Dr Kaczyński i Mr Rokita

Dr Kaczyński i Mr Rokita

Dodano:   /  Zmieniono: 
15 pytań "Wprost" i "BusinessWeeka" do kandydatów na premiera
Jarosław Kaczyński, szef Prawa i Sprawiedliwości, straszy niezamożnych wyborców "złą" Platformą Obywatelską, która wprowadzi podatek liniowy i podniesie im VAT na żywność. "Zyskają bogaci, ty stracisz" - przekonuje wyborców Kaczyński. Nie pozostaje mu dłużny Jan Rokita, roztaczając przed bogatszymi wyborcami wizję "złych" przedstawicieli PiS, którzy tylko czekają, aby zabierać im jeszcze większą część zarabianych pieniędzy i przeznaczyć je na renty, emerytury i zasiłki. Przepychanki między PO i PiS są jednak - jak wynika z ankiety kandydatów na premiera "Wprost" i "BusinessWeeka" - jedynie nową taktyką stosowaną przez liderów partii (kandydatów na premiera). Po wyborach zapewne obie partie pójdą na kompromis, który może dać szansę na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski. Takich szans nie dają na ogół programy gospodarcze pozostałych partii pretendujących do rządzenia krajem.


Cel uświęca środki?
Nowa taktyka PO i PIS od początku sierpnia przyniosła błyskawiczne efekty. O ile wcześniej PO i PiS wzajemnie podbierały sobie elektorat (łącznie poparcie dla tych partii wynosiło około 45 proc.), o tyle teraz dzięki podkreśleniu dzielących je różnic PiS odbiera wyborców LPR, Samoobronie i SLD, a PO ostatecznie zdystansowała Partię Demokratyczną. Jak wynika z sondaży, przyszła koalicja otrzyma ponad 50 proc. głosów, co daje szansę na stabilne rządy po wyborach. Jan Rokita, kandydat PO na premiera, chce to wykorzystać i już od 1 stycznia 2006 r. wprowadzić w Polsce jedną, 15-procentową stawkę PIT, CIT i VAT oraz przeznaczać wszystkie wpływy z akcyzy na benzynę na budowę i remonty dróg (obecnie tylko 20 proc. pieniędzy kierowców idzie na ten cel).
Jarosław Kaczyński lubi wzbudzać popłoch wśród zamożniejszej części Polaków, powtarzając, że podatek liniowy jest niesprawiedliwy, a "los pałaców ludzi bogatych jest mu obojętny". Jeśli jednak odrzucić wyborczą retorykę, program PiS częściowo uzupełnia się z programem PO. Kaczyński chce obniżać akcyzę na benzynę, w czasie gdy wysokie ceny ropy naftowej mogą spowalniać wzrost gospodarczy, a także wyeliminować firmę J&S jako zbędnego pośrednika w zakupach ropy naftowej dla kontrolowanych przez państwo rafinerii (szacowaliśmy, że może to obniżyć cenę benzyny na stacjach nawet o 20 gr). Planuje również likwidację niepotrzebnych urzędów i agencji, m.in. Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (wraz z pięcioma delegaturami), ośmiu delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tak, by zaoszczędzić rocznie 5 mld zł. Prezes PiS chce także uzyskiwać z prywatyzacji 7-10 mld zł rocznie, a to oznacza, że będzie musiał się przychylić do forsowanej przez PO koncepcji szybkiego sprywatyzowania prawie wszystkich państwowych firm. Odpowiadając na pytania "Wprost", Kaczyński oświadczył także, że po stworzeniu przez PiS rządu zostanie określony koszyk świadczeń gwarantowanych w służbie zdrowia i zostaną uruchomione prywatne ubezpieczenia zdrowotne. To jest pierwszy krok do skończenia z lansowaną przez socjalistów "darmową" służbą zdrowia.

