mogą wciąż liczyć biskupi, których aktywność przypada na okres po śmierci papieża Polaka. Wbrew nadziejom przywódcą polskiego Kościoła nie stał się otwarty na świat, wyważony i pracowity, ale pozbawiony charyzmy arcybiskup warszawski Kazimierz Nycz. W rankingu zaufania jest dopiero siódmy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik − dziesiąty, a nowy sekretarz generalny episkopatu bp Stanisław Budzik − dziewiętnasty. O pozostałych hierarchach młodszego pokolenia niemal nikt z wiernych nie słyszał. 

Wiktor Ferfecki

Kościelne skandale
Molestowanie kleryków przez abp. Juliusza Paetza. Sprawę ujawniła „Rzeczpospolita" w 2002 r., ale okazało się, że władze kościelne były informowane przez samych kleryków dużo wcześniej. Pojawiły się też informacje, że duchowny miał się dopuszczać molestowania, gdy był jeszcze biskupem łomżyńskim.
Lustracja abp. Stanisława Wielgusa.
Sprawa wybuchła na przełomie roku 2006 i 2007, gdy ujawniono dokumenty świadczące o tym, że Wielgus, kandydat na nowego metropolitę warszawskiego, współpracował z SB. Mimo to duchowny nie chciał zrezygnować, a murem za nim stanęła część hierarchów. Ingres odwołano dosłownie w ostatniej chwili.
Molestowanie betanek przez byłego franciszkanina Romana Komaryczkę. Sprawę ujawnił „Wprost". Okazało się, że pod pretekstem działań terapeutycznych zakonnik molestował siostry, z którymi
przebywał w klasztorze w Kazimierzu Dolnym.
Afera w Płocku. Tak jak w wypadku abp. Paetza, przez lata Kościół przymykał oko na molestowanie kleryków w diecezji płockiej. W komputerze jednego z zatrzymanych duchownych znaleziono m.in. pedofilskie
zdjęcia. W Płocku na jaw wyszły również wielkie nadużycia finansowe w tamtejszym Caritasie.
Sprawa ks. Andrzeja.
„Gazeta Wyborcza" ujawniła molestowanie chłopców w Ognisku św. Brata Alberta w Szczecinie. Szczecińskie władze kościelne informacje na ten temat miały od 13 lat.

 

Okładka tygodnika WPROST: 13/2008
Więcej możesz przeczytać w 13/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2008 (1318)

 • Wprost od czytelników 24 mar 2008, 22:00 Jak one to robią Bardzo dziękuję za artykuł „Jak one to robią" (nr 9) o kobietach, które właśnie po pięćdziesiątce mogą się fantastycznie rozwijać. Wręczyłam go uroczyście mojej córce, która w 2007 r. skończyła 50... 4
 • Na stronie-Chińska polityka 24 mar 2008, 22:00 Czy protest przeciwko zabijaniu bezbronnych ludzi na ulicy to poglądy polityczne? 4
 • Skaner 24 mar 2008, 22:00   8
 • Sondaż: Lepper wraca do Sejmu 24 mar 2008, 22:00 Gdyby wybory odbyły się teraz, do Sejmu wróciłaby Samoobrona, niekwestionowanymi liderami politycznymi w Polsce pozostają zaś Donald Tusk i Platforma Obywatelska – wynika z sondażu Pentora na zlecenie „Wprost". To pierwsze... 8
 • Rząd zapłaci za in vitro? 24 mar 2008, 22:00 SejmZakaz produkcji nadprogramowych zarodków i – być może – refinansowanie zabiegu w szczególnych przypadkach. Taki kompromis w sprawie in vitro chce zaproponować Platforma Obywatelska – ustalił „Wprost". Tuż po... 8
 • Roger jak Olisadabe 24 mar 2008, 22:00 FutbolRoger Guerreiro, brazylijski piłkarz Legii Warszawa, w ciągu dwóch tygodni ma dostać polskie obywatelstwo. MSWiA na początku tygodnia prześle do prezydenta wniosek w tej sprawie – dowiedział się „Wprost". – Od... 8
 • Kempa nie ustawiała prokuratorów 24 mar 2008, 22:00 ProkuraturaBeata Kempa (PiS) nie obiecywała „ustawienia prokuratorów i umorzenia sprawy" – wynika z ustaleń prokuratury, do których dotarł „Wprost". Warszawscy śledczy nie znaleźli dowodów wskazujących na to,... 8
