Polityczny Zakład Ubezpieczeń

Polityczny Zakład Ubezpieczeń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Największa afera finansowa III RP Czy prezydent państwa może reprezentować interesy zagranicznej firmy? Czy premier, powiązany wcześniej z zainteresowanymi prywatyzacją firmami, może decydować o wyborze nowego właściciela największego polskiego ubezpieczyciela? Czy minister skarbu musi wykonywać polecenia przełożonych uwikłanych w interesy zagranicznej korporacji? W sprzedaż PZU małej holenderskiej firmie Eureko zaangażowali się najważniejsi polscy politycy i urzędnicy. To nie tylko największa afera ostatniego piętnastolecia, ale też zaskakująco równo rozdzielona między poprzednią i obecną większość rządzącą. Przedziwny sojusz zjednoczył prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Marka Belkę, lidera SDPL Marka Borowskiego, polityków koalicji AWS-UW (z Marianem Krzaklewskim), niektórych ekonomistów i publicystów. Są tam ludzie prawicy, którzy w 1999 r. dopuścili do sprzedaży 30 proc. akcji PZU konsorcjum Eureko i BIG Banku Gdańskiego (obecnie Bank Millennium) na skandalicznych warunkach, a dwa lata później obiecali inwestorowi dodatkowe 21 proc. akcji PZU. Są tam ludzie lewicy, którzy ową transakcję próbują dziś dokończyć, by zapewnić sobie przyszłość w finansowo-ubezpieczeniowej grupie, której aktywa wynoszą niemal 40 mld zł.
Prywatyzacja PZU to nie sprzedaż mleczarni. PZU ubezpiecza około 14 mln Polaków. Tylko PZU SA, spółka matka grupy, w 2003 r. ulokowała na rynku pieniężnym i kapitałowym ponad 13,8 mld zł, z czego około 11,5 mld zł w państwowych obligacjach i bonach skarbowych. Oznacza to, że ten, kto kontroluje PZU, ma realny wpływ nie tylko na ceny i jakość obsługi naszych polis, ale także na stabilność finansów państwa i na to, co dzieje się na giełdzie. Ten, kto kontroluje PZU, może bowiem zachwiać rynkiem finansowym, na przykład wyprzedając posiadane przez tę firmę obligacje państwa. Nakazuje to daleko posuniętą ostrożność przy prywatyzacji PZU, nie wspominając o finalizowaniu transakcji, która jest największą aferą finansową III RP. Świat nie obrazi się na nas, gdy nierzetelnemu inwestorowi z Holandii podamy czarną polewkę. Wyśmieje nas, jeśli tego nie zrobimy.

Zawsze Belka!
O tym, jak twardo i poważnie polski rząd negocjuje z Eureko i kontroluje jego poczynania w PZU, świadczy to, że wywiązywanie się Holendrów ze "zobowiązań pozacenowych" zawartych w umowach prywatyzacyjnych PZU z lat 1999-2001 (m.in. przekazania know-how) nadzoruje delegatura ministra skarbu w Ciechanowie.
Na każdym kroku o losie PZU, gdzie ścierają się interesy polskiego skarbu państwa i holenderskiego Eureko, decydują ludzie w ten lub inny sposób związani z Eureko. W 1999 r. ministrowi skarbu Emilowi Wąsaczowi przy prywatyzacji PZU doradzał holenderski bank ABN Amro. Za jego radą na inwestora dla PZU wybrano holenderską grupę finansową Eureko. Przynajmniej od 1996 r. tenże ABN Amro był organizatorem emisji obligacji dla spółek z grupy Achmea, wówczas największego udziałowca Eureko BV. ABN Amro był też jednym z członków konsorcjum, które w sierpniu 2001 r. zapewniło Eureko BV odnawialną linię kredytową w wysokości 1,6 mld euro. Dlaczego rząd AWS-UW wybrał sobie doradcę obiektywnego inaczej?
