Czy zabraknie pieniędzy

Czy zabraknie pieniędzy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dlaczego ludzie rzucili się wypłacać pieniądze z tego banku? Przecież politycy mówili, że jest bezpieczny. Właśnie dlatego. Politycy zawsze kłamią" – w ten sposób brytyjscy komicy John Bird i John Fortune żartowali z pierwszego od 140 lat szturmu na bank w Wielkiej Brytanii. Nastąpił on pod koniec 2007 r. (bank Northern Rock musiał być w pośpiechu nacjonalizowany). Polscy politycy też zapewniają, że nasz system bankowy jest całkowicie bezpieczny. Czy – wedle przekornej logiki Birda i Fortune’a – powinniśmy się zacząć bać o nasze pieniądze w bankach?
Władze Wielkiej Brytanii, ale także Irlandii, Niemiec, Austrii, Słowacji, Grecji i Cypru zapewniły, że zagwarantują bezpieczeństwo wszystkich depozytów klientów banków w pełnej wysokości. Wszystko po to, by uniknąć paniki i efektu domina. Polski rząd z ociąganiem, właściwie przymuszony przez Unię Europejską, zgodził się podnieść tego rodzaju gwarancje na depozyty w bankach w Polsce z 22,5 tys. euro do 50 tys. euro.

Polska to nie Islandia
Niektórzy Polacy już wpadli w panikę. W mediach pojawiają się informacje, że w kantorach brakuje dolarów, że kilkukrotnie wzrósł popyt na złoto, że banki przygotowują większe zapasy gotówki na wypłaty. Wbrew tej atmosferze, jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, są to jednostkowe przypadki. We wrześniu 2008 r. w obiegu (poza kasami banków) było 82,5 mld zł gotówki – o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Tymczasem we wrześniu 2007 r., kiedy nastroje były dużo spokojniejsze, ilość gotówki w obiegu wzrosła – w porównaniu z poprzednim rokiem – o 14 proc. O tym, że Polacy nie tracą zaufania do banków świadczy także wzrost depozytów gospodarstw domowych. We wrześniu 2008 r. trzymaliśmy w bankach 152,6 mld zł – o 6 proc. więcej niż na początku roku.
Dlaczego polska gospodarka miałaby być bardziej odporna na kryzys systemu finansowego niż niemiecka czy brytyjska? Skala działalności polskich banków w stosunku do wielkości gospodarki jest niewielka. Amerykański fundusz inwestycyjny Bridgewater Associates przygotował niedawno raport na ten temat. Analitycy porównali stosunek krótkoterminowego zadłużenia sektora bankowego w poszczególnych krajach do ich PKB. Krótkoterminowe zadłużenie (czyli takie, które musi zostać spłacone w ciągu roku) jest bardzo ważne, ponieważ banki finansują nim bieżącą działalność, jeżeli akurat brakuje im środków. Im jest ono większe, tym większy wpływ na gospodarkę miałyby ewentualne problemy finansowe banków i trudniej byłoby rządom udzielić im pomocy. Okazuje się, że w Polsce owo krótkoterminowe zadłużenie banków stanowi zaledwie 8 proc. PKB i jest najniższe spośród wszystkich liczących się państw. Na przykład w Islandii, której sektor bankowy niedawno upadł, wynosiło ono aż 211 proc. PKB.
Z raportu wynika również, że kryzys systemu bankowego wywoła największe spustoszenie wcale nie w gospodarce Stanów Zjednoczonych (tam stosunek krótkoterminowych długów banków do PKB wynosi 15 proc.), lecz w gospodarkach krajów, które mają nieproporcjonalnie rozwinięte w stosunku do reszty gospodarki sektory finansowe, takich jak Belgia (krótkoterminowe długi banków to 285 proc. PKB), Szwajcaria (260 proc.) czy Wielka Brytania (156 proc.).

