Humanizm faszystowski

Humanizm faszystowski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rozmowa z Udo Voigtem, szefem Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec
Piotr Cywiński: Podobał się panu film "Upadek"?
Udo Voigt: Tak, to wielkie przedsięwzięcie, o które nie posądzałbym Republiki Federalnej.
- Podziwia pan Hitlera?
- Aby być wielkim zbrodniarzem, trzeba najpierw być wielkim mężem stanu. Adolf Hitler zwalczył bezrobocie i dał narodowi przyszłość, potem jednak doprowadził do prześladowań ludzi i wszystko to zniszczył. Nie zmienia to faktu, że wcześniej wiele dokonał. Za wielkich mężów stanu uznaję też zbrodniarzy wojennych: Churchilla, Stalina, Aleksandra Wielkiego i Nerona, których niekoniecznie muszę podziwiać.
- Akceptuje pan orzeczenia z procesów norymberskich?
- Nas zobowiązano w układach, że nigdy nie będziemy ścigać alianckich zbrodniarzy wojennych. Idee tożsamości narodowej w czasach narodowego socjalizmu były właściwe. Błędem tego systemu było szowinistyczne założenie, że nasz naród jest lepszy od innych. Niemcy mogły prowadzić wojny wyzwoleńcze, ale stały się potęgą imperialną, zniewalającą i uciskającą społeczeństwa innych krajów.
- Co skłoniło pana do wstąpienia do NPD?
- Status Niemiec, które były i są krajem okupowanym. Dorastałem w Nadrenii, gdzie widziałem na ulicach patrole brytyjskich żołnierzy. Spytałem ojca, dlaczego tu są. Odpowiedział: przegraliśmy wojnę, ale kiedyś Niemcy będą wolne. Od tego czasu zajmują mnie idee narodowowyzwoleńcze.
- Ucieszyłby pana upadek Republiki Federalnej?
- Owszem. W artykule 146 konstytucji jest napisane, że straci ona ważność w dniu, w którym wejdzie w życie nowa ustawa zasadnicza, uchwalona po zjednoczeniu Niemiec przez naród niemiecki w wolnym głosowaniu. Twórcy konstytucji już wtedy uznali, że nie powstała ona w sposób nie skrępowany, ale nadejdzie dzień, w którym będziemy mogli to zrobić. Ten dzień nadszedł. Do decydowania o systemie Niemiec jest dziś uprawnione Zgromadzenie Narodowe.
- Jaka forma państwa byłaby najlepsza dla Niemców?
- Silna demokracja prezydialna. Nasze społeczeństwo dławi się polityką, bo widzi, co od 50 lat robi się wbrew jego woli. Chcemy innych struktur władzy - z bezpośrednio wybieranym prezydentem i zagwarantowanymi w konstytucji referendami. W takich kwestiach, jak rezygnacja z waluty, rozszerzenie UE na wschód, przyjęcie do wspólnoty Turcji albo to, czy Niemcy będą krajem imigracyjnym, powinno decydować społeczeństwo, a nie zdrajcy.
- Chciałby pan nadrzędności polityki nad gospodarką i zniesienia wolnego rynku?
- Jedno nie wyklucza drugiego. Dziś panuje regencja lobbystów, a ustawy przygotowuje się poza parlamentem. Kanclerz Schroeder i opozycja mówią o potrzebie większego patriotyzmu, ale ich polityka świadczy o czymś przeciwnym. Jeśli Siemens likwiduje u nas fabryki, tworzy 3 tys. miejsc pracy w Budapeszcie i może tę inwestycję odpisać od podatku od zysku wypracowanego w Niemczech, to znaczy, że niemiecki robotnik sam płaci za swe bezrobocie. W tym wypadku potrzeba interwencji politycznej.
- Liczbę Niemców bez pracy ocenia pan na 8,4 mln. Jak chce pan zwiększyć zatrudnienie?
