Sondaż: rząd pracuje źle, Tusk nie powinien być premierem

Sondaż: rząd pracuje źle, Tusk nie powinien być premierem

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Rząd Donalda Tuska ma znacznie więcej przeciwników niż zwolenników (fot. PAP/Rafał Guz)
Poparcie dla rządu Donalda Tuska w maju zadeklarowało 27 proc. badanych przez CBOS. 43 proc. respondentów wyraziło dezaprobatę dla działań rządu.

Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi premier Donald Tusk, jest 31 proc. ankietowanych - przeciwnego zdania jest 56 proc. ankietowanych.  Wyniki pracy rządu Tuska, od czasu ponownego objęcia przez niego władzy, dobrze oceniło 23 proc. badanych. 66 proc. wyraziło negatywną opinię na ten temat. 11 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem odsetek zwolenników obecnego rządu nie  zmienił się, o 1 punkt proc. zmniejszyła się grupa przeciwników rządu (w kwietniu wynosiła 44 proc.), natomiast o 2 punkty proc. w maju wzrosła grupa ankietowanych mających obojętny stosunek do gabinetu Tuska (w ubiegłym miesiącu takich osób było 25 proc.). Do najczęściej deklarujących niechęć do rządu należą ludzie młodzi, uczniowie i studenci. Więcej zwolenników niż przeciwników gabinetu Tuska jest wśród mieszkańców dużych miast, badanych z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowanych.

W ciągu miesiąca nie zmieniła się liczba zwolenników Donalda Tuska - o 1 punkt procentowy zwiększyła się natomiast liczba jego przeciwników. Szef rządu jest odbierany pozytywnie przede wszystkim przez mieszkańców największych miast, osoby lepiej wykształcone i sytuowane. Z  kolei niezadowoleni z premiera są najczęściej rolnicy, uczniowie i  studenci oraz osoby oceniające swoje warunki materialne jako złe.

Blisko jedna czwarta - 24 proc. Polaków uważa - że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (w porównaniu z  ubiegłym miesiącem nastąpił wzrost o 1 punkt proc.), przeciwnego zdania w  maju było 63 proc. (o 3 punkty proc. mniej w kwietniu). Zdania w tej sprawie nie miało 13 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, arb

 10

Czytaj także