Oskarżony Fundusz Kościelny

Oskarżony Fundusz Kościelny

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Kościół stracił więcej w wyniku konfiskaty majątków, niż państwo byłoby mu w stanie zwrócić Kościół ma w Polsce uprzywilejowaną pozycję. Tak dalej być nie może. Nie chcemy walki z Kościołem, nie zamierzamy wyciągać broni i ulegać emocjom. Ale senatorowie naszej partii już rozpoczęli pracę nad projektem ustawy likwidującej Fundusz Kościelny - mówi przewodniczący SLD Krzysztof Janik. Chcąc zlikwidować fundusz (a także znowelizować ustawę antyaborcyjną), SLD chce odwojować poparcie twardego, antyklerykalnego elektoratu. Ten elektorat odwrócił się od sojuszu, bo uznał, że partia wysługuje się Kościołowi. SLD popierają w tym także secesjoniści, którzy utworzyli Socjaldemokrację Polską. Fundusz Kościelny powstał w 1950 r.: wpływały nań pieniądze pochodzące z dochodów z nieruchomości ziemskich przejętych na własność państwa od kościołów i związków wyznaniowych oraz z dotacji przyznawanych przez Radę Ministrów. Miało to być zadośćuczynienie za straty, jakie poniosły kościoły w Polsce. - Z funduszu miała być m.in. finansowana działalność charytatywna kościołów. W praktyce przepisy ustawy powołującej fundusz nigdy nie zostały w pełni zrealizowane - mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu.
Manewry lewicy
Fundusz Kościelny stał się celem politycznej akcji lewicy w sierpniu tego roku. Wówczas Krystyna Sienkiewicz (Unia Pracy), przewodnicząca senackiej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, zgłosiła poprawkę do ustawy zdrowotnej. Nakazywała ona duchownym samodzielne opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego (dotychczas składki części duchownych były opłacane z Funduszu Kościelnego). Poprawka przepadła w głosowaniu.
Przed 1989 r. żaden polski duchowny nie był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sprawę uregulowała dopiero ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych, w której zapisano, że część składek będzie pokrywana z funduszu.
Według danych MSWiA, Fundusz Kościelny finansuje obecnie składki zdrowotne 21 tys. duchownych wszystkich zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych. Według szacunków Episkopatu Polski, w grupie tej znajduje się 19 tys. duchownych rzymskokatolickich: misjonarze, zakonnicy kontemplacyjni oraz seminarzyści, którzy są zwolnieni z odprowadzania zryczałtowanego podatku. Pozostałe osoby duchowne opłacają składkę same. Z danych funduszu wynika, że z budżetu wynoszącego 78 mln zł ponad 67 mln zł wydawanych jest właśnie na składki. Reszta wypłacana jest w formie dotacji kościołom na remonty zabytków oraz na ich działalność charytatywną i oświatową.

Strzelanie z korkowca na odpuście
Jest paradoksem, że w przeszłości środki z Funduszu Kościelnego były często wykorzystywane przeciwko Kościołowi katolickiemu. - Wypłacano z nich pensje dla tzw. księży patriotów współpracujących z władzą, wspierano też działalność sekt - mówi biskup Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Jak podkreśla Jarosław Skowroński, rzecznik prasowy MSWiA, nigdy nie dokonano inwentaryzacji nieruchomości kościelnych, które przejęło państwo. Nie usiłowano też ustalić wysokości płynących z nich dochodów.
Zdaniem Aleksandra Merkera, w PRL dyrektora Urzędu ds. Wyznań, Fundusz Kościelny już dawno powinien zostać zlikwidowany, bo państwo oddało Kościołowi wszystkie grunty. I to z nawiązką. Według Merkera zabrano 89 tys. hektarów gruntów, a oddano 94 tys. hektarów. Biskup Tadeusz Pieronek, przewodniczący kościelnej Komisji Konkordatowej, nazywa takie argumenty "strzelaniem z korkowca na odpuście". Z jego danych wynika, że zabrano 180-380 tys. hektarów gruntów, tymczasem według oficjalnych dokumentów MSWiA zwrócono Kościołowi jedynie 56 tys. hektarów. - Podczas dyskusji nad konkordatem chcieliśmy zrzec się wszystkich świadczeń materialnych ze strony państwa. Nie zgodził się na to rząd. Chcemy rozmawiać o reformie Funduszu Kościelnego, bo jest o tym zapis w konkordacie. Niestety, rząd nie jest tym zainteresowany. Ostatni raz dyskutowaliśmy o tym z rządem Jerzego Buzka, potem premier Miller nie miał już na to czasu - mówi "Wprost" bp Pieronek.