 • Dossier 24 mar 2008, 22:00  „Wysoki jak brzoza, a głupi jak koza"LESZEK MILLER do Romana Giertycha w magazynie „24 godziny" w TVN 24„Lepiej być zerem niż Leszkiem Millerem"ROMAN GIERTYCH w tym samym programie, odpowiadając Leszkowi... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE- Córka robi mi włosy na wesela 24 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Danutą Hojarską, byłą posłanką Samoobrony 10
 • Ludzie 24 mar 2008, 22:00 Koterski w błocie Debiutancki program Michała Koterskiego (syna reżysera Marka Koterskiego) „Misiek Koterski show" rusza w kwietniu w Polsacie. Michał podda się pilingowi skóry, depilacji i błotnym kąpielom. Nowy program ma być... 10
 • Azja kocha polskie gwiazdy 24 mar 2008, 22:00 FilmyPrawo do emisji serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów" kupiła jedna z japońskich stacji telewizyjnych. Serial nakręcony na podstawie powieści „Twierdza szyfrów" Bogusława Wołoszańskiego jest kolejnym tegorocznym... 10
 • Polka w reklamie Diora 24 mar 2008, 22:00 ReklamaKasia Struss (prawdziwe nazwisko Katarzyna Strusińska), modelka pochodząca z Ciechanowa, jest pierwszą Polką, która wystąpiła w kampanii reklamowej Diora. Ugruntowała w ten sposób swoją pozycję w światowej czołówce modelek. Od... 12
 • Polacy, zalegalizujcie aborcję! 24 mar 2008, 22:00 RaportKraje, które dziś zakazują aborcji, powinny ją dopuścić – takie wezwanie zawiera raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ma on być głosowany 16 kwietnia. To apel skierowany m.in. do Polski, Irlandii czy Malty, gdzie... 12
 • Hillary, reformy i… Monica 24 mar 2008, 22:00 USAAmerykańskie Archiwum Narodowe opublikowało 11 tys. stron harmonogramów spotkań Hillary Clinton z czasów prezydentury jej męża. Potwierdziło się, że to ona stała za projektem reformy służby zdrowia. Spotkanie w tej sprawie odbyła... 12
 • Orbitalne laboratorium 24 mar 2008, 22:00 Kosmos Pierwszy element japońskiego modułu badawczego Kibo został dołączony do krążącej wokół Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To kolejne laboratorium w kosmosie po zbudowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i czynnym już... 12
 • Sejm RP kontra Rada Najwyższa Ukrainy 24 mar 2008, 22:00 Piłka nożnaParlamentarzyści z Polski i Ukrainy zmierzą się 26 kwietnia na stadionie Wisły Kraków – dowiedział się „Wprost". Mecz będzie rewanżem za pojedynek z września 2007 r. Nasi reprezentanci rozgromili wówczas... 14
 • Kosmiczny Ziemianin 24 mar 2008, 22:00 PożegnanieW wieku 90 lat zmarł Arthur C. Clarke, wynalazca, pisarz i wielki propagator kosmonautyki. W lutym 2008 r. w wywiadzie dla tygodnika „Wprost" – jednym z ostatnich, którego udzielił – przyznał, że w swoim... 14
 • Szambo i perfumeria Big Cyca 24 mar 2008, 22:00 JubileuszW prima aprilis do sklepów trafi piętnasty krążek zespołu Big Cyc „Szambo i perfumeria" (liderem zespołu jest Krzysztof Skiba, felietonista „Wprost"). Na płycie znalazły się m.in. utwory o dyrektorze... 14
 • Sawka czatuje 24 mar 2008, 22:00 14
 • Poczta 24 mar 2008, 22:00 Wehikuł Nowickiego W nawiązaniu do artykułu „Wehikuł Nowickiego" (nr 12) chcielibyśmy zaprezentować zupełnie inne spojrzenie na osobę profesora Macieja Nowickiego. Jako stypendyści fundacji im. prof. Nowickiego, zrzeszeni w... 16
 • Playback 24 mar 2008, 22:00 Jacek Kurski, poseł PiS 16
 • Wprost przeciwnie - Trzy razy tak 24 mar 2008, 22:00 Kiedy Polacy wciągną się w referendalny tryb życia, rząd przestanie być potrzebny 18
 • Fotoplastykon 24 mar 2008, 22:00 19
 • Z życia koalicji 24 mar 2008, 22:00 A to dobre! Gazeta pozbawiona newsów, czyli „Nasz Dziennik", zdobyła newsa, i to jakiego. Napisała, że Radek Sikorski zapędził MSZ do zdobycia dla niego w Chinach substancji uchodzącej tam za afrodyzjak. Co ciekawe, Sikorski... 20