Socjalizm tradycyjny i narodowy
PO i PiS będą w stanie (gdy dojdą do porozumienia w niektórych sprawach ekonomicznych) zmienić polską gospodarkę tak, by mogła konkurować z najbardziej dynamiczną w Europie gospodarką irlandzką. Tymczasem SLD nie wyciąga wniosków ze złych notowań w sondażach wyborczych i planuje kontynuować socjalistyczną politykę ostatnich czterech lat. Jedną z pierwszych decyzji kandydata SLD na premiera Wojciecha Olejniczaka byłoby jeszcze większe skomplikowanie systemu podatkowego przez wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców oraz zwiększenie liczby progów podatkowych. Wtóruje mu kandydat na premiera Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych. Giertych chce skończyć z niezależnością banku centralnego, administracyjnie obniżyć oprocentowanie kredytów prawie do poziomu inflacji i ograniczyć prywatyzacje. Sejmowi socjaliści będą mieli cztery lata na przemyślenie powodów własnej klęski wyborczej.

1. Czy pana rząd już w przyszłym roku zamierza wprowadzić zmiany w systemie podatkowym?

Jarosław Kaczyński: Jedyną zmianą w PIT, możliwą do wprowadzenia od 1 stycznia 2006 r., będą ulgi podatkowe, uzależnione od liczby posiadanych dzieci. Podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT nie będziemy zmieniali w przyszłym roku. W zależności od sytuacji na rynku paliwowym skorygujemy za to wysokość akcyzy na paliwo.
Jan Rokita: Od 1 stycznia 2006 r. planujemy wprowadzić podatek 3x15 (15-procentowa stawka VAT, PIT i CIT)

2. Czy zdecyduje pan o połączeniu ministerstw lub ich likwidacji już od 1 stycznia 2006 r.?

Jarosław Kaczyński: Ministerstwa będą tworzone i likwidowane w momencie konstruowania rządu. Przestanie istnieć rządowe Centrum Studiów Strategicznych wraz z pięcioma delegaturami. Zlikwidujemy także osiem delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa. Szczegółową koncepcję reformy rządu przedstawimy jeszcze przed wyborami.
Jan Rokita: Będziemy łączyć resorty, choć i tak rząd jest już stosunkowo niewielki. Zmiany będą wprowadzane natychmiast, zaraz po przejęciu władzy.

3. Czy ma pan plany szybkiej likwidacji agencji i funduszy państwowych (jeśli tak, to których)?

Jarosław Kaczyński: Jeszcze w listopadzie połączymy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Likwidacja KRRiT wymaga zmiany Konstytucji RP. Zlikwidowane zostaną: Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Własności Rolnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Połączone zostaną agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jan Rokita: Tak, mamy przygotowany projekt takiej ustawy.

4. Co pan zrobi w sprawie konfliktu między polskim rządem a Eureko?

Jarosław Kaczyński: Istnieje możliwość porozumienia się z Eureko. Muszą być jednak zabezpieczone interesy skarbu państwa. Dotychczasowy sposób prywatyzacji PZU był skandaliczny. Ostateczne decyzje powinny być podejmowane po ogłoszeniu raportu sejmowej komisji śledczej ds. PZU.
Jan Rokita: Bez zapoznania się ze szczegółami umowy prywatyzacyjnej trudno mówić o czymkolwiek. Na pewno możemy sprzedać PZU, ale za odpowiednie pieniądze. Polski podatnik nie może stracić na tej operacji.

5. Czy rząd zaraz po powstaniu zajmie się przyspieszeniem prywatyzacji?

Jarosław Kaczyński: Polityka prywatyzacyjna będzie poddana większej społecznej kontroli. Niczego nie należy prywatyzować szybko. Wszystko - efektywnie i w sposób przejrzysty. Szacujemy, że przychody budżetu państwa z prywatyzacji wyniosą 7-10 mld zł rocznie.
Jan Rokita: Sprywatyzujemy wszystko z wyjątkiem jedenastu firm (infrastrukturalnych, zajmujących się grami losowymi oraz BGK).

6. Czy przewiduje pan anulowanie jakichś umów prywatyzacyjnych?

Jarosław Kaczyński: Nie zgodzimy się na obecny kształt prywatyzacji PGNiG.
Jan Rokita: Na pewno przeanalizujemy sprzedaż PGNiG.

