Co wyśpiewał Orfeusz

Co wyśpiewał Orfeusz

Znaczna część kanałów łączności kraju z emigracją i przerzutu bezdebitowej literatury była kontrolowana przez bezpiekę
O tym, że Zygmunt D. został współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, zaczęto przebąkiwać pod koniec maja 1968 r. Był wówczas studentem pierwszego roku polonistyki na UW. Nie wywodził się bezpośrednio z kręgu osób organizujących pierwszy wielki wiec 8 marca. Ale zabierał głos na wiecach wydziałowych i mimo przynależności do ZMS został wybrany do lokalnego komitetu strajkowego. To wystarczyło, by znaleźć się w areszcie śledczym.
Po wyjściu z aresztu Zygmunt D. sprawiał wrażenie niepewnego siebie, kogoś, kto czuje, że jest o coś podejrzewany – wszak wypuszczono go stosunkowo szybko. Podejrzenia wróciły w latach 70. w związku z historią, która wydarzyła się w środowisku „komandosów". Zygmunt D. miał wówczas sam przyznać się do współpracy z SB. Kto wie, czy nie zapomniano by o tej historii i jej bohaterze, gdyby po latach nie został rozpoznany w Rosji.Maskarada
Z informacji dostępnych w Internecie wynika, że Zygmunt D. jest polskim dziennikarzem pisującym „na temat Rosji dla czołowych niemieckich, szwajcarskich i polskich pism" oraz autorem książki „Planet Russia" wydanej w Polsce w 2005 r. (cytat z portalu OpenDemocracy). „Planeta Rosja" ukazała się nakładem wydawnictwa Twój Styl, a jej autorem był Karol Wrubel. Internetowa wizytówka tego reportera informuje, że jest on członkiem redakcji „Twojego Stylu”, ale w stopce redakcyjnej magazynu nie ma osoby o takich personaliach. Nie figuruje w niej również Zygmunt D. Wśród nazwisk pracowników wydawnictwa pojawia się natomiast inne, wyglądające podobnie do oryginalnego nazwiska D.
Co do jednego nie można mieć większych wątpliwości: Zygmuntowi D. nie zależy na zatarciu śladów. Sam wskazuje tropy, najwidoczniej kierując się potrzebą „uteatralnienia" własnej biografii. Istotą sprawy jest coś innego. Zygmunt D. nawiązał wiele kontaktów ze znanymi osobistościami życia publicznego działającymi na terenie dzisiejszej Rosji i dawnych republik sowieckich, współpracował co najmniej z jednym pracownikiem Radia Swoboda, docierał do środowisk opozycyjnych, przeprowadzał wywiady z takimi postaciami, jak zamordowana jesienią 2006 r. Anna Politkowska („Rzeczpospolita" z 27 kwietnia 2002 r.). A przecież służby sowieckie i rosyjskie nie mogły nie wiedzieć o jego przeszłości.

W oczach resortu
Wszystko zaczęło się w areszcie śledczym 15 maja 1968 r. Wtedy bezpieka przeprowadziła z Zygmuntem D. rozmowę, podczas której podpisał on zobowiązanie do współpracy, przyjmując za pseudonim własne imię (IPN BU 001121/751). Stosunkowo szybko (3 września) zmienił pseudonim na inny, którym podpisywał donosy na kolegów z wydziału i ze środowiska „komandosów". Musiało się tego nazbierać co najmniej cztery tomy, skoro jeden z dokumentów zaleca, by z uwagi na wyjazd tajnego współpracownika za granicę „teczkę personalną oraz teczkę pracy (IV tom) TW Ludwik złożyć w archiwum Wydziału MO z zastrzeżeniem niewydawania jej i nieudzielania żadnych informacji jednostkom operacyjnym bez porozumienia się z Wydz. I Dep. I MSW".