Dźwignia bankowa
O bezpieczeństwie polskiego sektora bankowego informuje wydany w październiku 2008 r. przez NBP raport „Przegląd stabilności systemu finansowego". Przeprowadzono w nim symulację, co by się stało z polskim systemem bankowym, gdyby ceny nieruchomości, które są zabezpieczeniem kredytów hipotecznych, spadły o 50 proc. Nawet w wypadku tak drastycznej przeceny jedynie w trzech małych bankach (NBP nie podaje ich nazw) tzw. współczynnik wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do zobowiązań ważonych ryzykiem) spadłby poniżej wymaganego przez prawo poziomu (8 proc.). To oznacza, że musiałyby one otrzymać od swoich właścicieli dodatkowe pieniądze, aby móc dalej działać.
Analitycy NBP sprawdzili także, jaki wpływ na nasze banki miałaby upadłość trzech firm będących największymi kredytobiorcami. Jest to teoretycznie możliwe, gdyby doszło w naszym kraju do istotnego spowolnienia gospodarczego, a takie jest przewidywane. Takie bankructwa miałyby wpływ na 17 polskich banków, których aktywa stanowią 70 proc. polskiego sektora bankowego. Straty wyniosłyby 4,3 mld zł. Jednak poważne kłopoty miałyby tylko dwa niewielkie banki (ich aktywa stanowią zaledwie 1,5 proc. naszego sektora bankowego).
Bridgewater Associates również oszacował ryzyko kryzysu sektora bankowego. Policzono, ile razy aktywa banków (czyli ich majątek) są większe niż ich kapitał własny (tzw. dźwignia finansowa). W wypadku banków w Polsce są one dziesięciokrotnie większe. Inaczej mówiąc, 90 proc. majątku polskich banków finansowane jest z pieniędzy, które do nich nie należą (głównie z depozytów). Polski system należy pod tym względem do najbezpieczniejszych na świecie. Na przykład w Szwajcarii wartość majątku banków 29-krotnie przekracza ich zasoby finansowe, w Niemczech aż 52-krotnie.

Miraż euro
Polscy politycy podkreślają, że bylibyśmy bardziej uodpornieni na kryzys, gdybyśmy, tak jak Słowacja, byli już członkiem strefy euro. Tymczasem to właśnie brak euro jest kolejnym atutem w walce z kryzysem. Obecnie polski system bankowy nie wymaga dodatkowych zastrzyków kapitału. Gdyby jednak taka konieczność wystąpiła, a my bylibyśmy członkiem strefy euro, istniałoby zagrożenie, że nie mielibyśmy wpływu na ilość pieniądza w gospodarce (o tym w strefie euro decyduje Europejski Bank Centralny). Co prawda, dodrukowanie pieniędzy to środek ostateczny, ale warto go mieć w zanadrzu, gdyby alternatywą miał być upadek całego sektora bankowego.
Zaufanie do polskich banków jeszcze wzrośnie, kiedy więcej Polaków zda sobie sprawę, że te najlepiej w Europie – obok hiszpańskich banków – radzą sobie ze skutkami kryzysu. Na przykład Pekao SA ma o 15,9 mld zł więcej depozytów niż kredytów, w PKO PB jest to więcej o 7 mld zł,a w BZ WBK – o 4,7 mld zł. Niektóre banki mają wprawdzie przejściowe problemy z uzyskaniem pieniędzy na kredyty, jednak wynikają one z tego, że 70 proc. banków działających w Polsce ma zagranicznych właścicieli, którzy narzucili im ograniczenia dotyczące udzielania pożyczek międzybankowych. Pieniądze tylko chwilowo nie mogą przepłynąć od tych banków, które mają nadwyżkę, do tych, które ich potrzebują. Rząd pracuje więc nad projektem ustawy, która ma wprowadzić gwarancje skarbu państwa dla depozytów międzybankowych. To sprawi, że banki znowu zaczną sobie pożyczać pieniądze. – Poziom zaufania już powoli rośnie. Pieniądze systematycznie zaczną się pojawiać w systemie międzybankowym – potwierdza Wiesław Thor, wiceprezes BRE Banku.

