Służba bezpieczeństwa wyborów

Służba bezpieczeństwa wyborów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy Ferdynand Rymarz, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, to agent PRL-owskiej bezpieki o pseudonimach Czarny i Fred? Gdy opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu notatki kaprala SB sugerującej, że Andrzej Przewoźnik mógł być współpracownikiem SB, przewodniczący kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomir Radoń ogłosił, że nie powinien się on ubiegać o stanowisko szefa IPN (Przewoźnik mimo to zdecydował się kandydować). Wyjaśnił, że w stosunku do prezesa nie powinno być nawet najmniejszych podejrzeń o współpracę z bezpieką.
To przecież na podstawie materiałów zgromadzonych w IPN sąd orzeka, czy najważniejsze osoby w państwie, m.in. prezydent i parlamentarzyści, nie skłamali w swych oświadczeniach lustracyjnych. W tym roku będziemy wybierać zarówno prezydenta, jak i parlament. Najważniejszym organem nadzorującym wybory w Polsce jest Państwowa Komisja Wyborcza. Sędziów zasiadających w PKW powinny obowiązywać te same standardy, które dotyczą prezesa IPN. Czy jest tak w wypadku przewodniczącego komisji Ferdynanda Rymarza? Dziennikarze "Wprost" ustalili, że nie. W IPN zachowały się bowiem dokumenty, z których wynika, że sędzia Rymarz mógł być agentem PRL-owskiej bezpieki o pseudonimach Czarny i Fred. Gdy poinformowaliśmy szefa PKW o istnieniu tych dokumentów, powiedział, że nie wyklucza podania się do dymisji.

Czarny i Fred
Z dokumentów ewidencyjnych, które znajdują się w IPN, wynika, że Ferdynand Rymarz został zarejestrowany w 1961 r. jako współpracownik Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojskowego. Nadano mu pseudonim Czarny. Materiały IPN świadczą, że informatorem mógł być w czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej w jednostce budowlano-inżynieryjnej w Bochni. Po zakończeniu służby Rymarz rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Agent Czarny miał wtedy zostać przekazany cywilnej Służbie Bezpieczeństwa.
Na tym nie kończą się materiały PRL-owskiej bezpieki dotyczące dzisiejszego szefa PKW. W latach 80. funkcjonariusze SB w dziennikach rejestracyjnych wpisali ponownie Ferdynanda Rymarza jako swojego informatora. Tym razem pod pseudonimem Fred. - Nigdy nie byłem agentem - mówi w rozmowie z "Wprost" sędzia Ferdynand Rymarz. - W latach 1960-1961 rzeczywiście odbywałem zasadniczą służbę wojskową. Byłem kancelistą w jednostce, w związku z tym na pewno uczulano mnie na to, że - jak to w wojsku - pewne sprawy są tajne. Wiem, że SB interesowała się mną w latach 80., ponieważ byłem członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie podjąłem jednak wtedy współpracy. Nie miałem wpływu, tak jak nikt inny, na to, co funkcjonariusze służb specjalnych wypisywali.

Lista Nizieńskiego
Sędziowie zasiadający w Państwowej Komisji Wyborczej podlegają lustracji. Procedurę taką ma za sobą też Rymarz. Jego oświadczenia lustracyjnego rzecznik interesu publicznego nigdy nie zakwestionował. Jednak - jak się dowiedzieliśmy - nazwisko przewodniczącego PKW znalazło się na liście prawie 600 osób, których oświadczenia wzbudziły wątpliwości Bogusława Nizieńskiego. Spraw tych rzecznik nie zdążył wyjaśnić przed zakończeniem swojej kadencji. Rymarz trafił na listę Nizieńskiego prawdopodobnie właśnie ze względu na dokumenty rejestracyjne, które znajdują się w IPN.