7. Jak zamierza pan rozwiązać problem ustawy emerytalnej dla górników?

Jarosław Kaczyński: Ustawa została uchwalona i wejdzie w życie. Jeszcze w tym roku Komisja Trójstronna zajmie się emeryturami pomostowymi dla wszystkich zawodów objętych tymi emeryturami.
Jan Rokita: Być może tę ustawę zakwestionuje Trybunał Konstytucyjny. A jeśli tak się nie stanie, to jej żywot i tak skończy się w chwili wprowadzenia ustawy o emeryturach pomostowych.

8. Czy będą renegocjowane jakieś umowy zawarte przez poprzedni rząd, na przykład dotyczące budowy autostrad?

Jarosław Kaczyński: Budowa autostrad i dróg krajowych przebiega w skandaliczny sposób. Wynegocjowane warunki nie gwarantują szybkiej budowy najważniejszych traktów drogowych. Zmienimy to.
Jan Rokita: Autostrady są dla nas priorytetem. Przyspieszymy budowę takich tras jak autostrada z Gdańska i obniżymy koszty tych inwestycji. Możliwy jest także powrót do koncepcji budowy autostrad tylko z pieniędzy publicznych i funduszy europejskich.

9. Czy w ciągu kilku miesięcy pana rząd złoży deklarację dotyczącą przystąpienia do ERM II (pierwszy etap zamiany waluty narodowej na euro)?

Jarosław Kaczyński: Nie ma potrzeby. Ważniejszy jest szybszy wzrost gospodarczy Polski.
Jan Rokita: Praktycznie nikt z nowych członków unii nie przystąpił do ERM II. Aby to zrobić, należy m.in. najpierw opanować deficyt. Zrobimy to jak najszybciej.

10. Czy rząd wprowadzi częściowo odpłatną służbę zdrowia, na przykład symboliczną odpłatność za wizytę u lekarza?

Jarosław Kaczyński: Określimy koszyk usług zdrowotnych oraz sposób korzystania z usług reglamentowanych z powodów finansowych. Jednocześnie zostaną uruchomione ubezpieczenia dodatkowe, prywatne.
Jan Rokita: Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Najpierw trzeba będzie opracować koszyk gwarantowanych usług medycznych i stworzyć agencję standaryzacji. Natomiast nie wykluczam wprowadzenia opłat za "hotel szpitalny". Leczenie może być bezpłatne, ale dlaczego człowiek ma mieszkać w szpitalu na koszt państwa?

11. Czy pana rząd będzie popierał przeprowadzenie reprywatyzacji, która przewidywałaby zwrócenie poszkodowanym 100 proc. wartości zabranego im majątku?

Jarosław Kaczyński: Zwrot w 100 proc. nie jest możliwy. Rekompensata będzie uzależniona od sytuacji budżetu państwa.
Jan Rokita: Tam, gdzie się da zwrócić 100 proc. w naturze, powinno się tak robić. Natomiast na wypłacanie pełnych rekompensat państwa po prostu nie stać.

12. Czy pana rząd poprze projekt przeznaczenia 100 proc. wpływów z akcyzy paliwowej na budowę i remonty dróg?

Jarosław Kaczyński: W ramach dzisiejszego programu budowy dróg i autostrad nie da się wykorzystać pieniędzy, które można przeznaczyć na ten cel. W ciągu kadencji wybudujemy najważniejsze autostrady A-1, A-2 i A-4, trasy szybkiego ruchu wzdłuż granic wschodniej i zachodniej oraz połączenie Wrocławia z Warszawą.
Jan Rokita: Tak. Nawet ta kwota będzie jednak zbyt mała, zważywszy na potrzeby w tej dziedzinie.

13. Czy zostanie złożony jeszcze w tym roku projekt zmian w konstytucji?

Jarosław Kaczyński: Prawdopodobnie tak. Przygotowaliśmy projekt poprawek do ustawy zasadniczej i chcemy zaraz po przejęciu władzy rozpocząć na ten temat debatę publiczną.
Jan Rokita: Tak. Najpierw wprowadzimy małe poprawki, niezbędne dla poprawnego funkcjonowania państwa. Jednocześnie będzie działał zespół, który opracuje wprowadzenie poważnych nowelizacji konstytucji.