 • Z życia opozycji 24 mar 2008, 22:00 Pan prezydent wystąpił w telewizorze, i to w dwóch kanałach naraz. Nie jest to co prawda cud (tych dokonuje nasz Prześwietny Premier) ani inna bilokacja. Po prostu wystąpienie Lecha emitowano w TVP hurtem. Zupełnie jak niegdyś... 20
 • Koniec Kaczyńskiego 24 mar 2008, 22:00 Czy byłego premiera i prezesa PiS dotknął wirus samozagłady? 22
 • Polska jest krajem bez przywództwa 24 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem i członkiem zarządu PO 28
 • Solidarność sutann 24 mar 2008, 22:00 Ukryty grzech Kościoła, o którym grzmiały media, ma jak najbardziej widoczne przyczyny. Są nimi zaniedbania i przyzwyczajenia, o których wszyscy wiedzą, ale z którymi od lat nic się nie robi.Historia ks. Andrzeja ze Szczecina, który od... 30
 • Czołgi medialne 24 mar 2008, 22:00 Osłabienie publicznej telewizji i radia jest dla Polski samobójstwem 34
 • Platforma bez wizji 24 mar 2008, 22:00 Trzy miliardy złotych trzeba wyłożyć na telewizję bez reklam i abonamentu 36
 • Postać tygodnia - Zbigniew Religa 24 mar 2008, 22:00 Zawód:bezpartyjny 38
 • Złote dzieci 24 mar 2008, 22:00 Siedem złotych medali na międzynarodowych olimpiadach w naukach ścisłych i przyrodniczych zdobyły w 2007 r. wybitnie utalentowane polskie dzieci. Do tego dochodzą nagrody w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i... 40
 • Trutnie inteligenckie 24 mar 2008, 22:00 Potrzebny jest inteligent jako klerk: pilnujący reguł gry na polu publicznej wymiany myśli 44
 • Kosmiczna premia 24 mar 2008, 22:00 Chcesz zmotywować pracowników do większej wydajności, spełnij ich marzenia 46
 • Trójka bez sternika 24 mar 2008, 22:00 48
 • Banki pod kroplówką 24 mar 2008, 22:00 Na giełdzie czarnych scenariuszy trwa hossa 48
 • Ciemno po szczycie 24 mar 2008, 22:00 Po białym szczycie powstał sensowny raport, który pewnie pójdzie do kosza 48
 • Ofiara z Tybetu 24 mar 2008, 22:00 Zachód ma zbyt wiele do stracenia w Chinach by się im narażać 48
 • Ryba po polsku - Cham 24 mar 2008, 22:00 Chamem może być i profesor, bo chamów wprawdzie wyedukowaliśmy, ale nie udało się ich wychować 49
 • Giełda 24 mar 2008, 22:00 50
 • Ćwierćpakiet Szejnfelda 24 mar 2008, 22:00 Na dwa lata przedsiębiorcy będą mogli zawieszać działalność gospodarczą, jeśli dopadnie ich zła passa. Poza zwolnieniem z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, składania deklaracji VAT czy opłacania składek na... 50
 • Rosyjska ściema 24 mar 2008, 22:00 Gazprom może być zmuszony do udostępnienia innym firmom sieci swoich rurociągów do eksportu gazu z Rosji – twierdzą „Wiedomosti". Tak ma wynikać z komentarzy przedstawicieli rosyjskiego urzędu antymonopolowego.... 50
 • Zasiłek antymotywacyjny 24 mar 2008, 22:00 Utrudnić życie przedsiębiorcom skarżącym się na brak pracowników postanowiło Ministerstwo Pracy. Bezrobotni będą mieli jeszcze mniejszą motywację do znalezienia zatrudnienia, jeśli poparcie znajdzie pomysł resortu podniesienia na... 50
 • Lekcje zarabiania 24 mar 2008, 22:00 Dlaczego w Polsce zarabiamy mniej niż w Irlandii? Na takie pytanie próbują odpowiedzieć twórcy projektu Inteligentny Portfel. Chcą oni poprawić ekonomiczną świadomość Polaków. Projekt jest inicjatywą Ryszarda Florka, właściciela... 50
 • Religa podbija stawkę 24 mar 2008, 22:00 Polacy płacą jedne z najniższych w Europie składek ubezpieczenia OC. Gdy się jednak porównuje wysokość naszych zarobków z płacami w innych krajach, okazuje się, że składki te należą do najwyższych. Sytuację pogorszy ich... 50