Sędzia Ferdynand Rymarz w rozmowie z "Wprost" przyznał, że nie zwrócił się do tej pory o status pokrzywdzonego do IPN. Jak zapowiedział, nie zamierza uczynić tego także teraz. Poinformował nas jednak, że, nie wyklucza dymisji po to, by sprawa mogła zostać uczciwie wyjaśniona. Ma o tym w najbliższych dniach poinformować swojego przełożonego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marka Safjana. Powiedział, że zrobi to, mimo że jego dymisja może w poważny sposób zakłócić przygotowania do wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Winni niewinni?
Na podstawie znajdujących się w IPN dokumentów, które dotyczą Ferdynanda Rymarza, nie można przesądzić, czy rzeczywiście był on agentem PRL-owskich tajnych służb. Praktyka działania sądów lustracyjnych jest taka, że na podstawie samych wpisów rejestracyjnych nie zapadają wyroki przesądzające o agenturalnej przeszłości osób, które złożyły oświadczenia lustracyjne. Pamiętać jednak trzeba, że IPN ma ograniczony dostęp do zasobów archiwalnych Wojskowych Służb Informacyjnych. Ich duża część znajduje się w zbiorze zastrzeżonym. Niektóre wyroki sądu lustracyjnego mogą się okazać zwykłą fikcją. Oświadczenia składane przez wiele osobistości życia publicznego uznano być może za prawdziwe nie dlatego, że w istocie takie były, ale dlatego, że IPN, rzecznik interesu publicznego i sędziowie lustracyjni nie dostali z WSI materiałów, które mogłyby je podważyć. Taka lustracja jest kompletnie pozbawiona sensu. Tylko publiczne ujawnienie wszystkich archiwów PRL-owskich tajnych służb (zarówno cywilnych, jak i wojskowych) wyjaśni wszelkie niedomówienia i przetnie spekulacje. Być może z ujawnionych przez nas wpisów ewidencyjnych nie wynika, że obecny szef PKW był w przeszłości agentem bezpieki. Zdecydowaliśmy się jednak na upublicznienie ich treści. Ferdynand Rymarz pełni tak ważną funkcję, że powinien być jak żona Cezara. Poza wszelkimi podejrzeniami. A te jednak są.

UNIEWINNIENI Z BRAKU DOWODÓW

 • W październiku 1999 r. Sąd Lustracyjny pierwszej instancji umorzył postępowanie wobec posła ALEKSANDRA BENTKOWSKIEGO, uznając, że brak jest dostatecznych dowodów do oceny, czy oświadczenie lustracyjne posła Bentkowskiego jest prawdziwe, czy fałszywe. Po kolejnych odwołaniach w lutym 2005 r. Bentkowski został oczyszczony przez sąd II instancji. "Dokumenty w tej sprawie zostały bądź sfałszowane, bądź uzyskane przez SB poprzez wprowadzenie Bentkowskiego w błąd, a co do innych dokumentów - nie ma potwierdzenia, by pochodziły od Bentkowskiego" - orzekł sędzia.
 • W sierpniu 2005 r. sąd orzekł, że były naczelny prokurator wojskowy gen. JANUSZ PALUS nie jest kłamcą lustracyjnym, bo "samo zobowiązanie do współpracy bez rzeczywistej współpracy to za mało, by wyrok mógł być inny". Rzecznik interesu publicznego rozważa apelację w tej sprawie.
 • W 2000 r. w trybie wyborczym sąd uznał, że prawidłowe oświadczenie lustracyjne złożył ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI. Prezydent napisał w swoim oświadczeniu, że nie współpracował ze służbami specjalnymi PRL. Ale UOP w archiwach SB znalazł informację, że w "Życiu Warszawy" w latach 80. działał - prowadzony przez kapitana SB Zygmunta Wytrwała - agent o pseudonimie Alek. Miał numer 72204. W innym dokumencie (w tzw. dzienniku koordynacyjnym) jest nazwisko Kwaśniewskiego, a obok właśnie numer 72204. Sąd stwierdził, że "nie dysponował materiałami świadczącymi o formalnej podstawie do zmiany kwalifikacji zapisu z zabezpieczenia na współpracę".