14. Czy rząd poprze projekt wprowadzenia częściowej odpłatności za studia dzienne?

Jarosław Kaczyński: To zupełnie chory i szkodliwy pomysł, który powinien trafić do kosza.
Jan Rokita: Wprowadzenie opłat to ostatni etap wzmacniania szkolnictwa. Przed jakimikolwiek zmianami zasięgnę opinii rektorów szkół wyższych. Niech powiedzą, czego oczekują od państwa.

15. Czy pana rząd planuje podjąć działania pozwalające w krótkim czasie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski (na przykład ograniczyć monopol dostawców ropy naftowej i gazu, takich jak J&S czy Gazprom)?

Jarosław Kaczyński: Dziwne spółki pośredniczące w dostawach energii zostaną wyeliminowane.
Jan Rokita: W dłuższym czasie ograniczenie monopolu rosyjskich dostawców będzie możliwe. Natomiast nie da się tego zrobić natychmiast, byłaby to obietnica bez pokrycia.
Więcej możesz przeczytać w 37/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 37/2005 (1189)

 • Na stronie - Wściekłość i wrzask18 wrz 2005Zgnojony obraz Polski to wytwór frustratów, którzy stracili monopol na prawdę3
 • Skaner18 wrz 2005KOREA W POLSCE Monitory na wierzbie Rząd Marka Belki ujawnił swój największy sukces: koreański koncern LG Philips ma zainwestować aż 1,484 mld zł w fabrykę monitorów ciekłokrystalicznych w Kobierzycach pod Wrocławiem. Pracę ma tam...8
 • Dossier18 wrz 2005ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI prezydent RP "Gdyby pan Tusk zajmował się Białorusią tak jak ja Ukrainą, to miałbym pewność, że w osobie Donalda Tuska mamy wybitnego specjalistę od Białorusi" Radio Zet ZBIGNIEW WASSERMANN poseł PiS,...9
 • Sawka czatuje18 wrz 200511
 • Ryba po polsku - Cimoszewizm18 wrz 2005Czy może być coś szkodliwszego społecznie niż wypytywanie Cimoszewiczów o sprawy majątkowe? No to "Wprost" się doigrał. Trzeba było nie zaczynać z rodziną Cimoszewiczów. Rodzina Cimoszewiczów to podstawowa komórka społeczeństwa. Chroniona jest...13
 • Playback18 wrz 200514
 • Poczta18 wrz 2005Czy wiesz, co jesz? W zestawieniu badań Inspekcji Handlowej, stanowiących ilustrację do artykułu "Czy wiesz, co jesz?" (nr 29), błędnie podano informację o "zaniżonej zawartości tłuszczu w suchej masie" w jogurcie z kawałkami...14
 • Okiem barbarzyńcy - Wielka kompromitacja18 wrz 2005Zatrudnienie oficera SB w instytucji lustracyjnej jest tylko radykalną konsekwencją ideologii III RP Mianowanie pułkownika SB szefem biura rzecznika interesu publicznego powinno oburzać, ale czy dziwi? Właściwie dziwić może tylko ostentacja, z...15
 • Z życia koalicji18 wrz 2005Mazurek & Zalewski16
 • Z życia opozycji18 wrz 2005"Szanowni Panowie Redaktorzy, czuję się zawiedziona, a może nawet porzucona. Tak się nie robi! Najpierw Panowie obiecujecie, że będziecie towarzyszyli światłymi radami i komentarzami mojej kampanii prezydenckiej, a później nie...17
 • Nałęcz - Stało się!18 wrz 2005Oficerowie służb specjalnych takie operacje jak z Jarucką mają w małym palcu Maciej Rybiński będzie się wstydził swojego ostatniego felietonu we "Wprost". I nie chodzi o to, że wylał na mnie beczkę nieczystości i zamiast argumentów posłużył się...18
 • Fotoplastykon18 wrz 200519