Przykład holenderskiego banku pokazuje, jak wokół sprzedaży PZU interesy prawicy łączą się z interesami lewicy, a polityczne barwy przestają mieć znaczenie. Do ugody z Eureko i oddania mu faktycznej kontroli nad PZU przekonuje premier Belka, protegowany prezydenta Kwaśniewskiego. Co robił Belka, gdy rządził gabinet Jerzego Buzka i rozpoczynano prywatyzację PZU? Między innymi pracował na rzecz konsorcjum Eureko i BIG BG (był w radzie nadzorczej BIG BG, którego udziałowcem jest Eureko), a także... ABN Amro. Belka przyznał "Wprost", że od roku 1998 lub 1999 do 2001 był członkiem międzynarodowej rady nadzorczej ABN Amro. Konflikt interesów zarówno ABN Amro, jak i Marka Belki w sprawie PZU jest więc oczywisty. - W sprawy tej transakcji nie byłem przez ABN Amro w jakikolwiek sposób zaangażowany - broni się Marek Belka. Ale 21 stycznia, tuż po potwierdzeniu nam informacji o swojej pracy dla ABN Amro, premier na wszelki wypadek sam przyznał się do tego dziennikarzom. Wcześniej, 13 grudnia 2004 r., ujawniliśmy fragmenty zeznań Joao Talone, byłego szefa Eureko, obciążających premiera Belkę. Powiedział on m.in., że obecny premier w 2001 r. udzielał mu rad odnośnie negocjacji z rządem AWS w sprawie prywatyzacji PZU. Nie może zatem dziwić, że Belka jako premier staje po stronie holenderskiego inwestora.

Krzak? Tak!
Ponad pięć lat temu w przetargu prywatyzacyjnym na inwestora dla PZU wybrano Eureko, wówczas małą i nieznaną grupę luźno powiązanych podmiotów, o niejasnej strukturze własnościowej i podejrzanej kondycji finansowej, a odprawiono z kwitkiem takich gigantów rynku ubezpieczeniowego, jak francuska Axa lub szwajcarskie konsorcjum SwissRe i Winterthur.
Ślady tej dziwnej operacji zaprowadziły nas do Portugalii. Na początku sierpnia 1999 r., przed podpisaniem umowy prywatyzacyjnej, Marian Krzaklewski (ówczesny przewodniczący AWS) spotkał się w Portugalii z Joao Ramalho Talone, ówczesnym szefem Eureko. - Ale po co to w ogóle pisać? Jak już państwo napiszą to, co napiszą, to będziemy wrogami - denerwował się w maju 2001 r. Krzaklewski, gdy pytaliśmy o powody i przebieg tego spotkania. Jego nerwowość tłumaczy pierwszy raport NIK dotyczący prywatyzacji PZU. "Wpływ na sformułowanie omawianych warunków umowy miało uzyskanie przez inwestorów [Eureko/BIG BG] korzystniejszej pozycji negocjacyjnej w ostatniej fazie rozmów" - napisali kontrolerzy. Ostatnia faza rozmów odbyła się właśnie po spotkaniu Krzaklewskiego i Talone. W jej trakcie faktycznie zmieniono warunki przetargu na sprzedaż 30 proc. akcji PZU. Przedstawiciele francuskiej Axy, ostatecznego rywala Eureko, sądzili, że przedmiotem przetargu jest "gołe" 30 proc. akcji PZU. Mimo to różnica między ostateczną wiążącą ofertą Eureko/BIG BG (3,018 mld zł) a ofertą Axy wyniosła tylko 18 mln zł. Departament Spółek Strategicznych Ministerstwa Skarbu Państwa w pismach z 11, 15, 21 i 22 października 1999 r. ostrzegał, że przyjęcie żądań Eureko spowoduje utratę wpływu na zarządzanie PZU oraz zagrozi w przyszłości sprzedaży na giełdzie pozostałych akcji spółki należących do skarbu państwa. Minister skarbu Emil Wąsacz ostrzeżenia te zignorował. Co więcej, dwa lata później awuesowska minister skarbu Aldona Kamela-Sowińska podpisała z Eureko aneks do umowy prywatyzacyjnej, obiecując inwestorowi następne 21 proc. akcji PZU, czyli formalne oddanie mu kontroli nad polskim ubezpieczycielem. Dopiero rząd Leszka Millera zatrzymał oddawanie kontroli nad PZU; tej dziwnej sprawy jednak nie wyjaśnił.