W 1973 r. Zygmunt D. zaczął pracować dla Departamentu I MSW pod pseudonimem Orfeusz i wszystko wskazuje na to, że był gorliwym agentem. Rekomendowany przez środowisko „komandosów" przeniknął do najważniejszych ośrodków emigracji politycznej w Europie Zachodniej, zdobył zaufanie jej przywódców i zaczął wykonywać powierzone mu przez SB zadania. Wśród materiałów wywiadu przechowywanych pod sygnaturą IPN BU 01285/583 znajduje się notatka pióra jakiegoś funkcjonariusza lub tajnego współpracownika resortu, najwidoczniej niezorientowanego w sprawie rzeczywistej misji człowieka, o którym informował: „Zygmunt D., były komandos, podobno młody literat, po studiach, bystry, zdolny, początkujący alkoholik. Pozyskał zaufanie Giedroycia. Zadomowił się w Maisons Laffitte. Podróżuje po Europie na polskim paszporcie: Dania, Holandia, Anglia, Francja. Jego najbliżsi przyjaciele to Krzysztof Litwin i Paweł Korzec. Wspólnie z nimi organizuje przerzuty książek na kraj, głównie z Danii i Holandii. Dostarcza Giedroyciowi teksty z kraju, także informacje o środowisku byłych komandosów. Bardzo ważne ogniwo w działaniu Giedroycia na młodzież. W sprzedawaniu i organizowaniu przesyłu informacji bezwzględny i bez skrupułów. Zawodowo nie pracuje. Żyje z tego, co dostanie za to, co zdobędzie, czy to dla Giedroycia, czy dla ANEKS-u, z redakcją którego jest także związany" („Wyciąg z materiału ze sprawy 8755 z dnia 16 czerwca 1974"). Oznaczało to, że znaczna część kanałów łączności kraju z emigracją i przerzutu bezdebitowej literatury była kontrolowana przez służby specjalne PRL.

Dekonspiracja
Zygmunt D. nigdy nie zrezygnował ze współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Stało się jednak coś, co sprawiło, że materiały dotyczące sprawy o kryptonimie Orfeusz przesłano do archiwum długo przed wyczerpaniem się potencjalnych możliwości agenta. Jego słabą stroną okazało się uczucie do mężatki, z którą utrzymywał wcześniej bliższy kontakt podczas jej pobytu w Londynie. Agnieszka G. mieszkała na stałe w Polsce i, jak większość osób związanych z demokratyczną opozycją, miała kłopoty z uzyskaniem paszportu przed kolejnym wyjazdem na Zachód w ramach stypendium naukowego. Orfeusz poprosił swoich mocodawców o ułatwienie jej wyjazdu. Rzecz wydarzyła się w grudniu 1974 r. we Francji. Gdy doszło do sfinalizowania planów wyjazdowych Agnieszki, Zygmunt D. udał się z Londynu do Paryża z zamiarem odnowienia przyjacielskich kontaktów. Osoba, którą darzył uczuciem, nie zamierzała jednak uczucia odwzajemniać. Zrozpaczony ujawnił przed nią, że to jemu zawdzięcza ona paszport i opowiedział o swoich powiązaniach z wywiadem PRL. Nie pomogło. Agnieszka G. poinformowała o sprawie osoby z najbliższego otoczenia Zygmunta. Informacja dotarła do Giedroycia. Naczelny „Kultury" przeprowadził z nim „długą, serdeczną rozmowę, w której przestrzegał przed powrotem do Polski i podkreślał pozytywną rolę", jaką były agent może jeszcze „odegrać, kontynuując emigracyjną działalność" (raport z 17 maja 1975 r.).
Nie wszędzie jednak Zygmunta D. potraktowano tak wielkodusznie. W Londynie wymówiono mu mieszkanie. W krajowym środowisku „komandosów" doszło do zamieszania, ale postanowiono nie nadawać sprawie rozgłosu. Zygmunt D. wrócił do Polski i spotkał się z kilkoma znajomymi. Z akt wynika, że obrachunkowe rozmowy prowadził z nim m.i.n. Jan Lityński.

