Geolodzy chwalą się swoimi odkryciami

Geolodzy chwalą się swoimi odkryciami

Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
17 bardzo rzadkich minerałów siarczanowych zidentyfikowanych w rejonie południowoamerykańskiego Kanionu Colca zaprezentują geolodzy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas konferencji mineralogicznej w Budapeszcie.
General Meeting of the International Mineralogical Association to wysokiej rangi spotkanie naukowców, które odbędzie się już po raz dwudziesty. Jest ono światowym forum prezentacji najnowszych i najważniejszych wyników badań oraz wymiany doświadczeń z dziedziny mineralogii - poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Śląskiego Magdalena Ochwat. W spotkaniu udział wezmą geolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, którzy przedstawią najnowsze wyniki swych badań prowadzonych w Andach, w rejonie Kanionu Colca, w południowym Peru. W referacie, który wygłosi dr Justyna Ciesielczuk, zostanie przedstawionych 17 minerałów siarczanowych, zidentyfikowanych po raz pierwszy w próbkach skalnych pochodzących z tej lokalizacji. - Co ciekawe, zestaw tych minerałów jest uderzająco podobny do minerałów wtórnych, spotykanych na starych, wypalonych hałdach po eksploatacji węgla kamiennego w rejonie Górnego Śląska - wskazała dr Ochwat.

Badania prowadzone w południowym Peru przez pracowników Wydziału Nauk o Ziemi dotyczą bardzo rzadkich minerałów siarczanowych, stwierdzonych w osadach gejzeru leżącego na wysokości 4335 m n.p.m. w okolicach miejscowości Pinchollo. Gejzer ten udało się zlokalizować dzięki przeprowadzonym wcześniej szczegółowym badaniom tektonicznym w tym rejonie. Okazało się, że jest położony w strefie dużego, ciągle aktywnego, uskoku przecinającego poprzecznie dolinę rzeki Colca.

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uczestniczą w badaniach naukowych, mających na celu stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły Park Narodowy Kanionu Colca i Doliny Wulkanów w południowym Peru. Projekt, w ramach którego od 2003 roku realizowane są wyprawy, został zainicjowany przez pracowników i studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W obszarze zainteresowań naukowców znajdują się m.in. erupcje wulkanów, przemieszczenia i deformacje gruntu związane z aktywnością uskoków, trzęsienia ziemi, osuwiska i lawiny błotne. Wyprawy do Peru mają m.in. odpowiedzieć na pytanie o wpływ aktywności tektonicznej tego obszaru na procesy wulkaniczne i wynikające z tego zagrożenia dla środowiska. W ramach tego przedsięwzięcia naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego - tworzący tzw. grupę tektoniczną - badają tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu oraz pozycję strukturalną i rozwój Kanionu Colca. Zespół zajmuje się także analizą mineralizacji pierwotnej i wtórnej law wulkanicznych. Grupą kieruje prof. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej Uniwersytetu.

PAP, arb

Czytaj także

 0