Chory jak Polak

Dodano:   /  Zmieniono: 
420 zł płaci rocznie każdy pracujący Polak na osoby wyłudzające zwolnienia lekarskie.

Ledwie Piotr Kruczkowski został zaprzysiężony na prezydenta Wałbrzycha, na zwolnienie lekarskie poszła Barbara Wojcieszonek, skarbnik poprzedniego zarządu miasta. Jolanta Ukleja, sekretarz zarządu Radomia, zwolnienie lekarskie przedstawiła zaraz po odwołaniu jej ze stanowiska. Lekarza łódzkiego pogotowia, zamieszanego w aferę łowców skór, któremu prokuratura zarzuciła nieudzielenie pomocy 18 pacjentom, nie można zwolnić z pracy, bo nagle się rozchorował. Urzędnicy, którzy natychmiast chorują, gdy okazuje się, że tracą stanowiska, to tylko cząstka dwumilionowej armii symulantów wyłudzającej co roku zwolnienia lekarskie. Wielu z nich podczas rzekomej choroby pracuje na czarno, remontuje mieszkania bądź spędza urlop za granicą. Zwolnienie lekarskie pełni funkcję zasiłku socjalnego.
Kiedy w styczniu 1996 r. Aleksander Kwaśniewski objął stanowisko prezydenta RP, jeszcze przez pół roku pracownikiem jego kancelarii był Mieczysław Wachowski, szef gabinetu prezydenta Lecha Wałęsy. Był na zwolnieniu lekarskim. Po zmianie ekipy rządzącej w październiku 2001 r. nagle zachorowało kilkuset urzędników we wszystkich szesnastu urzędach wojewódzkich. Po wyborach samorządowych w 1998 r. do lekarzy udało się kilkadziesiąt tysięcy urzędników. Rozchorował się wówczas m.in. prezydent Skarżyska-Kamiennej Sylwester Miernik oraz jego zastępcy - Waldemar Paluch, Henryk Gruszka. Zwolnienia lekarskie przedstawili także sekretarz zarządu miasta Wojciech Raczyński oraz skarbnik Dorota Kowalczyk. Witold Strobel, były rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego, był na zwolnieniu od listopada 2001 r. do czerwca 2002. Grzegorz Kierozalski, były dyrektor gabinetu wojewody warmińsko-mazurskiego, chorował od 30 października 2001 r. do 17 maja 2002 r. Nowy wojewoda powiadomił ZUS, że podejrzewa symulowanie choroby. Po przeprowadzeniu kontroli obu urzędników udało się zwolnić. Cóż z tego, skoro odwołali się do sądu pracy, a ten nakazał wypłacić im odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Podatek chorobowy
W ubiegłym roku Polacy chorowali 155,2 mln dni, co oznacza, że każdy pracujący przebywał na zwolnieniu 11 dni. W 1998 r. Polacy chorowali ponad 252 mln dni - to był światowy rekord. Innymi słowy, codziennie na zwolnieniu lekarskim przebywa armia 600 tys. osób (rekord padł w 1998 r. - milion). Rocznie zwolnienia lekarskie kosztują podatników prawie 6 mld zł, czyli mniej więcej tyle, ile z budżetu wydaje się na szkolnictwo wyższe. To tak, jakby każdy pracujący Polak musiał zapłacić dodatkowy podatek w wysokości 420 zł rocznie (tyle przypadnie na jedno gospodarstwo rolne w Polsce z unijnych dopłat bezpośrednich na rolnictwo). Ten podatek płacą pracodawcy, którzy uczciwie rozliczają się z fiskusem oraz pracownicy, których płace są wskutek tego wyżej opodatkowane (m.in. składką na fundusz chorobowy).
Na zasiłki chorobowe wydawaliśmy w ostatnich latach prawie 3,7 proc. PKB. Proporcjonalnie było to 250 proc. tego, co wydają na te zasiłki inne kraje OECD. W przeliczeniu na mieszkańca zwolnienia kosztują podatników cztery razy więcej niż Czechów i Węgrów.