Kasa jeden, kasa dwa
W ubiegłym tygodniu burzę wywołały zeznania Andrzeja Chronowskiego, byłego ministra skarbu w rządzie AWS. Oświadczył on przed sejmową Komisją Skarbu, że operacja ulokowania w 2000 r. 2 mld zł należących do PZU w funduszu Kasa 2, zarządzanym przez Skarbiec TFI, a następnie - jak twierdzi Chronowski - przekazania ich do BIG BG, tylko dlatego nie posłużyła "zakupowi PZU za pieniądze PZU", że Eureko ostatecznie nie dostało drugiej transzy akcji polskiego ubezpieczyciela. Wątpliwości te potwierdził były szef UOP i Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiątkowski. Stwierdził on, że tajne służby informowały rząd o tym, iż Eureko posłużyło się pożyczonymi pieniędzmi. Później po frontalnym ataku rządu Belki i Pałacu Prezydenckiego obaj złagodzili swoje wypowiedzi.
Kluczowe dla sprawy jest wyjaśnienie zagadki, skąd wzięła się "kasa 1", czyli pieniądze konsorcjum Eureko/BIG BG na zakup pięć lat temu pierwszej transzy 30 proc. akcji PZU (20 proc. kupiło Eureko, a 10 proc. - BIG BG). Miesiąc po kupieniu w listopadzie 1999 r. 20 proc. akcji PZU za nieco ponad 2 mld zł (wówczas około 450 mln euro) Eureko zaciągnęło kredyt w wysokości 500 mln euro. Albo holenderska grupa finansowa musiała uzupełnić kasę nadwerężoną inwestycją w PZU, albo musiała spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt. W drugim wypadku mogłoby to oznaczać, że Eureko w 1999 r. kupiło akcje PZU za pieniądze z zaciągniętego na ten cel kredytu, czyli niezgodnie z polskim prawem. Na dodatek Eureko nigdy nie wywiązało się z obietnic złożonych w umowie prywatyzacyjnej z 1999 r., nie przekazało PZU żadnego know-how i nie wprowadziło go na europejskie rynki. Wyprowadziło z niego jednak już liczone w dziesiątkach milionów dolarów pieniądze (pisaliśmy o tym we "Wprost", nr 30/2004).

Seppuku ministra skarbu
MSP zrobiło wszystko, aby podłożyć się Eureko. Po pierwsze, resort wyznaczył swojego arbitra, dając do zrozumienia, że uznaje właściwość trybunału arbitrażowego do rozpatrywania sporu. Co więcej, strona polska na tego arbitra wyznaczyła prof. Jerzego Rajskiego. Jak ustaliliśmy, Rajski pracował dla polskiego oddziału kancelarii Cameron McKenna, z której usług w czerwcu 2002 r. korzystał Antonio Martins da Costa, przedstawiciel Eureko w zarządzie PZU. Jednym z głównych klientów Cameron McKenna jest wspominany wcześniej holenderski bank ABN Amro.
Po drugie, do obsługi procesu resort skarbu wybrał międzynarodową kancelarię Salans (jej polski oddział to Salans D. Oleszczuk), słabo obecną na naszym rynku usług prawnych. I tu się przeliczył. Salans zaangażował bowiem najlepszych prawników od spraw gospodarczych ze swojego biura w Paryżu. W czasie przesłuchań 7 września 2004 r. w Londynie mecenas Sarah Francois-Poncet, występująca w imieniu strony polskiej, dosłownie zmiażdżyła Ernsta Jansena, wiceprezesa Eureko. Jansen przyznał nawet, że w końcu 2001 r. Eureko było zadłużone na miliard euro, a później pożyczyło jeszcze od Achmei 800 mln euro. Nie było zatem w stanie dokupić 21 proc. akcji PZU zgodnie z polskim prawem.