 • Sprzątanie po Kwaśniewskim18 wrz 2005Nie da się zmienić Polski, nie rozliczając się z systemem Prezia Mało kto sobie uświadamia, że ostatnie dwunastolecie to panowanie lub współistnienie układu Kwaśniewskiego. Najpierw rządził on z tylnego siedzenia - jako szef SLD, a po 1995 r. -...20
 • Wymiar niesprawiedliwości18 wrz 2005WXVI wieku za zabicie chłopa szlachcic karany był niewielką grzywną, a chłop zabijający szlachcica był skazywany na śmierć. Na taką nierówność pozwalało ówczesne prawo, gdyż uważano, że różna jest wartość życia chłopa i...26
 • Pakt Putin - Schroeder18 wrz 2005Gazociąg na dnie Bałtyku to odbudowa rosyjskiego imperium za niemieckie pieniądze Najpierw toast wznoszono w Moskwie - 23 lipca 1939 r. Teraz przyszedł czas na toast w Berlinie - 8 września 2005 r. o godzinie 14.30. Sześćdziesiąt sześć lat temu...30
 • Bilans Millera18 wrz 2005Nie można się dalej poddawać "kultowi" PKB - to nowy kult liderów SLD Jest jasne, że gospodarka która przez półtora wieku była terenem ostrej konfrontacji lewicy i prawicy, przestaje być polem ideowego i politycznego współzawodnictwa. To fakt, że...32
 • Wrzesińskie przełomy18 wrz 2005Września zwiastowała przed laty powrót do władzy komunistów, teraz potwierdzi ich upadek Września nie jest Polską w pigułce. Ale ma inną zaletę: miasto nieopodal Poznania, w którym 18 września odbędą się parlamentarne i prezydenckie prawybory,...34
 • Giełda18 wrz 2005HOSSA ŚWIAT Air`d Walia Za jedyne 24 euro walijscy emigranci mogą znów poczuć zapach ojczyzny. 58-letni John Gronow z Cardiff wpadł bowiem na pomysł sprzedawania zamkniętego we flakonikach walijskiego powietrza. Klienci Gronowa mogą nabyć...36
 • Gazem po wodór18 wrz 2005Wysokie ceny ropy uwolnią nas od dyktatu OPEC i monstrualnych europejskich podatków paliwowych Poparcie dla prezydenta USA George`a Busha spadło w ostatnich tygodniach poniżej 40 proc. i jest obecnie najniższe w historii. A to dlatego, że benzyna...38
 • Dr Kaczyński i Mr Rokita18 wrz 200515 pytań "Wprost" i "BusinessWeeka" do kandydatów na premiera44
 • Jajko Belki18 wrz 2005Rząd SLD zastawił na swoich następców pułapkę budżetową Murarz, któremu wypowiadamy pracę, na odchodnym wmurowuje w ścianę jajeczko. Po kilku miesiącach inwestor wie, jak źle zrobił, urażając reprezentanta klasy robotniczej. Jajeczkiem...48
 • "Titanic" na deptaku18 wrz 2005XV Forum Ekonomiczne w Krynicy - stypa lewicy, brak prawicy Odchodzący w polityczny niebyt premier Marek Belka zapamiętale fotografował się na krynickim deptaku z wszystkimi kuracjuszami, którzy mieli na to ochotę. Prezydent Aleksander...50
 • 2 x 2 = 4 - Papierek lakmusowy18 wrz 2005Liberalizm nie oznacza libertynizmu ani anarchii Liberałów goń, goń, goń! - to oficjalne hasło Samoobrony wpisuje się oczywiście na listę czołowych osiągnięć ciemnogrodu. Nie warto byłoby poświęcać nawet kilku zdań temu wykwitowi intelektu,...52
 • Supersam18 wrz 200554
 • Sportowa ciężarówka18 wrz 2005Model L200 SUT (Sport Utility Truck) ma za zadanie umocnić pozycję Mitsubishi w segmencie pikapów. Stylistyka nadwozia to twórcza kompilacja pajero evo 2+2 concept (masywność sylwetki, duża przestrzeń wewnątrz auta) oraz typowo rajdowego pajero...54
 • Charytatywne Haute Ccouture18 wrz 2005Światowe marki coraz częściej urządzają pokazy mody w Polsce. Po strojach marek sportowych (jak Puma i Adidas) i pret-a-porter (Hugo Boss i Maxmara) po raz pierwszy swą kolekcję haute couture zaprezentował w Warszawie dom mody Escada. Projektanci...54
