Maturzyście przeszkadzają krzyże

Maturzyście przeszkadzają krzyże

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Licealista z Sopotu złożył w dyrekcji swojej szkoły petycję, w której "uprzejmie prosi o usunięcie symboli religijnych z terenu szkoły".
Maciej Czerski, w złożonym wniosku, odwołał się do kontrowersyjnego  wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził w jednym  ze swoich orzeczeń, że krzyże w szkołach mogą być pogwałceniem wolności  sumienia. 

- Dowiedziałem się, że ksiądz chce wywieszać krzyże w całej szkole.  Półtora miesiąca temu, przed feriami, postanowiłem wystosować ten protest. Zacząłem podczas przerw zbierać podpisy pod petycją. Zebrałem 18 podpisów - tłumaczy motywy swojej decyzji nastolatek. 

Wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie Danuta  Klapser-Szczucka nie spełniła jednak prośby ucznia. Tłumaczyła, że  krzyże wiszą jedynie w klasach, gdzie odbywają się lekcje religii.  Licealista nie pogodził się jednak z jej decyzją i postanowił  zainteresować sprawą media.

- Zadzwoniłem do stacji radiowej. Mam nadzieję, że wywoła to powszechną debatę społeczną na temat faworyzowania przez szkolę jednego światopoglądu - przekonuje licealista.  

jg, Wirtualna Polska
 6

Czytaj także