Czas na zakupy
Na prawdziwy powrót koniunktury będziemy musieli jeszcze poczekać. – Z analizy poprzednich kryzysów bankowych w krajach rozwiniętych wynika, że recesja po takim kryzysie trwa około dwóch lat. To także najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Polski. U nas jednak nie będzie recesji, tylko spowolnienie wzrostu – uważa Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP, partner w Ernst & Young.
Prognozy mówią, że wzrost gospodarczy w 2009 r. spadnie nawet do 1,7-3,5 proc., choć rząd w budżecie zakładał 4,8 proc. Wbrew pozorom nie musi to być zła informacja dla polskiego sektora finansowego. Niektóre banki wykupują przecenioną w wyniku kryzysu konkurencję. Największy hiszpański bank Santander nabył we wrześniu za 1,1 mld euro część oszczędnościową brytyjskiego banku Britain’s Bradford & Bingley. Nic nie stoi na przeszkodzie, by polskie banki zaczęły wykorzystywać swoje nadwyżki finansowe w taki sam sposób.Bez paniki
Jacek Chwedoruk
Prezes banku inwestycyjnego Rothschild Polska
Sektor bankowy na Węgrzech jest pod względem struktury podobny do polskiego, ale węgierskie banki, w przeciwieństwie do polskich, są znacznie bardziej narażone na kryzys ze względu na ich portfel walutowy i gorsze fundamenty gospodarcze. Byłoby jednak nieroztropne nie mieć programu pomocy dla banków w Polsce, chociażby na wszelki wypadek. Na pewno nie grozi nam taka panika jak niedawno na Ukrainie. W pierwszym tygodniu października, zanim zareagował bank centralny, z największych banków wycofano tam 5 proc. wszystkich depozytów.

Zdrowy portfel
Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
Polscy bankowcy stali się ostrożniejsi po doświadczeniach z lat 1993 -1996 oraz 1998-2000, kiedy kilka krajowych banków miało problemy finansowe. Wzmocniono nadzór nad bankami. Dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu mogły one dobrze zarabiać na tradycyjnych usługach, np. kredytach. Nie musiały sięgać po niebezpieczne instrumenty finansowe, jak działo się to w USA. Polski sektor bankowy ma wszystkie potrzebne rezerwy i zdrowy portfel kredytowy.

Pod skutecznym nadzorem
Przemysław A. Schmidt
Prezes polskiego banku inwestycyjnego Trigon
Obecny system nadzoru jest wystarczający i nie ma po co go wzmacniać. W ostatnich latach banki centralne świata obniżyły stopy procentowe, co spowodowało wzrost liczby udzielanych kredytów. W efekcie wzrosły ceny nieruchomości, których późniejszy spadek zapoczątkował kryzys finansowy. Banki centralne mogły w każdej chwili ograniczyć liczbę udzielanych kredytów, ale tego nie zrobiły. Niepotrzebne im są więc dodatkowe uprawnienia, skoro nie wykorzystały tych, które już mają.

Sejf Polska
Stosunek krótkoterminowych długów banków do PKB (w proc.) Wskaźnik ten pozwala określić, w których krajach gospodarka ucierpiałaby najbardziej w razie kryzysu sektora bankowego. Im jest wyższy, tym większy byłby wpływ kryzysu tego sektora na gospodarkę.