Rehabilitacja
Środowisko „komandosów" chciało dać Zygmuntowi D. szansę rehabilitacji. Dokumenty dowodzą jednak, że on sam nie zamierzał z owej szansy skorzystać i prowadził podwójną grę. W raporcie z 23 lipca 1975 r. pisał: „Nie muszę chyba wyjaśniać, że w chwili, w której zdecydowałem się na dekonspirację, zdecydowałem się również na swoistą grę wobec osób, przed którymi ujawniłem swoje kontakty z władzami bezpieczeństwa. A więc dekonspiracji towarzyszyła deklaracja poczucia winy, demonstracja potrzeby rehabilitacji w przyszłości. Decyzję dekonspiracji odmalowałem jako akt, który może spotkać się z poważnymi represjami ze strony MSW".
Do różnych osób docierały fragmentaryczne wersje wydarzeń związanych z powrotem Orfeusza do kraju, nikt nie znał jednak skali jego rzeczywistych kontaktów z bezpieką. „Do tej pory nikt w środowisku opozycyjnym ani za granicą nie orientuje się, że istnieje już nagrany film, lub że film taki był przygotowywany. Swoją współpracą przy nagrywaniu filmu chciałem dać świadectwo swojej dobrej woli" – czytamy w rzeczonym dokumencie. Co więcej, Zygmunt D. usiłował przekonać swoich mocodawców, że nadal może odgrywać rolę agenta wpływu. W tym samym raporcie pisał: „Istnieje możliwość wykorzystania rozmów z Lityńskim i Szpotańskim do celów inspiracyjnych, tzn. przekazania im informacji wygodnych dla centrali, które mogłyby doprowadzić do wywołania wewnątrz środowiska opozycyjnego dodatkowego zamieszania. Istnieje możliwość rejestrowania na taśmie magnetofonowej prowadzonych przeze mnie rozmów z przedstawicielami środowiska opozycyjnego i wszystkimi osobami, z którymi utrzymuję obecnie kontakty".
Trudno powiedzieć, czy bezpieka skorzystała z oferty Zygmunta D. Sprawa mogła się ciągnąć jeszcze kilka lat, gdyż do archiwum trafiła dopiero w 1982 r. Jeden z zachowanych dokumentów, noszący datę 10 grudnia 1980 r., zawiera m.in. takie zdania: „9.12.1980 roku zniszczono osiem teczek pracy agenta ps. Orfeusz nr 9684 […]. Materiały zawarte w teczkach dotyczą tzw. środowiska opozycyjnego w kraju, ośrodków dywersji na Zachodzie jak paryska Kultura, RWE, Aneks, Walka Klas, emigracji polskiej w Londynie, Szwecji, Holandii. Zdecydowana większość informacji przekazana została do wykorzystania przez Wydz. VII Dep. I MSW i Dep. III MSW. Szereg z nich włączono do teczek obiektowych prowadzonych przez Wyd. XI Dep. I MSW. Na podstawie powyższych materiałów i działalności operacyjnej Orfeusza nakręcony został na taśmie telerekordingu 3-godzinny film, który nie uległ zniszczeniu".
By ocenić skutki ówczesnej działalności Zygmunta D., należałoby dokonać szczegółowej analizy spraw, w których jego raporty zostały wykorzystane i teczek „figurantów", na których składał doniesienia. Cała późniejsza historia pozostaje na razie zagadką, mimo że jej rozwiązanie podsuwa historykowi sam bohater akt.
Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej „Kultury", był jedną z osób infiltrowanych przez Zygmunta D., ps. Orfeusz

Okładka tygodnika WPROST: 13/2008
Więcej możesz przeczytać w 13/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2008 (1318)

 • Wprost od czytelników 24 mar 2008, 22:00 Jak one to robią Bardzo dziękuję za artykuł „Jak one to robią" (nr 9) o kobietach, które właśnie po pięćdziesiątce mogą się fantastycznie rozwijać. Wręczyłam go uroczyście mojej córce, która w 2007 r. skończyła 50... 4
 • Na stronie-Chińska polityka 24 mar 2008, 22:00 Czy protest przeciwko zabijaniu bezbronnych ludzi na ulicy to poglądy polityczne? 4
 • Skaner 24 mar 2008, 22:00   8
 • Sondaż: Lepper wraca do Sejmu 24 mar 2008, 22:00 Gdyby wybory odbyły się teraz, do Sejmu wróciłaby Samoobrona, niekwestionowanymi liderami politycznymi w Polsce pozostają zaś Donald Tusk i Platforma Obywatelska – wynika z sondażu Pentora na zlecenie „Wprost". To pierwsze... 8
 • Rząd zapłaci za in vitro? 24 mar 2008, 22:00 SejmZakaz produkcji nadprogramowych zarodków i – być może – refinansowanie zabiegu w szczególnych przypadkach. Taki kompromis w sprawie in vitro chce zaproponować Platforma Obywatelska – ustalił „Wprost". Tuż po... 8
 • Roger jak Olisadabe 24 mar 2008, 22:00 FutbolRoger Guerreiro, brazylijski piłkarz Legii Warszawa, w ciągu dwóch tygodni ma dostać polskie obywatelstwo. MSWiA na początku tygodnia prześle do prezydenta wniosek w tej sprawie – dowiedział się „Wprost". – Od... 8
 • Kempa nie ustawiała prokuratorów 24 mar 2008, 22:00 ProkuraturaBeata Kempa (PiS) nie obiecywała „ustawienia prokuratorów i umorzenia sprawy" – wynika z ustaleń prokuratury, do których dotarł „Wprost". Warszawscy śledczy nie znaleźli dowodów wskazujących na to,... 8
 • Dossier 24 mar 2008, 22:00  „Wysoki jak brzoza, a głupi jak koza"LESZEK MILLER do Romana Giertycha w magazynie „24 godziny" w TVN 24„Lepiej być zerem niż Leszkiem Millerem"ROMAN GIERTYCH w tym samym programie, odpowiadając Leszkowi... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE- Córka robi mi włosy na wesela 24 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Danutą Hojarską, byłą posłanką Samoobrony 10
 • Ludzie 24 mar 2008, 22:00 Koterski w błocie Debiutancki program Michała Koterskiego (syna reżysera Marka Koterskiego) „Misiek Koterski show" rusza w kwietniu w Polsacie. Michał podda się pilingowi skóry, depilacji i błotnym kąpielom. Nowy program ma być... 10
 • Azja kocha polskie gwiazdy 24 mar 2008, 22:00 FilmyPrawo do emisji serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów" kupiła jedna z japońskich stacji telewizyjnych. Serial nakręcony na podstawie powieści „Twierdza szyfrów" Bogusława Wołoszańskiego jest kolejnym tegorocznym... 10
 • Polka w reklamie Diora 24 mar 2008, 22:00 ReklamaKasia Struss (prawdziwe nazwisko Katarzyna Strusińska), modelka pochodząca z Ciechanowa, jest pierwszą Polką, która wystąpiła w kampanii reklamowej Diora. Ugruntowała w ten sposób swoją pozycję w światowej czołówce modelek. Od... 12
 • Polacy, zalegalizujcie aborcję! 24 mar 2008, 22:00 RaportKraje, które dziś zakazują aborcji, powinny ją dopuścić – takie wezwanie zawiera raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ma on być głosowany 16 kwietnia. To apel skierowany m.in. do Polski, Irlandii czy Malty, gdzie... 12