Zagrożonego Eureko zaczął bronić prezydent Kwaśniewski. 20 stycznia oświadczył, że konsorcjum przekazało trybunałowi arbitrażowemu w Londynie mocne dowody na to, iż kupiło akcje PZU SA za własne pieniądze. Zaapelował, by z osądzaniem prywatyzacji największego polskiego ubezpieczyciela poczekać do rozstrzygnięcia arbitrażu. Prezydent RP stał się w ten sposób adwokatem Eureko. Nie dość, że angażuje się w proces arbitrażowy wbrew interesom własnego kraju, to jeszcze kłamie. Ustaliliśmy, że Eureko nie przedstawiło trybunałowi arbitrażowemu - wbrew temu, co mówił prezydent - żadnych dowodów na to, że miało własne środki na kupno akcji PZU. Przeciwnie, podczas przesłuchania wiceprezesa Eureko Jansena wyszło na jaw, że jego firma nie miała w 2001 r. funduszy na dokupienie 21 proc. akcji PZU (fragment przesłuchania jest dostępny na stronie www.wprost.pl/pzu).
Dziś w sprawie prywatyzacji PZU mamy do czynienia ze swoistym "okrągłym stołem" głównych sił politycznych. Rząd Marka Belki grubą kreską próbuje odkreślić okres błędów i wypaczeń AWS. Poplecznicy Eureko biadolą nad antyprywatyzacyjną histerią, jaka rzekomo rozpętała się w Polsce wokół sprawy PZU. Mimo że właśnie sprzedaż państwowych przedsiębiorstw w taki sposób, w jaki próbuje się dziś oddać Eureko kontrolę nad PZU, utwierdza Polaków w przeświadczeniu, że prywatyzacja jest synonimem złodziejstwa.

Jan Piński
Krzysztof Trębski
Więcej możesz przeczytać w 4/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2005 (1156)

 • Wprost od czytelników 30 sty 2005 Sacrum i ekonomia W artykule "Sacrum i ekonomia" (nr 52/53) autor stawia tezę, że religie mają wpływ na rozwój gospodarczy państw. Według niego, "uderzającym przykładem negatywnego oddziaływania religii na tworzenie... 3
 • Na stronie - Prasoterapia 30 sty 2005 Homo PRL-us, człowiek sterowany, jest na powrót zastępowany przez homo sapiens, czyli człowieka z własnym rozumem Tak jak Homo neanderthalensis jest ogniwem pośrednim między Homo erectus a Homo sapiens, tak prasoterapeuta jest ogniwem pośrednim między funkcjonariuszem prasy w... 3
 • Pan Jan 30 sty 2005 Jan Nowak-Jeziorański był mądrością Polaków Przez ostatnie dni powiedziano w polskich mediach o Janie Nowaku-Jeziorańskim więcej niż w ciągu ostatnich dwóch lat. Zaznaczmy więc choć w skrócie, co w różnych żywotnych sprawach kraju robił i co sam na różne tematy mówił.... 8
 • Skaner 30 sty 2005 Ujawnijmy teczki bezpieki dotyczące dziennikarzy! Ponad stu dziennikarzy podpisało się już pod propozycją "Wprost", by opublikować w Internecie teczki tajnych służb PRL dotyczące dziennikarzy. Z badań Pentora dla... 11
 • Sawka 30 sty 2005 12
 • Kadry 30 sty 2005 Fot. G. Sadowski 14
 • Dossier 30 sty 2005 W czasach PZPR bardziej byłem w piaskownicy niż zajmowałem się frakcjami Program I Polskiego Radia WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ marszałek Sejmu Małżeństwa z SLD nie będzie: nie zamierzamy iść do łóżka z partnerem, który ma... 14
 • Playback 30 sty 2005 15
 • M&M 30 sty 2005 NOMEN OMEN Czy los doświadcza naród nadwiślański? Czy to przypadkiem jest, czy czasu znakiem, że odszedł wielki Nowak-Jeziorański, a my zostaliśmy z TW "Nowakiem"? 15