Źródło: Bridgewater Associates,* dane sprzed kryzysu sektora bankowego w tym krajuWięcej możesz przeczytać w 45/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2008 (1350)

 • Na stronie - Czy leci z nami pilot?2 lis 2008, 22:00Polskie banki są bezpieczniejsze niż polscy przywódcy3
 • Komando Kiszczaka z Kazunia2 lis 2008, 22:00Zabójstwo Popiełuszki6
 • Skaner2 lis 2008, 22:006
 • Listek załatwił Drzewko2 lis 2008, 22:00Piłka nożna7
 • Emirat Polska2 lis 2008, 22:00Inwestycje7
 • Polski pisarz amerykański2 lis 2008, 22:00William Wharton (1925-2008)7
 • Dossier2 lis 2008, 22:00„Senator Obama startuje w wyborach, by być naczelnym redystrybutorem. Ja startuję w wyborach, by być naczelnym wodzem" John McCain o Baracku Obamie„Te wszystkie eleganckie i drogie ubrania są tylko wypożyczone. Nie zabiorę ich z...8
 • Pytania niepolityczne: Wywinąłem niewąskiego orła2 lis 2008, 22:00Rozmowa z Pawłem Poncyliuszem, posłem PiS, mistrzem parlamentarzystów w narciarstwie8
 • Ludzie2 lis 2008, 22:00Zabaw się z Bruni i SarkozymCarla Bruni i Nicolas Sarkozy zostali bohaterami zbioru szarad i rebusów. „Zeszyt zabaw Nicolasa i Carli" to książeczka, która wkrótce ukaże się na francuskim rynku. Można w niej będzie znaleźć krzyżówki,...9
 • Niebezpieczny taniec2 lis 2008, 22:00Show-biznes9
 • Lampart w domu starców2 lis 2008, 22:00Obyczaje10
 • Maszyna do fałszowania2 lis 2008, 22:00Wybory10
 • Wykrywacz kłamstw2 lis 2008, 22:00„To był pierwszy i ostatni przypadek użycia przeze mnie takich wulgarnych sformułowań" – tak Janusz Palikot tłumaczył swoją telewizyjną wypowiedź z 29 października: „Jebać PZPN" Janusz Palikot (ur. 26 października 1964...10
 • Euromapa2 lis 2008, 22:00Gospodarka12
 • Fundusz 0072 lis 2008, 22:00Film12
 • Zapytaj Wprost - Rajd to narkotyk2 lis 2008, 22:00Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Michał Sołowow.14
 • Poczta2 lis 2008, 22:00Wyższa fikcjaW  artykule „Wyższa fikcja" (nr 40) najbardziej dostało się takim kierunkom, jak zarządzanie i psychologia. Studiuję jedno i drugie – zarządzanie na uczelni państwowej w trybie stacjonarnym, psychologię w szkole...16
 • Playback2 lis 2008, 22:00Prezes PZPN Grzegorz Lato oraz konkurenci do tego stanowiska Zbigniew Boniek i Zdzisław KręcinaFot. W. Rozbicki/Reporter16
 • Wprost przeciwnie - Terror większości2 lis 2008, 22:00"Nie" dla referendum w sprawie prywatyzacji służby zdrowia to wyraz nowego rodzaju demokracji w Polsce17
 • Wydarzenia tygodnia - Kraj2 lis 2008, 22:00Kwestia przyjęcia euro zdominowała posiedzenie Rady Gabinetowej 28 października. Po jego zakończeniu prezydent ocenił, że wprowadzenie w Polsce euro powinno być „sprawą pewnej dyskusji", a premier Donald Tusk uznał, że udało się w tej...18
 • Wydarzenia tygodnia - Świat2 lis 2008, 22:002,5 miliona osób według organizatorów, a 200 tysięcy zdaniem policji wzięło udział w manifestacji w Rzymie przeciwko rządowi Silvio Berlusconiego. Zwołała ją największa siła centrolewicowej opozycji – Partia Demokratyczna. W demonstracji...20
