Skaner

Dodano:   /  Zmieniono: 
WPADKA GENERAŁA BEZPIEKI

Gen. Mirosław Milewski, były minister spraw wewnętrznych, może być najwyższym rangą funkcjonariuszem PRL skazanym za zbrodnię komunistyczną. Milewskiemu grozi dziesięć lat więzienia. W moskiewskich archiwach odnaleziono sensacyjny dokument sprzed 57 lat, który obciąża Milewskiego. Sprawa dotyczy żołnierza AK Czesława Burzyńskiego, który w 1947 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB w Giżycku. Po dziewięciu dniach przekazano go w ręce NKWD, a sowiecki sąd skazał go na 20 lat łagrów. Gdy w 1957 r. Burzyński wrócił do kraju, twierdził, że aresztował go właśnie Milewski. Trzy lata temu sąd w Giżycku oczyścił Milewskiego z zarzutów w sprawie aresztowania i torturowania Burzyńskiego. - W wyniku tortur pokrzywdzony stracił wzrok i nie mógł rozpoznać swego oprawcy przed sądem. Powołaliśmy biegłego psychologa, który stwierdził, że opisywana przez Burzyńskiego osoba odpowiada zdjęciom Milewskiego z tamtego okresu. To jednak nie było dla sądu wystarczającym dowodem - tłumaczy prof. Witold Kulesza, wiceprezes IPN.
Prokuratorom IPN udało się odnaleźć w rosyjskich archiwach wyrok sowieckiego sądu z 1947 r., w którym na poczet kary 20 lat katorgi zalicza się... dziewięć dni spędzonych w UB w Giżycku. - Ten dokument podważa wersję oskarżonego, który utrzymywał, że z tą sprawą nie ma nic wspólnego - wyjaśnia prokurator Dariusz Olszewski, dyrektor pionu śledczego białostockiego IPN.
76-letni gen. Mirosław Milewski w aparacie bezpieczeństwa pracował od 1944 r., a w 1980 r. został szefem resortu spraw wewnętrznych. W 1985 r. usunięto go z PZPR w związku z aferą "Żelazo" (wywiad PRL zarabiał na napadach, przemycie i kradzieżach w krajach Europy Zachodniej).
Zdaniem prof. Witolda Kuleszy, odnalezienie dokumentu w sprawie Milewskiego świadczy o tym, jakie skarby kryją sowieckie archiwa. - W kontekście tego zaskakującego znaleziska musi dziwić twierdzenie Rosjan, że zaginęły im 22 tys. teczek polskich oficerów zamordowanych w Katyniu - mówi prof. Kulesza.

Marcin Dzierżanowski

TRZY SZYBKIE
Normalny facet w peruce
Rozmowa z ANDRZEJEM GRZESIKIEM (Samoobrona), członkiem sejmowej komisji śledczej ds. Orlenu
- To w jakich klubach jest pan didżejem?
- W żadnych. Zaproszono mnie na imprezę andrzejkową, to poszedłem, ale żadnych płyt nie puszczałem.
- A to nas pan zawiódł. I na tej imprezie zrobiono panu zdjęcie w peruce, tak?
- Nie komentuję idiotyzmów brukowców! A zdjęcie zrobiono mi godzinę przed imprezą.
- Jak to?! To pan normalnie chadza w peruce?
- No, panie redaktorze, no co pan! W peruce nie chodzę, w nic się nie przebieram. Ja normalny facet jestem.

Rozmawiał Robert MazurekMafijny łącznik
Wkrótce posłowie z sejmowej komisji śledczej wyjaśnią, jak to się stało, że jednym samolotem podróżowali negocjujący kontrakt na dostawy ropy do Polski szefowie Orlenu i rezydent rosyjskiej mafii. Chodzi o Michaiła Panasiuka, uznawanego przez polskie tajne służby za rezydenta mafii sołncewskiej w Polsce. Pojawił się na pokładzie samolotu rejsowego, którym delegacja Orlenu wracała z Moskwy. Do komisji śledczej wpłynęła opisująca to zdarzenie tajna notatka oficera polskiego wywiadu.
Jak się dowiedzieliśmy, wątek "Sołncewa" znalazł się w aktach sprawy dotyczących mafii paliwowej w Polsce (sprawę prowadzi prokuratura w Krakowie). Mafia sołncewska to największa i najgroźniejsza rosyjska struktura przestępcza. Powstała na początku lat 80. w podmoskiewskiej miejscowości Sołncewo, a jej założycielami byli oficerowie KGB oraz GRU.
Tomasz Butkiewicz