Wspólnicy przestępstwa

W przestępstwie wystawiania zwolnień lekarskich uczestniczy ponad 100 tys. lekarzy - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Batorego (w ramach programu "Przeciw korupcji") oraz z badań Pentora na zlecenie "Wprost". Mimo ogromnej skali chorobobiznesu, w 2001 r. zasiłki chorobowe wstrzymano tylko 44,4 tys. osób, które korzystały z lewych zwolnień lekarskich. Oznacza to, że zaledwie co pięćdziesiąta osoba wyłudzająca zwolnienia lekarskie jest na tym przyłapywana. Jeszcze gorzej wyglądają wyniki kontroli lekarzy, którzy wystawiają lewe zwolnienia. W 2001 r. uprawnienia do wydawania zwolnień cofnięto tylko sześciu lekarzom! Mamy więc do czynienia z przestępstwem doskonałym. Gdy w ubiegłym roku przeprowadzono kontrolę w poznańskim oddziale ZUS, okazało się, że co czwarty lekarz wystawiał tu fikcyjne zwolnienia. Winnych ukarano jedynie upomnieniem.
Wystawianie lewych zwolnień lekarskich jest możliwe, gdyż kasy chorych nie zbierają danych, ile zwolnień wystawiają poszczególni lekarze. Gdyby gromadzono takie informacje, byłaby podstawa, by nie podpisywać kontraktów z lekarzami wystawiającymi najwięcej zwolnień. Kasy chorych nie były zainteresowane stworzeniem systemu rejestracji zwolnień, bo zasiłki płaci ZUS. Z kolei ZUS nie ma prawa żądać od kas chorych, by nie podpisywały kontraktów z nieuczciwymi lekarzami. Skoro nikt nie ponosi odpowiedzialności, patologia trwa.

Zysk chorobowy
Z danych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych wynika, że koszty zwolnień są najbardziej dolegliwym ciężarem pozapłacowym dla przedsiębiorców. Każde zwolnienie to dla firmy dodatkowy koszt - trzeba zatrudnić innego pracownika, opłacić nadgodziny bądź pracę zleconą. Duża liczba zwolnień wpływa na podniesienie kosztów pracy, bo wysoka jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie podatek zdrowotny), z której pokrywa się koszty zwolnień. Wysokie koszty pracy oznaczają z kolei niższą konkurencyjność polskich firm. Za lewe zwolnienia płaci więc cała gospodarka.
W Polsce nie ma żadnego związku między absencją chorobową a wysokością płaconego podatku chorobowego - wszyscy płacą po równo. Chorowanie po prostu się u nas opłaca. W małych firmach zasiłek chorobowy jest często traktowany jak zastępczy dochód. Po wpłaceniu kilku składek ZUS na wielomiesięczne zwolnienia idą często wszyscy zatrudnieni, łącznie z właścicielem i szefem firmy. W ten sposób prawie 3,5 mln zł w ciągu trzech lat wyłudzili z ZUS w Obornikach (woj. wielkopolskie) pracownicy firmy z branży elektrycznej. Właściciel firmy dekarskiej w Tarnowie Stanisław M. i jego trzej pracownicy w ciągu dwóch lat trzykrotnie chorowali po 4-5 miesięcy. Przez ten czas otrzymali z ZUS ponad 1,5 mln zł. Biorąc zasiłek, jednocześnie wszyscy pracowali na czarno. Mieczysław W. z Kalisza po założeniu firmy wpłacił tylko dwie składki (formalnie zarabiał ponad 12 tys. zł netto miesięcznie). Następnie przez dziesięć miesięcy chorował, pobierając co miesiąc prawie 10 tys. zł. Żadnej z tych osób nie udowodniono oszustwa. Lekarze, którzy wystawiali im zwolnienia, nie otrzymali nawet nagany.
Z badań Pentora na zamówienie "Wprost" wynika, że praktycznie każdy dorosły Polak zetknął się z wystawianiem lewych zwolnień. Jednak w ubiegłym roku do prokuratur w całym kraju trafiło zaledwie dziewięć doniesień. W badaniu przeprowadzonym przez OBOP w 2001 r. tylko 15 proc. ankietowanych uznało, że korzystanie z lewych zwolnień jest naganne, a 4 proc. badanych zgodziło się, że wyłudzanie lewych zwolnień jest kradzieżą. Osoby, które często chorują lub symulują chorobę, mogą w Polsce liczyć na ulgowe traktowanie. W USA nie do pomyślenia jest ucieczka zdrowych ludzi w chorobę, by uniknąć zwolnienia z pracy. Amerykanin, który tak czyni, jest traktowany jako osoba, na której nie można polegać. Ktoś taki zamykałby sobie szanse awansu.