Fakt, że strona kościelna wielokrotnie chciała renegocjować zasady funkcjonowania Funduszu Kościelnego, potwierdza posłanka Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska z Socjaldemokracji Polskiej. Za reformą funduszu opowiada się też jego dyrektor Andrzej Pieniążek, gdyż uważa, iż jest to relikt PRL. Pieniążek zaprzecza, jakoby z funduszu finansowany był Kościół katolicki. - Dotujemy jedynie akcje i dzieła, które prowadzą poszczególne kościoły. Z naszej pomocy może skorzystać każdy z ponad stu pięćdziesięciu związków wyznaniowych w Polsce. Niektóre z nich nie mają jednak ani obiektów sakralnych, ani nie prowadzą żadnej działalności, dlatego o pomoc nie występują. Kościół katolicki jako największy otrzymuje zatem najwyższe dotacje - mówi Pieniążek.

Jawne tajne dochody
Wielu posłów SLD domaga się też ujawnienia finansów Kościoła. Biskupa Pieronka oburzają takie żądania, bo Kościół nie ma tajnych dochodów. - Fiskus wie, ile zarabiam, zna także dochody całego Kościoła. I wie, że nie są one wcale wysokie - mówi bp Pieronek. Z szacunków episkopatu wynika, że Kościół katolicki ma roczne przychody w wysokości ponad 1,2 mld zł. Z tego prawie 720 mln zł pochodzi z datków wiernych, zaś reszta z wynajmu nieruchomości oraz działalności gospodarczej i oświatowej.
Według rocznego sprawozdania finansowego archidiecezji lubelskiej, zamknęła ona ubiegły rok z 2 mln zł długu. Najwięcej pochłonęło utrzymanie kurii, seminarium i Caritasu. Średnia pensja 32 zatrudnionych w kurii osób wynosiła 1205 zł brutto. Arcybiskup Józef Życiński utrzymywał się z pensji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i honorariów za publikacje.
W większości polskich parafii działają rady ekonomiczne, które rozliczają i kontrolują proboszczów. Osobiste dochody księży pochodzą z tzw. prawa stuły, czyli dobrowolnych opłat za czynności duszpasterskie: msze intencyjne, śluby, chrzty czy pogrzeby. Według biskupa Wiktora Skworca, przewodniczącego Rady Ekonomicznej Episkopatu, system finansowania Kościoła nie powinien być zmieniany i nadal winien się opierać na dobrowolnych ofiarach wiernych. Biskup Skworc nie wyobraża sobie w Polsce żadnej formy podatku kościelnego obligatoryjnego dla wszystkich deklarujących swoją przynależność do Kościoła katolickiego, jak to jest na przykład w Niemczech.

Podatek kościelny
W Szwajcarii podatek kościelny - ściągany automatycznie - wynosi aż 15 proc. dochodów brutto, dodatkowo państwo opłaca księży i katechetów uczących w szkołach religii. W USA kościoły są zwolnione z większości podatków, państwo wspiera też kościelne szkoły. Istnieje tam jednak ponad 200 wyznań, wobec czego trudno kontrolować ich dochody. Dzięki zwolnieniom podatkowym małe kościoły ograniczają się do finansowania infrastruktury i wystawnego życia swoich przywódców. Zakorzenione od lat duże kościoły utrzymują prywatne szkoły i uczelnie z odsetek od funduszy założycielskich, wspieranych przez bogatych ofiarodawców.
Domaganie się przez SLD i SDPL likwidacji Funduszu Kościelnego jest odwróceniem przyczyny i skutku. Gdyby PRL nie obrabował Kościoła z jego dóbr, żaden fundusz nie byłby potrzebny. I trudno uwierzyć, że gdyby - już w III RP - Kościół więcej zyskiwał, niż tracił, państwo utrzymywałoby fundusz. Przynajmniej za rządów SLD. Pozostaje jeszcze taki drobiazg, jak święte prawo własności. Ale jego poszanowania akurat po SLD i SDPL nie należy się spodziewać.