 • W lipcu 2002 r. sąd lustracyjny uznał, że nie ma materiałów świadczących o współpracy posła SLD JERZEGO JASKIERNI ze służbami specjalnymi PRL. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Paweł Rysiński ujawnił, że w sprawie nie ma żadnych dokumentów sporządzonych przez Jaskiernię - ani zobowiązania do współpracy, ani raportu z wykonania zadania. Mimo kolejnych odwołań rzecznika interesu publicznego do dziś nie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie.CO MOŻE PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
(na podstawie ordynacji wyborczych i regulaminu PKW)
Państwowa Komisja Wyborcza jest najwyższym organem wyborczym. W skład PKW wchodzi:
 • 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego
 • 3 sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
 • 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy:
 • nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego
 • nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców
 • powoływanie okręgowych komisji wyborczych
 • rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych
 • ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania i wyników wyborów
Państwowa Komisja Wyborcza wydaje wiążące wytyczne dla komisji wyborczych niższego stopnia oraz wyjaśnienia dla organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego i dla komitetów wyborczych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który:
 • reprezentuje komisję na zewnątrz
 • zwołuje posiedzenia komisji i im przewodniczy
 • podpisuje w imieniu komisji uchwały, wnioski oraz wyjaśnienia komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania komisarzy wyborczych
Więcej możesz przeczytać w 33/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 33/2005 (1185)

 • Na stronie21 sie 2005Nie chcemy być ciemniakami? To nie pozwólmy politykom wciskać sobie eurosocjalistycznej ciemnoty Jeżeli poziom zacofania narodu jest wprost proporcjonalny do gotowości kupowania przez licznych przedstawicieli tego narodu zapóźnionych...3
 • Skaner21 sie 2005KGB Polonusi z zakazem wjazdu do Polski Polscy politycy walczą o prawa naszych rodaków na Białorusi, tymczasem kilku czołowych działaczy tamtejszej Polonii ma lub miało w ostatnich latach... zakaz wjazdu do Polski, wystawiony przez nasze...6
 • Dossier21 sie 2005ZBIGNIEW RELIGA senator, kandydat na prezydenta RP "Aleksander Kwaśniewski jest troszeczkę w takiej sytuacji, że sam nie wie, co się dzieje" Radio Tok FM MICHAŁ LISTKIEWICZ prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej "Jestem uczciwy"...7
 • Sawka czatuje21 sie 20058
 • Playback21 sie 200512
 • Poczta21 sie 2005MIŁOŚĆ PO FRANCUSKU Wbrew temu, co pisze Dariusz Baliszewski w artykule "Miłość po francusku" (nr 32), de Gaulle otrzymał rozkaz udania się na front wojny polsko-sowieckiej od swoich przełożonych i jako karny oficer rozkaz ten wykonał....12
 • Okiem barbarzyńcy - Parada kabaretów21 sie 2005"Kabaret" - zdaniem Tadeusza Sobolewskiego - pokazuje, że odwołanie się do zasad moralnych prowadzi do hitleryzmu Program drugi TVP w cyklu "Kocham kino" przypomniał "Kabaret". Emisja filmu - jak zawsze - została poprzedzona rozmową Grażyny...13
 • Z życia koalicji21 sie 2005POLSKA TO JEDNAK DZIWNY KRAJ. Zaginął nam prezydent i nic specjalnego się nie dzieje. Żadnego alarmu, podniecenia i poszukiwań. A może to dlatego, że tak naprawdę nikt nie chce, żeby się odnalazł? TO CHYBA JEDNAK POWAŻNIEJSZA SPRAWA, bo przecież...14