 • Poczta 30 sty 2005 UNIWERSYTET KORUPCJI Kwota 120-150 zł to nie tylko koszt godziny konsultacji u profesora akademickiego ("Uniwersytet korupcji", nr 49), ale i suma płacona przez kobietę w ciąży za wizytę u lekarza ginekologa, koniecznie ordynatora... 15
 • Nałęcz - Obiecanki cacanki 30 sty 2005 Komisja śledcza uzurpuje sobie władzę, której nie powierzył jej Sejm Domaganie się przez komisję śledczą ds. Orlenu materiałów przechowywanych w IPN jest wielkim nadużyciem. To prawdziwy pucz, który naruszył nie tylko dobre obyczaje sejmowe, ale i prawo. Jest świętą tradycją... 16
 • Robią ze mnie beton 30 sty 2005 Rozmowa z JÓZEFEM OLEKSYM, przewodniczącym SLD 17
 • Z życia koalicji 30 sty 2005 Jedna pani inżynier z Konina, nazwisko znane redakcji, została wybrana na senatora. Pani inżynier kandydowała z SLD, zdobyła zdrowo ponad 3 tysiące głosów i tryumfowała nad kandydatami opozycji. Widać miała większą rodzinę. Ale... 18
 • Z życia opozycji 30 sty 2005 Andrzej Lepper jednoczy naród. Najsłynniejszego polskiego Mulata w komisji ds. PZU nie chce ani lewica, ani prawica. Żydów przegonili, to się będą teraz na Mulatach wyżywać. Zbigniew Religa z partii Centrum potwierdził swe... 19
 • Fotoplastykon 30 sty 2005 20
 • Polityczny Zakład Ubezpieczeń 30 sty 2005 Największa afera finansowa III RP Czy prezydent państwa może reprezentować interesy zagranicznej firmy? Czy premier, powiązany wcześniej z zainteresowanymi prywatyzacją firmami, może decydować o wyborze nowego właściciela największego polskiego ubezpieczyciela? Czy minister... 22
 • Papierowy prezydent 30 sty 2005 Głową państwa łatwiej zostać niż piłkarzem reprezentacji Tomasz Lis zaprosił do swego programu Lecha Kaczyńskiego i Zbigniewa Religę. Miała to być dyskusja kandydatów na prezydenta. Ale prezydent Warszawy postawił warunek: zażądał od autora "Co z tą Polską?", by określił... 28
 • Wędrujący rozum Czarzastego 30 sty 2005 Ordynacka to niegroźny liliput, a nie żadna wunderwaffe NA lewicy mamy nowe zjawisko - wędrówkę rozumu. Oto prezydent zlitował się nad Włodzimierzem Czarzastym i odwołał go z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A wydawało się, że Aleksander Kwaśniewski nie odmówi sobie... 31
 • SB niemocy 30 sty 2005 Otwarcie wszystkich teczek nie ujawni żadnej tajemnicy rządzenia PRL, bo to nie bezpieka rządziła Kiedyś usłyszałem, że przemiany roku 1989 były rzeczą służb specjalnych obozu sowieckiego. Takie odkrycia przywiozła uczona aż ze Stanfordu (akurat byłem w warszawskim Klubie... 32
 • Twierdza Polska 30 sty 2005 Polacy, a nie Francuzi, Hiszpanie i Włosi, najlepiej strzegą zewnętrznych granic Unii Europejskiej Największe gangi przemytników zaczynają omijać Polskę. Po prostu przez nasze terytorium coraz trudniej się dostać na Zachód. Polska granica wschodnia stała się szczelna. Ci... 36
 • Giełda 30 sty 2005 Hossa Świat Mity europejskie Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową, na której rozprawia się z mitami dotyczącymi UE. Pod adresem www.cec.org.uk/press/myths można przeczytać, że unia nigdy nie określała dopuszczalnej... 38