APEL KOŚCIOŁÓW W POLSCE
do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej


(...) Apelujemy do Senatorów RP o wycofanie projektu ustawy o likwidacji Funduszu Kościelnego. Projekt ten stanowi zagrożenie dla realizacji wielu ważnych zadań, jakie pełnia Kościoły i związki wyznaniowe w polskim społeczeństwie. W naszym odczuciu nosi on znamiona działań zmierzających do osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Poza tym narzuca opinii społecznej ideologiczną interpretację zadań Funduszu Kościelnego, pomijając fakt utworzenia go jako formy rekompensaty za majątek Kościołów przejęty przez państwo. (...) Środki finansowe pochodzące z tego funduszu (...) wspierają działalność charytatywną, oświatową i wychowawczą (...) przeznaczane są na współfinansowanie projektów ratowania zabytków sztuki sakralnej, należących do dziedzictwa narodowego. Pomagają też w zapewnieniu ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego części osób duchownych, które nie osiągają dochodów wynikających z umowy o pracę. Duchowni ci natomiast wykonują w większości zadania i prace, które bez wątpienia należy ocenić jako społecznie użyteczne. W niektórych z tych zadań, np. w opiece nad młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i chorymi, Kościoły i związki wyznaniowe wspomagają państwo.

biskup Piotr Libera - sekretarz generalny Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego
biskup Marek Izdebski - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
biskup Edward Puślecki - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
biskup Janusz Jagucki - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
biskup Mieczysław Czajko - zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego
ks. Jerzy Tofiluk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
ks. Paweł Lazar - zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
ks. Andrzej Seweryn - zwierzchnik Kościoła Chrześcijan Baptystów
ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego
Więcej możesz przeczytać w 40/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 40/2004 (1140)

 • Na stronie - Za nasz i wasz biznes!3 paź 2004Generałami w batalii o konkurencyjną Europę są nasi przedsiębiorcy Polska Mesjaszem narodów, Polska Winkelriedem narodów - trochę opóźniła się realizacja proroctw wieszczów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, ale przecież lepiej późno niż...3
 • Skaner3 paź 2004Grupa trzymająca władzę Lech Nikolski Prawa ręka premiera, wtedy szef jego gabinetu politycznego. Uczestnik kluczowych spotkań, z których - jak twierdzi - nic nie pamięta. Włodzimierz Czarzasty Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i...8
 • Dossier3 paź 2004"O Janie Pawle II mówi każdy, ale z jego encyklik i przemówień nie chce się nam nawet zetrzeć kurzu" "Tygodnik Powszechny" Bbp TADEUSZ PIERONEK, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej "Obecnych...9
 • Sawka3 paź 200410
 • Kadry3 paź 200411
 • Playback3 paź 200413
 • M&M3 paź 2004ŁAPAJ GOEBBELSA!!! Goebbelsował nam Miller razy kilka. Teraz zgoebbelsowała większość sejmowa Millera, więc on ją zwie Goebbelsem, życząc, by za chwilę skończyła tak jak Goebbels... Cud, że nie jak Miller.13
 • Poczta3 paź 2004Wyjaśnienie Wyjaśniam naszym czytelnikom, iż przy redagowaniu artykułu "Polski królik doświadczalny" (nr 34) - w wyniku błędu redakcyjnego - doszło do nieuprawnionego wykorzystania fragmentów wcześniejszej publikacji na...13