BYLE DO PRZEDAWNIENIA

Sprawa Marka Ungiera, szefa gabinetu prezydenta, oskarżanego m.in. o przestępstwa gospodarcze, która ciągnie się dziewięć lat, jest jedną z setek, którym grozi przedawnienie. Kiedy ustaje karalność przestępstw?
30 lat - zabójstwo
20 lat - m.in. rozbój, pobicie ze skutkiem śmiertelnym, szpiegostwo
10 lat - m.in. wyłudzenie kredytu bankowego, łapówka, gwałt, pedofilia
5 lat - m.in. nielegalne przerwanie ciąży, działanie na szkodę wierzyciela, spowodowanie wypadku
3 lata - m.in. znieważenie pomnika czy nieumyślne niszczenie przyrody
rok - przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego - jeśli znany jest sprawca, maksymalnie trzy lata od popełnienia czynu; m.in. zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie
Okres przedawnienia jest przedłużany o pięć lat, jeśli wszczęto postępowanie karne przeciw konkretnej osobie. Przedawnienie nie dotyczy spraw, w których istnieje prawna przeszkoda w ściganiu sprawcy, na przykład gdy chroni go immunitet poselski.
Zbrodnie przeciw pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne, a także najcięższe przestępstwa (na przykład zabójstwo i ciężkie uszkodzenie ciała) popełnione przez "funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem ich obowiązków służbowych" nie ulegają przedawnieniu. (MŁ)


KORUPCJA NA UNIWERSYTECIE
Zatrzymano sześć osób, w tym prezesa firmy budowlanej Mitex, podejrzanych w aferze korupcyjnej związanej z przetargami na Uniwersytecie Wrocławskim. - Firma Mitex wygrała przetarg, bo zaoferowała cenę, która była niższa o 20 proc. od wyliczonej w moim kosztorysie. Potem podpisali jeszcze z uniwersytetem umowę, zgodnie z którą mieli się dzielić po połowie zyskami, jeśli uda się zejść z tej wyśrubowanej ceny. Aby zaoszczędzić, podwykonawcom nakazywali zamieniać materiały na znacznie tańsze - opowiada "Wprost" Jacek Rzyski, projektant gmachu biblioteki głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy przetarg na przełomie lat 2002-2003 Mitex przegrał. Unieważniono go jednak, a powtórzony przetarg przygotowywał już aresztowany niedawno Cezary T. Ma on wyjątkową słabość do Miteksu. Doradzał również przy innych przetargach, w których wygrywał Mitex: w Rumii, Łomiankach i Dąbrowie Górniczej. W reakcji na aresztowania senat uczelni podjął uchwałę, że wszyscy pracownicy i osoby reprezentujące Uniwersytet Wrocławski nie mogą przyjmować ani oferować łapówek. (RP)


UNIA Z TURCJĄ
Jeśli Mozart i Beethoven czerpali inspiracje z muzyki tureckiej, a Jan III Sobieski nosił stroje wywodzące się z Turcji, to dlaczego nasz kraj nie miałby być dzisiaj członkiem Unii Europejskiej? - pytał Candan Azer, ambasador Turcji w Polsce. Sprawa Turcji i jej członkostwa w UE była tematem konferencji "Gdzie kończy się Europa? Perspektywa przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej". Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a poprowadził Marek Król, redaktor naczelny "Wprost".
- W ostatnich trzech latach w Turcji wzmocniono cywilną kontrolę nad armią, zniesiono karę śmierci, wpisano do konstytucji równość płci, zniesiono praktyki tortur i niewłaściwego traktowania więźniów - podkreśliła Magda Brennek, reprezentująca Komisję Europejską. Sceptycy poszerzenia wspólnoty o Turcję wskazywali na kulturową odmienność tego kraju. Zwolennicy zauważali, że Turcja może ożywić unię. Już dziś trzy miliony Turków żyje w państwach wspólnoty. W debacie wzięli udział m.in. rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera Jarosław Gowin, eurodeputowani Bogusław Sonik i Stanisław Jałowiecki (PO), prof. Zdzisław Najder oraz publicysta "Rzeczpospolitej" Bronisław Wildstein.
Komisja Europejska opowiedziała się za rozpoczęciem negocjacji w sprawie przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Jeśli w tym tygodniu europarlamentarzyści podzielą jej opinię, rozpoczną się negocjacje warunków przyjęcia.
Jarosław Knap