Doktor rynek
Kilkanaście dni temu weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy. Od stycznia 2003 r. nie będzie wypłacany zasiłek za pierwszy dzień choroby, jeśli zwolnienie będzie sześciodniowe bądź krótsze. Takie rozwiązanie to nawet nie półśrodek. Pracodawcy od kilku lat proponują, by można było rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu chorobowym. Ograniczyłoby to do minimum ucieczki na zasiłek chorobowy, gdy grozi zwolnienie z pracy. Osoby często chorujące mogłyby też płacić wyższą składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Można by również obniżyć, na przykład z 80 proc. do 60 proc., wysokość świadczeń chorobowych. W wielu krajach zasiłku nie wypłaca się za pierwsze dni choroby. W Holandii zwolnienia rejestruje się w Biurze Usług Medycznych i Warunków Pracy. Poza tym w 1996 r. na pracodawcę nałożono obowiązek wypłaty zasiłku przez cały okres absencji chorobowej. W zamian za to może on zwolnić z pracy osobę, która często choruje. Przed tymi regulacjami absencja chorobowa wynosiła średnio 7,5 dnia w roku na zatrudnionego. Po zreformowaniu systemu zasiłków chorobowych przeciętny pracujący Holender chorował już tylko 3 dni w roku. W Szwecji pracownik, który bierze zwolnienie lekarskie, nie dostaje zasiłku od razu, lecz po upływie tygodnia. W tym czasie pracodawca może zlecić dodatkowe badania. Dzięki tym rozwiązaniom liczba kilkudniowych zwolnień zmniejszyła się o 70 proc. Reformę zasiłków chorobowych przeprowadzono także w latach 1995-1996 na Węgrzech. Wydatki na zasiłki chorobowe zmniejszyły się tam o 62 proc. W Polsce chorobobiznes kwitnie, bo zarówno 2 mln osób, które korzystają z lewych zwolnień, jak i 100 tys. lekarzy, którzy wystawiają takie zwolnienia, na tym po prostu zarabiają. Tyle że w ten sposób sankcjonuje się jawne złodziejstwo.

Stawka dla symulanta

Cena lewego zwolnienia zależy od miejscowości, liczby dni i symulowanej choroby. Najwyższe stawki są w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Najwięcej zapłacimy za zwolnienie wypisane przez specjalistów - gastrologa, laryngologa, ortopedę lub psychiatrę. W Warszawie zwolnienie wystawione przez laryngologa kosztuje 80-100 zł. Najtańsze są zwolnienia wydawane przez internistów - 30-70 zł. Lekarze zamieszani w aferę "białej ośmiornicy" na Dolnym Śląsku brali 80-150 zł.

Choroba na zamówienie


Zatrucia pokarmowe
Skarżąc się na uporczywe bóle brzucha czy biegunki, można otrzymać zwolnienie przynajmniej na tydzień.

Korzonki
Najprostsza do symulowania choroba: najczęściej narzekają na korzonki pracownicy fizyczni z dużych, państwowych zakładów (przewlekłe zapalenie trwa do 3 miesięcy).

Zaburzenia psychiczne
Choroba popularna wśród urzędników i budżetówki - można w ten sposób uzyskać zwolnienie do 6 miesięcy.

Migrena
Zwolnienie można otrzymać na 2-3 tygodnie, narzekając na nagłe zawroty głowy, nudności, ślinotok oraz suchość w gardle.

Kolka nerkowa
Przez wiele lat ta choroba była modna wśród poborowych. Symulacja bardzo trudna do wykrycia. Zwolnienie można otrzymywać przez kilka miesięcy.

Zakażenie układu moczowego
Dwutygodniowe zwolnienie, gdy ponarzekamy na problemy z oddawaniem moczu: pieczenie, swędzenie etc.