 • Z życia koalicji2 lis 2008, 22:00Na Radzie Gabinetowej Donald z Kaczorem pili sobie z dzióbków. Jak to podsumował wiceszef klubu PO Grzegorz Dolniak? „Jestem pozytywnie rozczarowany postawą prezydenta". Litości! Naucz się, chłopie, raz na zawsze, że rozczarowanym można...22
 • Z życia opozycji2 lis 2008, 22:00Przemysław Edgar Gosiewski ogłosił, że PiS ma ponadpartyjny plan ratunkowy dla gospodarki. Dlaczego plan partyjny jest ponadpartyjny, to nie bardzo rozumiemy. Ale też nie wymagajmy od polityków, by partyjna logika była tożsama z logiką...23
 • Czy zabraknie pieniędzy2 lis 2008, 22:00Dlaczego ludzie rzucili się wypłacać pieniądze z tego banku? Przecież politycy mówili, że jest bezpieczny. Właśnie dlatego. Politycy zawsze kłamią" – w ten sposób brytyjscy komicy John Bird i John Fortune żartowali z pierwszego od 140...26
 • Bank zaufania2 lis 2008, 22:00Rozmowa ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem NBP30
 • Kryzys nerwowych2 lis 2008, 22:00Jak nie stracić pieniędzy, gdy rynki finansowe szaleją32
 • Podczepieni2 lis 2008, 22:00Żebyb zrobić karierę w polskiej polityce, trzeba się pod kogoś podczepić34
 • Trybuni ludowi2 lis 2008, 22:00Dziennikarze zastępują w Polsce wymiar sprawiedliwości38
 • Polityka atomowa2 lis 2008, 22:00Postawienie na atom wzmocni pozycję Warszawy wobec Moskwy42
 • Kamorra nadwiślańska2 lis 2008, 22:00Mafia neapolitańska inwestuje w Polsce44
 • Wprost z blogu2 lis 2008, 22:00GospodarkaŁapać spekulanta!Free Your Mind  www.freeyourmind.salon24.plniedawna analitycy tłumaczyli, że kapitalizm spekulacyjny jest głównym źródłem obecnego kryzysu, ale – dodawali na uspokojenie – w naszym kraju takich wrednych...46
 • Trójka bez sternika2 lis 2008, 22:0047
 • Rachunek za zbrodnie2 lis 2008, 22:00Czy kanclerz Merkel zdecyduje się na wykupienie wojennych grzechów wobec Polaków?Niemcy muszą zapłacić za swe zbrodnie - uznali włoscy sędziowie po rozpatrzeniu pozwu rodzin 203 mężczyzn, kobiet i dzieci wymordowanych w 1944 r. w zemście za śmierć...47
 • Tańcząca złotówka2 lis 2008, 22:00Dziwne by było, gdyby tak zdrowy pacjent jak Polska był traktowany jak obłożnie chory Dziesięć dni temu (najgorsze dni w historii ostatnich 19 lat!), dolar kosztował 3,01 zł, euro 3,87 zł, a WIG20 wynosił 1555 pkt. Od 27 października jednak...47
 • Bożek polityków2 lis 2008, 22:00Bez dyskusji zaakceptowaliśmy dogmat, że musimy przyjąć euroWyjątkowo zgodna deklaracja prezydenta i premiera w sprawie przyjęcia przez Polskę euro pokazała, że merytoryczna dyskusja na ten temat jest niemożliwa. Przekaz jest taki: musimy przyjąć...47
 • Ryba po polsku - Spiski wokół związkowej miski2 lis 2008, 22:00Na poprzednim etapie potrzebne było wspieranie związkowców przeciw premierowi, teraz – odwrotnie48
 • Pomarańczowa spryciara2 lis 2008, 22:00Julia Tymoszenko50
 • Giełda2 lis 2008, 22:0054
 • Droga do euro2 lis 2008, 22:00Rząd przyjął tzw. mapę drogową wprowadzenia euro. Według Donalda Tuska, euro może być obowiązującą u nas walutą już od początku 2012 r. Polska jeszcze niedawno spełniała większość kryteriów wejścia do strefy euro (poziom inflacji, wysokość długu...54
