Educatio znaczy: wychowanie

Educatio znaczy: wychowanie

Uczelnia, studenci
Uczelnia, studenci Źródło: Fotolia / Photographee.eu
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Nie ma chyba dyskusji nad kształtem polskiego systemu edukacji, w której nie padłoby słynne zdanie otwierające akt fundacyjny Akademii Zamojskiej. Pytanie, kto dziś decyduje o tym, jak, gdzie i czego uczą się młodzi Polacy?

Absolwenci szkół średnich, wybierając dalszą ścieżkę edukacji, kierują się zwykle rankingami uczelni. Chcą zdobywać wiedzę w ośrodkach o ugruntowanej renomie, które gwarantują odpowiedni poziom przekazywanej wiedzy i zapewniają możliwości dalszego rozwoju.

Zgodnie z najnowszym zestawieniem opracowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, najlepszą polską uczelnią jest Uniwersytet Warszawski. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim – Politechnika Warszawska. Czwartą pozycję w 23. edycji rankingu zajęły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Raport „Wpływowi w edukacji” – „Wprost” 47/2022

Prym wśród uczelni niepublicznych wiedzie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na „podium” znalazły się też SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Najlepszą publiczną uczelnią zawodową według rankingu „Perspektyw” jest Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która wyprzedziła Akademię Nauk Stosowanych w Łomży i Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

W gronie specjalistycznych uniwersytetów technicznych na wzmiankę zasługuje też Politechnika Rzeszowska – najstarsza techniczna uczelnia w południowo-wschodniej Polsce, kierowana przez rektora, prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika. Kształci kadry m.in. na potrzeby przemysłu lotniczego, budowlanego, chemicznego, elektrycznego i elektronicznego i motoryzacyjnego, jak też dla sektora finansowego.

Wpływ na system edukacji wywierają też jednostki. W tym kontekście żadne zestawienie nie będzie kompletne bez Ministra Edukacji i Nauki. Przemysław Czarnek, który w rządzie Zjednoczonej Prawicy sprawuje tę funkcję od dwóch lat, jest nie tylko najbardziej wpływowym człowiekiem polskiej edukacji, ale jednym z najbardziej wpływowych Polaków w ogóle (13. miejsce w niedawno opublikowanym rankingu „Wprost”).

Szef resortu chwali się takim osiągnięciami, jak program „Laboratoria przyszłości” – projekt mający unowocześnić naukę w szkołach podstawowych, na który przeznaczono już 1,3 mld – oraz Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii. Przywołuje też kwoty związane z informatyzacją szkolnictwa – łącznie ok. 3,5 mld zł oraz wzrost subwencji oświatowych rok do roku o ponad 11 mld zł.

Co to jednak w zasadzie znaczy – być wpływowym w edukacji?

To mieć realny wpływ na zmiany w systemie edukacji – ocenia Maciej Olaczek, założyciel szkoły programowania Kodilla. – To pokazywanie i udowadnianie, że wiedzę i kompetencje można zdobywać w inny niż dotychczas, bardziej nowoczesny sposób. To także wprowadzanie innowacyjności w proces nauki i wykorzystywanie do tego nowoczesnych technologii, pokazywanie konieczności mentalnego podejścia do procesu nauki.

W tym ujęciu za wpływowych w edukacji można uznać m.in. Iwonę Pietrzak-Płachtę czy dr. hab. Michała Kaczmarczyka. Pierwsza z wymienionych to nauczycielka i bibliotekarka wyróżniona tytułem Nauczyciela Roku 2022, która angażuje się w działania promujące czytelnictwo wśród dzieci. Z kolei dr Kaczmarczyk – naukowiec, publicysta, menedżer nauki i szkolnictwa wyższego – to rektor Wyższej Szkoły Humanitas. W tym roku otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w Kategorii „Rektor Przyszłości” – za wkład w rozwój polskiej edukacji i umiejętne tworzenie dialogu pomiędzy światem biznesu i nauki.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także