 • Nałęcz - Zjadanie krokodyla3 paź 2004W sprawie Rywina SLD ustanowił smutny rekord w zastawianiu zasadzek, w które sam następnie wpada Jan Rokita zaproponował, by kontynuować prace sejmowej komisji śledczej, która zajmowała się aferą Rywina. Poseł zawsze chciał przesłuchać Aleksandra...14
 • Rynek - wolność - sprawiedliwość3 paź 2004Rozmowa wprost z Leszkiem Millerem - Lewica nie może się ciągle kojarzyć z podwyższaniem podatków15
 • Z życia koalicji3 paź 2004Muza Wiesława Kaczmarka, posłanka SLD Renata Szynalska, potrąciła swym autem przechodnia. Jak się okazało, nie tylko volkswagen passat ma wspomaganie - Szynalska nim wsiadła za kierownicę, tak się wspomogła, że jeszcze cztery godziny po wypadku...16
 • Z życia opozycji3 paź 2004Sojusz specjalistów od fryzur! łączą się Aldona Kamela-Sowińska (Inicjatywa dla Polski) oraz Zbigniew Religa (Partia Centrum). Wreszcie jakaś oferta polityczna dla ludzi, którzy wychowali się na "Dynastii". Prezydent Lech...17
 • Fotoplastykon3 paź 200418
 • Prezydenckie dożynki3 paź 2004Ofensywy polityczne Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości to nic innego jak kampanie prezydenckie Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego. Precyzyjnym planom kandydatów opozycji na prezydenta lewica przeciwstawia bałagan i kompletne...20
 • Liga Polskich Rozgrywających3 paź 2004Liga Polskich Rodzin stała się najbardziej wpływową partią w kraju Życie polityczne w Polsce toczy się w cieniu trumien Piłsudskiego i Dmowskiego - głosi słynne powiedzenie. Wydawało się, że w III Rzeczypospolitej ta sentencja straciła...22
 • Oskarżony Fundusz Kościelny3 paź 2004Kościół stracił więcej w wyniku konfiskaty majątków, niż państwo byłoby mu w stanie zwrócić Kościół ma w Polsce uprzywilejowaną pozycję. Tak dalej być nie może. Nie chcemy walki z Kościołem, nie zamierzamy wyciągać broni i ulegać emocjom. Ale...26
 • Strzały obok tarczy3 paź 2004Z daleka czasami lepiej widać - mówi się w Polsce. Obraz międzynarodowych działań prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, widziany oczami Bartosza Jałowieckiego z Waszyngtonu ("Aleksander II Gnuśny", "Wprost" nr 39), do tego porzekadła pasuje -...28
 • Pałac mitów3 paź 2004Jak na prezydenckiego pracownika przystało, Mirosław Głogowski przypisuje Aleksandrowi Kwaśniewskiemu liczne i historyczne zasługi. Pamięć go jednak nieco zawodzi. *O wejściu do NATO pierwszy zaczął mówić rząd Jana Olszewskiego. Wtedy sceptycznie...28
 • Giełda3 paź 2004Hossa Świat Colonizacja Rosji "Nasza cola dla naszego człowieka" - to hasło reklamowe Russian Coli wprowadzonej na wschodni rynek przez koncern Happyland. Na butelce umieszczono czerwoną gwiazdę przypominającą godło ZSRR. Russian Cola...32
 • Nie drażnić złotej rybki3 paź 200450 najbogatszych Europy Środkowej i Wschodniej Aż o 5,2 mld dolarów zmniejszyła się w ostatnim roku wartość majątku Michaiła Chodorkowskiego, ubiegłorocznego zwycięzcy rankingu najbogatszych ludzi Europy Środkowej i Wschodniej. Udziałowcowi...34
 • Wielka rewolucja antysocjalistyczna3 paź 2004Brytyjczycy chcą pracować 50 godzin w tygodniu! Pracujmy mniej, byś-my mogli pracować wszyscy" - to hasło przez dziesięciolecia było receptą lewicowych europejskich związków zawodowych na bezrobocie. Po kapitulacji najbardziej wojowniczych...52
 • Krawędź Belki3 paź 2004Budżet Polski na 2005 r. wygląda jak Cher po liftingu - z daleka dobrze, ale w każdej chwili może się rozsypać Menedżerski kontrakt zaproponował nam Marek Belka w swym majowym expose: w zamian za powierzenie mu władzy na rok jego rząd miał...54