 • Komputerowi zombie2 lis 2008, 22:00Polska zajmuje dziewiąte miejsce na świecie pod względem liczby komputerów-zombie. To komputery, które wykonują polecenia cyberprzestępców bez wiedzy właścicieli i są wykorzystywane do dystrybucji spamu czy przeprowadzania hakerskich ataków.54
 • Senne Włochy2 lis 2008, 22:00Dzięki okresowej zmianie czasu na zimowy i letni w ciągu czterech lat Włochy zaoszczędziły 400 mln euro na energii– poinformowała spółka Terna, zarządzająca siecią energetyczną Włoch. Nie przekonuje to jednak mieszkańców Italii. Jak twierdzi...54
 • Laptop z bambusa2 lis 2008, 22:00Asus, tajwański producent sprzętu komputerowego, zajmuje już drugie miejsce pod względem sprzedaży laptopów w Polsce i zamierza założyć koszulkę lidera. Mają mu w tym pomóc nowe produkty, których zalety to miniaturyzacja, wydajność i…...54
 • Widzialna ręka polityków2 lis 2008, 22:00Rozmowa z prof. Davidem D. Friedmanem, wykładowcą ekonomii i prawa na Uniwersytecie Santa Clara, promotorem anarcho- kapitalizmu56
 • Friedman kontra Kołodko2 lis 2008, 22:00Czy anarchokapitalista może się porozumieć z ministrem finansów socjalistycznego rządu?60
 • Krach mniemany2 lis 2008, 22:00Złoty nie upada, lecz odzyskuje realną wartość62
 • Miliard w gitarze2 lis 2008, 22:00Muzycy rockowi przenoszą się do gier komputerowych64
 • Telekit2 lis 2008, 22:00Nawet 400-700 proc. marży zawierają ceny produktów oferowanych przez telewizyjne kanały zakupowe68
 • Lew w akwarium2 lis 2008, 22:00Peugeot 308 SW realizuje politykę prorodzinną. Singla ten samochód nie zadowoli72
 • Amerykański sen cenowy2 lis 2008, 22:00BMW328i za 73 tys. zł, volkswagen passat za 55 tys., prestiżowy lexus LS460 za niespełna 150 tys., honda CRV za nieco ponad 48 tys. zł. To nie gigantyczna wyprzedaż w komisie, ale ceny nowych aut w salonach. Tyle że nie w polskich czy niemieckich,...74
 • Know-how2 lis 2008, 22:00 76
 • Czerwień pożądania2 lis 2008, 22:00Chcesz się spodobać mężczyźnie, ubierz się na czerwono – radzi kobietom psycholog prof. Andrew Elliot z University of Rochester. Czerwień jest symbolem zmysłowości i romantycznych uczuć w wielu kulturach, czego przykładem są czerwone...76
 • Oszust w głowie2 lis 2008, 22:00Oszust w głowie Samousprawiedliwianie jest gorsze od kłamstwa? Są o tym przekonani psychologowie Carol Tavris i Elliot Aronson. Samousprawiedliwianie daje fałszywe przekonanie, że to, co robimy, jest najlepszym rozwiązaniem. Niesłusznie...76
 • Ojciec w potrawce2 lis 2008, 22:00Samiec tarantuli zamiast ojcem może zostać przekąską. Aż 30 proc. samic tarantuli wło-skiej żywi się samcami swojego gatunku. Samica kanibal ma młode wcześniej, a jej potomstwo jest większe, silniejsze i bardziej liczne niż młodej samicy, która...76
 • T-Mobile G1 stosuje Android2 lis 2008, 22:0076
 • Macierzyństwo zaczyna się po trzydziestce2 lis 2008, 22:00Wkrótce normą będą kobiety rodzące dzieci w wieku 35 czy nawet 40 lat78
 • Pojedynek z rakiem2 lis 2008, 22:00Czy sztab wyborczy i lekarze ukrywają zły stan zdrowia Johna McCaina?84