Mierni średniacy
Sukces! - polskie dzieci znacznie poprawiły swoje wyniki w nauce. To najczęściej powtarzane zdanie po ogłoszeniu wyników testu edukacyjnego PISA. Porównuje on poziom wiedzy w krajach OECD. Na ogłoszeniu wyników testu zjawił się premier Marek Belka. Prawda jest mniej optymistyczna: owszem, awansowaliśmy, ale wciąż zaliczamy się do grona przeciętniaków! (CG)

Zadania matematyczne
1. Finlandia
2. Korea
3. Holandia
21. Polska
poprzednio 24.

Czytanie ze zrozumieniem
1. Finlandia
2. Korea
3. Kanada
13. Polska
poprzednio 24.

Wiedza przyrodnicza
1. Finlandia
2. Japonia
3. Korea
16. Polska
poprzednio 21.

Rozwiązywanie problemów
1. Korea
2. Finlandia
3. Japonia
22. Polska

LICZNIK
 • 1 członek Rady Państwa, Ryszard Reiff, był przeciwny dekretowi o wprowadzeniu stanu wojennego
 • 9 górników zabiły 16 grudnia 1981 r. oddziały ZOMO podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek w Katowicach
 • 13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny w Polsce
 • 22.00 była podczas stanu wojennego godziną milicyjną: od 22.00 do 6.00 nie można było wychodzić na ulicę bez zezwolenia
 • 22 lipca 1983 r. odwołano stan wojenny
 • 33 artykuł konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był podstawą do wprowadzenia stanu wojennego
 • 49 obozów internowania przygotowano dla osób aresztowanych podczas stanu wojennego
 • 586 dni trwał stan wojenny
 • 3 tys. osób wyjechało z Polski w okresie stanu wojennego
 • 5 tys. osób internowano pierwszej nocy stanu wojennego
 • 7,5 tys. osób złożyło wnioski o pozwolenie na wyjazd z Polski w okresie stanu wojennego
 • 10 tys. osób aresztowano lub internowano podczas stanu wojennegoWzorowy urzędnik spod celi
Paweł Nasiłowski, wicedyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, został ósmym laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego. Jest ona przyznawana pod patronatem "Rzeczpospolitej" osobom zasłużonym w działalności publicznej. Kapituła nagrody doceniła wieloletnią pracę Nasiłowskiego w resocjalizacji skazanych zarówno w zakładzie karnym, jak i po jego opuszczeniu. Nasiłowski stworzył m.in. pierwszy więzienny dom kultury oraz organizował ogólnopolski konkurs więziennej twórczości literackiej. Założył także stowarzyszenie wspierające bezrobotnych, samotne matki i osoby uzależnione.
Wyróżnienia otrzymali również była wiceminister gospodarki Małgorzata Okońska-Zaremba oraz Paweł Szczyrski, urzędnik miejski ze Szczecina. (AB)


LAUR DLA BRATKOWSKIEGO
Nagrodą specjalną - Złotym Laurem - uhonorowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Stefana Bratkowskiego, komentatora "Wprost" i "Rzeczpospolitej". Nagrodę główną - Wolności Słowa - otrzymał Bertold Kittel, dziennikarz śledczy "Rzeczpospolitej". Najwięcej emocji wzbudził tytuł Hieny Roku 2004, który otrzymał dziennik "Fakt". To mało chwalebne wyróżnienie tabloid Springera zdobył za "naruszenie ludzkiej godności poprzez publikację drastycznego zdjęcia rozebranych do naga przez policję, leżących na ulicy zwłok zamordowanego człowieka". (RP)