 • Z życia opozycji21 sie 2005ŚREDNIO CO DWIE GODZINY Antoni Macierewicz zmieniał listę wyborczą, którą zaszczyci swoją obecnością, swoją brodą oraz swoim przenikliwym spojrzeniem. Najpierw struchleli sympatycy PiS, bo padło na nich. Ostatkiem zdrowego rozsądku, bardzo...15
 • Nałęcz - Poniewieranie konstytucją21 sie 2005Proponując odpłatność za studia na uczelniach państwowych, rząd naruszył ustawę zasadniczą Dzięki częstym roszadom personalnym i bezpośredniemu przekazowi telewizyjnemu miliony Polaków znają każdy szczegół obejmowania urzędu przez premiera i...16
 • Fotoplastykon21 sie 200517
 • Służba bezpieczeństwa wyborów21 sie 2005Czy Ferdynand Rymarz, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, to agent PRL-owskiej bezpieki o pseudonimach Czarny i Fred? Gdy opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu notatki kaprala SB sugerującej, że Andrzej Przewoźnik mógł być...18
 • Rachunek dla Merkel21 sie 2005Polscy politycy powinni żądać, aby roszczenia wypędzonych zostały przejęte przez państwo niemieckie i uregulowane ustawowo Teraźniejszość to tworzywo do obrabiania przeszłości. W rękach dobrego polityka może ona służyć przekreśleniu pamięci o...22
 • Agenci Cimoszewicza21 sie 2005Oficerowie ABW przeszukali mieszkanie Anny Jaruckiej bez zgody prokuratora Anna Jarucka, była asystentka marszałka Włodzimierza Cimoszewicza, będzie częstym gościem warszawskiej prokuratury" - doniosła triumfalnie sobotnia "Gazeta Wyborcza". "Jak...25
 • Dewarszawizacja Warszawy21 sie 200553 proc. mieszkańców stolicy nie urodziło się w tym mieście Dajcie mi swoich zmęczonych, biednych, wasze uciśnione masy pragnące oddychać wolnością". Taki napis widnieje na nowojorskiej Statui Wolności. Przez wieki była to pierwsza rzecz, jaką...28
 • Partia strachu21 sie 2005Obrońcom III RP udało się wmówić społeczeństwu, że najniebezpieczniejsze w polityce jest odwołanie się do moralności Nad Polską zawisła groźba - słyszymy z ust najbardziej znanych osobistości życia publicznego. Nie tylko oznajmiają o tym w...32
 • Rynek dla ludzi21 sie 2005Manifest Millera - polemika Lubię powiedzenie Fryderyka Engelsa, że "po wielkich klęskach wszystkie armie stają się niezwykle pojętne". I choć sytuacja podzielonej dziś polskiej lewicy nie jest aż tak zła, a SLD - w co głęboko wierzę - łapie...35
 • Zakon Cimoszewicza - polemika21 sie 2005Klęska grunwaldzka - polemika W najdzikszych snach nie przypuszczałem, że letnia zabawa publicystyczna "Faktu" w porównania obecnej kampanii prezydenckiej ze znanymi bitwami z historii wywoła tak pozbawioną luzu reakcję Tomasza Nałęcza....35
 • Giełda21 sie 2005Hossa Świat Leżakowanie biznesmenów Pracownicy oddziału austriackiego banku Sparkasse w Steiermarku mogą się poczuć jak w przedszkolu. Ich szefowie wygospodarowali bowiem w godzinach pracy dwudziestominutową przerwę na drzemkę. Pomysł...36
 • Ropne zapalenie21 sie 2005Droga benzyna spali naszą gospodarkę i nasze portfele Pięć złotych za litr benzyny już jesienią? To bardzo prawdopodobna prognoza. Jeśli tak się stanie, uszczuplimy - daj Boże, że tylko o kilka procent - swoje portfele nie tylko na stacjach...38
 • Kredyt w eurojenach21 sie 2005Chińskim samochodem do japońskiego bankupo europejski zasiłek dla bezrobotnych Jacek Pałasiński Michał Zieliński W europejskich rękach za kilka lat pozostaną w Eurolandzie jedynie administracja, wspólna polityka rolna i pomoc społeczna....42