 • Hollywoodzki uśmiech18 wrz 2005Piosenkarkę Madonnę, aktorkę Drew Barrymore i top modelkę Adrianę Sklenarikovą, oprócz sławy i urody, łączy wybielająca pasta do zębów, której podobno wszystkie używają. Pasta Denblan, która właśnie trafia na polski rynek, zawiera mikrogranulki...54
 • Męski i delikatny18 wrz 2005Dom mody Christian Dior (śladem takich legend jak Burberry czy Gucci) po nowej kolekcji ubrań dla mężczyzn prezentuje nowy zapach. Dior Homme łączy w sobie nuty zdecydowanie męskie (szałwia, bergamotka) z delikatnymi nutami pudrowymi (irys). W...54
 • Wojna futbolowa18 wrz 2005W walce z Anglikami o awans na mundial nie chodzi tylko o piłkę, lecz o narodową dumę i tożsamość Czy można podbijać Europę za 2 mln dolarów? Można. I to w dziedzinie, w której 2 mln dolarów jest sumą porównywalną z napiwkiem. Udowadnia to polska...56
 • Pawana dla Nowego Orleanu18 wrz 2005Miasto jazzu, tańca, grzechu i romantycznej legendy Missisipi zawsze podnosiło się po katastrofach To zdumiewające, jak szybko media postawiły krzyżyk na Nowym Orleanie i odprawiły za miasto żałobną mszę. Przedwcześnie, bo to miasto zajmuje...60
 • Huragan zarazków18 wrz 2005Walka z chorobami zakaźnymi w Nowym Orleanie przypomina chwytanie na lasso ośmiornicy Po huraganie na Haiti w 1963 r. wybuchła epidemia malarii. Trzęsienie ziemi we Włoszech w 1976 r. spowodowało epidemię salmonellozy. Powódź w Mozambiku w 2000...63
 • Samochody sukcesu18 wrz 2005Dotychczas sprzedano w Polsce cztery maybachy, jednego mercedesa SLR i jedno porsche carrera GT Jeszcze pięć lat temu rynek luksusowych aut był stabilny niczym władza papieża. Magnaci finansowi kupowali wciąż nowe rolls-royce`y czy bentleye. Nie...64
 • Rzeka zagubionych dusz18 wrz 200510 miejsc, które musisz zobaczyć - Kolorado Jak to jest, że w wypełnionych drapaczami chmur, połyskujących światłami i poprzecinanych autostradami Stanach Zjednoczonych jest tak wiele zapoznanych zakamarków? Pewnego dnia trafiłem do jedynego na...68
 • Neapol Bliskiego Wschodu18 wrz 2005Hajfa jest miastem uniwersalnym, z którego płynie przesłanie pokoju Teodor Herzl, prorok państwa żydowskiego, opisywał Hajfę jako "miasto przyszłości". Skrywa ona możliwości, które staną się rzeczywistością pod warunkiem prawdziwego pokoju na...72
 • Know-how18 wrz 2005SZYBSZY OBRÓT ZIEMI Jądro Ziemi obraca się szybciej niż jej zewnętrzne warstwy. Co 900 lat wykonuje o jeden obrót więcej niż reszta planety - odkryli uczeni z Columbia University i University w Illinois. Porównując sejsmogramy...74
 • Narodowy Fundusz Zdzierców18 wrz 2005Na 100 zł oszukali każdego Polaka pracownicy służby zdrowia w 2004 r. Narodowy Fundusz Zdrowia "wyeliminuje mechanizmy blokujące dostęp ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych" - zaklinał się na początku 2002 r. minister zdrowia Mariusz Łapiński....76
 • Bez granic18 wrz 2005KONTRA SAMURAJA Jeszcze miesiąc temu przepowiadano mu klęskę. Ostatnie sondaże wskazują jednak, że premier Japonii Junichiro Koizumi wygra przedterminowe wybory parlamentarne. Ogłoszono je po tym, jak rebelianci z rządzącej PLD zablokowali...82