 • Załatwione odmownie - Niemiecka piłka3 paź 2004Zwolennicy "życia z ręką w kieszeni sąsiada" muszą popaść w tarapaty Niemcy nie mają dobrej passy. W piłce nożnej, narodowym sporcie, "spłynęli" gładko, nie wychodząc z grupy w eliminacjach mistrzostw Europy. Nie jest to pierwsza porażka...56
 • Supersam3 paź 2004Zegarek na słońce Zegarek Casio GW-1400DE-2AVER z serii G-Shock jest "nakręcany" przez promienie słoneczne. Specjalne panele przetwarzają padające na nie światło na energię elektryczną, która doładowuje baterie. Czasomierza nie...58
 • Polak na kozetce3 paź 2004Duża liczba osób korzystających z psychoterapii nie świadczy o chorobie społeczeństwa, lecz o jego zdrowiu Jest pan zupełnie zdrowy, a stres, na który się pan skarży, dotyczy każdego aktywnego człowieka. Nie potrzebuje pan żadnej terapii -...60
 • Dyktatura stringów3 paź 2004Ideał kobiecej sylwetki kreują projektanci bielizny Połamane żebra, obrażenia organów wewnętrznych, a nawet nagłe zgony - m.in. tym kończyło się eksperymentowanie kobiet z uzbrojoną w ciężkie metalowe konstrukcje bielizną przed stu laty. Panie...66
 • Trenerzy antyfutbolu3 paź 2004Myśl szkoleniowa w polskim futbolu zatrzymała się na latach 70. Choć makaron lubimy, to dziś Włochom wpierdolimy" - to nie hasło piłkarskich szalikowców. Tak trener Jan Rudnow streścił zawodnikom strategię chorzowskiego Ruchu przed meczem z...70
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Stół z niepowyłamywanymi nogami3 paź 2004Drogi Przyjacielu! Jaki jest Twój ulubiony mebel? Jeśli to pytanie wydaje Ci się dziwne, to spieszę z wyjaśnieniem, że jestem głęboko przekonany, iż ludzie dzielą się pod tym względem na wyraźne typy. Podejrzewam, że większość wybrałaby łóżko, ze...72
 • Ekran osobisty - Pogoń za Lisem3 paź 2004Prezenterzy coraz częściej nie przypominają budzących respekt gwiazd, lecz dziewczynę czy chłopaka z sąsiedztwa Rok temu Tomasz Lis miał szarą minę, gdy prowadził "Fakty" w TVN. Na pozór nic się nie zmieniło. Ten sam wypracowany wygląd, ta sama...73
 • Prawdziwy koniec "długiego marszu"3 paź 2004Mao Zedong i Deng Xiaoping byli ostatnimi "cesarzami" Chin "Długi marsz" był krótszy - dowiedziały się niedawno Chiny i świat. Ed Jocelyn i Andy McEwan, brytyjscy wędrowcy, przez 384 dni pokonywali pieszo górski i lesisty, pocięty rzekami teren...74
 • Know-how3 paź 2004Życie w stadzie Wilki oraz ich udomowieni kuzyni psy tworzyły stada nie tylko po to, by lepiej polować - żyjąc w grupie łatwiej było im też odganiać padlinożerców od łupu. Stadność powoduje uspołecznienie, więc to właśnie psy, a nie na...80
 • Kontratak Czarnej Śmierci3 paź 2004Średniowieczna zaraza znowu może wybuchnąć Siła zarazy była tak wielka, że przenosiła się ona nie tylko lekko z jednego człeka na drugiego, ale i tak bywało, że jeśli do przedmiotu stanowiącego własność chorego zbliżyło się jakieś zwierzę, zaraz...82
 • Wstrząs bałtycki3 paź 2004Alarm sejsmiczny dla północnej Polski? W północnej Polsce w każdej chwili mogą się pojawić kolejne trzęsienia ziemi o podobnej sile lub większe od tych, które w zeszłym tygodniu były odczuwane na Warmii i Mazurach. Uczeni przestali się...86
 • Barbie z epoki brązu3 paź 2004Starożytne lalki miały umalowane usta Dziś dzieci chcą, żeby rodzice kupili im plastikowego Spider-Mana. W starożytnej Grecji pod koniec VIII wieku p.n.e., kiedy popularna była "Iliada" Homera, maluchy bawiły się konikami trojańskimi. W Illahun,...88
 • Bez granic3 paź 2004Parashow XII Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Atenach udowadniają, że istnieją jeszcze sportowcy, którzy walczą dla samej przyjemności rywalizacji i którzy przy okazji potrafią stworzyć prawdziwy sportowy show. W rywalizacji o...92