 • Autoapartheid 30 sty 2005 Właściciele aut to najbardziej łupieni przez fiskusa obywatele Polski Bush chce wykończyć moich wyborców! Nie będzie ich stać na dojazd do lokalu wyborczego! - wykrzykiwał w październiku 2004 r. na wiecach wyborczych John Kerry, demokratyczny kandydat na prezydenta. Tłum bił... 40
 • Liberalna góra 30 sty 2005 W Davos świat leczy się z gospodarczej gruźlicy OD roku 1970 do Davos, kurortu położonego w sercu szwajcarskich Alp, zaczęli przyjeżdżać dość specyficzni kuracjusze. W ostatni weekend stycznia spotykają się tam najważniejsi... 46
 • Załatwione odmownie - Od innej małpy 30 sty 2005 Polski socjalizm ma dwie wersje: lewicę bezbożną i lewicę pobożną Żeby wymyślić taki system gospodarki, z jakim mieliśmy do czynienia w "realsocu", trzeba pochodzić od zupełnie innej małpy. Ja jej nigdy nie powiem: "babciu" - powiedział w 1981 r. Jacek Fedorowicz, wzbudzając... 50
 • Supersam 30 sty 2005 52
 • Antywirusowa Nokia 30 sty 2005  Telefon Nokia 6670 z cyfrowym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 1 megapiksela, wyposażony w oprogramowanie antywirusowe, umożliwia robienie i przeglądanie wysokiej jakości zdjęć, dostęp do stron internetowych i plików PDF... 52
 • Balonowy afrodyzjak 30 sty 2005   Cynamonowa guma do żucia Big Red trafia wreszcie na polski rynek. Ostra i słodka w smaku, od debiutu w 1975 r. jest jedną z najpopularniejszych gum w USA. Zawarty w niej cynamon zwiększa skuteczność działania insuliny i reguluje... 52
 • Herbatka z J.Lo 30 sty 2005 Perfumy Still sygnowane nazwiskiem Jennifer Lopez to zapach sake wzbogacony szczyptą pieprzu, mandarynką i odrobiną herbaty earl grey. Bazę aromatu tworzy kompozycja kosaćca z piżmem i ambrą. Flakon perfum o pojemności 100, 50 lub 30 ml... 52
 • Drzewo życia 30 sty 2005  Wykonana z tworzyw sztucznych lampa ogrodowa Albero della Vita obchodzącej właśnie 20-lecie włoskiej firmy projektowej Catellani & Smith ma wysokość 5 m i aż 252 okrągłe żarówki po 15 W każda. Autorem projektu jest mistrz... 52
 • Mycie bez mydła 30 sty 2005  Nie zawierający mydła krem Noviderm Boreade służy do codziennej pielęgnacji skóry tłustej. Dzięki związkom cynku zmniejsza łojotok, ma działanie oczyszczające, wygładzające i przeciwbakteryjne. W przeciwieństwie do innych... 52
 • Przestronny jak toledo 30 sty 2005 W nowym toledo firmy SEAT (należącej do grupy Audi) zmieniono tradycyjną koncepcję sedana, oferując pojazd o wiele bardziej funkcjonalny i przestronny (pojemność bagażnika wynosi aż 500 l). Auto wyróżnia się innowacyjnym wzornictwem i... 52
 • Gra na mózgu 30 sty 2005 Psychologowie odgrywają takie role jak w dawnych społecznościach szamani, magowie i kapłani Aktorka Małgorzata Foremniak jest zauroczona psychoterapeutą Wojciechem Eichelbergerem. Uważa, że bardzo jej pomógł. Podobnie sądzi piosenkarka Kora Jackowska. Bliski przed laty... 54
 • Huba na Małyszu 30 sty 2005 Działacze sportowi wciąż nie pojmują, że sport to biznes Oni ciągle działają wbrew nam. Współpraca z nimi układa się fatalnie, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o pieniądze - żali się "Wprost" Edi Federer, menedżer Adama Małysza. Oni to sportowi działacze, tutaj Polskiego Związku... 58