 • Pomarańczowy neokuczmizm?18 wrz 2005To Julia Tymoszenko jest prawdziwą autorką kryzysu politycznego na Ukrainie We władzach państwa pojawiło się wiele nowych twarzy, ale samo oblicze władzy się nie zmieniło - mówił prezydent Wiktor Juszczenko, uzasadniając personalną rewolucję w...84
 • Margaret Merkel18 wrz 2005Kanclerz Angela Merkel wprowadzi w Niemczech podatek liniowy? Stosunki między Unią Europejską a Rosją powinny być tak dobre jak między Niemcami i Francją - życzy sobie Gerhard Schroeder. Podpisanie umowy o budowie rurociągu pod Bałtykiem między...88
 • Zakręt Asada18 wrz 2005Prezydent Syrii osobiście nadzorował zamach na przywódcę libańskiej opozycji Wysłannik ONZ na Bliski Wschód Terje Roed-Larsen był już spakowany, gdy w jego nowojorskim mieszkaniu rozległ się dźwięk telefonu. Na ekranie panasonica wyświetlił się...91
 • Miotła Boltona18 wrz 2005Misję Johna Boltona w ONZ porównuje się do roli, jaką odegrał kiedyś Eliot Ness, pogromca Ala Capone Siedemset pięćdziesiąt poprawek do projektu dokumentu przygotowywanego na 60. rocznicę powstania ONZ zgłosił John Bolton, nowy ambasador USA przy...92
 • Irak18 wrz 2005KONSTYTUCJA NIEZGODY NARODOWEJ Od marca 2003 r., gdy zaczęła się inwazja na Irak, do marca 2005 r. zginęło w tym kraju prawie 25 tys. cywilów. Eksperci są zgodni, że sytuacja w Iraku odpowiada definicji wojny domowej. Czy konstytucja, której...94
 • Menu18 wrz 2005KRÓTKO PO WOLSKU Bilbordaż "Świecenie twarzą" od dawna przestało być czynnością pejoratywną. Więcej, okazuje się, że ten, kto świeci całodobowo, na widoku, ma lepszy wynik w sondażach. Ważne jest również, aby będąc w...96
 • Recenzje18 wrz 200598
 • Piękna tandeta18 wrz 2005* * * * * Roald Dahl byłby pewnie zachwycony adaptacją "Willy`ego Wonki i fabryki czekolady", której dokonał jeden z najwybitniejszych amerykańskich reżyserów Tim Burton. Pisarz nie cierpiał poprzedniej, autorstwa Mela Stewarta, z...98
 • Twardziel w sandałach18 wrz 2005* * * * * Od kinowej premiery "Gladiatora" rozpoczął się renesans kostiumowych superprodukcji. Wydanie kolekcjonerskiej wersji filmu Ridleya Scotta zwiastuje jego koniec. Po obejrzeniu "Troi", "Aleksandra",...98
 • Garaż zamiast viagry18 wrz 2005* * * * Ktoś policzył, że The Rolling Stones - jeśli zsumuje się wiek wszystkich czterech członków zespołu - liczą sobie 245 lat. Mick Jagger skomentował tę arytmetykę krótko: gdyby ludzie, którzy to piszą, zwykle czterdziestolatkowie, wyszli na...98
 • Polska szkoła mitu filmowego18 wrz 2005Nasze filmy czasem nagradzano na festiwalach, bo były egzotyczne, ale niewiele z nich liczyło się poza Polską100
 • Seks i fotografie18 wrz 2005Epatujący seksem i obsceną czterdziestolatek o umyśle dziewięciolatka zawładnął emocjami haute couture W kąciku, wśród pięknych albumów i kolorowych książek, kolejna osoba z wypiekami na twarzy przerzuca kartki z fotografiami. To częsty widok w...104
 • UEorgan Ludu18 wrz 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Krótkie podsumowanie najnowszych sukcesów polskiej polityki zagranicznej, szczególnie w kwestii tzw. integracji europejskiej:...105
 • Skibą w mur - Czas pojedynków18 wrz 2005Osoby ze świecznika wyzywają się od złodziei i szmat, lecz na nikim nie robi to już wrażenia Od niepamiętnych czasów ludzie uwielbiają się przyglądać rywalizacji toczonej przez dwie zwalczające się silne osobowości. Im walka bardziej wyrównana,...106