- To nie są moje dane, podają ją "Manager Magazin" czy "WirtschaftsWoche". Oficjalne dane są zaniżane. Zamierzamy uchwalić ustawy, dzięki którym znaczna część obcokrajowców opuści Niemcy. Jesteśmy za protekcjonizmem, który będzie chronić niemiecką strefę, za nagradzaniem inwestorów na naszym terenie i karaniem inwestujących poza granicami. Dzięki tej polityce szybko zmniejszymy bezrobocie o połowę.
- Na wiecu w Dreźnie apelował pan o odrzucenie "euroafroazjatyckiej mieszaniny społecznej" i poparcie NPD w tworzeniu "narodu niemieckiego".
- Indyjski słoń, choćby sto lat żył w Afryce, nie stanie się słoniem afrykańskim. Dla nas ustawa o obywatelstwie Rzeszy z 1913 r., zniesiona w styczniu 2001 r. [prócz więzów krwi prawo do obywatelstwa RFN daje też zasiedlenie - red.] nie straciła ważności. Sprzeciwiamy się świadomemu tworzeniu przez rząd społeczeństwa multikulturowego. To jedna z wielu ustaw zmienionych bez pytania narodu o zdanie.
- Po zdobyciu parlamentu Saksonii uznał pan, że Niemcy dojrzały do "narodowej rewolucji". Jak ma ona przebiegać?
- Najpierw trzeba złamać blokadę myślową wśród elity. Ten proces de facto już się zaczął. Jeśli nagle Gźnter Grass pisze, że Niemcy są też narodem ofiar, jeśli Jorg Friedrich, przedstawiciel pokolenia `68, pisze o bombowym terrorze aliantów, a Fritjof Meier, redaktor"Spiegla", przedstawia skorygowane dane o Auschwitz, dzieje się u nas coś, czego wcześniej nie było. Rewolucja nie oznacza dla nas przemian z użyciem broni, ale też nie chodzi o przemiany ewolucyjne; NPD nie będzie się wspinać z 0,5 proc. poparcia na 1,2 proc. itd. Po dwudziestu latach za jednym uderzeniem skoczyliśmy do 10-15 proc., potem będziemy mieli 30-40 proc. Chodzi o radykalną zmianę zachowań wyborczych. Niemcy od dawna są gotowi do tych przemian, nasze poglądy tkwią w ludzkich głowach od dziesięcioleci. Istniała tylko blokada myślenia, z której powodu stawiano znak równości między NPD a nazistami. Obrazy Holocaustu, nagrania z II wojny światowej prezentujące Niemców jako naród zbrodniarzy - tym faszystowskim tłuczkiem przez lata oddzielano wyborców od tej partii, której właściwie chcą.
- Sądzi pan, że neonaziści z grup paramilitarnych wcieleni do NPD zwiększą szansę na wejście do Bundestagu?
- Przyjmujemy tych, którzy do tej pory nie widzieli dla siebie miejsca w polityce. Tak samo postąpiła SPD, która przyjęła byłych komunistów i zawiązuje sojusze z osobami powiązanymi kiedyś z terrorystami. Skinheadzi są produktem zepsutego porządku społecznego. Noszą napisy: "Jestem dumny, że jestem Niemcem", i ja, przewodniczący partii narodowej, nie mogę powiedzieć: "To jest gnój i tym nie będziemy się zajmować". Powinienem im wytłumaczyć, że jeśli biją obcokrajowców, jeśli podnoszą kij przeciw Turkom, to uderzają w Niemcy. Oni muszą zrozumieć, że to nie obcokrajowcy są winni, że się tutaj znaleźli i zabierają im miejsca pracy, lecz niemiecki rząd i jego ustawy.
- Czy po zdobyciu władzy zakwestionowałby pan powojenny porządek w Europie?