 • Test cukierka2 lis 2008, 22:00Ludzie, którzy nie ulegają pokusom, mają więcej przyjaciół i lepiej sobie radzą z przeciwnościami88
 • Kino bez celuloidu2 lis 2008, 22:00Na czym polega największa rewolucja od czasów braci Lumière90
 • Szaleństwo wikingów2 lis 2008, 22:00Skandynawowie wyruszyli na łupieżcze wyprawy w poszukiwaniu kobiet94
 • Uciekinier z obozu2 lis 2008, 22:00Czy Romuald Spasowski, ambasador PRL w Waszyngtonie, był jedynym nawróconym komunistą?98
 • Górna półka - Oś Waszyngton – Delhi2 lis 2008, 22:00Cezurą kończącą niespełna dwudziestoletni okres supremacji USA na świecie mogą się w przyszłych podręcznikach historii okazać światowy kryzys finansowy i zmiana gospodarza Białego Domu. Coraz wyraźniej rysują się dwa wielkie sojusze mocarstw,...101
 • Bez granic2 lis 2008, 22:00 102
 • Wudu Sarkozy2 lis 2008, 22:00Nicolas Sarkozy grozi procesem o naruszenie dóbr osobistych wydawnictwu K&B. Wszystko z powodu nowego produktu firmy, lalki wudu, przedstawiającej francuskiego prezydenta. Lalka pokryta jest cytatami z przemówień Sarkozy’ego. Zgodnie z...102
 • Nieskromny Luter2 lis 2008, 22:00Dziecięca kusza, marmurowe zabawki, nóż do ostrzenia gęsiego pióra – to część pamiątek po Marcinie Lutrze, ojcu reformacji. Przedmioty te odnaleziono podczas wykopalisk prowadzonych m.in. w rodzinnym domu teologa w Eisleben i w posiadłości w...102
 • Zimna Rosja2 lis 2008, 22:00Książka102
 • Cytat tygodnia2 lis 2008, 22:00„Duet McCain i Sarah Palin u władzy byłby kompletną klapą nie tylko w USA, ale w każdej części świata – nawet w Portoryko" Bode Miller, amerykański gwiazdor narciarstwa alpejskiego, w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine...102
 • Kość Mugabe2 lis 2008, 22:00Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe, który od 1997 r. prowadził kampanię na rzecz legalizacji handlu kością słoniową, dopiął swego. ONZ udzieliła kilku krajom Czarnego Lądu (m.in. Zimbabwe i RPA) pozwolenia na aukcyjną sprzedaż surowca. Pierwsza,...102
 • Nowy socjalizm Europy2 lis 2008, 22:00Nawet ci, którzy żywili wobec Sarkozy’ego obawy, muszą dziś przyznać, że ma on nie tylko wielką energię polityczną, ale też niezwykłe predyspozycje przywódcze". Tak chwali prezydenta Francji szef Komisji Europejskiej José Manuel...104
 • Soliści i statyści2 lis 2008, 22:00Najlepsi i najbardziej wpływowi komisarze Unii Europejskiej108
 • Taniec z Hamasem2 lis 2008, 22:00Jedyną siłą, która na codzień będzie walczyła z Al-Kaidą, może się okazać zbrojna organizacja szejka Jassina112
 • Skandaliści z Bawarii2 lis 2008, 22:00Najbogatszy land jest najlepszym przykładem degeneracji z powodu długotrwałego partyjnego jedynowładztwa114
 • Krokodyle kryzysu2 lis 2008, 22:00Nie zanosi się na to, że powstanie globalna wspólnota obywatelska i globalne struktury władzy116
 • Pasaż2 lis 2008, 22:00118
 • Władczyni pierścieni2 lis 2008, 22:00Mimo kryzysu światowego systemu bankowego rynek biżuterii szlachetnej ma się dobrze. Dziś klejnoty, podobnie jak zegarki, stają się domeną koneserów. A ci mają coraz większe wymagania: szukają rękodzieła, chcą znać dokładne pochodzenie kamieni....118