Zapalenie oskrzeli
Tę chorobę można symulować przy każdym przeziębieniu - co najmniej dwutygodniowe zwolnienie.

Angina
Wystarczy poskarżyć się lekarzowi na bóle głowy, ogólne osłabienie, gorączkę - dwa tygodnie zwolnienia.

Więcej możesz przeczytać w 50/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 50/2002 (1046)

 • Logika alkoholika15 gru 2002Czy można sobie pomóc, szkodząc jednocześnie? W Polsce zaczyna to być regułą. W końcu to my od dawna stosujemy zasady: "im gorzej, tym lepiej", "im głupiej, tym mądrzej" czy "im drożej, tym taniej". W pomaganiu...1
 • Dossier15 gru 2002LESZEK MILLER Premier RP Nie wolno mylić pociągu historii, do którego się wsiada lub nie, z przywoływanym na telefon radio taxi" w Sejmie JANUSZ LEWANDOWSKI, poseł Platformy Obywatelskiej "Bardzo bym chciał, żeby Polska nie robiła...1
 • Wprost od czytelników15 gru 2002Zero tolerancji! Brawo, panie profesorze Winiecki ("Zero tolerancji!", nr 48)! Należę do tej "niepostępowej" grupy, która woli demoralizację przestępcy w zakładzie zamkniętym od resocjalizacji na wolności lub w zakładzie...3
 • Peryskop15 gru 2002Człowiek pojednania- Staram się być pokorny, ale ostatnio otrzymuję tyle nagród, że jest to dla mnie trudne zadanie. Ta nagroda daje mi jednak poczucie spełnienia tego, co zawsze było dla mnie celem - służby na rzecz pojednania -...8
 • Barometr wprost15 gru 2002Engel, wróć! "Wstyd", "Klęska", "Engel do dymisji" - można było przeczytać na pierwszych stronach gazet po słabych występach Polaków na piłkarskich mistrzostwach świata w Korei Południowej. Na...8
 • Z życia koalicji15 gru 2002Tygrys na kiełkach, geniusz Tatr, Grzegorz W. Kołodko, zawędrował aż do Monako, by zachwalać uroki Wrocławia. Miasto to - jak wiadomo - chciało zrobić u siebie światową wystawę Expo. Tygrys na kiełkach okazał się jednak mało przekonujący i Wrocław...10
 • Z życia opozycji15 gru 2002Gabriel Janowski przechodzi z cukru na kable. Nie znamy nikogo, kto by wciągał kable, więc nie wiemy, jak to kręci. Na razie widzieliśmy tylko, jak poseł Janowski usiłował wystąpić w programie "Pod napięciem" poświęconym sytuacji w...11
 • M&M15 gru 2002MÓJ BUDŻET RODZINNYTrzynastka i czternastka, czyli udział w zyskach,których brak... Barbórkowa nagroda do tego...Jak już muszę dopłacać do pracy górnika,to przynajmniej mi wskażciekonkretnie - którego.Poznamy...12
 • Playback15 gru 200212
 • Gwiezdne hełmy15 gru 2002Sven Hannawald i Martin Schmitt muszą na jakiś czas zrezygnować ze skakania.12
 • Fotoplastykon15 gru 200214
 • Poczta15 gru 2002Patent na ziemniaki Autor artykułu "Patent na ziemniaki" (nr 48) napisał, że "pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zabawili się w sponsorów i ofiarowali sprzęt komputerowy gminie Wilków, a w...16
 • Kadry15 gru 200217
 • Lawina Łukaszenki15 gru 2002Przed świętami Bożego Narodzenia, przez granicę białorusko-polską w ciągu kilku dni będzie próbowało się przedostać kilkadziesiąt tysięcy nielegalnych imigrantów. Koczują oni obecnie w obozach na Białorusi. Białoruscy pogranicznicy, milicja i...18
 • Policja dwuetatowa15 gru 200220 tysięcy złotych miesięcznie może dorobić policjant sprzedający informacje agencjom detektywistycznym24
 • Światopogląd Kisiela - Nagrody Kisiela 200215 gru 2002Posiadanie światopoglądu lub dążenie do niego nie dowodzi jeszcze, aby należało krzyczeć o nim po wszystkich rogach ulic: czasem trzeba zamilknąć i poczekać, aby światopogląd przemówił sam - niekoniecznie swymi tezami, lecz swą barwą,...26