- Jasne, bo to wymysł aliantów. Do dziś nie mamy traktatu pokojowego, a do uregulowania pozostaje wiele spraw. Granice w Europie nie są wytyczone na zawsze, musimy też podjąć temat reparacji wojennych. Dla mnie Pommern, Ost- i Westpreussen oraz Schlesien są naturalnie niemieckie. Gdyby tak nie było, nie mielibyśmy o czym pertraktować. Kolaboranci nie byli upoważnieni do negocjacji; Republika Federalna nie miała Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza ani Śląska, nie mogła więc przesądzać o odstąpieniu tych obszarów. Prócz wschodniej granicy Niemiec są inne kwestie, jak ustanowienie granicy Polski ze Związkiem Radzieckim czy przynależności Gibraltaru.
- Czym jest dla pana Unia Europejska?
- Być może jedyną szansą przeciwstawienia się amerykańskiemu militaryzmowi i kulturze gospodarczej. Niestety, Europa rozwija się w złym kierunku, jest sztucznym tworem i próbą tworzenia multikulturowego społeczeństwa. Ogarnia ją wielki kapitał, wolny handel i globalizacja. Powinniśmy renegocjować wszystkie unijne układy. Potrzebujemy Europy jako związku państw narodowych, z narodową gospodarką i suwerennością walutową - euro musi zostać zlikwidowane.
- Zamierza pan wprowadzić NPD do Bundestagu w 2006 r. Z jakim partnerem bylibyście skłonni współpracować?
- Naszym celem nie jest szukanie wsparcia u tych, którzy prowadzą Niemcy do zguby, lecz uzmysłowienie wyborcom, że dopiero wtedy będziemy mogli coś w kraju zmienić, gdy zdobędziemy 50 proc. plus 1 proc. głosów.


Udo Voigt (ur. 1952 r.) w latach 1972-1984 był żołnierzem, a potem oficerem Luftwaffe. W 1987 r. ukończył nauki polityczne w Monachium. W 1992 r. został szefem NPD w Bawarii, a od 1996 r. jest przewodniczącym Zarządu Federalnego partii. Otworzył ją dla neonazistów ze zdelegalizowanych ugrupowań faszystowskich. Postuluje renegocjacje zasad funkcjonowania UE, przekształcenia unii w związek państw narodowych i rozwiązanie NATO.Więcej możesz przeczytać w 50/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 50/2004 (1150)

 • Na stronie - Protezy12 gru 2004Gdyby dobry Bóg pozbawił nas pragnień konsumpcyjnych, nie byłoby naszej cywilizacji Czy można sprawnemu człowiekowi sprzedać protezę ręki, nogi, a nawet głowy? Czy można nakłonić go do dobrowolnej amputacji zdrowego organu, zalecając w to miejsce...3
 • Wprost od czytelników12 gru 2004DUŻA APOKALIPSA Zgadzamy się z recenzją Tomasza Raczka "Duża apokalipsa" (nr 48). Film "Upadek" nie gloryfikuje Hitlera, wręcz przeciwnie, jest jednym wielkim oskarżeniem tej postaci. Został jednak spreparowany przez...3
 • Skaner12 gru 2004Ręce do góry! "Polska może przegrać spór z Eureko" - ostrzegał 3 grudnia minister skarbu Jacek Socha. W ten sposób usprawiedliwiał dążenie do ugody z mniejszościowym akcjonariuszem PZU, bo przegrana ma...8
 • Dossier12 gru 2004Gdybym po mamie był szczupły, a po ojcu odziedziczył łysinę, to nie wiem, czy byłbym bardziej zadowolony "Viva!" ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI prezydent RP Od czasu do czasu tankowałem benzynę na stacjach Orlenu, ale teraz tego unikam,...9
 • Sawka12 gru 200410
 • Kadry12 gru 200411
 • Playback12 gru 200413
 • M&M12 gru 2004Koniec zagrożenia Gdy już i na komisję można znaleźć haka, to haki się sczepiają. Gmatwanina taka jest nie do rozplątania. Nie drżyj, sekretarzu. Już jest niewykonalny zamiar demontażu.13