 • Talizman z onyksem2 lis 2008, 22:00Połowa Polaków wciąż wierzy w przesądy. Lepiej, by zamiast króliczej łapki nosili na szczęście biżuterię z kolekcji Talizmany, dostępną w salonach jubilerskich Yes. Wykorzystano w niej kamienie, którym przypisuje się magiczne działanie. I tak...118
 • Dusza wulkanu2 lis 2008, 22:00Współczesny wielbiciel biżuterii jest zmęczony produktami masowymi i szuka czegoś z osobowością. Anna Orska, projektantka rodzimej firmy W. Kruk, uważa, że każda błyskotka musi mieć duszę. Jej najnowsze dzieło to Vulcani, kolekcja zainspirowana...118
 • Prosto z wybiegu2 lis 2008, 22:00Biżuteria coraz chętniej łączy się z aktualną modą. W tym sezonie na wybiegach pojawiły się koronki (m.in. u Prady), więc w biżuterii zapanowała moda na ażurowe wzory – takie jak w nowej kolekcji Apart. Są połączeniem żółtego złota i...118
 • Klejnoty pierwszych dam2 lis 2008, 22:00Luksusowa biżuteria Chaumet zadebiutowała niedawno w Polsce, choć klejnoty tej marki znane są Polakom od stuleci. Stare księgi rachunkowe znalezione w archiwach Chaumet zawierają takie nazwiska, jak: Lubomirski, Ossoliński, Potocki, Radziwiłł czy...118
 • Pierwsza gwiazdka2 lis 2008, 22:00Swatch myśli już o Bożym Narodzeniu i proponuje biżuterię Trellisphere – pierścionek, bransoletkę, kolczyki i naszyjnik. Wszystko kręci się tu wokół gwiazd i komet. Na każdym elemencie kolekcji jest gwiazdka z białym kryształkiem, a sznury...118
 • Laser2 lis 2008, 22:00Wydarzenie: premiery książekNie samym Coetzeem i Le Clézio człowiek żyje. Zwłaszcza że przy takiej pogodzie „Zapiski ze złego roku" albo „Urania" mogą przyprawić o długotrwałą depresję. Pomiędzy nimi warto sięgnąć po książki,...122
 • Człowiek z plakatu2 lis 2008, 22:00Wystawa w Muzeum Plakatu sugeruje, że nasza epoka to sprzedawanie przyjaciół i totalne zaprzeczenie solidarności124
 • Zew Rosji2 lis 2008, 22:00Nie oczekujmy, że przeciwnicy obecnych czy wcześniejszych władz Rosji staną się sprzymierzeńcami Polaków128
 • Bond kryzysowy2 lis 2008, 22:00Seria filmów o agencie 007 to niezawodny barometr społecznych nastrojów i lęków130
 • Lennon na nartach2 lis 2008, 22:00Bitelsi zachwyceni stokami w Obertauern, nakręcili tu zdjęcia do filmu "Help"132
 • Wencel gordyjski - Złote jajo2 lis 2008, 22:00Gdy wszyscy wokół mówią, że warto coś kupić, należy to sprzedać136
 • Ueorgan Ludu2 lis 2008, 22:00Rządowe plany rozwoju inrastruktury drogowej * Policja na tropie gangu Kidnaperki145
 • Krótko po wolsku - Przepraszam, co tu biją?2 lis 2008, 22:00Od niepamiętnych czasów, kiedy jest kryzys, władza bije monety i medale. Np. na ogarniętej turbulencjami Ukrainie wybito ostatnio medal z prezydentem. Juszczenko nie jest obecnie w swoim kraju szczególnie popularny, dlatego w charakterze...145
 • Skibą w mur - Poradnik aresztanta2 lis 2008, 22:00Bądź koleżeński, ale bez przesady. Gdy koledze pod prysznicem upadnie mydło, nie schylaj się, by mu podać146