Polskie twórcze napięcie
Hasło "Creative tension", czyli twórcze napięcie, będzie motywem przewodnim programu budowy marki Polska. To sukces Brytyjczyka Wally'ego Olinsa, szefa firmy Saffron Brand Consultants, który w 2003 r. podjął się opracowania programu poprawy wizerunku Polski. Kilkuset uczestników II Konferencji Marka dla Polski, zorganizowanej 6 grudnia w Sejmie przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), Instytut Marki Polskiej (IMP) oraz resorty gospodarki i spraw zagranicznych, entuzjastycznie przyjęło pomysł hasła Olinsa. Twierdzi on, że szczególnie w wersji angielskiej hasło pasuje do pełnej paradoksów Polski i jest intrygujące dla cudzoziemców.
- Żyjecie w kraju sprzeczności na skalę niespotykaną w świecie, one tworzą fascynującą mieszankę. Czuję się trochę niezręcznie jako obcokrajowiec mówiący Polakom o tym, jacy są i jaka jest Polska - żartował Olins w rozmowie z "Wprost". KIG i IMP zapowiadają, że wspólnie z pomysłodawcą będą radzić, jak ogólne hasło "twórczego napięcia" przekuć na konkretne działania zachęcające cudzoziemców do odwiedzenia Polski, inwestowania u nas i kupowania polskich towarów. W 2005 r. firma Olinsa przeprowadzi badania, jak Polskę i Polaków postrzegają obywatele państw unii (przez 10 lat badania będą ponawiane). Udział Olinsa w tym przedsięwzięciu ma gwarantować, że rezultaty będą równie dobre jak w wypadku koncernów i rządów, dla których pracował dotychczas (m.in. Orange, BT, Akzo Nobel, Prudential, Renault, Unilever, VW).
Krzysztof Trębski


PIĘKNE PIRELLIEGO
Najpiękniejsze modelki, najlepsi fotograficy i produkt tylko dla wybranych - to recepta na sukces ukazującego się od 1963 r. kalendarza Pirelli. W nowo otwartej restauracji Foksal 19 w Warszawie odbyła się polska prezentacja kalendarza na 2005 r. Najnowszą edycję czarno-białymi zdjęciami ozdobił francuski fotograf Patrick Demarchelier. Przedstawiają one modelki na plażach Rio de Janeiro. Pierwszy raz kalendarz ma 22 strony zamiast 12. Na dodatkowych dziesięciu zamieszczone są kolaże ujęć wykonanych przez artystę w jednej z dyskotek w Rio de Janeiro. - Od wielu lat zdjęcia w kalendarzu Pirelli ukazują to, co inne fotografie starają się bezskutecznie uchwycić - tajemnicę kobiecego piękna - mówiła, otwierając prezentację, Monika Richardson, dziennikarka telewizyjnej Dwójki. Wszystkie egzemplarze kalendarza Pirelli zostały ponumerowane. Zaledwie 160 szczęśliwców z Polski zabrało słynny kalendarz do domu. (prus)


Paserzy skarbu państwa
Nie jest prawdą - jak napisano w artykule "Paserzy skarbu państwa" (nr 47) - że byłem "pomocnikiem" lub "sojusznikiem" Marka Dochnala w prywatyzowaniu Huty Stali Częstochowa. Nie znam Marka Dochnala i nigdy się z nim nie spotkałem. Jako prezydent miasta wraz ze współpracownikami i radnymi spotkałem się raz z przedstawicielami firm wyłonionych przez ministerstwo do ostatniego etapu prywatyzacji Huty Stali Częstochowa - na ich prośbę. Nigdy - ani ja, ani Rada Miasta - nie opowiadaliśmy się za żadnym z inwestorów.
TADEUSZ WRONA
prezydent Miasta CzęstochowyStowarzyszenie umarłych internautów
W artykule "Stowarzyszenie umarłych internautów" (nr 49) błędnie został przedstawiony dr Adam Czabański. W rzeczywistości jest on socjologiem z Katedry Nauk Społecznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Michał Zaczyński


Ręce do góry!
W notatce "Ręce do góry" (Skaner, nr 50) znalazła się błędna kwota, za którą w 1999 r. ówczesny minister skarbu Emil Wąsacz sprzedał 30 proc. akcji PZU SA konsorcjum Eureko BV i BIG Banku Gdańskiego. W rzeczywistości cena tej transakcji wyniosła 3 mld zł.
Jan Piński
Więcej możesz przeczytać w 51/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/2004 (1151)