 • Chory jak Polak15 gru 2002420 zł płaci rocznie każdy pracujący Polak na osoby wyłudzające zwolnienia lekarskie.30
 • Zbrodnia i kara15 gru 2002Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza zamknęło prawicy drzwi do władzy w II RP34
 • Giełda i wektory15 gru 2002Hossa ŚwiatApetyt na WęgryJapońskie i południowokoreańskie firmy zamierzają zwiększyć u nas inwestycje - pochwalił się Istvan Csillag, węgierski minister gospodarki. Suzuki Motor chce przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Budapeszcie 168 mln euro, a...36
 • Wypędzenie do raju15 gru 2002Fiskus skazuje polski kapitał na emigrację38
 • Ład rewolucyjny15 gru 2002Najlepsze i najgorsze rady nadzorcze spółek amerykańskich według magazynu "Business Week"44
 • Pół baku rzepaku?15 gru 2002Uwaga: szczyt bioidiotyzmu w Sejmie!48
 • Dywidenda żebraka15 gru 2002500 miliardów złotych wyłudzili od nas górnicy, kolejarze, rolnicy i politycy50
 • Eksperyment i ekskrement15 gru 2002Artyści domagają się, by państwo łożyło na literaturę i sztukę, nie żądając niczego w zamian, czyli chcą mecenatu bez mecenasa54
 • Supersam15 gru 2002Wydarzenie tygodniaDziesięć lat z GatesemPolski oddział Microsoftu obchodzi dziesięciolecie istnienia. - Zmienialiśmy się razem z Polską: komputer stał się powszechnym narzędziem pracy w biurach, przedsiębiorstwach, trafił także do szkół i...56
 • Hipermarket kultury15 gru 2002Galerie handlowe są jak średniowieczne jarmarki58
 • Nie żyje bal15 gru 2002W Polsce nigdy nie przyjęła się tradycja hucznych zabaw sylwestrowych62
 • Piłką rządzi telewizja15 gru 2002 Michał Karpiński: Poda się pan do dymisji tak jak Zbigniew Boniek? Michał Listkiewicz: Gdyby prezesi związków podawali się do dymisji po odejściu każdego trenera, świat byłby pełen zdymisjonowanych prezesów. Wyniki...65
 • Z ziemi włoskiej i japońskiej do Polski15 gru 2002Piotrze drogi! Właśnie robię porządek w swej kulinarnej bibliotece i przyglądam się książkom, które ostatnio nabyłem i których nie zdążyłem jeszcze przeczytać. Wśród nich jest "Kalendarz na rok 1879. Kolęda dla...66
 • Kartka z Rzymu15 gru 2002Znów odżywa problem barbarzyńców, którzy pragną niszczyć, zabijać67
 • Sztuk@ kochania15 gru 2002Internet stał się najpopularniejszym poradnikiem ars amandi68
 • Made in London15 gru 2002Londyn staje się światową stolicą mody70
 • Wprost Online15 gru 200272
 • Złote komórki15 gru 2002Telefoniczni giganci zabiegają o względy klientów już zdobytych, a powinni zawalczyć o serca ludzi złotego wieku73
 • Kryptonim "Klan"15 gru 2002Mimo buńczucznych zapowiedzi komunistycznej władzy, że w każdej chwili "opozycjonistów można zapakować do jednego autobusu", wybuch Sierpnia '80 kompletnie zaskoczył bezpiekę.74
 • Generałowie i biskupi15 gru 2002Jak pospiesznie zmieniano dekret o stanie wojennym76
 • Know-how15 gru 2002Twardy orzech dla cukrzycyJedzenie orzechów zmniejsza ryzyko pojawienia się cukrzycy typu 2 - do takich wniosków doszli uczeni z Harvard University oraz Women's Hospital w Bostonie. Podczas trwających 16 lat testów przebadali...78
 • Hormony złudzeń15 gru 2002Kuracje odmładzające skracają życie80
 • Pasożyt brawury15 gru 2002Toksoplazmoza zmienia nas w demony szos84