 • Być jak Michał Wiśniewski 30 sty 2005 Jedynka TVP i "Wprost" dają szansę wychowankom domów dziecka Wychowanek domu dziecka nie musi przez całe życie nosić piętna tego miejsca. Wychowanką domu dziecka jest na przykład wokalistka Maanamu Kora Jackowska. Przyznaje ona jednak, że traumy lat spędzonych w sierocińcu... 60
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza 30 sty 2005 Piotrusiu! My tutaj dostajemy dreszczy, obserwując ordynacki mariaż Siwca z Czarzastym, dziwimy się, że bez pomocy kanałów tematycznych oglądamy w telewizji panie Beger i Hojarską, a tymczasem całkiem blisko dzieją się rzeczy równie straszne. Na Węgrzech bowiem przez miesiąc... 62
 • Druga płeć - Osłabia mnie Pani 30 sty 2005 Kinga Dunin wykazała się przenikliwością, której nie powstydziliby się członkowie komisji śledczych Przez dwadzieścia kilka lat uprawiania dziennikarskiej profesji sprytnie gubiłam kompromitujące mnie zawodowo tropy. Umiejętnie podlizując się komu trzeba, chociaż były i... 63
 • Nie będziesz zabijał 30 sty 2005 Gdyby nie zagłada, Żydów byłoby teraz 35-40 milionów Kiedy dziesięć lat temu obchodzono 50. rocznicę wyzwolenia Oświęcimia, miałem zaszczyt reprezentować Państwo Izrael na uroczystościach. Lech Wałęsa, wówczas prezydent Polski, osobiście zaprosił mnie - wtedy przewodniczącego... 64
 • Kłamstwa oświęcimskie 30 sty 2005 KL Auschwitz-Birkenau był wykorzystywany w PRL głównie do szerzenia propagandy, również antysemickiej W obliczu martyrologii Żydów propaganda polska stawia sobie za szczytne zadanie dowodzenie, że nas również wyrzynano" - zanotował w roku 1970 historyk Witold Kula. 27... 67
 • Know-how 30 sty 2005 Internet nad chmurami Pierwszego stratelitę, czyli urządzenie telekomunikacyjne, które nie będzie umieszczone na orbicie, lecz w stratosferze, na wysokości 20 km, chce wystrzelić amerykańska firma Sanswire. Urządzenie przypomina... 70
 • Podwójne życie Alberta Einsteina 30 sty 2005 Mózg Einsteina miał niezwykle dużo komórek glejowych, co usprawnia przetwarzanie informacji Kilka godzin po śmierci Alberta Einsteina, rankiem 18 kwietnia 1955 r., dr Thomas Stolz Harvey podczas sekcji zwłok w Princeton Hospital wpompował do ciała zmarłego formalinę, a... 72
 • Roboty w głowie 30 sty 2005 Można już za pomocą myśli sterować komputerem Stephen Hawking, słynny brytyjski fizyk, komunikuje się ze światem, przyciskając guzik na wózku inwalidzkim, a program komputerowy odgaduje jego intencje. Inne całkowicie sparaliżowane osoby używają do komunikowania się ruchów... 78
 • Hotel ze skrzydłami 30 sty 2005 Czy Airbus A380 poleci śladem Concorde`a? Airbus A380, zanim wzbił się w powietrze, stał się pomnikiem Unii Europejskiej. Waży ponad pół miliona kilogramów, choć do jego budowy użyto materiałów lżejszych i wytrzymalszych od aluminium: włókna węglowego i tzw. glare`u... 80
 • Bez granic 30 sty 2005 Ręka w areszcie Waszyngtońska policja zatrzymała w zeszłym tygodniu mężczyznę, który cztery lata temu podczas poprzedniego zaprzysiężenia George`a W. Busha przedarł się przez ochronę, by podać rękę prezydentowi. Amerykańska... 82