 • Poczta12 gru 2004KULTURKAMPF W moim artykule "Kulturkampf" (nr 49) w zdaniu "ornat z motywami męczeństwa ćw. Stanisława ufundowany ongi przez Piotra Kmitę" słowo "ongi" (oznaczające "niegdyś, w przeszłości")...13
 • Nałęcz - Odsłonięta przyłbica12 gru 2004Zasada jednomyślności sparaliżuje UE, tak jak liberum veto sparaliżowało I Rzeczpospolitą Osobom, które interesują się historią, ostatnia sejmowa debata o traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej bardzo przypominała spór o Konstytucję 3 maja....14
 • Nasz obowiązek12 gru 2004Rozmowa z prof. Witoldem Kuleszą, zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej15
 • Z życia koalicji12 gru 2004Dopadł nas w Sejmie miły człowiek. Przedstawił się i wylegitymował: Krzysztof Brzózka, prezes (obecnie trzecioligowego) RKS Okęcie. I opowiedział historyjkę o pośle SLD. - Kiedy u nas w klubie grał Marek Wagner, to wołali na...16
 • Z życia opozycji12 gru 2004Polskę dotknęło straszne nieszczęście. Inicjatywie dla Polski i Partii Centrum nie udało się zjednoczyć, chociaż obie formacje stanęły w jednym hotelu, acz na różnych piętrach. IdP miała się rozwiązać i pójść do...17
 • Fotoplastykon12 gru 200418
 • Aleksander Bizantyjski12 gru 2004Prezydent Kwaśniewski stworzył alternatywny rząd, tyle że nikomu niepotrzebny O jedną czwartą więcej niż Francuzi na Jacques`a Chiraca wydadzą w przyszłym roku polscy podatnicy na Aleksandra Kwaśniewskiego. Tyle że francuski prezydent utrzymuje...20
 • Siatka Ungiera12 gru 2004Marek Ungier, szef gabinetu prezydenta, nie mówi prawdy w sprawie afery Juventuru "To kuriozalne, że w demokratycznej Polsce można być 9 lat podejrzanym i samemu się o tym nie dowiedzieć" - mówił prezydent Kwaśniewski o sytuacji swojego ministra...24
 • Prezydencki bajer12 gru 2004Za kilka tysięcy złotych można kupić nagrodę, której patronuje Aleksander Kwaśniewski Pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego naciągacze wręczają tytuły Człowiek Roku Pomorza Środkowego. Z kapitułą współpracuje doradca prezydenta Jerzy...25
 • Rokita, wróć!12 gru 2004Poza Giertychem członkowie komisji śledczej nie pojmują, że powinni działać tak, by zainteresować szeroką publiczność Jej początek przypominał blitzkrieg: błyskawiczne tempo ataku, wiele sukcesów, przeciwnicy w rozsypce i panice. I kiedy sejmowa...26
 • Państwo wydmuszka12 gru 2004Nie byłoby afer Orlenu i Rywina, gdyby sprywatyzowano polski koncern naftowy i telewizję publiczną Koniec III Rzeczypospolitej jest nieuchronny. Zdają sobie z tego sprawę wszyscy poza grupami interesów, które - kosztem innych - świetnie sobie...28
 • Legiony prałata12 gru 2004Nowy Obóz Narodowo-Radykalny tworzy się wokół księdza Henryka Jankowskiego Boże, pokonaj biskupa masona" - plakaty takiej treści od kilku dni wiszą w sąsiedztwie gdańskiej parafii świętej Brygidy. Na niedzielnych wiecach tłum obrońców prałata...30
 • Bagdad koło Warszawy12 gru 2004Zamiast inwestować w kraj, inwestowaliśmy w wybujałe ambicje chorego dyktatora Irakijczycy nigdy wam tego nie zapomną. Nie zapomnimy wam uwolnienia 25 mln ludzi ze zbrodniczego systemu totalitarnego. Decyzja o wysłaniu polskich wojsk do Iraku...34
 • Giełda12 gru 2004Hossa Świat Słowacja odjeżdża Za 300 mln euro amerykański Ford Motor wybuduje na Słowacji fabrykę skrzyń biegów. Pracę w zakładzie znajdzie około tysiąca osób. Słowacy wygrali konkurencję o tę inwestycję - dzięki...38
