Od 1 kwietnia podwyżki dla nauczycieli. O ile wzrosną zarobki?

Od 1 kwietnia podwyżki dla nauczycieli. O ile wzrosną zarobki?

Nauczyciel, zdjęcie ilustracyjne
Nauczyciel, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Kzenon
Od 1 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie, na mocy którego wprowadzone zostaną podwyżki dla nauczycieli. MEN zapowiada średni wzrost zarobków o 5,35 procent.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela co roku określana jest wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35 proc., tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że 1 kwietnia bieżącego roku średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela stażysty - 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł),
  • dla nauczyciela kontraktowego - 3 219,22 zł (wzrost o 163,48 zł),
  • dla nauczyciela mianowanego - 4 176,29 zł (wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego - 5 336,37 zł (wzrost o 271 zł).

MEN podkreśla, że wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. „Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych” – podkreśla MEN.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Czytaj także

 1
  • Żart na 1 kwietnia, a jakie podwyżki dostali pisiewicze i super premie ci z pisu