 • Na stronie - Trzeciorzędne cechy płciowe19 gru 2004Marek Belka i duża część jego rządu to tak naprawdę feministki Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo" - mówił malarz Georges Braque. Tę myśl polecam nowej męczennicy za demokrację i wolność słowa Magdalenie Środzie, pełnomocnikowi rządu ds....3
 • Skaner19 gru 2004WPADKA GENERAŁA BEZPIEKI Gen. Mirosław Milewski, były minister spraw wewnętrznych, może być najwyższym rangą funkcjonariuszem PRL skazanym za zbrodnię komunistyczną. Milewskiemu grozi dziesięć lat więzienia. W moskiewskich archiwach odnaleziono...8
 • Dossier19 gru 2004Politycy powinni mieć pierwszeństwo w kolejce do prokuratora Radio Zet TOMASZ NAŁĘCZ wicemarszałek Sejmu RP Myślę, że posłanka Jakubowska któregoś dnia, kiedy się zderzy z twardą rzeczywistością, przeżyje wstrząs Program III Polskiego Radia...9
 • Sawka19 gru 200410
 • Kadry19 gru 200411
 • Playback19 gru 200413
 • M&M19 gru 2004NIE WYLECIELI W POWIETRZE Bajka - przegląd tygodnia: świadkowie załgani, bredzący ministrowie, posłanki z mężami, trutnie z UL-a, przestępczy kolesie czerwoni mieli lecieć na zsyłkę. Lotem Air Polonii13
 • Poczta19 gru 2004Tanieją rozmowy w Internecie W artykule "Tanieją rozmowy w Internecie" (nr 48) pojawiła się błędna wiadomość, jakoby Wirtualna Polska uruchomiła usługę VoIP o nazwie Nawijka już po tym,jak pojawiła się ona w portalu o2. W związku z...13
 • Nałęcz - Zły pomysł19 gru 2004SLD powinien jak najszybciej porzucić nieszczęsny pomysł z Konwentem Konstytucyjnym Posłowie SLD złożyli w Sejmie projekt uchwały, by powołać Konwent Konstytucyjny. Konwent miałby się zająć opracowaniem zmian w ustawie zasadniczej. W jego skład...14
 • Ryba po polsku - Polska na pryczy19 gru 2004Prokuratura i sądy mogą wkrótce wyaresztować najwybitniejszych działaczy lewicy wraz z rodzinami Studentom prawa, którzy dostali się na uczelnię z odwołania, bo mają odpowiednich rodziców, wykłada się, że dura lex, sed lex, że wszyscy są równi...15
 • Z życia koalicji19 gru 2004W związku z ostatnimi aresztowaniami oświadczamy, że nie nadążamy ze śledzeniem tego, który z polityków SLD aktualnie siedzi, który jest oskarżony, a który tylko podejrzany. Ponadto prokuratura zakazała nam (albo zaraz...16
 • Z życia opozycji19 gru 2004Były szef kancelarii Wałęsy, a obecnie adwokat Tomasz Kwiatkowski okazał się agentem esbecji - uznał Sąd Najwyższy. Tylko że my zupełnie nie rozumiemy, dlaczego tę informację podały wszystkie media. Prawdziwym niusem byłoby, gdyby jakiś...17
 • Fotoplastykon19 gru 200418
 • Małżeński kapitalizm polityczny19 gru 2004Tylko małżonkowie polityków i gangsterów potrafią się błyskawicznie bogacić To nie osoby z listy 100 najbogatszych Polaków "Wprost" ani nie najlepsi menedżerowie są najbardziej przedsiębiorczy w Polsce. Z oświadczeń majątkowych posłów oraz danych...20
 • Fabryka świętych19 gru 2004Dwustu Polaków czeka na wyniesienie na ołtarze Jan Paweł II jest hojniejszy w ogłaszaniu swych rodaków błogosławionymi i świętymi niż wszyscy jego poprzednicy razem wzięci. W ciągu 26 lat obecnego pontyfikatu więcej niż co dziesiąty nowy...28
 • Brygady Kisiela19 gru 2004Adam Krzanowski, Teresa Bogucka i Jerzy Hausner odebrali Nagrody Kisiela 2004 Trudno pojąć, czemu żołnierz idzie do ataku - ale idzie" - pisał Stefan Kisielewski, przestrzegając, że ten, kto się boi wojny, przedwcześnie dojrzał do nieszczęścia....32
 • Giełda19 gru 2004Hossa Świat Menedżerowie optymizmu 51 proc. szefów europejskich spółek prognozuje, że ich firmy odnotują w tym roku lepsze wyniki niż w poprzednim - wynika z ankiety UPS Europe. Rok temu optymistami było zaledwie 40 proc. badanych....38