 • Jarugonomika12 gru 2004"Ci, którzy mają mało albo średnio, składają się na bogactwo pozostałych 5 proc." - to dla wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej definicja podatku liniowego. "Wprowadzenie 50-procentowej stawki podatkowej to lepsza realizacja konstytucyjnej zasady...40
 • VATasmagoria12 gru 2004Rząd chce podwyższyć VAT i nazwać to jego obniżką Za rządów Władysława Gomułki, jeśli władzy brakowało pieniędzy, to ogłaszała obniżkę cen. Taniały lokomotywy, czołgi i statki, drożała natomiast żywność i wszystkie inne towary. Całą operację...44
 • Kurs Friedmana12 gru 2004Ameryka nie boi się słabego dolara Podczas niedawnej podróży do Europy wstąpiłem w Londynie na lunch do restauracji Garfunkel. Ostatnio byłem tam dwa lata temu; ceny w funtach sterlingach były wtedy znacznie niższe niż obecnie. Na dodatek za...46
 • Nekromanta z Wall Street12 gru 2004Jak zarobić dwa miliardy dolarów na bankructwie "Zabijemy cię, jeśli nie zapłacisz nam miliona dolarów" - zagroziło Eddiemu Lampertowi w styczniu 2003 r. kilku zamaskowanych mężczyzn. Biznesmenowi porwanemu dla okupu udało się przekonać porywaczy...48
 • Iniemamocne12 gru 2004Polka bizneswoman wyparła matkę Polkę50
 • Załatwione odmownie - Amerykańskie remanenty12 gru 2004Lewicująca elita wytrwale pcha nas w kierunku cywilizacyjnej degradacji Komentarz powyborczy, który ukazał się we "Wprost" dwa tygodnie temu, napisałem przed wyborami, uważając sytuację za bardzo przejrzystą i łatwą do przewidzenia (mimo...52
 • Kupuję, więc jestem kimś12 gru 2004Konsumpcja motorem cywilizacji Pokaż, co konsumujesz, a powiem ci, kim jesteś - tak brzmi motto współczesnego człowieka. I tak było właściwie zawsze. Bo poziom konsumpcji określa ludzkie aspiracje i pozycjź w społecznej hierarchii....54
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Chwytanie ślimaka za rogi12 gru 2004Piotrusiu! Był to z pewnością początek lat 90. ubiegłego wieku, gdy otworzywszy jeden z lokalnych periodyków, ujrzałem niezwykle dziwny komunikat. Informowano w nim, że wojewoda krakowski (tak, krakowski, rzecz działa się przed reformą...72
 • Ekran osobisty12 gru 2004W dzisiejszych czasach to przywilej mieć przed sobą kogoś, przed kim można i warto otworzyć duszę Jakoś tak się ostatnio utarło, że jeśli chcemy porozmawiać o telewizji, to zaraz sięgamy po najnowsze wyniki oglądalności albo załamujemy ręce nad...73
 • Oportunista o dobrym sercu12 gru 2004Schindler podkreślał, że jest Austriakiem, a wojna i jej okrucieństwo to dzieło Prusaków Scena z "Listy Schindlera" Stevena Spielberga: Oskar Schindler, chodząc nerwowo po pokoju, dyktuje Izaakowi Sternowi listę ludzi, którzy zostaną ocaleni;...74
 • Know-how12 gru 2004Wyższość słownikowa Neandertalczycy przegrali konkurencję z Homo sapiens z powodu gorzej rozwiniętego systemu komunikacji. Prof. Paul Mellars z Cambridge University twierdzi, że nasi przodkowie umieli konstruować złożone zdania i...78
 • Kod wiary12 gru 2004Rodzimy się z predyspozycją do wiary w Boga, podobnie jak ze zdolnością posługiwania się mową Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" - tak w Ewangelii według św. Jana Jezus zwrócił się do...80