 • Denat w służbie medycyny15 gru 2002Szefowie dwunastu ośrodków anatomicznych, które działają w Polsce, alarmują, że wkrótce studenci nie będą mogli na własne oczy poznawać tajemnic ludzkiego ciała, a lekarze trenować przeprowadzania skomplikowanych operacji. -...86
 • Drugi Egipt15 gru 2002Budda zmartwychwstaje w Afganistanie88
 • Bez granic15 gru 2002Etniczna lady GodivaNa przedmieściach Sydney szaleje najgroźniejszy od 30 lat pożar buszu. Ogień spalił prawie 100 tys. ha krzewów i 18 domów. Brak deszczu od wielu lat jest także poważnym problemem w sąsiednim stanie Wiktoria....90
 • Szachy z nożem w zębach15 gru 2002Negocjacje z Unią Europejską to gra na piętnastu fortepianach równocześnie92
 • Zastrzyk usypiający15 gru 2002 Robert Wylot: Co Szwecja i Polska zyskają dzięki rozszerzeniu Unii Europejskiej? Göran Persson: Po pierwsze, politycznie i w wymiarze psychologicznym będzie to koniec podziału Europy na Wschód i Zachód. Wszyscy mieszkamy...94
 • Szwedzki pacjent15 gru 2002Gdyby Szwecja leżała w USA, byłaby najuboższym amerykańskim stanem95
 • Skazani na siebie15 gru 2002Za trzy, cztery lata powstanie albo nowy Bliski Wschód, albo nuklearny Bliski Wschód96
 • Dawid i Goliat przy murze15 gru 2002Gdy nastanie pokój, Palestyna będzie pierwszym prawdziwie demokratycznym państwem arabskim97
 • Wielki chiński blef15 gru 2002Jak dzięki tfu(!)rczej statystyce Chiny stają się pierwszą potęgą XXI wieku99
 • U mety15 gru 2002W rocznicę stanu wojennego Polska wróci na miejsce, z którego chciano nas od II wojny światowej wyrzucić101
 • Menu15 gru 2002Świat Rok Polski w WiedniuAż 130 tys. osób obejrzało w Wiedniu freski z Faras odnalezione przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Pokazano je w ramach obchodów Roku Polskiego. W Wiedniu odbywało się mnóstwo wystaw,...102
 • Chłopak z ferajny15 gru 2002Zanim Martin Scorsese został reżyserem, chciał być gangsterem albo księdzem106
 • Wielki podryw - ***15 gru 2002Reżyseria: David Mirkin W rolach głównych: Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray Liotta, Gene Hackman, Anne Bancroft. USA 2001 r. Co to może być za film, w którym Sigourney Weaver i Gene Hackman grają parę? Sensacyjny thriller?...109
 • Truciciel z Detroit15 gru 2002Eminem jest dla hip hopu tym, kim Elvis Presley był dla rock and rolla110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego15 gru 2002ROD STEWART - **** It Had To Be You? The Great American Songbook To pierwsza płyta seksiarza, kabotyna i tandeciarza, której mogę wysłuchać do końca. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek po skonsumowaniu albumu tego artysty zawołam...111
 • Po użyciu wstrząśnie!15 gru 2002Złote Orły zdobyły status polskich Oscarów reklamy112
 • Słuszna wojna15 gru 20027 grudnia minęła kolejna rocznica japońskiego ataku na Pearl Harbor. Dziś wiadomo, że był on wynikiem misternego planu prezydenta Roosevelta. Prowokując uderzenie na Hawaje, udało się zdusić w amerykańskim społeczeństwie izolacjonistyczne...114
 • Szto pan chociesz!15 gru 2002Każdy warszawiak wie, że jak czegoś nigdzie nie może dostać, to bez problemu kupi to na Stadionie Dziesięciolecia. Kiedy więc wysiadł mi stabilizator w starym telewizorku Junost, bez wahania skierowałem się na stadion. Odszukałem stoisko z...114
 • Organ Ludu15 gru 2002116
 • Obrazy w rozkroku15 gru 2002Dla wielu Polaków Austria niewiele różni się od Australii, Cejlon od herbaty, a Republika Czadu od dwutlenka węgla118