 • Pięciu wspaniałych21 sie 2005Gwiazdy biznesu ruszyły na pomoc koncernom BMW, General Motors, Porsche, Nissan i Fiat Przemysł motoryzacyjny przypomina 80-letnią aktorkę po operacjach plastycznych, którą filmuje się przez specjalny filtr. Zdolności produkcyjne koncernów...46
 • 2 x 2 = 4 - Trzecia Japonia21 sie 2005Socjalizm, etatyzm i państwowe dyrygowanie to najlepsza droga do klęski gospodarczej Do oprawdy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, słuchając ostatnio o sukcesach dzielnych załóg w rokowaniach z nabywcami naszych wspaniałych przedsiębiorstw....50
 • Supersam21 sie 200552
 • Kombi dla wiernych21 sie 2005Ci, którzy kochają volkswageny, tego lata znowu mają szansę zapałać gorącym uczuciem - tym razem do nowego passata kombi. Dla najwierniejszych będzie to być może już piąty trwały związek, bo od 1973 r. to już piąta wersja tego jednego z...52
 • Zadzwoń, nagraj, wyświetl21 sie 2005Przyznawaną w Cannes prestiżową nagrodę GSM Association Award dla najlepszego telefonu komórkowego zdobył w tym roku Samsung SGH-D500. Ten model z wysuwaną klawiaturą ma m.in. wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości 1,3 mln pikseli, kamerę...52
 • Dwa obrazy Sharpa21 sie 2005Pierwszy na świecie telewizor wyświetlający jednocześnie dwa obrazy przedstawił właśnie japoński koncern Sharp. Dzięki specjalnemu panelowi LCD ekran może równocześnie wyświetlać film i stronę internetową, które widać zależnie od kąta, pod którym...52
 • Nielegalny przewodnik Skiby21 sie 2005Jak z centralnej Polski dostać się nad morze i w miły sposób pozbyć się gotówki - tego nie znajdziesz w żadnym legalnym przewodniku Wyjeżdżamy z Warszawy w kierunku Gdańska. Najlepiej w niedzielę rano, bo to jedyny moment, kiedy w Warszawie nie...54
 • Przedmieście Paryża21 sie 200510 miejsc, które musisz zobaczyć Budrewicz odkrywa wyspę Reunion To chyba deja` vu: przecież znam to paryskie przedmieście! Leży ono co prawda kilkanaście tysięcy kilometrów od wieży Eiffla, ale przecież to Montparnasse z domieszką Dzielnicy...60
 • Reklama z kosmosu21 sie 2005Wielkie logo Coca-Coli na orbicie już za kilka lat może zasłonić Księżyc Wielki Wóz przyozdobiony złotymi łukami McDonald`s? Wielka Niedźwiedzica przesłonięta przez logo Coca-Coli? Księżyc zakryty znakiem Nike? Już za kilka lat tak może wyglądać...63
 • Powstanie gdańskie21 sie 200516 sierpnia 1980 r. bezpieka przegrała z "Solidarnością" W czwartek rano, 14 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej im. Lenina proklamowano strajk. Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądziński,...64
 • Know-how21 sie 2005Mnożenie lemurów Dwa nowe gatunki lemurów odkryli badacze z Niemiec i Madagaskaru. Dokładne analizy wykazały, że grupa tych zwierząt uważana do tej pory za jednorodną genetycznie to dwa odrębne gatunki - Mirza coquereli i Mirza zaza...68
 • Kłamstwo sanatoryjne21 sie 2005100 milionów dolarów topimy co roku w sanatoryjnej borowinie70
 • Dżungla inteligentów21 sie 2005Zwierzęta potrafią się uczyć na cudzych błędach Ludzi odróżnia od zwierząt posługiwanie się narzędziami - twierdził brytyjski paleontolog Louis Leakey zaledwie 50 lat temu. Wkrótce okazało się jednak, że tę umiejętność mają szympansy, wydry, a...78
 • Bez granic21 sie 2005Papież antyfanatyzmu Benedykt XVI idzie śladami Jana Pawła II. Podczas swej pierwszej podróży zagranicznej do Kolonii na Światowe Dni Młodzieży papież zamierza się spotkać z przedstawicielami żydów i muzułmanów. Chce w ten...80
