"Francja, Niemcy i Polska mają wspólne interesy bezpieczeństwa"

"Francja, Niemcy i Polska mają wspólne interesy bezpieczeństwa"

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Ursula von der Leyen, Jean-Yves le Drian i Tomasz Siemoniak (fot.MON)
Ministrowie obrony narodowej państw Trójkąta Weimarskiego po spotkaniu, które odbyło się 30 marca w Poczdamie wydali wspólne oświadczenie prasowe, w którym zadeklarowano m.in. przygotowanie Grup Bojowych Unii Europejskiej do misji typu Entry Operation.
Spotkanie w Poczdamie

Rozmowy ministrów Niemiec, Francji i Polski - Ursuli von der Leyen, Jean-Yves le Driana i Tomasza Siemoniaka poświęcone były omówieniu realizacji postanowień szczytu NATO w Walii oraz przygotowaniom do kolejnego spotkania, zaplanowanego na  przyszły rok w Warszawie.

Pełny tekst oświadczenia prasowego

Dzisiaj wymieniliśmy poglądy odnośnie Europy, NATO i kryzysów regionalnych oraz uzgodniliśmy dalszą intensyfikację naszej współpracy i naszego dialogu.  Kluczową kwestię stanowi tu dalszy rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Duże postępy osiągnęliśmy w zadaniach zainicjonowanych przez Radę Europejską w grudniu 2013 r. Przykładami są tu strategia Unii Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa morskiego, ramy dla europejskiej polityki cyberobrony oraz całokształt koncepcji systematycznej i długoterminowej współpracy obronnej w Unii Europejskiej. Wystosowując wspólny list ministrów spraw zagranicznych i obrony państw Trójkąta Weimarskiego do Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zamierzamy dać nowy impuls decyzjom, które będą pojmowane na rzecz dalszego wzmacniania WPBiO w czerwcu bieżącego roku. W niniejszym liście, my ministrowie obrony, nalegamy, aby obrona stanowiła priorytet na europejskiej agendzie i przedstawiamy propozycje zmierzające do poprawy efektywności i prezencji WPBiO, dalszego rozwijania wspólnych zdolności wojskowych i kształtowania przyszłości europejskich przemysłów obronnych.

W charakterze widocznego politycznego znaku woli działania w Trójkącie Weimarskim zamierzamy między innymi przyspieszyć postępy Unii Europejskiej za pomocą następujących środków:

•    inicjowanie  i pomoc w kształtowaniu nowej Europejskiej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;
•    wspieranie działań w dziedzinie szkolenia, pomocy, doradztwa i mentoringu na rzecz państw partnerskich i organizacji regionalnych w ramach inicjatyw Enable and Enhance wzgl. Train and Equip;
•    przygotowanie Grup Bojowych UE do misji typu Entry Operation;
•    ciągłe zaangażowanie w realizację czterech programów zdolności kluczowych (komunikacja satelitarna, zdalnie sterowane samoloty bezzałogowe, tankowanie w powietrzu oraz cyberprzestrzeń) w ramach Europejskiej Agencji Obrony;  
•    wspieranie realizacji czynności przygotowawczych stanowiących podstawę programów badawczych w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;
•    wskazywanie dróg do dalszego zacieśniania współpracy między UE a NATO.

Poprawa zdolności wojskowych Europejczyków wzmacnia jednocześnie NATO. W konsekwencji niezgodnego z prawem międzynarodowym postępowania Rosji na Krymie i polityki Moskwy w ostatnich miesiącach Sojusz zadecydował o podjęciu szeregu kroków dla podkreślenia zdecydowania i solidarności swoich państw członkowskich.
Francja, Niemcy i Polska w szczególnym stopniu angażują się w realizację decyzji szczytu NATO w Walii i - jako państwa ramowe w ramach tworzenia sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości NATO - będą podejmować praktyczne działania mające na celu wspieranie ścisłej współpracy i dążyć do szerokiej kooperacji w ramach realizacji NATO Assurance Measures.

Francja, Niemcy i Polska mają wspólne interesy bezpieczeństwa. Żadne państwo w Europie nie jest dzisiaj w stanie samo stawić czoła wszystkim wyzwaniom europejskiego bezpieczeństwa.  Prowadząc konsultacje strategiczne i dając praktyczne impulsy Trójkąt Weimarski może wnosić istotny wkład do bezpieczeństwa Europy.

Mon.gov.pl

Ursula von der Leyen, Jean-Yves le Drian i Tomasz Siemoniak
 5

Czytaj także