Koniec Wirtualnej?

Koniec Wirtualnej?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezes portalu Wirtualna Polska Marek Borzestowski zapowiedział możliwość ogłoszenia 28 lutego jego upadłości. Powodem są spory między akcjonariuszami.
"O ile sytuacja się nie zmieni, będę zmuszony złożyć wniosek o  upadłość WP" - powiedział Borzestowski. Dodał, że ma nadzieję, iż strony konfliktu się porozumieją co do sposobu dalszego funkcjonowania portalu i spółka nie upadnie.

Podczas wtorkowego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wirtualnej Polski jej największy akcjonariusz TP Internet (80,5 proc. akcji), spółka zależna Telekomunikacji Polskiej SA, kolejny raz głosował przeciw podniesieniu kapitału, co pozwoliłoby WP kontynuować działalność. Na wniosek TP Internet WZA przegłosowało dwutygodniową przerwę w obradach do 2 marca.

Powodem blokowania przez TP Internet podwyższenia kapitału WP jest spór z mniejszościowymi akcjonariuszami, którzy kwestionują prawo TP Internet do akcji odkupionych od Prokomu Internet i Transcontinental Fund oraz zarzucają TP złamanie umowy poprzez uruchomienie konkurencyjnego do WP portalu Neostrada.

"W najbliższych dniach rozpoczniemy rozmowy z mniejszościowymi akcjonariuszami Wirtualnej Polski. Jesteśmy otwarci na  podwyższenie kapitału WP, ale uważamy, że najpierw trzeba osiągnąć porozumienie wyjaśniające spory" - powiedział Piotr Michalski, rzecznik TP Internet. Dodał, że TP Internet zagłosuje za podniesieniem kapitału portalu, ale wcześniej musi zagwarantować sobie bezpieczeństwo inwestycji. Jego zdaniem upadłość WP nie służy żadnej ze stron i byłaby najgorszym rozwiązaniem, jakie można sobie wyobrazić.

em, pap

 0

Czytaj także