Euro nie pomogło - Polacy wciąż niezadowoleni

Euro nie pomogło - Polacy wciąż niezadowoleni

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Mimo sukcesu Euro wciąż liczba niezadowolonych przewyższa w Polsce liczbę zadowolonych (fot. PAP/Rafał Guz)
30 proc. Polaków jest zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju i w ciągu ostatniego miesiąca jest to wzrost w o 10 punktów procentowych - wynika z czerwcowego sondażu CBOS.
W ocenie CBOS, każda społeczna mobilizacja, która w jakiś sposób potwierdza i umacnia tożsamość narodową Polaków, zwykle przynajmniej przez pewien czas znajduje odzwierciedlenie w poprawie nastrojów społecznych. Rozgrywki Euro 2012, mimo braku sukcesów w nich polskiej reprezentacji, to przykład takiego wydarzenia. Jak podaje CBOS - również o 10 punktów proc. ubyło osób niezadowolonych (spadek z 66 proc. do 56 proc.), a 14 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Mimo wzrostu liczby zadowolonych z badania CBOS wynika, że krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju dominuje niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Opinie pozytywne przeważają nad negatywnymi jedynie wśród respondentów o najwyższych dochodach per capita (60 proc. wobec 29 proc.) kadry kierowniczej i specjalistów wysokiego szczebla (47 proc. wobec 35 proc.), a także wśród osób z wyższym wykształceniem (46 proc. wobec 37 proc.). Stosunkowo najgorzej obecną sytuację w Polsce - jak podkreśla CBOS - oceniają osoby niezadowolone ze swej sytuacji materialnej (82 proc. opinii negatywnych) i uzyskujące najniższe dochody per capita (73 proc.), rolnicy (74 proc.), a także respondenci praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (72 proc.).

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju dominuje nad niezadowoleniem jedynie wśród zwolenników PO (70 proc.). Sympatycy pozostałych ugrupowań, podobnie osoby o niesprecyzowanych preferencjach wyborczych oraz niezamierzające brać udziału w ewentualnych wyborach parlamentarnych, w większości negatywnie wypowiadają się o kierunkach zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w tym względzie są potencjalni wyborcy PiS (76 proc. opinii negatywnych).

Z badań CBOS wynika, że opinie o sytuacji politycznej w Polsce również znacząco się poprawiły. Nadal jednak relatywnie niewielu badanych (14 proc., wzrost o 6 punktów proc.) wypowiada się o niej pozytywnie. Największa grupa (42 proc.) krytycznie ocenia sytuację polityczną w kraju, przy czym od maja odsetek niezadowolonych w tym względzie zmniejszył się aż o 13 punktów proc. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37 proc., wzrost o 5 punktów proc.) określa sytuację na scenie politycznej jako przeciętną. W porównaniu z poprzednim miesiącem - jak podaje CBOS - nieznacznie przybyło respondentów dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce (z 19 proc. do 22 proc.), jednocześnie ubyło tych, którzy postrzegają ją jako złą (z 40 proc. do 34 proc.).

Warunki materialne gospodarstw domowych ankietowanych, podobnie jak miesiąc temu, najczęściej określane są jak przeciętne (45 proc.), nieco rzadziej jako dobre (41 proc, wzrost o 2 punkty proc.). Mniej więcej co siódmy Polak (14 proc.) jest niezadowolony ze swojej sytuacji materialnej. W miarę stabilne są również oceny sytuacji w zakładach pracy. Niemal połowa pracowników (49 proc., spadek o 3 punkty proc.) ocenia ją pozytywnie, niespełna jedna piąta (19 proc. - negatywnie, a około jednej trzeciej (30 proc.) uważa, że jest ona przeciętna - ani dobra, ani zła). Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 14-20 czerwca tego roku na liczącej 1013 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, arb

 1

Czytaj także