 • Bogaty jak emeryt 24 mar 2008, 22:00 Emeryci są najbardziej perspektywiczną grupą konsumentów w Polsce – wynika z badań agencji Inquiry. Polaków powyżej 65. roku życia jest ponad 5 mln. Dysponując 60 mld zł, są drugą najbogatszą grupą w Polsce za osobami... 50
 • Złodzieje skarbu 24 mar 2008, 22:00 Nikt nie miał zamiaru przeprowadzać reprywatyzacji ani w III, ani w IV Rzeczypospolitej 52
 • Zbawiciel Fiata 24 mar 2008, 22:00 Sergio Marchionne sprawił, że włoskie auta znów stały się modne 56
 • Pułapka Belki 24 mar 2008, 22:00 Zniesienie podatku od zysków kapitałowych doprowadzi budżet do ruiny 60
 • Know-How 24 mar 2008, 22:00   62
 • Gwałt letni 24 mar 2008, 22:00 KOMENTARZ 62
 • Jazz kreatywny 24 mar 2008, 22:00 Muzyka jazzowa zwiększa kreatywność – sugerują badania uczonych z Johns Hopkins University. Badani przez nich pianiści najpierw wysłuchali utworu jazzowego, a potem improwizowali. W tym czasie naukowcy za pomocą rezonansu... 62
 • Żywioły przyrody 24 mar 2008, 22:00 Czy pod względem wizualnym książka może konkurować z filmami popularnonaukowymi? Odpowiedzią na to pytanie jest nowa seria albumów Grupy Wydawniczej PWN. Nakładem wydawnictwa Carta Blanca ukazały się trzy znakomicie ilustrowane... 62
 • Gimnastyka neuronów 24 mar 2008, 22:00 Nawet 50 lat po udarze mózgu można poprawić sprawność chorego 64
 • Szatan w mózgu 24 mar 2008, 22:00 Opętani bardziej potrzebują pomocy psychiatry niż egzorcysty 68
 • Grobowiec Panoramiksa 24 mar 2008, 22:00 Czy bliskie jest rozwiązanie zagadki celtyckich druidów? 70
 • Co wyśpiewał Orfeusz 24 mar 2008, 22:00 Znaczna część kanałów łączności kraju z emigracją i przerzutu bezdebitowej literatury była kontrolowana przez bezpiekę 74
 • Bez granic 24 mar 2008, 22:00   78
 • PR-owiec Łukaszenki 24 mar 2008, 22:00 Timothy Bell ma poprawić polityczny wizerunek dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Bell to jeden z bardziej znanych brytyjskich speców od politycznego PR, współtwórca trzykrotnego sukcesu wyborczego Margaret Thatcher. Przede wszystkim... 78
 • Cytat tygodnia 24 mar 2008, 22:00 „By zostać politykiem, trzeba mieć w sobie coś  z masochisty"Kurt Beck, lider SPD, odpowiadając na pytanie, jak radzi sobie na niemieckiej scenie politycznej. 78
 • Geniusz strategii 24 mar 2008, 22:00 KsiążkaNiemal dwa wieki po śmierci Carla von Clausewitza (1780-1831) jego tezy na temat wojen i sztuki militarnej pozostają aktualne. Dowodzi tego książka Beatrice Heuser „Czytając Clausewitza" (polskie wydanie właśnie trafiło... 78
 • Prosiaczek nie antysemicki 24 mar 2008, 22:00 Niemieckie Ministerstwo Edukacji oczyściło z zarzutów o propagowanie antysemityzmu bajkę „Którędy do Boga? – zapytał Prosiaczek". Stało się tak po zasięgnięciu opinii rządowego departamentu zajmującego się... 78
 • Wierzący jak Gorbaczow 24 mar 2008, 22:00 Michaił Gorbaczow po raz pierwszy oficjalnie przyznał się do wiary chrześcijańskiej. To sensacyjne wyznanie ostatni przywódca Związku Sowieckiego złożył w czasie niedawnej wizyty w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. „Postać św.... 78
 • Europejska armia Szwejków 24 mar 2008, 22:00 Nie ma szans na szybkie powstanie europejskich sił zbrojnych 80
 • Ostatnia walka Łukaszenki 24 mar 2008, 22:00 Moskwa rywalizuje z Warszawą o przyszłość Białorusi 84
 • Lista Eichmanna 24 mar 2008, 22:00 Czy współautor „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” ratował Żydów? 86
 • Pasaż 24 mar 2008, 22:00 88
 • Więcej wiosny w wiośnie 24 mar 2008, 22:00 Rosja kojarzy się raczej z syberyjskimi mrozami niż wiosennym słońcem.  Ale to właśnie rosyjska top modelka Natalia Wodianowa promuje wiosenną kolekcję makijażu Chanel. Inni producenci też przygotowali się już do nadejścia wiosny i... 88