 • Kaganiec reformacji 30 sty 2005 Najbardziej koślawa demokracja będzie dla Irakijczyków lepsza niż rządy `a la Husajn czy al-Zarkawi Nawet Falah Hasan al-Nakib, minister spraw wewnętrznych Iraku, oświadczył, że wybory parlamentarne zaplanowane na 30 stycznia należałoby przesunąć o pół roku. Wcześniej... 84
 • Żelazna reguła realizmu 30 sty 2005 W Izraelu istnieje bezprecedensowe poparcie dla hojnego kompromisu z Palestyńczykami Upór George`a Busha w walce z terroryzmem sprzyjał pogłębieniu przyjaznych stosunków izraelsko-amerykańskich. Przyczyniły się do tego także bliskie kontakty prezydenta Stanów Zjednoczonych z... 89
 • Śmierć Rosji 30 sty 2005 Putin nie będzie odnowicielem, ale grabarzem Rosji Chłopiec, który w tej chwili przychodzi na świat w Rosji, będzie żyć 57 lat, a więc krócej niż jego rówieśnik w Bangladeszu. - Biorąc pod uwagę liczbę ludności, stan zdrowia i perspektywy na przyszłość, trzeba stwierdzić, że... 90
 • Pitbull Putin 30 sty 2005 Litwa, Łotwa i Estonia mogą rozstrzygnąć o przyszłym kształcie Rosji Litwa, Łotwa i Estonia ciągle muszą walczyć o niepodległość. Od kiedy na Kremlu rządzą Putin i KGB, obawiamy się imperialnych zakusów Rosji. I nie zmieniło tego nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej -... 92
 • Menu 30 sty 2005 WYDARZENIA Krótko po Wolsku Bezpieczna służba Po latach chudych powieść kryminalna wraca do łask. Pomyślałem sobie, a może by tak napisać coś w stylu Chandlera: Waszyngton, lata dwudzieste, grupa mafiosów postanawia... 94
 • Literatura nic 30 sty 2005 Wieczna kontestacja i narzekanie na wszystko to ulubione zajęcie twórców młodej prozy Dlaczego nowe pokolenie polskiej młodzieży zakłada koszulki z wizerunkiem Che Guevary? Dlaczego tylu młodych mówi o wyścigu szczurów i o swojej nienawiści do współczesnej Polski? Skąd się... 98
 • Kino oscarowego niepokoju 30 sty 2005 Najwięcej statuetek Akademii Filmowej zdobędą w tym roku biografie Przygotuj listę narkomanów, alkoholików, kalek, upośledzonych umysłowo, maltretowanych i zdradzanych, jacy brylowali w kinie w ostatnich miesiącach, a będziesz miał listę oscarowych pewniaków" - od lat... 102
 • Teatr w walizce 30 sty 2005 Treści i dramaturgii monodramów naszych polityków nie wymyśliliby Almodóvar i Mrożek razem wzięci Teatralna Warszawa ma nowy narkotyk. W teatrze Studio widzowie, głównie dwudziestoletnie dziewczyny, na własne oczy mogą zobaczyć, jak Michał Żebrowski rozpaczliwie usiłuje... 104
 • Ueorgan Ludu 30 sty 2005 Airbusem w Busha Unia Europejska po dziesięciu latach zbudowała za jedyne 10 mld euro największy samolot na świecie - airbus. W ten sposób stara Europa pokazała amerykańskiemu imperializmowi, kto przoduje na kuli ziemskiej i w... 105
 • Skibą w mur - Ach, jak było pięknie! 30 sty 2005 W znanym z historycznych wydarzeń Gdańsku doszło do kolejnej rozróby, po której życie na planecie Ziemia nigdy już nie będzie takie samo. Według zgodnej opinii obserwatorów, była to impreza tyleż gorsząca, co smakowita. W gościnnych progach klubu filmowego CafePlastykon... 106