 • Hillary, reformy i… Monica 24 mar 2008, 22:00 USAAmerykańskie Archiwum Narodowe opublikowało 11 tys. stron harmonogramów spotkań Hillary Clinton z czasów prezydentury jej męża. Potwierdziło się, że to ona stała za projektem reformy służby zdrowia. Spotkanie w tej sprawie odbyła... 12
 • Orbitalne laboratorium 24 mar 2008, 22:00 Kosmos Pierwszy element japońskiego modułu badawczego Kibo został dołączony do krążącej wokół Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To kolejne laboratorium w kosmosie po zbudowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i czynnym już... 12
 • Sejm RP kontra Rada Najwyższa Ukrainy 24 mar 2008, 22:00 Piłka nożnaParlamentarzyści z Polski i Ukrainy zmierzą się 26 kwietnia na stadionie Wisły Kraków – dowiedział się „Wprost". Mecz będzie rewanżem za pojedynek z września 2007 r. Nasi reprezentanci rozgromili wówczas... 14
 • Kosmiczny Ziemianin 24 mar 2008, 22:00 PożegnanieW wieku 90 lat zmarł Arthur C. Clarke, wynalazca, pisarz i wielki propagator kosmonautyki. W lutym 2008 r. w wywiadzie dla tygodnika „Wprost" – jednym z ostatnich, którego udzielił – przyznał, że w swoim... 14
 • Szambo i perfumeria Big Cyca 24 mar 2008, 22:00 JubileuszW prima aprilis do sklepów trafi piętnasty krążek zespołu Big Cyc „Szambo i perfumeria" (liderem zespołu jest Krzysztof Skiba, felietonista „Wprost"). Na płycie znalazły się m.in. utwory o dyrektorze... 14
 • Sawka czatuje 24 mar 2008, 22:00 14
 • Poczta 24 mar 2008, 22:00 Wehikuł Nowickiego W nawiązaniu do artykułu „Wehikuł Nowickiego" (nr 12) chcielibyśmy zaprezentować zupełnie inne spojrzenie na osobę profesora Macieja Nowickiego. Jako stypendyści fundacji im. prof. Nowickiego, zrzeszeni w... 16
 • Playback 24 mar 2008, 22:00 Jacek Kurski, poseł PiS 16
 • Wprost przeciwnie - Trzy razy tak 24 mar 2008, 22:00 Kiedy Polacy wciągną się w referendalny tryb życia, rząd przestanie być potrzebny 18
 • Fotoplastykon 24 mar 2008, 22:00 19
 • Z życia koalicji 24 mar 2008, 22:00 A to dobre! Gazeta pozbawiona newsów, czyli „Nasz Dziennik", zdobyła newsa, i to jakiego. Napisała, że Radek Sikorski zapędził MSZ do zdobycia dla niego w Chinach substancji uchodzącej tam za afrodyzjak. Co ciekawe, Sikorski... 20
 • Z życia opozycji 24 mar 2008, 22:00 Pan prezydent wystąpił w telewizorze, i to w dwóch kanałach naraz. Nie jest to co prawda cud (tych dokonuje nasz Prześwietny Premier) ani inna bilokacja. Po prostu wystąpienie Lecha emitowano w TVP hurtem. Zupełnie jak niegdyś... 20
 • Koniec Kaczyńskiego 24 mar 2008, 22:00 Czy byłego premiera i prezesa PiS dotknął wirus samozagłady? 22
 • Polska jest krajem bez przywództwa 24 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem i członkiem zarządu PO 28
 • Solidarność sutann 24 mar 2008, 22:00 Ukryty grzech Kościoła, o którym grzmiały media, ma jak najbardziej widoczne przyczyny. Są nimi zaniedbania i przyzwyczajenia, o których wszyscy wiedzą, ale z którymi od lat nic się nie robi.Historia ks. Andrzeja ze Szczecina, który od... 30
 • Czołgi medialne 24 mar 2008, 22:00 Osłabienie publicznej telewizji i radia jest dla Polski samobójstwem 34
 • Platforma bez wizji 24 mar 2008, 22:00 Trzy miliardy złotych trzeba wyłożyć na telewizję bez reklam i abonamentu 36