 • Kwiaty w butach 24 mar 2008, 22:00 W poszukiwaniu prawdziwie wiosennych butów warto się udać do salonu marki Venezia. Najnowsza kolekcja obuwia jest utrzymana w kolorystyce zdecydowanie poprawiającej humor po zimowej szarzyźnie – żółty słonecznikowy i limonkowy,... 88
 • Nowa KATE 24 mar 2008, 22:00 Agyness Deyn jest dziś jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Piękność, która trafiła już do kalendarza Pirellego, okrzyknięto nową Kate Moss. Obecnie następczyni kokainowej Kate dodaje uroku wiosennej kolekcji Burberry,... 88
 • Trawa na stole 24 mar 2008, 22:00 Normann Copenhagen, duński producent przedmiotów codziennego użytku, co roku zgarnia prestiżowe nagrody za design. Tym razem firma zasłużyła na nagrodę w kategorii „najbardziej wiosenny produkt roku". Najnowsze propozycje... 88
 • Lamborghini laptopów 24 mar 2008, 22:00 Marka Asus po raz kolejny współpracuje z włoskim producentem luksusowych aut Lamborghini. Efekt to laptop VX3S, następca znanego VX2S. Nowy notebook jest od swojego poprzednika mniejszy i może dłużej pracować na akumulatorze. Podobnie... 88
 • Laser 24 mar 2008, 22:00   92
 • Wydarzenie tygodnia: Cassandra Wilson 24 mar 2008, 22:00 kto Wielka diwa jazzowej sceny, której popularność bliska jest pop-gwiazdkom. Urodzona w latach 50., wciąż wygląda kwitnąco i z każdą płytą czaruje coraz bardziej. Pochodzi z Jackson w Missisipi i jest związana z muzyką od... 92
 • Trójka na piątkę – Wielcy aktorzy, świetne filmy 24 mar 2008, 22:00 „Drapieżnik" reż. Lau Wai-Keung, MonolithBezwzględny agent służb bezpieczeństwa szkoli młodą dziewczynę w wykrywaniu przestępstw na tle seksualnym. Obok Richarda Gere’a i Claire Danes w filmie wystąpiła ulubienica... 92
 • Do „11" razy sztuka 24 mar 2008, 22:00 MrózKanadyjczyk Brian Adams jest oszczędny jak Szkot. Od ćwierć wieku uporczywie nagrywa ten sam album. Zgodnie z tytułem zrobił to jedenaście razy. To wyraz przebiegłości, bo takie płyty nieźle sobie radzą na listach bestsellerów.... 92
 • Trzy godziny obłąkania 24 mar 2008, 22:00 Wrze Publiczność do łez doprowadziła swoimi owacjami Marię Pakulnis, która na trzy godziny stała się zimną siostrą Ratched ze szpitala psychiatrycznego w inscenizacji „Lotu nad kukułczym gniazdem". Równie zimna była... 92
 • Termometr kulturalny 24 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeObiektyw w spódnicyKuratorka wystawy Karolina Lewandowska przeszukała magazyny i archiwa rozsianych po kraju muzeów. I odkryła tysiące znakomitych fotografii wykonanych w XX wieku przez kobiety. Wśród nich znalazły... 93
 • Kompleks Goebbelsa 24 mar 2008, 22:00 Fiaskiem okazały się nadzieje lewicowych intelektualistów na łatwe odsunięcie neonazistów od manipulacji historią Niemiec 94
 • Sztuka pożyczona 24 mar 2008, 22:00 Połowa eksponatów może zniknąć z polskich muzeów 98
 • Celebrities spod latarni 24 mar 2008, 22:00 Jak prostytutki robią karierę w show-biznesie 100
 • Wencel gordyjski - Dar od Boga 24 mar 2008, 22:00 Doda pytana, skąd czerpie inspiracje, odpowiada: „Z moich zajebistych długich nóg” 104
 • Ueorgan Ludu 24 mar 2008, 22:00 Poseł Palikot prostuje - jeszcze o problemie małych członków * Aneta Krawczyk ikoną feminizmu * Kolejny dowód na sukcesy rządu PO 105
 • Krótko po Wolsku - Wali się, wali się! 24 mar 2008, 22:00 Sala Kongresowa się wali! – wiadomość tej treści zbulwersowała opinię publiczną, dzieląc społeczeństwo na tych, co się z tego cieszą, i tych, co się martwią. 105
 • Skibą w mur - Kawałkada 24 mar 2008, 22:00 Kawalarz jest jak saper. Może łatwo wylecieć z posady 106

ZKDP - Nakład kontrolowany