 • Polisa Belki19 gru 2004Rząd oddaje PZU Firmie Eureko i politykom SLD Od czterech lat trwa walka między skarbem państwa a holenderską grupą finansową Eureko o kontrolę nad PZU, największym w Polsce towarzystwem ubezpieczeniowym (w 2003 r. miało 53,1 proc. rynku)....40
 • Tygrys Balcerowicza19 gru 2004Zdechłego mamuta udało się w 1989 r. ożywić rządowi Mazowieckiego Mniej więcej piętnaście i pół roku temu w amerykańskim tygodniku "Time" pojawił się żart rysunkowy. Przedstawiał on leżącego na śniegu zdechłego mamuta, którego próbowano ożywić za...44
 • Balcerowicz wprost - Zamiast wspomnień19 gru 2004Polski grunt wydał nie jeden, ale dwa socjalizmy: lewicowy i prawicowy Grudzień przed 15 laty był finałem prac, które miały przeobrazić zarówno naszą gospodarkę, jak i państwo. Przejście od planu do rynku i od socjalistycznego pseudopieniądza do...50
 • Ser za milion euro19 gru 2004Producenci parmezanu stali się najbogatszymi rolnikami Europy Znajduje się tam góra cała tartego parmezanu, na której stoją ludzie i niczym innym się nie zajmują, tylko wyrabianiem makaronu i nadziewanych pierogów" - tak w 1349 r. w "Dekameronie"...52
 • 2 x 2 = 4 - Smutasy czy optymiści?19 gru 2004Płacimy wysoką cenę za fałszywe pojmowanie gospodarki rynkowej Co rusz dowiadujemy się z jakiegoś ośrodka badania opinii, że większość Polaków negatywnie ocenia minione piętnastolecie, że sprawy idą w złym kierunku, że przeżywamy kryzys. Same...54
 • Supersam19 gru 2004Szczyt elegancji Istotą elegancji jest zharmonizowanie wszystkich elementów ubrania, także dodatków. Dotyczy to również... markowych wiecznych piór. Kupując pióro Montblanc, do kompletu możemy zamówić...56
 • Kompas sukcesu19 gru 2004Dobra pamięć do błędów i kiepska do sukcesów to gwarancja porażki! Gdy gra idzie o wysoką stawkę, prawdziwym geniuszem okazuje się ktoś taki jak Yogi Berra, słynny amerykański baseballista. Bijąc rekordy, nie myślał absolutnie o niczym innym...58
 • Homo internetus19 gru 2004Gdy kilka dni temu zbankrutowały linie Air Polonia, na internetowym forum rozgorzała dyskusja o przyczynach upadku Pod koniec października pod Lublinem w wypadku zginął Krzysztof, na internetowym forum znany jako Winer. Był jednym z...62
 • Elita z tombaku19 gru 2004Około 50 lat ma na Zachodzie przeciętny członek elity, w Polsce znacznie mniej Nie istnieje jedna klasa rządząca, lecz wiele elit cząstkowych, których dominacja jest ograniczona do poszczególnych dziedzin życia społecznego. W dodatku kontrolują...64
 • Druga płeć - Via Lactea19 gru 2004Od połowy lat siedemdziesiątych sprzedano na świecie prawie 30 milionów kobiet Redaktor naczelna jednego z miesięczników dla ludzi sukcesu wygłosiła niedawno, na całkowitym luzie, bez najmniejszego skrępowania i publicznie, pogląd, że "wszyscy...68
 • Sarkofag Hitlera19 gru 2004Ruiny bunkra kanclerza III Rzeszy nadal są ukryte pod ziemią Jedynie szef mechaników Johannes Hentschel pozostał 2 maja 1945 r. w bunkrze Adolfa Hitlera. Wszyscy inni uciekli. Bunkier bez strzału został "zdobyty" przez oddział kilkunastu...70
 • Know-how19 gru 2004USG nie szkodzi Kilkakrotne wykonywanie badań ultrasonograficznych w ciąży nie wpływa negatywnie na rozwój dziecka - taki wniosek płynie z prac australijskich naukowców. Wcześniej obawiano się, że zbyt częste przeprowadzanie tych...74
 • Jedzmy na zdrowie!19 gru 2004Fast food, chipsy i słodycze nie są przyczyną epidemii otyłości Morgan Spurlock, reżyser i bohater filmu "Super Size Me", po miesiącu opychania się w restauracjach McDonald`s przytył 11 kg, ma kłopoty z erekcją, nadciśnienie tętnicze, podwyższony...76