 • Postać tygodnia - Zbigniew Religa 24 mar 2008, 22:00 Zawód:bezpartyjny 38
 • Złote dzieci 24 mar 2008, 22:00 Siedem złotych medali na międzynarodowych olimpiadach w naukach ścisłych i przyrodniczych zdobyły w 2007 r. wybitnie utalentowane polskie dzieci. Do tego dochodzą nagrody w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i... 40
 • Trutnie inteligenckie 24 mar 2008, 22:00 Potrzebny jest inteligent jako klerk: pilnujący reguł gry na polu publicznej wymiany myśli 44
 • Kosmiczna premia 24 mar 2008, 22:00 Chcesz zmotywować pracowników do większej wydajności, spełnij ich marzenia 46
 • Trójka bez sternika 24 mar 2008, 22:00 48
 • Banki pod kroplówką 24 mar 2008, 22:00 Na giełdzie czarnych scenariuszy trwa hossa 48
 • Ciemno po szczycie 24 mar 2008, 22:00 Po białym szczycie powstał sensowny raport, który pewnie pójdzie do kosza 48
 • Ofiara z Tybetu 24 mar 2008, 22:00 Zachód ma zbyt wiele do stracenia w Chinach by się im narażać 48
 • Ryba po polsku - Cham 24 mar 2008, 22:00 Chamem może być i profesor, bo chamów wprawdzie wyedukowaliśmy, ale nie udało się ich wychować 49
 • Giełda 24 mar 2008, 22:00 50
 • Ćwierćpakiet Szejnfelda 24 mar 2008, 22:00 Na dwa lata przedsiębiorcy będą mogli zawieszać działalność gospodarczą, jeśli dopadnie ich zła passa. Poza zwolnieniem z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, składania deklaracji VAT czy opłacania składek na... 50
 • Rosyjska ściema 24 mar 2008, 22:00 Gazprom może być zmuszony do udostępnienia innym firmom sieci swoich rurociągów do eksportu gazu z Rosji – twierdzą „Wiedomosti". Tak ma wynikać z komentarzy przedstawicieli rosyjskiego urzędu antymonopolowego.... 50
 • Zasiłek antymotywacyjny 24 mar 2008, 22:00 Utrudnić życie przedsiębiorcom skarżącym się na brak pracowników postanowiło Ministerstwo Pracy. Bezrobotni będą mieli jeszcze mniejszą motywację do znalezienia zatrudnienia, jeśli poparcie znajdzie pomysł resortu podniesienia na... 50
 • Lekcje zarabiania 24 mar 2008, 22:00 Dlaczego w Polsce zarabiamy mniej niż w Irlandii? Na takie pytanie próbują odpowiedzieć twórcy projektu Inteligentny Portfel. Chcą oni poprawić ekonomiczną świadomość Polaków. Projekt jest inicjatywą Ryszarda Florka, właściciela... 50
 • Religa podbija stawkę 24 mar 2008, 22:00 Polacy płacą jedne z najniższych w Europie składek ubezpieczenia OC. Gdy się jednak porównuje wysokość naszych zarobków z płacami w innych krajach, okazuje się, że składki te należą do najwyższych. Sytuację pogorszy ich... 50
 • Bogaty jak emeryt 24 mar 2008, 22:00 Emeryci są najbardziej perspektywiczną grupą konsumentów w Polsce – wynika z badań agencji Inquiry. Polaków powyżej 65. roku życia jest ponad 5 mln. Dysponując 60 mld zł, są drugą najbogatszą grupą w Polsce za osobami... 50
 • Złodzieje skarbu 24 mar 2008, 22:00 Nikt nie miał zamiaru przeprowadzać reprywatyzacji ani w III, ani w IV Rzeczypospolitej 52
 • Zbawiciel Fiata 24 mar 2008, 22:00 Sergio Marchionne sprawił, że włoskie auta znów stały się modne 56
 • Pułapka Belki 24 mar 2008, 22:00 Zniesienie podatku od zysków kapitałowych doprowadzi budżet do ruiny 60
 • Know-How 24 mar 2008, 22:00   62
 • Gwałt letni 24 mar 2008, 22:00 KOMENTARZ 62