 • Gdzie się leczyć12 gru 2004Najlepsze szpitale (2): neurochirurgia, otolaryngologia, ginekologia Musimy się uczyć od Polaków - powiedział prof. Hans-Peter Zenner, słynny europejski otolaryngolog z Niemiec, kiedy wszedł do nowoczesnego bloku operacyjnego w Klinice...84
 • Bez granic12 gru 2004Co z tymi portretami? Dwa tygodnie temu napisaliśmy, że - według rosyjskich i południowokoreańskich dziennikarzy - z niektórych budynków w Phenianie znikają portrety Kim Dzong Ila. No i posypały się na nas gromy. Że nic...94
 • Wyciskanie pomarańczy12 gru 2004Rosyjska piąta kolumna ma zatrzymać Ukrainę w orbicie Moskwy albo zdestabilizować ten kraj Leonid Kuczma urządził w tym roku wielką fetę z okazji 350. rocznicy ugody perejasławskiej, która podporządkowała Kozaków, a potem całą Ukrainę dominacji...96
 • Imperializm słabości12 gru 2004Tysiące francuskich uchodźców z Afryki koczuje w tymczasowych schroniskach pod Paryżem. Takich obrazków Francja nie widziała od czasu ewakuacji z Algierii. Od momentu wybuchu antyfrancuskich pogromów na Wybrzeżu Kości Słoniowej na początku...100
 • Humanizm faszystowski12 gru 2004Rozmowa z Udo Voigtem, szefem Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec102
 • Rządy sprzeciwu12 gru 2004Kultura polityczna Izraela i III RP jest podobna i to chyba nieprzypadkowe podobieństwo Gdyby na bezludnej wyspie zostało tylko dwóch Żydów, każdy z nich otworzyłby sklep. Jeden sprzedawałby drugiemu i tak by sobie istnieli. Taki opis Żydów i ich...104
 • Pigułka normalności12 gru 2004"Kto nie zna historii Polski, niech nie próbuje jej reformować" - definiuje zadania dwumiesięcznika "Arcana" jego redaktor naczelny prof. Andrzej Nowak. Okazja jest dobra, bo krakowskie pismo obchodzi właśnie dziesięciolecie.106
 • Menu12 gru 2004KRÓTKO PO WOLSKU Instalacje i happeningi Artystyczne happeningi coraz częściej przybierają formę sztuki rąbanej. Ważnym etapem byŁ występ Daniela Olbrychskiego (filmowego Rębajły), ale okazuje się, że do takich działań nie...108
 • Świr polski12 gru 2004Dla młodych twórców polskość nie jest powodem do dumy, lecz wstydu Ojczyzna moja wolna, wolna...Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada" - pisał Antoni Słonimski. Podobnie jak pozostali Skamandryci Słonimski odczuwał przesyt, a wręcz niechęć do...112
 • Aukcyjny oscylator12 gru 2004Rynek sztuki do dziś nie może się otrząsnąć ze szkód poczynionych przez spółkę Art-B To co działo się w 1991 r. w polskich domach aukcyjnych, można porównać z szaleństwem tulipanowym w XVII-wiecznym Amsterdamie. Wtedy to jedna cebulka kosztowała...116
 • Epitafium dla Nirvany12 gru 2004Rewolucja grunge od kuchni "Courtney Love to zaraza. Kogoś takiego powinno się eksterminować, nim narobi nieszczęścia i zniszczy wszystko wokół siebie, co ma jakąś wartość, ale nie służy jej karierze". Te słowa wypowiedziała w 1990 r. Kat...118
 • Ueorgan Ludu12 gru 2004Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 50 (115) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 6 grudnia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ueorgan Ludu wita Ukrainę w wielkiej europejskiej...120
 • Skibą w mur - Geje na barykadzie12 gru 2004Czy jakakolwiek forma dymania może być powodem do dumy? Był okres, kiedy miałem włosy kolorowe jak klocki lego. Przeważnie farbowałem sobie łeb na cytrynowo, ale trafiał się też kolor czerwony i pomarańczowy. Teraz nie mam już włosów i dzięki...122