 • Trzecia siła IV Rzeszy3 paź 2004Niemieccy neonaziści marsz po władzę zaczynają we wschodnich landach "To był wspaniały dzień dla wszystkich Niemców, którzy chcą być Niemcami" - powiedział podczas debaty telewizyjnej Holger Apfel, dziś już poseł NPD w parlamencie Saksonii. Po...94
 • Prawa Ameryka3 paź 2004W gruncie rzeczy tandem Kerry - Edwards reprezentuje niewielką lewicową mniejszość Mimo że ze wszystkich sondaży wynika, że w USA utrzymuje się podział na stany niebieskie (demokratyczne) i czerwone (republikańskie), republikanie powinni się...98
 • Niepodległe Republiki Rosyjskie3 paź 2004Rosja utrzymuje parapaństwa, którymi szachuje sąsiadów Kraj Władysława Ardzinby ma niemal wszystkie atrybuty państwa: rząd, parlament, godło, znaczki pocztowe, wojsko, policję, bank centralny, granice. Brakuje tylko jednego: międzynarodowego...100
 • Doktor Bakteria3 paź 2004Szefowa programu wojny biologicznej Saddama ma więcej krwi na rękach niż działający dziś w Iraku terroryści Kiedy świat wstrzymywał oddech, czekając, czy Kenneth Bigley zostanie ścięty przez psychopatycznych porywaczy, o losie błagającego o...103
 • Klucz turecki3 paź 2004Za przyjęciem Turcji do unii opowiada się tylko 16 proc. Francuzów i 33 proc. Niemców Przyznanie Turkom członkostwa w Unii Europejskiej przekreśliłoby zwycięstwo odniesione przez polskiego króla w 1683 r. pod Wiedniem, które powstrzymało hordy...104
 • Menu3 paź 2004Krótko po Wolsku Welcome, Lenin Jednym z kinowych przebojów minionego sezonu był film "Good bye, Lenin". Historia o tym, jak dla dobrego samopoczucia chorej mamusi synek odgrywa fikcję, że DDR nadal istnieje. O tantiemy za...106
 • Berlinowo3 paź 2004Berlin stał się dla Polaków zastępczą stolicą kultury Aż 12 tysięcy Polaków odwiedziło berlińską wystawę MoMA (najlepsze dzieła Museum of Modern Art w Nowym Jorku). Tylu widzów nie było w ostatnich miesiącach na żadnej wystawie w Polsce. Polacy...108
 • Tańczący z Szekspirem3 paź 2004Dla roli u Janusza Józefowicza jego aktorzy i tancerze rzucali dom, przyjaciół, rodzinę Słynne "Chicago" Boba Fossa na Broadwayu wystawiono 900 razy. "Metro" Janusza Józefowicza miało w Polsce już ponad 1200 przedstawień. Józefowicz - tancerz,...112
 • DVD Kamila Śmiałkowskiego3 paź 2004Mój brat niedźwiedź **** Reżyseria: Aaron Blaise, Robert Walker W rolach głównych (polska wersja językowa): Bartosz Obuchowicz, Szymon Bobrowski, Zenon Laskowik USA 2004 r. Animacja według klasycznych Disneyowskich wzorców....113
 • Polski wojownik3 paź 2004Sapkowski równie dobrze sprzedaje powieści jak niegdyś damską konfekcję W Polsce jest obecnie tylko jeden mistrz literatury fantastycznej. I nie jest nim Stanisław Lem. Od prawie dwudziestu lat gwiazdą numer jeden tego gatunku literatury jest...116
 • Sława i chała3 paź 2004MUZYKA Kukiz z kurwikami Paweł Kukiz to jedyny chyba w Polsce artysta, który w pełni wykorzystuje wolność słowa. Czyli dowala wszystkim i wszystkiemu. Na jego najnowszej płycie jest piętnaście utworów, a każdy ostry jak brzytwa....118
 • Ueorgan Ludu3 paź 2004Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy Jeden poseł już pojechał. Kiedy pozostali? Zbigniew Chrzanowski, poseł SKL, na stałe wyjeżdża do USA. Społeczeństwo polskie stanowczo żąda, żeby w zamian za zaangażowanie naszego kraju w Iraku...121
 • Skibą w mur - Autentyczna fikcja3 paź 2004Ludziom doktor Lubicz z serialu "Klan" wydaje się bardziej realny niż Józef Oleksy z serialu SLD Coraz większą rolę w życiu polskiego społeczeństwa odgrywa fikcja. Zdaniem psychologów, szczególnie podatni na fikcję są żarliwi konsumenci seriali...122