 • Jazz kreatywny 24 mar 2008, 22:00 Muzyka jazzowa zwiększa kreatywność – sugerują badania uczonych z Johns Hopkins University. Badani przez nich pianiści najpierw wysłuchali utworu jazzowego, a potem improwizowali. W tym czasie naukowcy za pomocą rezonansu... 62
 • Żywioły przyrody 24 mar 2008, 22:00 Czy pod względem wizualnym książka może konkurować z filmami popularnonaukowymi? Odpowiedzią na to pytanie jest nowa seria albumów Grupy Wydawniczej PWN. Nakładem wydawnictwa Carta Blanca ukazały się trzy znakomicie ilustrowane... 62
 • Gimnastyka neuronów 24 mar 2008, 22:00 Nawet 50 lat po udarze mózgu można poprawić sprawność chorego 64
 • Szatan w mózgu 24 mar 2008, 22:00 Opętani bardziej potrzebują pomocy psychiatry niż egzorcysty 68
 • Grobowiec Panoramiksa 24 mar 2008, 22:00 Czy bliskie jest rozwiązanie zagadki celtyckich druidów? 70
 • Co wyśpiewał Orfeusz 24 mar 2008, 22:00 Znaczna część kanałów łączności kraju z emigracją i przerzutu bezdebitowej literatury była kontrolowana przez bezpiekę 74
 • Bez granic 24 mar 2008, 22:00   78
 • PR-owiec Łukaszenki 24 mar 2008, 22:00 Timothy Bell ma poprawić polityczny wizerunek dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Bell to jeden z bardziej znanych brytyjskich speców od politycznego PR, współtwórca trzykrotnego sukcesu wyborczego Margaret Thatcher. Przede wszystkim... 78
 • Cytat tygodnia 24 mar 2008, 22:00 „By zostać politykiem, trzeba mieć w sobie coś  z masochisty"Kurt Beck, lider SPD, odpowiadając na pytanie, jak radzi sobie na niemieckiej scenie politycznej. 78
 • Geniusz strategii 24 mar 2008, 22:00 KsiążkaNiemal dwa wieki po śmierci Carla von Clausewitza (1780-1831) jego tezy na temat wojen i sztuki militarnej pozostają aktualne. Dowodzi tego książka Beatrice Heuser „Czytając Clausewitza" (polskie wydanie właśnie trafiło... 78
 • Prosiaczek nie antysemicki 24 mar 2008, 22:00 Niemieckie Ministerstwo Edukacji oczyściło z zarzutów o propagowanie antysemityzmu bajkę „Którędy do Boga? – zapytał Prosiaczek". Stało się tak po zasięgnięciu opinii rządowego departamentu zajmującego się... 78
 • Wierzący jak Gorbaczow 24 mar 2008, 22:00 Michaił Gorbaczow po raz pierwszy oficjalnie przyznał się do wiary chrześcijańskiej. To sensacyjne wyznanie ostatni przywódca Związku Sowieckiego złożył w czasie niedawnej wizyty w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. „Postać św.... 78
 • Europejska armia Szwejków 24 mar 2008, 22:00 Nie ma szans na szybkie powstanie europejskich sił zbrojnych 80
 • Ostatnia walka Łukaszenki 24 mar 2008, 22:00 Moskwa rywalizuje z Warszawą o przyszłość Białorusi 84
 • Lista Eichmanna 24 mar 2008, 22:00 Czy współautor „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” ratował Żydów? 86
 • Pasaż 24 mar 2008, 22:00 88
 • Więcej wiosny w wiośnie 24 mar 2008, 22:00 Rosja kojarzy się raczej z syberyjskimi mrozami niż wiosennym słońcem.  Ale to właśnie rosyjska top modelka Natalia Wodianowa promuje wiosenną kolekcję makijażu Chanel. Inni producenci też przygotowali się już do nadejścia wiosny i... 88
 • Kwiaty w butach 24 mar 2008, 22:00 W poszukiwaniu prawdziwie wiosennych butów warto się udać do salonu marki Venezia. Najnowsza kolekcja obuwia jest utrzymana w kolorystyce zdecydowanie poprawiającej humor po zimowej szarzyźnie – żółty słonecznikowy i limonkowy,... 88
