NA ŻYWO: Senat rozpatruje ustawę o wyborach prezydenckich

NA ŻYWO: Senat rozpatruje ustawę o wyborach prezydenckich

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu / Źródło: H.Pielas/Kancelaria Senatu
W dniach 1‒3 czerwca 2020 r. odbędzie się 11. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim rozpatrzenie m.in. ustawy w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r., przewidującej możliwość głosowania zarówno w sposób tradycyjny, jak i korespondencyjny.

W trakcie posiedzenia, które odbędzie się w dniach 1-3 czerwca senatorowie rozpatrzą łącznie 9 ustaw. Najważniejsza dotyczy sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego (projekt poselski) określa zasady organizacji wyborów na prezydenta RP w 2020 r. Przewiduje, że głosowanie będzie się odbywać w lokalach wyborczych, ale zakłada też możliwość głosowania korespondencyjnego, z wyłączeniem obwodów utworzonych m.in. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach karnych, na polskich statkach morskich, a także w razie udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. Za granicą głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych zorganizowania go w takiej formie. Zgodnie z ustawą jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w obwodach za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe.

Ustawa reguluje także kwestie związane z uczestnictwem w wyborach komitetów wyborczych zarejestrowanych w związku z wyborami wyznaczonymi na 10 maja 2020 r. Kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez marszałka Sejmu w kolejnym terminie. Będzie też można zgłaszać nowych kandydatów. Ustawa określa również zadania marszałka Sejmu związane z terminarzem wyborczym. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia i PKW, może zmienić terminy wykonania czynności wyborczych, mając na względzie sytuację epidemiczną w całym kraju bądź w jego części. Minister zdrowia może, po zasięgnięciu opinii PKW, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, zarządzić głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej jednej gminy lub jej części, uwzględniając sytuację epidemiczną na tym terenie. Ustawa powierza wybrane zadania związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, a także wojewodom.

Czytaj także:
Senator Pęk: Współpraca z Gowinem kosztowała nas sporo nerwów. Pewnie nadal tak będzie

Źródło: Senat

Czytaj także

 0

Czytaj także