Zdalne szkolenia dla studentów z całej Polski. Projekt „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”

Zdalne szkolenia dla studentów z całej Polski. Projekt „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”

Internet
Internet / Źródło: Fotolia / SFIO CRACHO
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, dzięki wsparciu Fundacji PZU, przygotowało projekt zdalnych szkoleń dla studentów.

W dobie zagrożenia epidemiologicznego studenci mają coraz większy problem z zaliczeniem obowiązkowych praktyk studenckich. Nie wszystkie firmy, organizacje, czy instytucje są przygotowane do prowadzenia efektywnych szkoleń w formie zdalnej. Jedną z organizacji, które wyszły naprzeciw potrzebom studentów, jest stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.

– Bardzo się cieszymy, że Fundacja PZU wsparła nasze działania w przedmiocie organizacji zdalnych praktyk dla studentów polskich uczelni – mówi Monika Magierska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia. – Od ponad 2. lat korzystamy, skutecznie, z wirtualnych narzędzi wspierających proces resocjalizacji: czatu online, infolinii „TeleWsparcie”, poradnictwa telefonicznego, warsztatów prowadzonych online, czasopism, itd. – tłumaczy,

„Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”

„Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja” to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie od lipca br. Jego celem jest umożliwienie studentom zaliczenia – w wersji zdalnej – wymaganych przez uczelnie praktyk i staży. Wspólna inicjatywa z Fundacją PZU pozwoli ośrodkom akademickim kontynuować proces nauczania bez zbędnej zwłoki w oczekiwaniu na koniec epidemii, a osadzeni i ich rodziny otrzymają większe wsparcie oraz pomoc w formie porad i informacji.

Praktyczne doświadczenie w zawodzie

– Nasz projekt wynika z oczywistej potrzeby zapewnienia studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w zawodzie. Pamiętajmy również, że obowiązek zaliczenia praktyk jest koniecznością dla studentów 3., 4. i 5. roku studiów, a na większości uczelni jest to wręcz niezbędne – w przypadku studentów ostatniego roku – do uzyskania absolutorium. Znacznie zwiększyło się też zapotrzebowanie na udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego osobom osadzonym, osobom opuszczającym zakłady karne, ale także ich rodzinom. Dzięki narzędziom, z których korzystamy na co dzień, możemy zaproponować ośrodkom akademickim współpracę w zakresie organizacji praktyk dla studentów kierunków odpowiadających podejmowanym przez nas przedsięwzięciom w zakresie szeroko rozumianej penitencjarystyki i postpenitencjarystyki – wyjaśnia Ewa Hys, prawnik i Koordynator Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, w ramach którego realizowany jest właśnie projekt „Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”.

Zdalne praktyki

Do praktyk zdalnych przygotowują się studenci, m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Z niektórymi ośrodkami akademickimi Stowarzyszenie podpisało już umowę w tym zakresie, z innymi trwają negocjacje. Bywa, że w ramach tej samej uczelni podpisywane są osobne umowy, przez inne wydziały nauczania.

– Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU, wdrażamy w życie pomysły, które są odpowiedzią na realne potrzeby dwóch głównych grup beneficjentów, ale swoim oddziaływaniem zatoczą szerokie kręgi społeczne. Projekt jest także, myślę, urzeczywistnieniem idei społeczeństwa obywatelskiego i przejawem postawy poszukiwania możliwości tam, gdzie inni widzą problemy oraz zagrożenia. Już teraz projekt "Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja" cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno środowisk akademickich, jak i rodzin osadzonych. Mamy więc nadzieję, że nie będzie to jego ostatnia odsłona, tym bardziej, że w zakresie resocjalizacji jest ciągle tyle do zrobienia – podsumowuje Izabela Jarczewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Wsparcie Fundacji PZU

Dzięki realizacji projektu finansowanego w znacznej części przez Fundację PZU, Zarząd Stowarzyszenia, korzystając z przecieranych właśnie ścieżek współpracy z zagranicznymi partnerami (Skandynawia, Holandia, Belgia), chce również umożliwić studentom prawa, psychologii, czy resocjalizacji kontakty z europejskimi ośrodkami akademickimi i organizacjami.

– Pracujemy nad wieloma projektami, w których uczestniczyć mogą studenci. W ten sposób zdobywać wiedzę i doświadczenie, niejako, operując na żywej tkance. W dobie koronawirusa, czy nawet bez zagrożenia epidemiologicznego, jest to niezwykle cenna możliwość – dodaje Monika Magierska. – Wspierają nas pracownicy akademiccy, czołowi komentatorzy prawa. Chcemy naszych studentów także zaangażować w te działania. Wyczulić na społeczny aspekt szeroko rozumianej penitencjarystyki.

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także