 • Nowa KATE 24 mar 2008, 22:00 Agyness Deyn jest dziś jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Piękność, która trafiła już do kalendarza Pirellego, okrzyknięto nową Kate Moss. Obecnie następczyni kokainowej Kate dodaje uroku wiosennej kolekcji Burberry,... 88
 • Trawa na stole 24 mar 2008, 22:00 Normann Copenhagen, duński producent przedmiotów codziennego użytku, co roku zgarnia prestiżowe nagrody za design. Tym razem firma zasłużyła na nagrodę w kategorii „najbardziej wiosenny produkt roku". Najnowsze propozycje... 88
 • Lamborghini laptopów 24 mar 2008, 22:00 Marka Asus po raz kolejny współpracuje z włoskim producentem luksusowych aut Lamborghini. Efekt to laptop VX3S, następca znanego VX2S. Nowy notebook jest od swojego poprzednika mniejszy i może dłużej pracować na akumulatorze. Podobnie... 88
 • Laser 24 mar 2008, 22:00   92
 • Wydarzenie tygodnia: Cassandra Wilson 24 mar 2008, 22:00 kto Wielka diwa jazzowej sceny, której popularność bliska jest pop-gwiazdkom. Urodzona w latach 50., wciąż wygląda kwitnąco i z każdą płytą czaruje coraz bardziej. Pochodzi z Jackson w Missisipi i jest związana z muzyką od... 92
 • Trójka na piątkę – Wielcy aktorzy, świetne filmy 24 mar 2008, 22:00 „Drapieżnik" reż. Lau Wai-Keung, MonolithBezwzględny agent służb bezpieczeństwa szkoli młodą dziewczynę w wykrywaniu przestępstw na tle seksualnym. Obok Richarda Gere’a i Claire Danes w filmie wystąpiła ulubienica... 92
 • Do „11" razy sztuka 24 mar 2008, 22:00 MrózKanadyjczyk Brian Adams jest oszczędny jak Szkot. Od ćwierć wieku uporczywie nagrywa ten sam album. Zgodnie z tytułem zrobił to jedenaście razy. To wyraz przebiegłości, bo takie płyty nieźle sobie radzą na listach bestsellerów.... 92
 • Trzy godziny obłąkania 24 mar 2008, 22:00 Wrze Publiczność do łez doprowadziła swoimi owacjami Marię Pakulnis, która na trzy godziny stała się zimną siostrą Ratched ze szpitala psychiatrycznego w inscenizacji „Lotu nad kukułczym gniazdem". Równie zimna była... 92
 • Termometr kulturalny 24 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeObiektyw w spódnicyKuratorka wystawy Karolina Lewandowska przeszukała magazyny i archiwa rozsianych po kraju muzeów. I odkryła tysiące znakomitych fotografii wykonanych w XX wieku przez kobiety. Wśród nich znalazły... 93
 • Kompleks Goebbelsa 24 mar 2008, 22:00 Fiaskiem okazały się nadzieje lewicowych intelektualistów na łatwe odsunięcie neonazistów od manipulacji historią Niemiec 94
 • Sztuka pożyczona 24 mar 2008, 22:00 Połowa eksponatów może zniknąć z polskich muzeów 98
 • Celebrities spod latarni 24 mar 2008, 22:00 Jak prostytutki robią karierę w show-biznesie 100
 • Wencel gordyjski - Dar od Boga 24 mar 2008, 22:00 Doda pytana, skąd czerpie inspiracje, odpowiada: „Z moich zajebistych długich nóg” 104
 • Ueorgan Ludu 24 mar 2008, 22:00 Poseł Palikot prostuje - jeszcze o problemie małych członków * Aneta Krawczyk ikoną feminizmu * Kolejny dowód na sukcesy rządu PO 105
 • Krótko po Wolsku - Wali się, wali się! 24 mar 2008, 22:00 Sala Kongresowa się wali! – wiadomość tej treści zbulwersowała opinię publiczną, dzieląc społeczeństwo na tych, co się z tego cieszą, i tych, co się martwią. 105
 • Skibą w mur - Kawałkada 24 mar 2008, 22:00 Kawalarz jest jak saper. Może łatwo wylecieć z posady 106

ZKDP - Nakład kontrolowany