 • Restauracja nomenklatury21 sie 2005Na arenie międzynarodowej Rosja zdegradowała swe reakcje do gangsterskich demonstracji - jak w wypadku Polski Zachód wolał konsumować korzyści o charakterze geopolitycznym, które osiągnął dzięki pieriestrojce, niż eliminować w Rosji i na...82
 • Ariel de Gaulle21 sie 2005Izraelczycy opuszczają terytoria palestyńskie, by zyskać pokój, jak kiedyś Francuzi opuścili Algierię Nie jest wcale pewne, czy interes palestyński powstrzyma krwawe instynkty terrorystów. Wprawdzie Abu Mazen zapewnia, że mieszkańcy Strefy Gazy...86
 • Wyspy wojny21 sie 2005Niewielkie kawałki skał mogą we wschodniej Azji wywołać wojnę Pierwsza z wysp jest wielkości łóżka i wystaje nad poziom morza 7,5 cm. Druga ma rozmiar małej sypialni i jest wyższa od pierwszej. Wyspy Okinotori na Morzu Wschodniochińskim położone...90
 • Menu21 sie 2005KRÓTKO PO WOLSKU Pożycie sąsiedzkie Czasami człowiek tęskni za starymi czasami, epoką, kiedy standardy pożycia sąsiedzkiego wytyczał serial "Czterej pancerni", gdzie każdy kochał się z każdym niezależnie od narodowości: Janek z...92
 • Recenzje21 sie 200594
 • Zwyczajny film o zabijaniu21 sie 2005*** Podobieństwo tego filmu do horroru z 1953 r. o tym samym tytule ("House of Wax") jest raczej powierzchowne, za to wiele łączy go z dawno opadłą już - i wykpioną w "Krzyku" - falą takich slasherów, jak "Halloween",...94
 • Dziennikarski paw21 sie 2005*Podobno Jerzy Kulej, komentując kiedyś jedną z walk, stwierdził, że bokserzy wkładają w nią tyle serca, ile aktorki porno w dialogi. Produkcja telewizji polskiej "Czwarta władza" dowodzi, że nie tylko w aktorstwo, ale też w reżyserię i...94
 • Odlot Dolota21 sie 2005****Kolejna komputerowa animacja, tym razem brytyjska, rozgrywa się w realiach II wojny światowej w elitarnej jednostce Królewskiej Służby Gołębi Pocztowych. Podniebne asy przestworzy dziesiątkowane są nad kanałem La Manche przez bezlitosne i...94
 • Ewolucja kontrolowana21 sie 2005**** Jeśli dziesięć lat temu Oasis z Manchesteru smakował jak alpaga pita w parku przy muzyce Beatlesów z radia tranzystorowego, to Supergrass z Oxfordshire - by pozostać przy winnych porównaniach - miał, wraz z "I Should Coco", aromat...94
 • Live Polska21 sie 2005Za najlepszą w Europie uchodzi polska publiczność rockowa Mogę odwołać koncert wszędzie, ale nie w Polsce" - mówi Max Cavallera, wokalista znanej grupy Soulfly. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Cavallera miał tak wysoką gorączkę,...96
 • Cesarz kina21 sie 2005Akira Kurosawa ignorował podział na kulturę Wschodu i Zachodu Po triumfie "Rashomona" uznano go za największe objawienie w kinie światowym. Po klęsce "Dodes`ka-den" próbował popełnić samobójstwo. Podniósł się i nakręcił "Sobowtóra" i "Rana"....100
 • Ueorgan Ludu21 sie 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 33(148) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 15 sierpnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza WEZWANIE DO ZAPŁATY Wzywa się wszystkich, którzy w...104
 • Skibą w mur - Powroty nałogowców21 sie 2005Posłowanie wciąga bardziej niż wóda i papierosy Do najbardziej uciążliwych i szkodliwych dla człowieka nałogów medycyna zalicza narkotyzowanie się, obżarstwo, alkoholizm, palenie papierosów i startowanie do Sejmu. Trzy pierwsze nałogi są dość...106