 • Gdzie się leczyć19 gru 2004Najlepsze szpitale (3): okulistyka, psychiatria, chirurgia Część 1 - kardiologia, kardiochirurgia, ortopedia Część 2 - neurochirurgia, otolaryngologia, ginekologia Czesław Miłosz zamiast się leczyć w Stanach Zjednoczonych, wolał się poddać w tym...86
 • Bez granic19 gru 2004Piękno pylonów Francja ma swoją ślicznotkę. 17 grudnia prezydent Jacques Chirac oficjalnie otworzy pod Millau w południowej Francji najwyżej położony wiszący most świata. Most znajdujący się na wysokości 270 m zaprojektował lord Norman...96
 • Nowy miecz samurajów19 gru 2004Japonia ogłosiła zamiar powrotu do klubu światowych mocarstw Gramy w ten sam baseball, jemy te same potrawy, słuchamy tej samej muzyki, ubieramy się według tej samej mody" - zachwycał się niedawno Howard Baker, amerykański ambasador w Tokio, z...98
 • Kwaśne pomarańcze19 gru 2004Rumuńscy postkomuniści triumfują w sfałszowanych wyborach Rumunia to nie Ukraina, to nie czas i miejsce na pomarańczową rewolucję. Mimo że wybory ewidentnie sfałszowano, protestów i masowych wieców nie będzie - mówią rumuńscy opozycjoniści. Tuż...102
 • Wirówka Kaddafiego19 gru 2004Libijski dykator kłamał, mówiąc, że rezygnuje z broni nuklearnej Rozpoczęliśmy dochodzenie w sprawie dwóch Szwajcarów, którzy nielegalnie handlowali technologiami nuklearnymi - poinformował niedawno Hansjuerg Mark Wiedmer, rzecznik prokuratury w...104
 • Nacjonalistyczny patriotyzm19 gru 2004Niemcy będą świętować Dzień Martyrologii Wypędzonych? Angela Merkel, przewodnicząca CDU, kandydatka na kanclerza Niemiec, opowiedziała się na zjeździe swojej partii za utworzeniem w Berlinie Centrum przeciw Wypędzeniom. Tak jawne poparcie dla...106
 • Hegemon z przymusu19 gru 2004Hegemon z przymusu Samotne imperium, najpotężniejsze w dziejach świata, które niczego bardziej nie chce jak ze swej roli abdykować. Taki portret współczesnej Ameryki - wynikający z lektury książki Tadeusza Kisielewskiego "Imperium Americanum?" -...107
 • Menu19 gru 2004WYDARZENIA Krótko po Wolsku Aleksandra Wielka Dyskusje na temat seksualnej orientacji Aleksandra Macedońskiego rozpętane przez film Olivera Stone'a upoważniają mnie do zgłoszenia w tej sprawie własnej tezy. Tak zwany Aleksander M. był...108
 • Bóg Aleksander Wielki19 gru 2004Grobu Aleksandra poszukuje się dzisiaj niczym świętego Graala Zamiast na fantastyczne Śródziemie czy mityczną Troję reżyser Oliver Stone postawił na fakty. Jego trzygodzinna epicka superprodukcja "Aleksander" opowiada o najsłynniejszym wodzu...112
 • Przeminęło z Aleksandrem19 gru 2004Przeminęło z Aleksandrem Rozmowa z OLIVEREM STONE'EM, reżyserem "Aleksandra"114
 • Imperium Binga19 gru 2004Obrazy Besnarda i Cotteta z muzeum w Rogalinie sprowadzono na wystawę secesji w Amsterdamie Jack Nicholson urządził dwa salony w stylu secesji w swojej posiadłości w Beverly Hills. "Mam dosyć sterylnych, zimnych, odhumanizowanych mebli i tych...116
 • Ueorgan Ludu19 gru 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 51 (116) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 13 grudnia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Senator Kutz walczy o nowy model tradycyjnej śląskiej rodziny Senator Kazimierz Kutz, znany piewca śląskiej...120
 • Skibą w mur - Od barona do Balerona19 gru 2004Orgia tytularna to dziwadło, czysty kabotynizm lub wysokiej próby idiotyzm, ale tak nakazuje zwyczaj Ludzie, podobnie jak książki i artykuły w prasie, lubią mieć ładne tytuły. Tytuły zawsze odgrywały w Polsce znaczącą rolę. O kimś ważnym mówiono,...122